Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információrendszer-architektúrák 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információrendszer-architektúrák 2."— Előadás másolata:

1 Információrendszer-architektúrák 2.
Információ-rendszerek: típusok A rendszerek fejlődése A vállalatok megváltozása Az Anthony modell Folyamat és tranzakció A Strassmann/Edwards fejlődési modell Nolan fázis-modellje A rendszer minősége Újsághír február 16: „A felvételi jelentkezések hajrájában a kb jelentkezőre méretezett rendszert 2,600-nál több kérelemmel rohanták meg: a rendszer lelassult, majd leállt.”

2 Az IT/ISz fejlődésének jellemzői/1
HARDVER teljesítmények növekedése: tárolókapacitás, számítási sebesség, adatelérési sebességek teljesítmény / ár viszony kedvező változása PC-k és laptopok előretörése, mobilitás hálózati üzemmódok általánossá válása szabványok és kompatibilitás nem-Neumann architektúrák megjelenése Edward

3 Az IT/ISz fejlődésének jellemzői/2
SZOFTVER maximális hardver-kihasználás, optimalizálás hatékony hálózati operációs rendszerek nagytömegű alkalmazói szoftver, GUI felületek, ügyfél/kiszolgáló stílus globális hálózati megoldások (Internet, EDI) osztott adatbázisok elérhetősége szabványos és hatékony fejlesztőrendszerek: CASE, 4GL szoftver-bűnözés megjelenése és kiterjedése. Edward

4 Az IT/ISz fejlődésének jellemzői/3
TÁVKÖZLÉS, TELEKOMMUNIKÁCIÓ a távközlés digitalizálása szélessávú adatátvitel, ISDN komplex szolgáltatás műholdas távközlési megoldások mobil telefónia és az IT integrációja a hálózatok felhasználása komplex információ- szolgáltatásra (e-commerce, e-business, e-banking, EDI, EFT, home office, Internet - xDSL) Azaz: „computer literacy” „IS literacy” ÉS: mindezek összeolvadása egyfajta „ICT”-ben, popularizálódás. Edward

5 Vállalat, IT/ISz, IR/IM 30 éves „építgetés”: CIS, VIR
Eddig: „kínáljunk” IR-t a vállalatnak, automatizáljunk újabb és újabb részrendszereket Mára: a szervezet sajátmaga „keres” céljaihoz megfelelő megoldásokat Információs rendszerek IR technológia IT Alkalmazások iránti kereslet feltárása Alkalmazások iránti kereslet kielégítése Edward

6 Az IR szerepének változása
Technikai változások Menedzseri kontroll támogatása Alapvető üzleti tevékenységek IR IR IR ‘ ‘60 ‘ ‘ ‘90 Ma: a céloknak megfelelő „információs architektúra”; információ-vezérelt üzleti stratégia Edward

7 Stratégia és taktika: példák
Stratégiai szint Taktikai szint Üzleti környezet létrehozása, ahol a keresletet kielégítő IR-alkalmazás jól azonosítható A L K M Z Á S O Üzleti követelmények és alkalmazási szükségletek részletei Kereslet: IR Kínálat: IT Menedzseri/technikai környezet kialakítása, amelyben a kínálat megteremthető Rendszerek létrehozása az alkalmazások szükségleteinek kielégítésére Edwards, 1995

8 Szintek, beosztások, felelősök
Stratégiai szint Taktikai szint Igazgatótanács, üzleti egységek menedzserei A L K M Z Á S O Üzleti követelmények és alkalmazási szükségletek részletei Kereslet: IR Kínálat: IT Igazgatótanács, CIO, vezető IT menedzserek Rendszerek létrehozása az alkalmazások szükségleteinek kielégítésére Problémák: a szintek keveredése, felelősségek áthárítása

9 Miben változtak meg a vállalatok?
1. GLOBALIZÁLÓDÁS Mgmt és kontrolling globális piacon világpiaci verseny globális munkacsoportok együttműködése, tele-cooperation, global groupwork (info-kommunikációs rendszerek!) globális logisztikai rendszerek egységes termékek, szolgáltatások, ...

10 folytatás: a változások jellege
2. AZ IPARI GAZDASÁGOK ÁTALAKULÁSA - tudás/információ-alapú gazdasági ágak - termelékenységnövekedés - újfajta termékek, szolgáltatások - megváltozott vezetési stílus - verseny az idővel, rövid életgörbék - zavaros, átláthatatlan, veszélyes (háborús!) üzleti környezet - alkalmazottak képzettségének változása

11 folytatás: a változások jellege
3. A VÁLLALATOK ÁTALAKULÁSA - „szétterülés”, „laposabb” szervezetek - apróbb, kisebb vállalatok gyors létrehozása - decentralizáció az irányításban - rugalmasság igénye és megvalósítása - alacsony tranzakciós/ koordinációs költségek - helyi, független - önálló döntések, bátorítás az önálló munkára - e-Business, e-Solutions tömegessé válása.

12 A válasz: másfajta info-architektúrák
IT változás Architektúra-változások Globális hálózatok Nemzetközi munkamegosztás Világméretű termelésszervezés. Távmunka. A tranzakciós költségek csökkennek. Vállalati hálózatok Csoportmunka, együttműködés. Divíziók, osztályok felbomlása. Vevő- és termék-orientáció. „Task force” alkalmi munkavégzés A mgmt (ügynöki) költségek csökkennek. Üzleti folyamatok újraszervezése BPR

13 A válasz: másfajta információs rendszerek
IT SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK Elosztott SzT Egyéni munka bátorítása: VAN INFORMÁCIÓD, DÖNTS MAGAD. Hierarchia és centralizáció csökken. MGMT költségek csökkennek. Mobil SzT (laptop+mobil) Virtuális szervezetek megjelenése. Mozgékony, mobil munkaerők. Szervezeti költségek csökkennek. Grafikus felületek GUI Elérhetőség: az információforrások könnyen hozzáférhetőek (mindenki!). Automatizált munkafolyamatok Papírnélküli ügyviteli munka. Informatikai képzettség nélküli dolgozó.

14 Ha sokféle IR van: tegyük rendbe, osztályozzuk, kategorizáljuk őket -
majd próbáljunk használható definíciókat adni.

15 Információ-rendszer: definíciók /1
„Az IR együttműködő elemek összessége, amelyek összegyűjtik (visszakeresik), feldolgozzák, tárolják és továbbítják az információkat, s ezzel elősegítik a döntéshozatalt és az irányító-szervező munkát egy szervezetben.” Kenneth C. LAUDON „technikai” definíciója

16 Információ-rendszer: definíciók /2
„A nagyobb, alrendszereket tartalmazó rendszerekben a döntési tevékenységekhez szükséges egy IR, amely gyűjti, tárolja, feldolgozza és osztályozza az információkat” B. LANGEFORS

17 Információ-rendszer: definíciók /3
„Az IR ma - üzleti szempontból - nem más, mint egy szervezeti és menedzselési megoldás a környezeti kihívásokra, amit információtechnikai eszközökkel és módszerekkel építünk fel és működtetünk „ LAUDON üzleti definíciója

18 Információ-rendszer: definíciók /4
„Az IR a szervezet egy reprezentációja, amely tájékoztatja a döntéshozókat a szervezet állapotáról, a változásokról és más, a szervezet működését befolyásoló tényezőkről.” C.H.P. BROOKS

19 Információ-rendszer: definíciók /5
„Az IR adatokat, információkat erőforrásként használ annak érdekében, hogy hasznos információkat szolgáltasson, a döntéshozatalt támogató cél-orientált üzenetek formájában. Raffai Mária Az IR a tranzakciók szempontjából (ACID): atomicizált, konzisztens, izolált, tartós. Gábor András

20 Rendszerek osztályozása: Edward et al
1. A FORMALITÁS FOKA és a RUTINSZERÚSÉG Csak akkor könnyű, ha a rutinszerű munka automatizálva van; jelentéskészítő szoftverek, OLAP megoldások Van erre megfelelő IT infrastruktúra? eseti, nem rutin rutin- szerű Mindenképpen automatizálni kell, megfelelő módszerekkel; szokványos, standard architektúrák Esetleg: tudatos formalizálás, bekebelezés a standard architektúrákba formális informális

21 folytatás: osztályozások, példák
2. AZ AUTOMATIZÁLÁS FOKA, KITERJEDÉSE: manuális és gépesített rendszerek kapcsolata 3. KAPCSOLAT A DÖNTÉSHOZATALLAL Stratégiai döntések: általános üzleti elemzések Menedzsment: döntés-ellenőrzés, az üzleti környezet és az ügyfelek Operatív szintű döntések: alkalmazások, felhasználói szintek, tranzakció és tömeges adatkezelés Robert Anthony's pyramid For organisations shows the different requirements within the organisation for information. At the top it is unstructured and comes from outside; at the bottom it is structured and comes from internal sources terv Döntés Döntési adatok Működési adatok Anthony, Robert "Planning and Control Systems: A Framework for Analysis." Harvard Business Review, 1965

22 Az Anthony modell finomszerkezete
„Döntési”, tervezési szintek, személyi támogatással „Business administration” átfogó rendszerek „Információs”, döntés- támogató szintek, elemzési módszertanok szerint „Operatív”, műveleti szintek, funkcionális rendszerekkel

23 Laudon csoportjai: az alkalmazás döntés-típusa szerint
Operatív, napi működési rendszerek SOP: a munkahelyi vezetők támogatására Tudásmunka rendszerek KWS, OIS, AOIS az adatmunkások és tudásmunkások támogatására Menedzsment információs rendszerek MIS középvezetők feladataihoz: ellenőrzés, vezetés, döntési munkák, adminisztráció Stratégiai célú rendszerek DSS, EIS a felsővezetők támgatására: trendek, stratégia, tervezés

24 folytatás: osztályozások, példák
4. AZ INPUT ÉS AZ OUTPUT TERMÉSZETE SZERINT Folyamat (eljárás) bemenet kimenet Példa: 3-rétegű kliens- köztes-szoftver – adatbázis architektúra 5. A TESTRESZABÁS FORRÁSA ÉS FOKA: egyéni rendszerek, ágazatiak, általánosak, globálisak 6. A SZERVEZETNEK NYÚJTOTT ÉRTÉK SZERINT: egyszerű, elemi - bonyolult, fontos - létfontosságú, stb.

25 Osztályozás: Raffai M. 1. A RENDSZER CÉLJA SZERINT: végrehajtó
a rutinmunkák adatainak kezelése, papír-alapú dokumentumok előállítása vezetési döntés-előkészítési kimenetek a hatékony tervezési, irányítási tevékenységekhez 2. IT SZEMPONTOK SZERINT: tranzakció-orientált esemény hatására az adatrendszer megváltozik adat-orientált, adat-intenzív viszonylag állandó adatok tárolása, visszakeresése

26 A működésmód (időzítés) szerint: Quittner/Gábor: Folyamat-szemléletű IR
Előkészítés: folyamat-feltárás, racionalizálás, adatmodell Rendszerterv, folyamat-modell elkészítése Üzemeltetés: munkahelyi folyamatszervezés adatrögzítés, hibajavítás kötegelt ütemezésű feldolgozás, visszacsatolás „Számítóközpont” és a vezetési szintek információ-igényének problémája Problémák: merevség, válaszidők rögzítése Ami fontos: a folyamat fenntartása, időpont- vezérelt ütemezés

27 Quittner /Gábor : Tranzakció-szemléletű IR
A piaci/ügyintézői igény: a vezetői igény: OLTP gyors válaszadás OLAP elemzés Jellemzők: rugalmasság, helyi kiszolgálás, releváns információ Feltételek: multi operációs rendszer, vagy mikrogép nagy számítási kapacitások adatbázis-kezelés, hálózati elérés felhasználó-orientált felületek Mikrogépes rendszerek és illúziók Ami fontos: az igény azonnali kiszolgálása, esemény- vezérlés

28 A tranzakció-feldolgozás jellemzői
ACID-ismérvek (A. Reuter, T. Haerder, 1983): „Mindent, vagy semmit” Atomicitás: nagyon elemi, korlátozott tevékenységre adunk módot, így elkerüljük a (hw, sw, ow, feljhasználói) hibákat Konzisztencia: abortált tranzakció által érintett objektum (fájl, rekord, DB) sértetlen marad; ha hiba van, visszagörgetjük és „elfelejtjük” Izoláció: amíg a tranzakció zajlik, más nem láthat bele, nem szólhat bele - csak a befejezett tranzakció eredménye válik „láthatóvá” a rendszerben Tartósság: sikeres tranzakció eredményét csak másik sikeres tranzakció módosíthatja, rendszerhiba nem – ami lefutott, azt „elfogadta” a (DB) rendszer, „jótáll” érte; vagy az összes (DB) műveletet (sorozatot) lezárjuk, vagy egyiket sem – pl. számláról többféle pénz másikra csak együttesen hajtható végre (+/-): mindez egy A TR-eljárás tehát : hozzáférés, ellenőrzés, dialógus, feldolgozás, visszaigazolás – közben az adatbázis-kezelő többféle „lock” és „Log” technikát kell használjon a fentiek érdekében! Wiki

29 Az IR és IT közötti definíciós különbségek
IR: a szervezet olyan része, amely információt szolgáltat, létrehoz, tárol, feldolgoz, használ, ill. eloszt ELEMEI: adattárak, adatkezelő és információ-feldolgozó folyamatok együttese; a fenti munkához társuló szaktudás, emberi erőforrások; célja a vállalati folyamatok információs kiszolgálása, a vezetés / irányítás támogatása manuálisan, vagy számítógéppel támogatott módon IT (Gunton, 1990): “Elektronikus technológiák információk gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására”

30 Információrendszer - típusok
Technikai megközelítés Laudon, 1995 operáció- kutatás szám. gép tudomány szervezés- tudomány MIS szociológia politika- tudományok pszichológia Viselkedéstudományi megközelítés

31 Szocio - technikai megközelítés
Architektúra Szervezet - tervezési tervezési folyamat folyamat 1 1 2 2 3 3 végleges technikai tervezés végleges szervezeti tervezés alternatívák alternatívák Tornatsky et al, 1983 Ward, 1989 (Ernst &Young)

32 Nolan „fázisai”: az EDP fejlődése
Gibson, Cyrus F. and Nolan, Richard L, "Managing the Four Stages of EDP Growth," Harvard Business Review ,1974 Kezdeményezés / „aranyláz” (egyszerű, ötletszerű, „új technika”) Kiterjesztés/”fertőzés” (gyors, kontrollálatlan, terjedő) Formalizálás/ „rendcsinálás” (standardok, folyamatszervezés, CBA) Érettség / „integráció” (koordináció, szanálás, adat-mgmt helyett információ-menedzsment) A vállalati információs architektúra ráfordításai, fejlődése

33 A Nolan „fázisok” átlapolt jelenléte
Az egyes jellemző architektúrák éves belső fejlődése

34 Információs architektúrák és az üzleti igények fejlődése
Számítóközpont Mágnesszalag Off-line, batch Saját nagygép Mágneslemez Egyedi szoftverek Nagygép, LAN, adatbázis, ERP integráció 1. Hagyományos adatfeldolgozás (számvitel) 2. Alapvető működési rendszerek (online, realtime, MIS) 3. Belső integráció (végpont - végpont) befelé irányul kifelé Saját ERP, EDI, Internet, VPN ERP-ERP köztes-szoftverek; Intranet/Internet Saját ERP, EDI, Internet, VPN 4. EDI: közvetlen adatkapcsolat 5. Folyamatok racionalizálása, info - megosztások 6. Külső integráció: ellátási lánc optimalizálása meglévő dokumentu kicseréli az üzleti mokkal dolgozik dokumentumokat Strassmann/Edwards - modell, 1997

35 Mit kíván a vezetés? A szokásos vezetői kívánalom, amikor a rendszertervezők megérkeznek: „Javítsuk az egyéni és a csoportos teljesítményeket úgy, hogy A/ Legyen „jobb” a rendszer kimenete, legyen minden ICT-felhasználó munkája hatékonyabb, ő meg elégedettebb; B/ Legyenek könnyen hozzáférhető, könnyen használható, a vezetői döntéseket támogató fejlesztői eszközök, eljárások: üzleti intelligencia

36 A kimenetek kérdése A.1./ Megfogható kimenetek ICT támogatása
- a kimenet elkészítése hatékonyabb legyen - el kell tudni dönteni: kell ehhez ICT? - ha igen: ki kell választani a megfelelő rendszert - ki kell alakítani a megfelelő eljárásokat A.2./ Nem-megfogható kimenetek támogatása - Látnunk kell a Célok – Adat – Információ – Tudás vállalati sémáját - Látnunk kell a döntések minőségi információ-igényét - Mindehhez fejlesztő-eszközökre, eljárásokra van szükség CÉLOK Döntések Eljárások Információ Adat

37 Az IT architektúrák mozgatója: az igény…

38 … és amikor az egész majd összeáll:

39 Az MIS-től elvárt minőség
Az MIS belső és külső kimenete adott minőségű kell legyen: TARTALOMBAN - IDŐBELISÉGBEN - FORMÁBAN Pontosság (adat, mértékegység, hivatkozás), hibamentesség Teljesség: az összes lényeges tényt tartalmazza Többféle célra rugalmasan felhasználható legyen Megbízható, hivatkozható, ellenőrzött legyen A döntéstámogató számára releváns legyen (megfelelőség) A megrendelő számára időben érkezzen (a döntési folyamat elvégezhető egyen) Igazolható, hiteles legyen (minőségbiztosítás, megszemélyesítés, külső hitelesítés) Elérhető, hozzáférhető legyen Megfelelős formátumú legyen (tiszta, részletezett, rendezett, bemutatott)

40 Kulcs-szavak Rendszer modell – Információ-rendszer definíciók – Edwards fejlődési modellje – A technika megváltozása – a vállalatok megváltozása - Technikai és szociológiai paradigmák – Tornatsky fejlesztési modellje - Az Anthony-piramis – Folyamat és tranzakció – Nolan 4-fázis-modellje – A rendszer minősége


Letölteni ppt "Információrendszer-architektúrák 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések