Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezeti formák 1. rész

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezeti formák 1. rész"— Előadás másolata:

1 Szervezeti formák 1. rész
Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Az óra célja: Bemutatni a szervezeti formákat
Elemezni a szervezet kialakítására ható tényezőket

3 Mi a szervezet? Definíció 1: Definíció 2:
közös célért munkamegosztásban dolgozó emberek összessége Definíció 2: Tudatosan létrehozott társadalmi egység, mely Relatíve folyamatosan működik, Meghatározható határai vannak, Közös célok érdekében dolgozik

4 A szervezetek közös jellemzői
Emberek és eszközök változó együttesei – befektetést igényelnek Céljuk van, és társadalmi igényt kell kielégíteniük Hatáskör és hierarchia Koordináció Konfliktus A társadalom részei

5 A szervezeti forma Definíció 1: Definíció 2:
A szervezetben dolgozó emberek közötti kapcsolatok rendszere Definíció 2: A feladatok, jelentési kapcsolatok és kommunikációs kapcsolatok rendszere

6 Kontingencia elmélet 1 Feltételezései
a formális szervezeti struktúra jelentősen befolyásolja a szervezet hatékonyságát nincs „legjobb módszer” ami alapján el lehetne dönteni, mi a legjobb struktúra a szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a környezetükhöz, hogy hatékonyan tudjanak működni

7 Kontingencia elmélet 2 Két alap irányzat
determinizmus - egy változó alapvetően befolyásolja a struktúrát méret technológia környezet stratégiai választás - a szervezeti struktúra alapvetően a vállalat vezetőinek a döntésétől függ

8 A környezet jellemzői Piac Tudományos-technikai környezet
Szervezetközi kapcsolatok Kulturális környezet

9 A szervezetek alapvető szerkezeti jellemzői
Munkamegosztás Hatáskörmegosztás elsődleges Koordinációs eszközök strukturális jellemzők Konfiguráció másodlagos strukturális jellemző

10 Munkamegosztás 1 A feladatok felosztása Fajtái:
Elsődleges munkamegosztás A szervezet alaptevékenységéből adódó feladatok legátfogóbb felosztása Funkcionális Tárgyi Egy vagy többdimenziós Regionális szervezetek Tenzor szervezet – mindhárom fenti elv egyidejű alkalmazása, ritka Másodlagos munkamegosztás Az elsődleges továbbosztása

11 Munkamegosztás 2 Funkcionális elv szerinti: Tárgyi elvű: Regionális:
Homogén szakmai tevékenységet különítenek el Kutatásfejlesztés, beszerzés, termelés, értékesítés, pénzügy Tárgyi elvű: A szervezeten belüli termékek, anyagok, vevők szerint osztjuk fel a feladatokat Regionális: Földrajzi vagy értékesítési területek szerint

12 Munkamegosztás 3 Egydimenziós szervezet
Kizárólag funkcionális, tárgyi, vagy regionális elv szerint történik az elsődleges munkamegosztás Két – vagy többdimenziós szervezet Fenti elveket az elsődleges munkamegosztás szintjén párhuzamosan alkalmazzák Mátrix szervezet – két munkamegosztási elvet egyszerre érvényesítenek

13 Munkamegosztás 4 Másodlagos munkamegosztás Vezetés Beszerzés
Vevőszolgálat Fejlesztés Értékesítés B anyag A termék B termék Nagy vevők Kis vevők I régió II régió a anyag

14 Hatáskörmegosztás Hatáskör
a szervezeti hatalom felosztása – kinek mihez van joga Döntési és utasítási hatáskörök Ezek alapján megkülönböztetünk egy és többvonalas szervezeteket

15 Szervezeti formák hatáskörmegosztás alapján 1
Egyvonalas szervezet Az alárendeltek csak egy felsőbb szervezeti egységtől kaphatnak utasítást a szakmai és függelmi irányítás nem különül el Lineáris szervezet

16 Szervezeti formák hatáskörmegosztás alapján 2
Az egyvonalas – lineáris szervezet előnyei: Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatok Egyértelmű alá – és fölérendeltségi viszonyok Hátrányai: Kommunikáció csak szolgálati úton keresztül Nehézkes a horizontális – azonos szinten dolgozó – munkatársak közötti kommunikáció

17 Szervezeti formák hatáskörmegosztás alapján 3
Többvonalas szervezet Az alárendelt egységeket két vagy több felsőbb szervezeti egység is utasíthatja, a függelmi és szakmai irányítás elkülönül

18 Szervezeti koordináció 1
Az egyes elkülönült egységek munkájának összehangolása és irányítása Típusai: Strukturális Technokratikus Személy-orientált Iránya szerint: Vertikális pl. utasítás vagy jelentés, egymás alá és fölé rendelt szervezeti egységek között Horizontális azonos tevékenységi és hatásköri szinten

19 Szervezeti koordináció 2
Strukturális koordinációs eszközök: Az elsődleges munkamegosztást és a hatáskörök megosztását nem, vagy csak átmenetileg módosító megoldások, melyek a szervezet alapstruktúrájába épülnek be Hierarchia Ad hoc és állandó bizottság, team, projekt Termékmenedzserek

20 Szervezeti koordináció 3
Technokratikus koordinációs eszközök: Rendszerek Szabályok, szabályzatok, eljárások Kontrolling Tervek, programok Költségkeretek, pénzügyi tervek

21 Szervezeti koordináció 4
Személy-orientált koordinációs eszközök: Segítik az egyének azonosulását a szervezettel, a szervezet céljaival és a megoldandó feladatokkal Konfliktus feloldás Vezető kiválasztás Szervezeti kultúra, belső értékrend, képzés és továbbképzés

22 Konfiguráció Másodlagos vagy származtatott strukturális jellemző
A szervezet mélységi tagoltsága, hierarchikus szintek száma Lapos (flat) kevés szint Magas (tall) sok szint A szervezet szélességi tagoltsága, hány beosztottja van egy vezetőnek (span of control) A szervezeti egység mérete – hány dolgozója van egy egységnek

23 Mélységi tagoltság Egyszerű – „lapos” szervezet
Bonyolult – „magas” szervezet

24 Dolgozók az egyes szinteken
Szélességi tagoltság Dolgozók az egyes szinteken 4 beosztott 8 beosztott Menedzserek száma Menedzserek száma 1 1 2 1 Szervezeti szint 4 3 16 8 4 64 64 5 512 256 4096 6 1024 4096 7

25 A szervezeti alapformák 1
Lineáris szervezet Minden beosztottnak egy felettese van A vezető lát el minden feladatot Függelmi és szakmai jellegű kapcsolat nem válik külön Előnyei: Hátrányai: Biztosított a vezetés egysége Rugalmatlan Világos hierarchia A vezető leterheltsége Világos szolgálati út

26 Lineáris szervezet

27 A szervezeti alapformák 2
Funkcionális szervezet Taylor! Egydimenziós többvonalas szervezet Elsődleges munkamegosztás funkciók szerint Szabályozottság Döntési jogkörök centralizáltak, szabályozottak Technokratikus koordináció Vertikális koordináció számára kiépített csatornákon keresztül Horizontális koordináció projektek, bizottságok, teamek és törzskarok működtetése által

28 Funkcionális szervezet

29 A szervezeti alapformák 3
A funkcionális szervezet előnyei Specializáció, termelékenység növelés, költségcsökkentés A szabályozottság csökkenti a koordinációs költségeket Hátrányai: Rugalmatlan A felső vezetők operatív túlterheltsége Ha túlspecializált növeli a koordinációs költségeket

30 A szervezeti alapformák 4
Törzskari szervezet Fayol Elkülönül a termelés (line) és a szakértők (staff) Utasítást csak a „line” adhat, de azt a szakértők tanácsa alapján teszi


Letölteni ppt "Szervezeti formák 1. rész"

Hasonló előadás


Google Hirdetések