Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 1 / 28 s Vállalati információ-menedzsment © Dr. Dobay Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 1 / 28 s Vállalati információ-menedzsment © Dr. Dobay Péter."— Előadás másolata:

1 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 1 / 28 s Vállalati információ-menedzsment © Dr. Dobay Péter

2 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 2 / 28 1. Szervezés, szervezet, menedzsment, informatika informatika Hogyan tárjuk fel, mi folyik – Mit mondjunk, hogyan kellene ezt támogatni, vagy másképpen csinálni – Hogyan indokoljuk, hogy ezzel, ennyiért, így kell támogatni – Hogyan védjük meg, hogy a döntés jó volt…

3 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 3 / 28 Láttuk: A rendszerelmélet fogalmai  Rendszer: egymással kapcsolatban álló, közös cél érdekében együttműködő elemek  A rendszer határa és elemei elkülöníthetőek  A részrendszer önmagában rendszer, része egy nagyobb rendszernek - más a nézőpont, más az absztrakciós szint  Szinergia: „Az egész a részek összegénél nagyobb hatást jelent”  Kommunikáció és interfészek (részek,külvilág)  A rendszer értéke az, hogy működik, „életben van” R

4 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 4 / 28 Rendszerek jellemzői – az IA felépítés alapja  Nyílt („adaptív”) rendszer:  tetszőleges bemenet - folyamat - kimenet  Zárt („strukturált”) rendszer: (korlátozott input) - folyamat - (korl.kimenet)  Determinisztikus - sztochasztikus  Emberi - gépi  Absztrakt - fizikai  Egyszerű - bonyolult  Részrendszerek csatolása: szoros - pufferelt P

5 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 5 / 28 Rendszerek műszaki kézbentartása A vezérlőrendszer feladata: a bizonytalanság csökkentése kimenet-ellenőrzés negatív visszacsatolás: az eltérés csökkentése, egyensúlyi leállás pozitív visszacsatolás: az eltérés növelése, ismétlés, amíg lehet bemenet-ellenőrzés: szűrési eljárások Állapottér: a diszkrét rendszerek leírása az összes elem állapotának megadásával Példa: egy számviteli inforendszer gazdálkodása -A feladat a könyvelési, gazdasági-pénzügyi események regisztrálása - Feladat a pénzügyi egyensúly figyelése, eltérések jelzése - Költség az adatgyűjtés, tárolás, előírt feldolgozás, outputok továbbítása - Állapottér: - Értékesítés inputja: Outputja: Visszacsatolás:

6 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 6 / 28 Funkcionális és vezérlő rendszer Folyamat Bemenet Kimenet Funkcionális rendszer előírások beavatkozóvezérlés érzékelés Rendszer-leírási technikák, organigramok...

7 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 7 / 28 Adjunk példát: hallgató bejelentkezése aCooSpace-be

8 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 8 / 28 Mit adhat az MIS az értékhez?  Csökkenthetők a költségek az értéklánc bármely lépésénél, s maga a lánc is redukálható  Differenciálás érhető el termékben- szolgáltatásban azáltal, hogy több információt, tudást teszünk a termékbe, ill. köréje  Megváltoztatható a versenyképességi fókusz - globálissá tehetjük a működési terepet - újfajta partnerségeket teremthetünk, új iparágakkal - precízebb szegmentálást, fókuszálást végezhetünk adatbányászati és más ICT módszerekkel R

9 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 9 / 28 Ismét: Mit jelent gazdaságilag az informatika? (Hansen,2004)  Racionalizálás: folyamatok, erőforrások, majd költségek Számítógépes információfeldolgozással csökkenthetjük a munkaerő létszámát és így csökkenthetjük a költségeket.  Nagy adatmennyiség feldolgozása. A tárolókapacitás, a feldolgozási sebesség lehetővé teszi, hogy igen nagy tömegű adatot gyorsan, naprakészen kezeljünk (pl. bankokban, áruházakban, közigazgatásban).  Rutintevékenységek kiváltása. Monoton rutintevékenységeket számítógépes rendszer válthat ki. Az emberi hibalehetőségek lecsökkennek..  Döntéstámogatás. Aktuális, minőségi információkat állíthatunk elő, amelyek különböző szintű döntéseket alapozhatnak meg.  Jó minőségű eredmények elérése. A számítógép komplikált számításokat igen rövid idő alatt meg tud oldani. Így különböző egzakt, vagy közelítő módszerekkel a feladatok újabb köre oldható meg (pl. gazdasági prognózis, beruházás-számítás, árú elosztás különböző piacokon).  Stratégiai versenyelőny. A vállalat üzleti folyamatait (vállalat-vállalat, vevő-vállalat, szállító-vállalat) más formában szervezhetjük a számítógép segítségével. Ez vonatkozhat mind a belső, mind a vállalatok közti folyamatokra (Internet felhasználás, elektronikus piac, stb.)

10 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 10 / 28 Szervezet, menedzsment, informatika A kis és nagy szervezetek közös vonásai: céljaik vannak - közreműködő szervezet létezik - létezik valamiféle menedzsment, módszerekkel, információkezelési feladatokkal A menedzsment eszköztára a változtatásokra: puha elemek:kemény elemek: - munkaerő-változás - szervezeti struktúra változása - szervezeti célok változtatása - alrendszer, eljárás - szervezeti kultúra - gyártási technológia, IT Menedzselés hagyományos területeken: vezetési hierarchia működtetése, optimalizálás, tervezés Informatikai menedzselés: IT/IR/IM/TM mgmt és stratégia; Ki vezessen: “vezető közülünk”-“kívülálló vezető”- “nem kell vezető” ???

11 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 11 / 28 Szervezet- és szervezés-elméletek  A klasszikus iskola: Fayol, Taylor, Weber  Az emberi viszonyok, a viselkedéstan Mayo, Maslow, McGregor (X-Y modell)  A rendszerelmélet: L. Bertalanffy, H. Lucas visszacsatolás, entrópia, szinergia, zárt és nyílt rendszerek modellezése  Kontingencia-elméletek: “a (társas?) siker “  A vezetés informatikai szerepéről: szituatív management, japán módszerek, stílusok, CIO szerepe, stratégiai tervezés, változás-menedzselés, re-engineering, e-business...

12 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 12 / 28 1.2. Inforendszer és a vállalat 1. A vállalati szintű IT/IR gondolkodás megváltozásának okai 2. Vállalati célok és az információ 3. Menedzsment - elméletek 4. Az információs rendszerek típusai

13 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 13 / 28 Tények - Adat - Információ - Tudás - Döntés - Cselekvés A reális vállalati felfogás: az „előrehaladási szemlélet” Az adat tapasztalat és megismerés útján keletkező szimbólum, jelsorozat, ami állapotokat, változási tényezőket rögzít, így megőrizhető, továbbítható, feldolgozható – a megfigyelőtől független Az információ közlés, hír, ismeret, amely a címzett (a kérdés-feltevő)által értelmezhető abból a célból, hogy a rendszerben meglévő bizonytalanságot csökkenti, s ígyelősegíti az alternatívák közötti döntést A tudás a valós világnak, létező dolgoknak, tényeknek, eseményeknek, a közöttük fennálló kapcsolatoknak, okozati összefüggéseknek tudati visszatükröződése

14 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 14 / 28 Információ- és tudás-menedzselés? Mielőtt menedzselünk: mit és miért? Ismeretelmélet: Reflexív tudás: dolgok, jelenségek tükrözése Generatív tudás: a dolgok sajátosságainak felfedezése, elvonatkoztatás, absztrakció Információ-elmélet: információgyűjtő tevékenység (megfigyelttől - megfigyelőig) információ-feldolgozás (rögzítés, átalakítás, továbbítás) Tudás-menedzselés: a felismert erőforrás

15 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 15 / 28 Az értelmezés szintjei - újra Globális információ - gazdaságtan  információtermelés, - tárolás, -továbbítás  információ-kereskedelem  tudomány, könyvtárak, média, biztonság  Kérdés: mit vegyünk, mit adjunk el globálisan? Nemzeti szintű információ-menedzsment  információs vagyon és felhasználása  oktatás, kutatás, könyvtárügy  országstratégia, versenyképesség  Kérdés: mit gyűjtsünk, mire használjuk, kinek adjuk el? Vállalati / gazdasági informatika > inf.feldolgozás, (EAF, MIS); tervezés igénye > üzemgazdaságtan: költség és haszon >Kérdés: Ki döntsön, ki segítsen, ki hasznosítson?

16 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 16 / 28 Vállalatok, verseny, információ: miért lehet stratégiai cél az IM/TM?  globális üzletmenet, piacok, verseny felismerése  hagyományos iparágak fejlődésének lassulása  az információ és tudás felértékelődése  információs igények reális megfogalmazásának igénye  az információs szint tudatosítása  az információ-szűrés jelentőségének felismerése  külső források menedzselésének szükségessége  belső információs eljárások menedzselése  stratégiai jelentőség bizonyítása s kihasználása Példa: autó-tervezés / autógyártás /autó eladás / autóval kapcsolatos szolgáltatások

17 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 17 / 28 A információ és az ICT-alkalmazások: gazdasági hajtóerő termékeiA cég termékei választék-bővítés, design, piaci részesedés növelése, logisztika illesztése vevő-igényekhez, eBiz új piacok feltárása új termékek létrehozásával piac A piac szükségleteinek felismerése, kiszolgálása biztonságos ellátás, szelektív piacpolitika új igények feltárása és elemzése, termékfejlesztés technológiai A technológiai szükségesség alapvető és élenjáró technológiák birtoklása innovációs folyamatok támogatása illesztés („alignment”) problémák kezelése, migrációk szükségessége Adjunk konkrét példákat: sikerről, kudarcról!

18 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 18 / 28 Az új erőforrás különlegessége: a 3M+1 modell munkaerő pénzforrások anyagok, eszközök információinformáció folyamatosan továbbfejleszthető tömöríthető helyettesíthető más információs termékkel/ szolgáltatással szállítható (kis költséggel, tetszőleges távolságra, gyorsan) önmagától is “terjed”, “elszivárog” veszteség nélkül megosztható nem megy tönkre, nem “fogy el” a használat során Davenport, Porter, Toffler, Castells

19 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 19 / 28 Speciális jellemzők:Eaton és Bawden 1. Az információ értéke változó, és nem egykönnyen kvantifikálható Az információ előállítói olyan információkkal is foglalkoznak, amelyeket soha nem fognak használni, vagy csak előállításuk után jóval később, viszont az adatbázisban mégis benne kell lenniük. Ebből következően: - az információ értéke szegmensenként változik, attól függően, mennyiben hoz létre jólétet, képzettséget vagy pihenést; - a vevők rendelkezésére áll egy elfogadható árkínálat (másképpen: referenciaárak) egy-egy terméktípusra vagy szolgáltatásra vonatkozóan. 2. Az információ fogyasztása Az információ nem vész el, amikor más tulajdonába kerül, bár hasznossága csökkenhet, ha pl. ezáltal előnyünk csökken mások előtt. Ugyancsak nem tűnik el az információ fogyasztásakor; megosztása és átvitele gyakran növekedését okozza, mert az információ új információt hoz létre, vagy döntésre használják, ami akciókhoz vezet, amelyek viszont ismét információt termelnek. 3. Az információ dinamizmusa Az információ dinamikus erő, amely megváltoztatja azt a rendszert, amelyben működik. Az információ és a tanulás között szoros összefüggés áll fenn, s – mint ismeretes – erős kapcsolat létezik az ismeretek és a tanulás között. 4. Az információ életciklusa Az információnak többszörös életciklusa lehet, ahogy az eszmék divatba jönnek, illetve eltűnnek. Az elektronikus információpiac egyik kihívása éppen egy-egy új termék árazási módja. Az érett piac gyakran vezet árversenyhez (TV, CD, DVD)

20 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 20 / 28 Az információs rendszerek értéke: Első közelítésben: minőséget ad emészthetővé teszi az adattömeget szelektivitás: mi kapjuk, nem más ma már: a kemény, formalizált információk mellett puha, valószínűségi információk, nem-strukturált megoldások - értékelés? DE: megfizetjük azt, aminek nincs (?) értéke megfizetjük azt, hogy ne kapjunk információt Mindig vannak korlátok: - az üzleti folyamatok egy bizonyos határon túl nem automatizálhatóak - Az információs rendszer árában jelentős tétel a szükséges technikas

21 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 21 / 28 Q: Az intellektuális tőke értéke Karl Sveiby – Boda György

22 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 22 / 28  piaci adaptáció, innováció és információ  piaci siker és információ  az információs vagyon üzleti jelentősége  belső és külső erőforrás: érték és ár  “transparent” és “opalic” cégek  TQM és információ  az információs ipar szerepe  management és informatikai irányzatok összeolvadása  „informacionális” gazdaság kialakulása ( Castells: The Information Age ) Az erőforrás jelentősége az „információs korban”

23 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 23 / 28 Az „információ-gazdaság” megjelenése  Kenneth Arrow: az információ áru  Herbert Simon: a döntéshozatal alapja az elégséges információ  Theodore Schultz: a tudástőke gazdaságtana  Fritz Machlup: a foglalkoztatottság megváltozik; média; komm.; IT; IS (pl. jog, biztosítás!); K+F  Yoneji Masuda: információs iparágak, 1976  Marc Porat, 1976: elsődleges (info-kibocsátó) és másodlagos (info-felhasználó, továbbértékesítő) szektorok  1980: távközlés, PC, hálózatok indulása  Probléma: az információ-vagyon, erőforrás, termék természetének gazdasági értelmezése, „elszámolása”

24 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 24 / 28 A Silicon Valley és a tőzsde  IPO – boom 2.0 ? 2000-ben 170 hi-tech vállalat 190 milliárd dollárnyi részvényt adott el IPO kibocsátásokkal  2006-ban mindössze 35 ICT IPO volt az USA-ban – inkább kitalálnak valamit és eladják a Google-nak…  2007-re 67 ICT cég jelentett be IPO-t: szélessávú elérés, biztonsági szoftverek, keresők, hálózati megoldások  A várható profit-növekedés a S & P szerint, 2007-ben: Initial Public Offering 20% IT szektor Beruházási javak Közművek Egészségügy Fogyasztási cikkek Háztartási gépek Pénzügy Távközlés 12% 11% 7% 4% 11% Magyar web-karácsony: 1,6 millió előfizető Vatera.hu: 500 mFt Bookline.hu: 300 mFt Kisker forgalom: 2002 4,0 mrd Ft 2003 7.5 200412.0 200519.0 200626.0

25 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 25 / 28 Egy szép példa, folytassuk:  A Google IPO-jánál 40 dollárban gondolkodtak.  A végső ár 82 lett, ez egy nap alatt felment 110-re  Ma a Google részvénye 420 dollárt ér  Készpénz-állománya 10 milliárd USD  2006-ban 130 mUSD-t fordított felvásárlásra  2006 októberében megvette a másfél évvel azelőtt indult YouTube fájl-cserélőt, 1,6 milliárd USD áron  A YOuTube ötletét a PayPal cégből kivált alkalmazottak indították, a Sequoia Capital kék angyal cég 11,5 mUSD-s támogatásával, 2005 februárjában.

26 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 26 / 28 IT és IR: az informatika rohama az üzleti életben  Nagygépes rendszerek, kötegelt feldolgozás, folyamatszervezés, ügyvitel és termelés – egyedi, professzionális programozás – speciális géprendszerek: hw + sw csomagok  Táv-adatfeldolgozás, terminálok – standard programnyelvek, op. rendszerek – rendszertervezési módszertanok, “projektek”  Mikrogép. Célhardverek. Illúziók és káosz. – standard szoftverek, “off-the-shelf” szervezés  Időosztás mikrogépen. Osztott feldolgozás hálózaton. – irodai, otthoni és mobil felhasználó – kliens-szerver megoldások – 4GL, objektum, CASE alapú szervezés  Teljes popularizáció, amatőr felhasználók: Internet, ASP, VOD, e-business, CIM, CAL, AI,... Ami különlegessé teszi: az érték nő, az ár (relatíve) csökken

27 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 27 / 28 Kérdések Keressünk elkülöníthető információrendszereket, azonosítsuk a típusokat működésmód, eljárástechnika, a felhasználó szerint: kinek, milyen haszna származik belőle? Keressünk tipikusan “nem-gépesíthető” elemeket, folyamatokat: örökérvényűek ezek? Adjunk példákat valódi értékek realizálására Keressünk sikertörténetet: üzlet és IT stratégia Keressünk kiugró kudarcokat, „misfit” eseteket, ahol az üzleti érdek és az informatikai rendszer nem illeszkedett!

28 Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 28 / 28 Coffee - break


Letölteni ppt "Információ-menedzsment/ Dobay 2. előadás 2010 ősz 1 / 28 s Vállalati információ-menedzsment © Dr. Dobay Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések