Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BUDAPEST a középiskolások nyelvtudásának fokozásáért az „angol projekt” bemutatása Készítette: Demjén Klára az FPPTI pedagógiai szakértője – angol nyelvterület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BUDAPEST a középiskolások nyelvtudásának fokozásáért az „angol projekt” bemutatása Készítette: Demjén Klára az FPPTI pedagógiai szakértője – angol nyelvterület."— Előadás másolata:

1 BUDAPEST a középiskolások nyelvtudásának fokozásáért az „angol projekt” bemutatása Készítette: Demjén Klára az FPPTI pedagógiai szakértője – angol nyelvterület

2 Demjén Klára © 2 A Projekt elvei, célja A projekt felismerés körülményei (2000-2001) MO-EU csatlakozási tárgyalások Kétszintű érettségi meghirdetése Pisa 2000 kedvezőtlen eredményei Nyelvtanulás szerény családi támogatottsága Idegen nyelvismeret alacsony hazai szintje Oktatás-nevelési paradigmák globális változása

3 Demjén Klára © 3 A projekt célkitűzései A budapesti ifjúság életkilátásai Felkészült munkaerő A kompetencia alapú nyelvoktatás Tanárok felkészítése A középiskolások széles tömegei A közoktatás keretein belül

4 Demjén Klára © 4 A projekt sikerében érdekeltek Budapest Főváros Önkormányzata A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A British Council, IATEFL-Hungary Goethe Intézet A főváros gyakorló iskolái A közoktatásban résztvevő tanulók csoportjai A oktatási és pénzügyi kormányzat

5 Demjén Klára © 5 A projekt megvalósítása (2002-2005 ) NAT-CET szerinti új oktatási anyag „Nyelvtan, és irodalmi alkalmazásai” vs. „Élethelyzetek nyelvtanilag helyesen” Tanulói aktivitást igénylő módszerek Tanártovábbképzés megújítása Tartalmi-módszertani értelemben

6 Demjén Klára © 6 A továbbképzés tekintetében Általános módszertan, Nyelvi készségfejlesztés Teljesítménymérés-értékelés, Kompetencia és Módszertan Az FPPTI a vizsgált időszakban 85 db továbbképző tanfolyamot tartott. Több mint felét angol nyelvből. tárgykörben legkevesebb 85x20=1700 tanár számára !

7 Demjén Klára © 7 A továbbképzések szakanyaga a British Council, IATEFL-H, Anyanyelvi tanárok, FPPTI Szakértői, Gyakorló tanárok közreműködésével készült. A projekt jelenlegi továbbképzéseinél ez ma is így van. A tanfolyam elvégzését az FPPTI és az IATEFL-H Tanúsítvány kiállításával igazolja. A továbbképzés tekintetében Bókayban: Szünidei Projekthétvége

8 Demjén Klára © 8 Oktatásszervezési szempontból A projekthez csatlakozás feltételei: iskolák pályázat útján kiképzett tanárok klubszerűen felszerelt oktatóterem – (Képünk a Berzeviczy-ben készült ) projektórák( heti 2) tanórán kívül osztályzat nélküli minősítés tanárok kiemelt óradíja projekt és óratartó külön

9 Demjén Klára © 9 Oktatásszervezési szempontból Nyári tanuló táborok Tömbös hétvégi oktatás Célnyelvi külföldi tanulmányutak Az iskolák pályázhattak: 30 órás szünidei lehetőségekre eltérő támogatási mértékért. Jól sikerült a nyári tréning a Budaisoknak!

10 Demjén Klára © 10 Angol nyelv nyelvi projekt csoportszervezési módja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gimn.Szki. osztályban nívó szinten osztályban egyéb szervezésben iskolai szinten egyéb szervezésben iskolai nívó szinten évfolyamon nívó szinten évfolyamon egyéb szervezésben Csoportképzés: tudásszint –osztály –évfolyam –iskola egész válogatással. Oktatásszervezési szempontból 80% heti 1x2óra délutáni többletképzés 20% heti 2x1 órás, nem hatékony, ill. hétvégi blokk oktatás Projekt nyelv 96%-ban első (főleg angol), 4%-ban második nyelv

11 Demjén Klára © 11 A nyelvi projekt hozadéka A teljesítmények szempontjából A 9. évfolyammal kezdődött projekt az évek során felmenő A ciklus végére 80%-ban szakközépiskolai, 20%-ban pedig gimnáziumi iskolákból tevődött össze A 13.évfolyamos képzésbeli projekt tanulók képviselete egyik iskolatípusban sem meghatározó A vizsgálatba bevont végzős tanulók iskolatípusonkénti megoszlása

12 Demjén Klára © 12 A teljesítmények szempontjából Emelt szinten: A projektes gimnazisták 23-25%, a projektes szakközépiskolák 8-10%-a tesz jó eredményű emelt szintű érettségit Középszinten: A projektben résztvevő mintegy 3600 szakközépiskolás sokkal jobb eredményt ért el a programban részt nem vevő társainál A projekt teljesítménynövelő hatása a középszintű érettségit tevők körében fejti ki igazi hatását. Érettségi eredmények

13 Demjén Klára © 13 A teljesítmények szempontjából A vizsgált időszakban a projektben oktató nyelvtanárok megoszlása a megszerzett képesítés szerint 61% három képesítés 25% két témából képzett 12% egyből 2%-uk a négyféle képzéssel szakvizsgát szerzett

14 Demjén Klára © 14 A teljesítmények szempontjából Projektfoglalkozások

15 Demjén Klára © 15 További szempontok értékelése 2006. évi érettséginél + 0,7-0,8 pont A nyelvtanárok új szemléletű, versenyképes tudása Intézetünk nyelvi készségfejlesztő tan- folyamai A szakközépiskolások családjai igénylik a számukra költségmentes nagyobb nyelvi óraszámot Az iskolai gyakorlás jelentősége nő A nyelvi csoportok száma 2007-re +30%

16 Demjén Klára © 16 Iskolai vélemények A program kitűnő színtere a differenciált nyelvoktatásnak, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak mondják a Hunfalvyban, ahol 2007.-ben 126 diák 10 nyelvi csoportban 8 tanár oktatásában részesül. Angol nyelvből a Bókayban évfolyamtól és szinttől függően az év végi osztályzatok a táblázat szerint szórtak. 2007. május-júniusi érettségi vizsgán a korábban nyelvi projektben részesülő tanulók nyelvi átlaga:12.A osztályban angolból: 4,45 ! 12.B osztályban angolból: 3,18 2,6 9. B/I3,5 9. B/II3,4 10.3,2 11.B A Modell Divatiskola felmenő évfolyamai közül a 9.B osztály angolos csoportja kiemelkedő 98%-os rendszeres részvételi aránnyal az évfolyam legjobbja: két dicséretes jeles osztályzattal és 3,6-os átlaggal. A projekt órákkal leküzdték a csoportlétszám illetve vegyes tudásszint okozta nehézségeket.

17 Demjén Klára © 17 Mit nyert a város a projekttel? Sok ezer nyelvet beszélő unió-képes fiatalt évente, Sok ezer külföldet járt fiatalt, akik a saját élményeikből tanulják meg a különbözőségeket áthidalni, A nyelvtudás által az ifjúság interdiszciplináris gyarapodását, Esélyt sok ezer fiatalnak és ezáltal családjaiknak is az aktív, önfenntartó életre, A hozzánk látogató turisták tömegeinek, értő közeget, eredményes, útbaigazítókat, Sok testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatot, a rendszer- váltás utáni ifjúság mobilitását

18 Demjén Klára © 18 A folytatásban a budapesti diáksággal együtt számítok az érdekeltek közreműködésére.

19 Demjén Klára © 19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Demjén Klára pedagógiai szakértő Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. demjen.klara@fppti.hu Tel.: (1) 338 2156/133


Letölteni ppt "BUDAPEST a középiskolások nyelvtudásának fokozásáért az „angol projekt” bemutatása Készítette: Demjén Klára az FPPTI pedagógiai szakértője – angol nyelvterület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések