Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezeti formák 2. rész

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezeti formák 2. rész"— Előadás másolata:

1 Szervezeti formák 2. rész
Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Dilemmák a szervezetépítésben
Centralizáció? Az irányítás hatóköre Specializáció és koordináció A „line” és a „staff” viszonya

3 Divizionális szervezet 1
Kialakulásának feltételei: Gyorsan változó környezet Nagy vállalati méret Széles termékskála Lehetőség a termékcsaládok, vevőcsoportok, régiók és üzletágak kialakítására Definíció: Több üzleti egységből álló vállalat egy központi irányító rendszerrel

4 Divizionális szervezet 2
A vállalati központ feladatai: Erőforrás elosztás A divíziók működési feltételeinek megteremtése A divízióvezetők kinevezése A divíziók teljesítménykövetelményeinek meghatározása Tervezési, ösztönzési, elszámolási rendszer kialakítása és működtetése

5 Divizionális szervezet 3
A divíziók feladatai: A vállalati stratégia szolgálata Marketing, fejlesztés, termelés, szolgáltatás, értékesítés Belső szervezeti és működési rend kialakítása

6 Az irányítás problémái divizionális szervezetnél
Centralizáció? Decentralizáció? A funkcionális szervezet felduzzadása A központi irányítás minősége

7 A divizionális szervezet előnyei
A stratégiai és operatív feladatok szétválasztása A döntési hatáskörök decentralizálása A feladatkörök, hatáskörök, felelősségi körök jó elhatárolása Egyértelmű és intenzív érdekeltség létrehozása Közvetlen piaci kapcsolatok erősödése Az eredményesség és hatékonyság növelése Széles vezetői garnitúra kifejlődése

8 A divizionális szervezet hátrányai
A divíziók céljai szembekerülhetnek a vállalati célokkal A divíziókon belüli centralizáció fokozódhat A divízió is bürokratizálódhat

9 A divíziók típusai 1 Költségközpont – cost center
Nyereségközpont – profit center Befektetési központ – investment center

10 A divíziók típusai 2 Költségközpont: Nyereségközpont:
Feladat végrehajtása költségminimalizálással Nincs önálló piaci tevékenység, rendelésekkel a központi szervezet látja el Csak a költségek alakulásával kapcsolatban van kizárólagos hatásköre Nyereségközpont: Van: önálló árpolitika, meghatározhatja a termékválasztékot és a vevőkört Érdeke: nyereség növelés

11 A divíziók típusai 2 Befektetési központ Jogilag:
A fentieken kívül még dönthet a befektetésekről is saját hatáskörben Feladata a tőkehasznosítás Jogilag: A költségközpont nem önálló egység A nyereségközpont lehet társaság A befektetési központ általában gazdasági társaság

12 Teljesítményértékelés divíziótípusonként
Költségközpont: A tervezett vagy tényleges árbevételhez tartozó költségalakulást mérik Az üzleti tevékenységekkel kapcsolatos költségek Nyereségközpont Gazdasági társasági formában való működés esetén a mérleg szerinti eredménnyel,ennek saját tőkéhez viszonyított arányával Befektetési központ ROI – return on investment, nyereség – tőke hányados

13 Projektszervezet Projekt:
Egyszeri, egyedi, nagyobb szabású, összetett feladat Magát a megvalósítási programot is hívják projektnek A résztvevők különböző osztályokról származnak Projektvezető dönt/vagy koordinál és ellenőriz

14 A projektszervezet változatai
Kifejezetten a projektekre létrehozott szervezet és projektirányítás Lineáris - funkcionális szervezetre épített projektirányítás Mátrix szervezetben történő projektirányítás Projekt-kivitelezői hálózat létrehozása

15 Team szervezet Team jellemzők: Team típusok: Együttműködési kézség
Részvételen alapuló vezetés A tagok magas színvonalú személyes motivációja Team típusok: Heterogén – projekt team Időleges - ad hoc Állandó Vezetői

16 Mátrix szervezet Egyszerre érvényesül a funkció szerinti és a tárgyi elvű munkamegosztás Fejlesztés, termelés, kereskedelem, pénzügyek Termékek, projektek szervezete A dolgozó egyszerre két team tagja A dolgozó egyszerre két főnöknek jelent

17 A mátrix szervezet jellegábrája
Dolgozó

18 A szervezeti rugalmasság fokozatainak összehasonlítása
szervezeti rugalmasság funkcionális profit center mátrix eltérő mértéke különböző szervezet divizionális szervezet környezeti hatások esetén szervezet Állandósult állapot fenntartása Operatív rugalmasság Stratégiai rugalmasság Strukturális rugalmasság

19 Konszernek és holdingok
Vállalati csoportosulás Tagjai: Jogilag önállóak Közösen tevékenykednek Többféle cél érdekében Együttes piaci fellépés Fejlesztési források racionális felhasználása Optimális tőkeallokáció Összehangolt termék –és technológia politika A tőkekoncentráció egyik megjelenési formája

20 Holding :Definíció Szűkebb értelemben - csak az irányító társaság
Vagyonkezelői jogokat gyakorol Tágabb értelemben - irányítási típus: az irányító társaság az irányított társaságokat pénzügyileg irányítja

21 Konszern 2 Részei: Az irányítás típusai Csúcsvezetés Vállalatcsoport
Operatív – erős közvetlen irányítás Stratégiai – közvetett eszközökkel történő irányítás Pénzügyi – forrás elosztás alapján Vagyonkezelői – tőkeallokáció útján Konszern Holding

22 Egyéb vállalati formák
Multinacionális vállalat Globális vállalat Hálózatok Virtuális vállalatok

23 Multinacionális és globális vállalatok
Definíció: Különböző országokban működő vállalatokat vagy más egységeket foglalnak magukban Ezek közül egy vagy több képes döntő befolyást gyakorolni a többiekre Egy vagy több vállalatrész elosztja a többi között a forrásokat és az ismereteket Ellenőrzést gyakorol más országokban levő egységek termelési és szolgáltatási tevékenysége fölött

24 A multinacionális vállalatok kialakulásának szakaszai
Első szakasz: Laza pénzügyi kapcsolat anya –és leányvállalatok között Második szakasz Nemzetközi divízió A központ centralizációra törekszik Harmadik szakasz Globális struktúra

25 Nemzetközi divízió a vállalatban
termelő divíziók vezérigazgató marketing termelés hazai divízió: III. termék nemzetközi divízió: II. termék személyügy pénzügy B ország A ország központi egységek iroda Kormánykapcsolato k I. termék

26 Globális vállalatszervezés
Minden egyes leányvállalatnál egységes legyen a vállalati kép, a működési rend és a kultúra McDonalds Nestlé A vállalatcsoport jogilag önálló tagvállalatainak együttműködése hálózatot alkot, melyet belső hálózatnak nevezünk

27 Területi divizionális szervezet
termelő divíziók vezérigazgató marketing termelés C régió D régió B régió személyüg y pénzügy 1. ország hazai központ 2. ország 3. ország 4. ország A régió

28 Vállalatközi hálózatok és szövetségek
Intézmények közötti együttműködési szövetség A hálózatok jellegzetességei A kapcsolatok jellege alapján: Állandósult hálózat Dinamikus hálózat Ideiglenes hálózat

29 Állandósult hálózat Előrejelezhető, viszonylag stabil piacon
forgalmazó szállító megbízó vállalat Előrejelezhető, viszonylag stabil piacon

30 Dinamikus vállalatközi hálózat
A beszállítók mindegyike szerződésekkel szorosan kapcsolódik egy központi vállalathoz forgalmazó szállító megbízó vállalat

31 Ideiglenes hálózat Független vállalatok kapcsolódnak össze, sajátos termék, vagy szolgáltatás egyszeri, vagy rövid ideig tartó előállítására

32 Kapcsolati problémák megrendelő és beszállító között
Gyenge kommunikáció és visszacsatolás A beszállító önelégültsége A beszállító gyengesége a fejlődésben A megrendelő megbízhatatlansága

33 Hálózatok létrejöttének magyarázata
Tranzakciós költségek elmélete Erőforrás függés elméletek Versenystratégia elmélet Relációs stratégia elmélet Tudás elmélet

34 Összefoglalva A szervezeteknek elsődleges és másodlagos strukturális jellemzői vannak Az alapformák: Lineáris Funkcionális Törzskari Valamint ezek kombinációjával és továbbfejlődésével alakulnak a szervezetek A környezet lényeges hatást gyakorol a szervezet kialakítására a kontingencia elmélet szerint


Letölteni ppt "Szervezeti formák 2. rész"

Hasonló előadás


Google Hirdetések