Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezeti formák 1. rész Vezetés és szervezés BA Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezeti formák 1. rész Vezetés és szervezés BA Pécs."— Előadás másolata:

1 Szervezeti formák 1. rész Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Az óra célja:  Bemutatni a szervezeti formákat  Elemezni a szervezet kialakítására ható tényezőket

3 Mi a szervezet?  Definíció 1:  közös célért munkamegosztásban dolgozó emberek összessége  Definíció 2:  Tudatosan létrehozott társadalmi egység, mely  Relatíve folyamatosan működik,  Meghatározható határai vannak,  Közös célok érdekében dolgozik

4 A szervezetek közös jellemzői  Emberek és eszközök változó együttesei – befektetést igényelnek  Céljuk van, és társadalmi igényt kell kielégíteniük  Hatáskör és hierarchia  Koordináció  Konfliktus  A társadalom részei

5 A szervezeti forma  Definíció 1:  A szervezetben dolgozó emberek közötti kapcsolatok rendszere  Definíció 2:  A feladatok, jelentési kapcsolatok és kommunikációs kapcsolatok rendszere

6 Kontingencia elmélet 1  Feltételezései  a formális szervezeti struktúra jelentősen befolyásolja a szervezet hatékonyságát  nincs „legjobb módszer” ami alapján el lehetne dönteni, mi a legjobb struktúra  a szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a környezetükhöz, hogy hatékonyan tudjanak működni

7 Kontingencia elmélet 2  Két alap irányzat  determinizmus - egy változó alapvetően befolyásolja a struktúrát  méret  technológia  környezet  stratégiai választás - a szervezeti struktúra alapvetően a vállalat vezetőinek a döntésétől függ

8 A környezet jellemzői  Piac  Tudományos-technikai környezet  Szervezetközi kapcsolatok  Kulturális környezet

9 A szervezetek alapvető szerkezeti jellemzői  Munkamegosztás  Hatáskörmegosztás elsődleges  Koordinációs eszközök strukturális jellemzők  Konfiguráció másodlagos strukturális jellemző

10 Munkamegosztás 1  A feladatok felosztása  Fajtái:  Elsődleges munkamegosztás  A szervezet alaptevékenységéből adódó feladatok legátfogóbb felosztása  Funkcionális  Tárgyi Egy vagy többdimenziós  Regionálisszervezetek  Tenzor szervezet – mindhárom fenti elv egyidejű alkalmazása, ritka  Másodlagos munkamegosztás  Az elsődleges továbbosztása

11 Munkamegosztás 2  Funkcionális elv szerinti:  Homogén szakmai tevékenységet különítenek el  Kutatásfejlesztés, beszerzés, termelés, értékesítés, pénzügy  Tárgyi elvű:  A szervezeten belüli termékek, anyagok, vevők szerint osztjuk fel a feladatokat  Regionális:  Földrajzi vagy értékesítési területek szerint

12 Munkamegosztás 3  Egydimenziós szervezet  Kizárólag funkcionális, tárgyi, vagy regionális elv szerint történik az elsődleges munkamegosztás  Két – vagy többdimenziós szervezet  Fenti elveket az elsődleges munkamegosztás szintjén párhuzamosan alkalmazzák  Mátrix szervezet – két munkamegosztási elvet egyszerre érvényesítenek

13 Munkamegosztás 4  Másodlagos munkamegosztás Beszerzés Vevőszolgálat A termék Nagy vevők Kis vevők I régió II régió Vezetés Fejlesztés Értékesítés B termék a anyag B anyag

14 Hatáskörmegosztás  Hatáskör  a szervezeti hatalom felosztása – kinek mihez van joga  Döntési és utasítási hatáskörök  Ezek alapján megkülönböztetünk egy és többvonalas szervezeteket

15 Szervezeti formák hatáskörmegosztás alapján 1  Egyvonalas szervezet  Az alárendeltek csak egy felsőbb szervezeti egységtől kaphatnak utasítást a szakmai és függelmi irányítás nem különül el  Lineáris szervezet

16 Szervezeti formák hatáskörmegosztás alapján 2  Az egyvonalas – lineáris szervezet előnyei:  Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatok  Egyértelmű alá – és fölérendeltségi viszonyok  Hátrányai:  Kommunikáció csak szolgálati úton keresztül  Nehézkes a horizontális – azonos szinten dolgozó – munkatársak közötti kommunikáció

17 Szervezeti formák hatáskörmegosztás alapján 3  Többvonalas szervezet  Az alárendelt egységeket két vagy több felsőbb szervezeti egység is utasíthatja, a függelmi és szakmai irányítás elkülönül

18 Szervezeti koordináció 1  Az egyes elkülönült egységek munkájának összehangolása és irányítása  Típusai:  Strukturális  Technokratikus  Személy-orientált  Iránya szerint:  Vertikális pl. utasítás vagy jelentés, egymás alá és fölé rendelt szervezeti egységek között  Horizontális azonos tevékenységi és hatásköri szinten

19 Szervezeti koordináció 2  Strukturális koordinációs eszközök:  Az elsődleges munkamegosztást és a hatáskörök megosztását nem, vagy csak átmenetileg módosító megoldások, melyek a szervezet alapstruktúrájába épülnek be  Hierarchia  Ad hoc és állandó bizottság, team, projekt  Termékmenedzserek

20 Szervezeti koordináció 3  Technokratikus koordinációs eszközök:  Rendszerek  Szabályok, szabályzatok, eljárások  Kontrolling  Tervek, programok  Költségkeretek, pénzügyi tervek

21 Szervezeti koordináció 4  Személy-orientált koordinációs eszközök:  Segítik az egyének azonosulását a szervezettel, a szervezet céljaival és a megoldandó feladatokkal  Konfliktus feloldás  Vezető kiválasztás  Szervezeti kultúra, belső értékrend, képzés és továbbképzés

22 Konfiguráció  Másodlagos vagy származtatott strukturális jellemző  A szervezet mélységi tagoltsága, hierarchikus szintek száma  Lapos (flat) kevés szint  Magas (tall) sok szint  A szervezet szélességi tagoltsága, hány beosztottja van egy vezetőnek (span of control)  A szervezeti egység mérete – hány dolgozója van egy egységnek

23 Mélységi tagoltság  Egyszerű – „lapos” szervezet  Bonyolult – „magas” szervezet

24 Szélességi tagoltság Dolgozók az egyes szinteken 4 beosztott8 beosztott Menedzserek száma 1-4 585 Menedzserek száma 1-6 1362 4096 1024 256 64 16 4 1 7 6 5 4 3 2 1 4096 512 64 8 1

25 A szervezeti alapformák 1  Lineáris szervezet  Minden beosztottnak egy felettese van  A vezető lát el minden feladatot  Függelmi és szakmai jellegű kapcsolat nem válik külön  Előnyei:Hátrányai:  Biztosított a vezetés egysége  Rugalmatlan  Világos hierarchia  A vezető leterheltsége  Világos szolgálati út

26 Lineáris szervezet

27 A szervezeti alapformák 2  Funkcionális szervezet  Taylor!  Egydimenziós többvonalas szervezet  Elsődleges munkamegosztás funkciók szerint  Szabályozottság  Döntési jogkörök centralizáltak, szabályozottak  Technokratikus koordináció  Vertikális koordináció számára kiépített csatornákon keresztül  Horizontális koordináció projektek, bizottságok, teamek és törzskarok működtetése által

28 Funkcionális szervezet

29 A szervezeti alapformák 3  A funkcionális szervezet előnyei  Specializáció, termelékenység növelés, költségcsökkentés  A szabályozottság csökkenti a koordinációs költségeket  Hátrányai:  Rugalmatlan  A felső vezetők operatív túlterheltsége  Ha túlspecializált növeli a koordinációs költségeket

30 A szervezeti alapformák 4  Törzskari szervezet  Fayol  Elkülönül a termelés (line) és a szakértők (staff)  Utasítást csak a „line” adhat, de azt a szakértők tanácsa alapján teszi


Letölteni ppt "Szervezeti formák 1. rész Vezetés és szervezés BA Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések