Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szervezeti formák 2. rész Vezetés és szervezés BA Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szervezeti formák 2. rész Vezetés és szervezés BA Pécs."— Előadás másolata:

1 Szervezeti formák 2. rész Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Dilemmák a szervezetépítésben  Centralizáció?  Az irányítás hatóköre  Specializáció és koordináció  A „line” és a „staff” viszonya

3 Divizionális szervezet 1  Kialakulásának feltételei:  Gyorsan változó környezet  Nagy vállalati méret  Széles termékskála  Lehetőség a termékcsaládok, vevőcsoportok, régiók és üzletágak kialakítására  Definíció:  Több üzleti egységből álló vállalat egy központi irányító rendszerrel

4 Divizionális szervezet 2  A vállalati központ feladatai:  Erőforrás elosztás  A divíziók működési feltételeinek megteremtése  A divízióvezetők kinevezése  A divíziók teljesítménykövetelményeinek meghatározása  Tervezési, ösztönzési, elszámolási rendszer kialakítása és működtetése

5 Divizionális szervezet 3  A divíziók feladatai:  A vállalati stratégia szolgálata  Marketing, fejlesztés, termelés, szolgáltatás, értékesítés  Belső szervezeti és működési rend kialakítása

6 Az irányítás problémái divizionális szervezetnél  Centralizáció? Decentralizáció?  A funkcionális szervezet felduzzadása  A központi irányítás minősége

7 A divizionális szervezet előnyei  A stratégiai és operatív feladatok szétválasztása  A döntési hatáskörök decentralizálása  A feladatkörök, hatáskörök, felelősségi körök jó elhatárolása  Egyértelmű és intenzív érdekeltség létrehozása  Közvetlen piaci kapcsolatok erősödése  Az eredményesség és hatékonyság növelése  Széles vezetői garnitúra kifejlődése

8 A divizionális szervezet hátrányai  A divíziók céljai szembekerülhetnek a vállalati célokkal  A divíziókon belüli centralizáció fokozódhat  A divízió is bürokratizálódhat

9 A divíziók típusai 1  Költségközpont – cost center  Nyereségközpont – profit center  Befektetési központ – investment center

10 A divíziók típusai 2  Költségközpont:  Feladat végrehajtása költségminimalizálással  Nincs önálló piaci tevékenység, rendelésekkel a központi szervezet látja el  Csak a költségek alakulásával kapcsolatban van kizárólagos hatásköre  Nyereségközpont:  Van: önálló árpolitika, meghatározhatja a termékválasztékot és a vevőkört  Érdeke: nyereség növelés

11 A divíziók típusai 2  Befektetési központ  A fentieken kívül még dönthet a befektetésekről is saját hatáskörben  Feladata a tőkehasznosítás  Jogilag:  A költségközpont nem önálló egység  A nyereségközpont lehet társaság  A befektetési központ általában gazdasági társaság

12 Teljesítményértékelés divíziótípusonként  Költségközpont:  A tervezett vagy tényleges árbevételhez tartozó költségalakulást mérik  Az üzleti tevékenységekkel kapcsolatos költségek  Nyereségközpont  Gazdasági társasági formában való működés esetén a mérleg szerinti eredménnyel,ennek saját tőkéhez viszonyított arányával  Befektetési központ  ROI – return on investment, nyereség – tőke hányados

13 Projektszervezet  Projekt:  Egyszeri, egyedi, nagyobb szabású, összetett feladat  Magát a megvalósítási programot is hívják projektnek  A résztvevők különböző osztályokról származnak  Projektvezető dönt/vagy koordinál és ellenőriz

14 A projektszervezet változatai  Kifejezetten a projektekre létrehozott szervezet és projektirányítás  Lineáris - funkcionális szervezetre épített projektirányítás  Mátrix szervezetben történő projektirányítás  Projekt-kivitelezői hálózat létrehozása

15 Team szervezet  Team jellemzők:  Együttműködési kézség  Részvételen alapuló vezetés  A tagok magas színvonalú személyes motivációja  Team típusok:  Heterogén – projekt team  Időleges - ad hoc  Állandó  Vezetői

16 Mátrix szervezet  Egyszerre érvényesül a funkció szerinti és a tárgyi elvű munkamegosztás  Fejlesztés, termelés, kereskedelem, pénzügyek  Termékek, projektek szervezete  A dolgozó egyszerre két team tagja  A dolgozó egyszerre két főnöknek jelent

17 A mátrix szervezet jellegábrája Dolgozó

18 A szervezeti rugalmasság fokozatainak összehasonlítása szervezeti rugalmasságfunkcionális profit center mátrix eltérő mértéke különböző szervezetdivizionális szervezet környezeti hatások esetén szervezet Állandósult állapot fenntartása Operatív rugalmasság Stratégiai rugalmasság Strukturális rugalmasság

19 Konszernek és holdingok  Konszern:  Vállalati csoportosulás  Tagjai:  Jogilag önállóak  Közösen tevékenykednek  Többféle cél érdekében  Együttes piaci fellépés  Fejlesztési források racionális felhasználása  Optimális tőkeallokáció  Összehangolt termék –és technológia politika  A tőkekoncentráció egyik megjelenési formája

20 Holding  :Definíció  Szűkebb értelemben - csak az irányító társaság  Vagyonkezelői jogokat gyakorol  Tágabb értelemben - irányítási típus: az irányító társaság az irányított társaságokat pénzügyileg irányítja

21 Konszern 2  Részei:  Csúcsvezetés  Vállalatcsoport  Az irányítás típusai  Operatív – erős közvetlen irányítás  Stratégiai – közvetett eszközökkel történő irányítás  Pénzügyi – forrás elosztás alapján  Vagyonkezelői – tőkeallokáció útján Konszern Holding

22 Egyéb vállalati formák  Multinacionális vállalat  Globális vállalat  Hálózatok  Virtuális vállalatok

23 Multinacionális és globális vállalatok  Definíció:  Különböző országokban működő vállalatokat vagy más egységeket foglalnak magukban  Ezek közül egy vagy több képes döntő befolyást gyakorolni a többiekre  Egy vagy több vállalatrész elosztja a többi között a forrásokat és az ismereteket  Ellenőrzést gyakorol más országokban levő egységek termelési és szolgáltatási tevékenysége fölött

24 A multinacionális vállalatok kialakulásának szakaszai  Első szakasz:  Laza pénzügyi kapcsolat anya –és leányvállalatok között  Második szakasz  Nemzetközi divízió  A központ centralizációra törekszik  Harmadik szakasz  Globális struktúra

25 Nemzetközi divízió a vállalatban termelő divíziók vezérigazgató marketing termelés hazai divízió: III. termék nemzetközi divízió: hazai divízió: II. termék személyügy pénzügy B országA ország központi egységek irodamarketing Kormánykapcsolato k hazai divízió: I. termék

26 Globális vállalatszervezés  Minden egyes leányvállalatnál egységes legyen a vállalati kép, a működési rend és a kultúra  McDonalds  Nestlé  A vállalatcsoport jogilag önálló tagvállalatainak együttműködése hálózatot alkot, melyet belső hálózatnak nevezünk

27 Területi divizionális szervezet termelő divíziók vezérigazgató marketing termelés C régióD régióB régió személyüg y pénzügy 1. ország hazai központ 2. ország 3. ország 4. ország A régió

28 Vállalatközi hálózatok és szövetségek  Intézmények közötti együttműködési szövetség  A hálózatok jellegzetességei  A kapcsolatok jellege alapján:  Állandósult hálózat  Dinamikus hálózat  Ideiglenes hálózat

29 Állandósult hálózat forgalmazó szállító megbízó vállalat  Előrejelezhető, viszonylag stabil piacon

30 Dinamikus vállalatközi hálózat  A beszállítók mindegyike szerződésekkel szorosan kapcsolódik egy központi vállalathoz forgalmazó szállító megbízó vállalat

31 Ideiglenes hálózat  Független vállalatok kapcsolódnak össze, sajátos termék, vagy szolgáltatás egyszeri, vagy rövid ideig tartó előállítására

32 Kapcsolati problémák megrendelő és beszállító között  Gyenge kommunikáció és visszacsatolás  A beszállító önelégültsége  A beszállító gyengesége a fejlődésben  A megrendelő megbízhatatlansága

33 Hálózatok létrejöttének magyarázata  Tranzakciós költségek elmélete  Erőforrás függés elméletek  Versenystratégia elmélet  Relációs stratégia elmélet  Tudás elmélet

34 Összefoglalva  A szervezeteknek elsődleges és másodlagos strukturális jellemzői vannak  Az alapformák:  Lineáris  Funkcionális  Törzskari  Valamint ezek kombinációjával és továbbfejlődésével alakulnak a szervezetek  A környezet lényeges hatást gyakorol a szervezet kialakítására a kontingencia elmélet szerint


Letölteni ppt "Szervezeti formák 2. rész Vezetés és szervezés BA Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések