Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kornai János – Bürokratikus és Piaci koordináció Nyirati Péter Varró Szilárd 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kornai János – Bürokratikus és Piaci koordináció Nyirati Péter Varró Szilárd 1."— Előadás másolata:

1 Kornai János – Bürokratikus és Piaci koordináció Nyirati Péter Varró Szilárd 1

2 Kornai János Született: 1928. január 21, Budapest Tudományos akadémiák Tudományos díjak 14 egyetem díszdoktora 2

3 Bürokratikus koordináció Vertikális kapcsolat (alá - fölérendeltség) A kapcsolat tartós, intézményesült, kölcsönösen elismert. Utasítás elfogadását jogi kényszer biztosítja. Tranzakciók nem feltétlenül monetarizáltak. 3

4 Piaci koordináció Horizontális kapcsolat, egyenrangú felek. Haszonszerzési szándék. szabad árak szerint megy végbe Okvetlenül monetarizált. 4

5 Etikai koordináció Horizontális (mellérendeltségi) Lehet kölcsönös vagy egyoldalú altruista A tranzakciók rendszerint nem monetarizáltak (kivétel: pl. pénzbeli ajándék) 5

6 Agresszív koordináció Vertikális kapcsolat A késztetés: a fölérendelt által alkalmazott önkényes erőszak a kívánt transzformációk illetve tranzakciók kikényszerítésére A tranzakciók lehetnek akár monetarizáltak, akár nem 6

7 Osztályzás Polányi-féle integrációs sémák tágítása –Redisztribúció ~ bürokratikus koordináció –Reciprocitás ~ etikai koordináció 7

8 A bürokrácia szívóssága 8

9 Magyar Parkinson-törvény Irreverzibilis folyamat? 9

10 További témák 1.Bürokrácia jellemzői 1.A bürokrácia „önkiteljesítési hajlama” (intenzív növekedés) 2.A bürokrácia kiterjesztése (extenzív növekedés) 2.Bürokratikus koordináció létrejöttének okai 1.Hiány a piaci koordinációban 2.„Bűvös kör” 3.Érdekeltek a bürokrácia felszámolása ellen 4.Három nézet koordinációs formákról 1.Sem bürokrácia, sem piac? 2.A bürokrácia teljes felszámolása 3.A piac és bürokrácia harmonikus együttélése 10

11 1. A bürokrácia jellemzői Működése: A társadalmi mikrofolyamat áramlásába szabályok hálóját feszíti. „Önkiteljesítési hajlam”, intenzív növekedés Az általános szabályozást újra ás újra egyre konkrétabb, részletesebb szabályokkal egészíti ki „Amit szabad, azt muszáj… ” 11

12 2. A bürokrácia jellemzői  A bürokrácia kiterjesztése korábban kevésbé szabályozott területekre, extenzív növekedés  Miközben szerepét az egyik területen visszaszorítják, aközben tevékenységének súlypontja áthelyeződik más területre.  Példa:  1968:  a termelési szabályozásból kiiktatták az utasításos mechanizmust  Vállalatok jövedelmének szabályozása. Sok állami szerv formál jogot arra, hogy elvegyen vagy adjon. Végső soron, hogy aktívan belenyúljon a nyereségek alakulásába. 12 áttétel

13 A bürokratikus koordináció létrejöttének körülményei Hiány a piaci koordinációban –Ha a piaci koordináció nem tudja ellátni funkcióját, akkor két út lehetséges. „Bűvös kör”, adminisztratív kiutalás –A kiutalási rendszer, jegyrendszer túligényléshez vezet – A kereslet parttalanná válik –Állandósul a hiány –Ebben a tartós hiányban elkerülhetetlen az adminisztratív kiutalási rendszer 13 Agresszív Bürokratikus

14 Érdekeltek a bürokrácia felszámolásával szemben 1.A területet kézben tartó apparátus(hatalom, presztízs ) 2.Akiket kedvezően érint a redisztribúciós rendszer 3.Kedvezményezett vállalatok 4.Akik arra számítanak, hogy kedvezményezettek lesznek 5.Vannak akik bizonyos területeken a decentralizációt támogatják, de a maguk hatalmi szférájában a pozíciók megőrzése a fontos. Minden bürokratikus pozíciónak van, a saját hatalmi szférájába tartozó, támogató gazdasági vezetője. Ez a bürokrácia visszaszorításáért folyó küzdelem paradoxonja 14

15 Sem bürokrácia, sem piac? Mi marad? –Agresszív koordináció? –Etikai koordináció! (3. mechanizmus) Preindusztriális, primitív társadalmak –Egyszerűbb a tevékenységek koordinálása –Nagy szerep jut a megszokásnak, a hagyománynak, a társadalom erkölcsileg sokkal homogénebb –Ezért a társadalom hosszú időn át kevéssé mozdult, stacioner volt A technikai fejlődés, a differenciáltabb munkamegosztás, a gyors társadalmi átalakulás, az erkölcsi felfogásbeli mély különbségek kizárják a 3. mechanizmus domináns szerepét. 15

16 Etikai koordináció Az etikai koordináció előbb-utóbb elüzletiesedéshez vagy elbürokratizálódáshoz vezet.  Az etikai koordináció szerepe:  Kombinációkon belül  Valamely fő mechanizmus kiegészítőjeként szerencsés esetben elősegítheti, hogy a bürokrácia vagy piac tisztességes legyen  Olyan folyamatoknál, amelyekben nem játszhat szerepet az első kettő koordinációs mechanizmus  Pl.: párválasztás 16

17 A bürokrácia teljes felszámolása?  A piac erényei:  Érzékeny információs rendszer  Ösztönzés (jutalmaz és büntet)  Vevőnek nagy a befolyása  Amiben a piac kudarcot vall  Externalitások:  Tevékenységek káros hatása,amit a piac nem számol költségként,  Tevékenységek hasznos hatása, amit a piac nem számol bevételként.  Tranzakciós költségek  Igazságos jövedelem elosztás  Minél nagyobb a társadalmi igény a redisztribúcióra, annál nagyobb a bürokratikus mechanizmus szerepe.  A bürokrácia nem irtható ki teljesen, mert gyökere a társadalmi lét. 17

18 A piac és a bürokrácia harmonikus együttélése? 18 „Államilag szabályozott piac” „Tervszerűen korlátozott piac”

19 A piac és a bürokrácia harmonikus együttélése?  Problémák:  A hivatal szimulálja a piacot  A bürokratikus piackorlátozás örvénye  Minél gyakoribb, gépiesebb a beavatkozás, annál rosszabbul működik a piac. Ezért a hatóság még inkább úgy látja, hogy be kell avatkoznia.  Konklúzió:  Bizonyos területeken célszerű teljesen szétválasztani őket, ez általában jól meghatározható.  Ha mindkettőt kell alkalmazni, akkor is az egyiknek kell lennie a mérvadónak, a másik inkább csak korrekciókat, kiegészítéseket lásson el. 19

20 Források Bara Zoltán, Szabó Katalin : Összehasonlító közgazdaságtan; Budapest: Aula, 2007. Gazdag László: Közgazdaságtan alapjai; Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. 159 o. Dr. Orsody Géza: Koordináció, piac, marketing; Pécs : JPTE Közgazdaságtudományi Kar, 1995. 198 o. Kornai János: Régi és új ellentmondások; Bp. : Magvető, 1989. 458 o. Kornai János: Bürokratikus és piaci koordináció, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. Kornai János : A tulajdonformák és a koordinációs mechanizmusok affinitása. 1990. Valóság, 33. évf. 1. sz. 1─15.o. Gedeon Péter: Piac és demokrácia; Budapest : Aula K., 2002. 243 o. Kapitalizmus felülnézetből a piacok és a természet logikája; Budapest : Aula Kiadó, 2002. 540 o. Szamuely László, Csaba László: Rendszerváltozás a közgazdaságtanban ─ közgazdaságtan a rendszerváltozásban 1998. http://www.kszemle.hu/kiadvany/Szamuely-Csaba_- _Rendszervaltozas_a_kozgazdasagtanban/ letöltve: 2009.11.05. http://www.kszemle.hu/kiadvany/Szamuely-Csaba_- _Rendszervaltozas_a_kozgazdasagtanban/ 20

21 Köszönjük a figyelmet! 21


Letölteni ppt "Kornai János – Bürokratikus és Piaci koordináció Nyirati Péter Varró Szilárd 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések