Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdasági reformtól a tervgazdaság összeomlásáig.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdasági reformtól a tervgazdaság összeomlásáig."— Előadás másolata:

1 A gazdasági reformtól a tervgazdaság összeomlásáig

2 A gazdasági reform (1968-72) 1960-as évek: vg. átalakult; a magyar növekedés lelassul; a szovjet nyersanyag sokba kerül – változtatási kényszer 1968. jan. 1.: az új gazdasági mechanizmus bevezetése - a beruházási politikát liberalizálták - a beruházási politikát liberalizálták - új árrendszert hoztak létre - új árrendszert hoztak létre - új bér- és jövedelempolitika - új bér- és jövedelempolitika - a tanácsi gazdálkodás területeit bővítették - a tanácsi gazdálkodás területeit bővítették - szabadabb mezőgazdasági termelési lehetőségek - szabadabb mezőgazdasági termelési lehetőségek Köv: gyors gazdasági növekedés (5-6 %); jelentős életszínvonal-emelkedés, piaci elemek

3 A reformfolyamat megtorpanása A reform sok korábbi érdekcsoportot sértett A reform sok korábbi érdekcsoportot sértett Alapvetően az egyéni szempontokra helyezte a hangsúlyt – szemben a szocialista közösségi érdekkel Alapvetően az egyéni szempontokra helyezte a hangsúlyt – szemben a szocialista közösségi érdekkel SZU: a brezsnyevi politika jobbra tolódott SZU: a brezsnyevi politika jobbra tolódott 1972: Kádár 60 éves: továbbra is megbízzák 1972: Kádár 60 éves: továbbra is megbízzák Keményvonalasok előtérbe kerülése Keményvonalasok előtérbe kerülése 1972: a reform megtorpant 1972: a reform megtorpant

4 Visszarendeződés a reform utáni időszakban (1973-75) Vg.: olajválság - alkalmazkodóképesség Vg.: olajválság - alkalmazkodóképesség Külső változások (SZU) – a reform megtorpant Külső változások (SZU) – a reform megtorpant Vádak: eltérés a szoc. országok modelljétől, kispolgári tőkés elhajlások Vádak: eltérés a szoc. országok modelljétől, kispolgári tőkés elhajlások A nagyvállalatokat a párt ellenőrizte A nagyvállalatokat a párt ellenőrizte A kisipar ellen fellépnek A kisipar ellen fellépnek Következmény: rugalmatlan vállalati viselkedés, merev gazdaságszerkezet és irányítási modell

5

6 A visszarendeződés (2) Személycserék a gazdaságirányítás vezető helyein (Fock, Tímár, Fehér, Nyers helyett Lázár, Biszku, Németh K.,Havasi) Propaganda-hadjárat a reform ellen (kispolgárok, földesurak, gebinesek) Az 50 legnagyobb vállalat kp-i ellenőrzés alá Az értelmiség elleni hajsza: a nyugati gondolkodás és tudományok visszaszorítása Erősítették a pártértelmiséget: kedvezményes főiskolai, egyetemi felvételi, besúgók stb.

7 Az 1970-es évek elejének vezetése (Németh, Gáspár, Fock, Biszku, Kádár, Aczél, Lázár)

8 Gazdasági következmények A gazdasági elit részben kicserélődött – színvonalromlás A gazdasági elit részben kicserélődött – színvonalromlás Gazdasági értelmiség háttérbe szorult Gazdasági értelmiség háttérbe szorult A háztáji termelés romlott (ellenőrzés, adó), főleg a sertéságazat esett vissza A háztáji termelés romlott (ellenőrzés, adó), főleg a sertéságazat esett vissza Adminisztratív elhatárolódás a Nyugattól (olajválság következményei) Adminisztratív elhatárolódás a Nyugattól (olajválság következményei) A növekedés üteme maradt, de a mögöttes tartalom változott A növekedés üteme maradt, de a mögöttes tartalom változott

9 A magyar gazdaság az 1970-es évek végén Ellentmondásos fejlődés: 1. A visszarendeződés ellenére gazdasági fejlődés ment végbe (nagyüzemi mg-i növekedés; nyugati géppark; agrárkísérletek, modern fajták) 2. A gazdaságirányítás megmerevedett – tervezés, magánkezdeményezés nem kell 3. Jelentős életszínvonal-emelkedés ment végbe (gépkocsi, tartós fogyasztási cikkek, utazás, üdülés, tanulási lehetőségek, közművelődés) 4. Építőipar gyors fejlődése (panelvárosok, OTP-hitelek)

10 A Kahyb-sertés, másfélszer akkora volt, mint a hagyományos állományok A nagyüzemi módszerrel termelt, napfényt sosem látott bábolnai broiler csirke, a kor egyik slágerterméke

11

12

13

14 A magyar gazdaság az 1970-es évek végén 5. Olajválság hatásai 1978-tól, infláció felgyorsult 6. Lakossági megtakarítások elolvadnak 7. A társadalom próbálta őrizni életszínvonalát – szembekerült az államhatalommal (értelmiség) 8. Az állami adósság gyors növekedése 9. Külker. hiány, az export egyre kevesebbet ért, az import többe került – törlesztési nehézségek 10. Állami nagyberuházások megmaradtak, sőt erősödtek, szénbányák, nehézipar erősödtek, szénbányák, nehézipar

15 Az adósságállomány növekedése (milliárd dollárban) 1973 1973 1978 1978 bruttó adósság 2,1 2,1 9,5 9,5 nettó adósság 0,8 0,8 6,0 6,0

16 Szocialista nagyberuházás: Paks A nyugati folyamatok hatása: az energiatermelés módosítása A nyugati folyamatok hatása: az energiatermelés módosítása Ellentét: NyE-val: ott leépülőben az atomerőmű- program – megújuló energiaforrások Ellentét: NyE-val: ott leépülőben az atomerőmű- program – megújuló energiaforrások Szoc. országok: gyors növekedés Szoc. országok: gyors növekedés Szovjet technológia, elhúzódó beruházások Szovjet technológia, elhúzódó beruházások Paks: 1967-70, utána szünet, majd 1973 után újraépítik, 1982: első blokk, 1987-re kész. Paks: 1967-70, utána szünet, majd 1973 után újraépítik, 1982: első blokk, 1987-re kész. Köv: többször áttervezték, biztonságosabb lett. Köv: többször áttervezték, biztonságosabb lett. Mo. energiarendszerében 40-50 %-ot tett ki. Mo. energiarendszerében 40-50 %-ot tett ki.

17

18 A pályamódosítás szükségessége 1970/80 ford: a nk-i körülmények rosszak voltak: - újabb olajár-robbanás fenyegetett - újabb olajár-robbanás fenyegetett - CoCom-lista, 1979: afganisztáni háború - CoCom-lista, 1979: afganisztáni háború - 1979-82: Lengyelország: szovjet beavatkozás - 1979-82: Lengyelország: szovjet beavatkozás 1979: MSZMP KB határozatok a pályamódosításról: Új prioritás: cél a külső egyensúly megteremtése – ennek alárendeltje a belső egyensúly és felhasználás Köv: a belső felhasználást korlátozása, a beruházási ráta csökkentése Eladósodás: 1982: IMF és Világbank

19 Gazd-i kényszerintézkedések, vissza a reformelemekhez Lazítottak az irányításon – piaci elemek Lazítottak az irányításon – piaci elemek A korábban összevont nagyüzemeket (tröszt) decentralizálták, 400 új vállalat, GELKA (Pécsett a bőrgyár, kesztyűgyár, Zsolnay stb.), stb. A korábban összevont nagyüzemeket (tröszt) decentralizálták, 400 új vállalat, GELKA (Pécsett a bőrgyár, kesztyűgyár, Zsolnay stb.), stb. Belker: nőtt a magánszektor, javuló felhozatal Belker: nőtt a magánszektor, javuló felhozatal Nyugati vállalatokat engednek be, új termékek (Marcali: Levis; Sárvár, Pécs: Pepsi Cola stb.) Nyugati vállalatokat engednek be, új termékek (Marcali: Levis; Sárvár, Pécs: Pepsi Cola stb.) Új szabályozórendszer a nyereségre Új szabályozórendszer a nyereségre Irányításba bevonták a dolgozókat is (tanácsok) Irányításba bevonták a dolgozókat is (tanácsok) Új technokrata réteg létrejötte – a pártelit mellett Új technokrata réteg létrejötte – a pártelit mellett

20 Gazd-i kényszerintézkedések, vissza a reformelemekhez 1981: gazdasági munkaközösségek (gmk) létrehozása: magántevékenység az állami ipar mellett (fél év alatt 11 ezer gmk) 1981: gazdasági munkaközösségek (gmk) létrehozása: magántevékenység az állami ipar mellett (fél év alatt 11 ezer gmk) Nőtt a magánszféra részesedése a GDP- ből: 1980: 10, 1989: 20 %-a Nőtt a magánszféra részesedése a GDP- ből: 1980: 10, 1989: 20 %-a A szabadpiaci áron értékesített termékek köre növekedett: 1979: 37 %; 1980: 50 % A szabadpiaci áron értékesített termékek köre növekedett: 1979: 37 %; 1980: 50 % 1980-as évek első felében: 40 %-kal nőtt a magánkereskedők száma 1980-as évek első felében: 40 %-kal nőtt a magánkereskedők száma Magánipar növekedése: egyes ágazatokban döntő (építőipar, mg, stb.) Magánipar növekedése: egyes ágazatokban döntő (építőipar, mg, stb.)

21 A termelés bruttó értékének évi átlagos növ-e az 1980-as években Állami ipar 1,8% Szövetkezeti ipar 3,2% Magánkisipar, lakossági kiegészítő tevékenység 19,1%

22 A külső feltételek átalakulása; lehetőség hazai váltzásokra Szovjetunió szerepének leértékelődése: - 1982: Brezsnyev után új főtitkárok (Andropov, - 1982: Brezsnyev után új főtitkárok (Andropov, Csernyenko, 1985: Gorbacsov) Csernyenko, 1985: Gorbacsov) - Csillagháborús tervek, háborúk folytatása, - Csillagháborús tervek, háborúk folytatása, lengyelországi beavatkozás, lejáratódás lengyelországi beavatkozás, lejáratódás - Gazdasági káosz, élelmezési válság, nincs - Gazdasági káosz, élelmezési válság, nincs pénz a hadsereg fenntartására pénz a hadsereg fenntartására - Pol-i nyitás - esély a szatellit-országok számára - Pol-i nyitás - esély a szatellit-országok számára nagyobb gazd. mozgástér nagyobb gazd. mozgástér

23 Magyarországi következmények Szovjet változások köv-e: 1987, új miniszterelnök: Grósz Károly Változott a pártelit jelentős része, Kádár maradt Szovjet mintára politikai nyitás Új beruházási politika: a „gyorsítás+ (a belső fogyasztás visszafogása, hitelfelvétel, növekedés-várás) Nagy beruházások fenntartása, erősítése (korábban: eocén-program; olefin-program; 1980-as évek 2. felében: mecseki liász-program; 1987 után: Bős- Nagymaros ügye stb.)

24 A „gyorsítás” eredménye 3,4%-os növekedés elérése, de eladósodás révén 1984: 11 milliárd dollár, 1984: 11 milliárd dollár, 1987: 19,6 milliárd dollár az adósság 1987: 19,6 milliárd dollár az adósság A gazdaság szerkezete rendkívül merev volt Irányítási válság 1988: új adórendszer – az állam okozta terhek az állampolgárok nyakán Világpiaccal szembeni nehézipar-orientált fejlődés Nem nőnek az exportkapacitások, eladhatatlan termékkészletek A közszféra és az infrastruktúra óriási lemaradása

25 Társadalmi és gazdasági következmények A társ. célja: az életszínvonal őrzése ( 2. gazd., háztáji stb.); egészségügyi köv., halandóság A társ. célja: az életszínvonal őrzése ( 2. gazd., háztáji stb.); egészségügyi köv., halandóság Jelentős társ-i kereslet kialakulása (fekete gazd; „össznépi összekacsintás” technikája) Jelentős társ-i kereslet kialakulása (fekete gazd; „össznépi összekacsintás” technikája) Egyre szélesedett a szolgáltatások rendszere, Egyre szélesedett a szolgáltatások rendszere, szélesedett a termékkínálat szélesedett a termékkínálat Elindult a termelés szerkezetnek átal-a Elindult a termelés szerkezetnek átal-a Nyugatorientált lett a külkereskedelem Nyugatorientált lett a külkereskedelem Passzív ellenállás, néhol üzemi mozgalmak, Pécs, 1988: bányászati munkamegtagadás Passzív ellenállás, néhol üzemi mozgalmak, Pécs, 1988: bányászati munkamegtagadás

26 A termelés szerkezete (%) 196819781989 Ipar485047 Mg.191612 Szolg.333441


Letölteni ppt "A gazdasági reformtól a tervgazdaság összeomlásáig."

Hasonló előadás


Google Hirdetések