Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós projektek a fővárosi szakképzésben Ifi István Ügyosztályvezető Budapest, 2009. február 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós projektek a fővárosi szakképzésben Ifi István Ügyosztályvezető Budapest, 2009. február 4."— Előadás másolata:

1 Uniós projektek a fővárosi szakképzésben Ifi István Ügyosztályvezető Budapest, 2009. február 4.

2 Megvalósult TISZK projektek HEFOP: Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3. prioritás: „Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása” 4. prioritás: „Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése”

3 Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ HEFOP 3.2.2: Önrész: 0 Ft Uniós támogatás: 407 785 900 Ft A projekt összköltsége: 407 785 900 Ft

4 Tevékenységek (3.2.2) A 6 tagiskola együttműködését, „szellemi integrációját” segítő és tanuló támogató, úgynevezett közösségi funkciók kialakítása

5 Indikátorok I. Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma (819 fő) Létrehozott tananyagok (e-learning is) száma (35 db) A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók száma (6519 fő) Szakképzésben végzett tanulók száma (3821)

6 Indikátorok II. Tanulószerződések aránya (18,29 %) A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma (1866 fő) Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya (10,5 %)

7 Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ HEFOP 4.1.1: Önrész: 275 500 000 Ft Uniós támogatás: 752 500 000 Ft A projekt összköltsége:1 028 000 000 Ft

8 Tevékenységek (4.1.1) 8000 m 2 -es tanműhely komplexum létrehozása csúcstechnikát és csúcstechnológiát felsorakoztató eszközparkkal

9 Indikátorok A fejlesztett gyakorlatorientált képzési helyek száma (206 db) Kialakított közösségi terek alapterülete (671 m 2) Kialakított nagysebességű hálózati végpontok száma (219 db) Felújított vagy épített alapterület (4386 m 2 )

10 Belvárosi TISZK HEFOP 3.2.2: Önrész: 0 Ft Uniós támogatás: 315.687.500 Ft A projekt összköltsége: 315.687.500 Ft

11 Tevékenységek (3.2.2) Pedagógus továbbképzések (tolerancia, környezettudatos nevelés, gyakorlati oktatás, konfliktuskezelés) Információs és kommunikációs technológiai fejlődésnek megfelelő tananyagok készítése

12 Tevékenységek (3.2.2) Digitális tananyagok alkalmazásához szükséges technikai, tanári, oktatói és tréneri módszertani fejlesztés Hazai és európai munkaerő-piaci információs rendszer kiépítése A kilépők nyomon követése Önismereti tréningek (kompetencia fejlesztés)

13 Tevékenységek (3.2.2) Prevenciós tábor (a munkaerő-piacra történő bejutás és megmaradás módszerei) Ösztöndíj rendszer (esélyegyenlőség, támogatás) Új típusú tananyagok fejlesztése (e-learning, digitalizáció, egyéni tanulási ütem)

14 Indikátorok Továbbképzésben részt vett szakemberek száma (2.792 fő) Létrehozott tananyagok száma (48) A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma (19.315 fő) Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya: 5,4% (kiinduló érték: 11,1%)

15 Belvárosi TISZK HEFOP 4.1.1: Önrész:623 800 000 Ft Uniós támogatás: 500 000 000 Ft A projekt összköltsége: 1 123 800 000 Ft

16 Eredmények  4 szinten 19 vadonatúj, csúcstechnológiával felszerelt terem Közöttük: 120 fő befogadására alkalmas előadó, könyvelő iroda, call center, marketing iroda, döntés előkészítő, SAP terem, tanbank, tanbolt, nyelvi és informatika termek, tárgyalók  Nagysebességű belső hálózat  Speciális informatikai hardver és szoftver  Teljes akadálymentesítés

17 Indikátorok Felújított vagy épített alapterület (3752 m 2 ) Kialakított nagysebességű hálózati végpontok száma (364 db) A fejlesztett gyakorlatorientált képzési helyek száma (459 fő) Az infrastrukturális fejlesztésekből részesülők (képzésben résztvevők) száma (18.925 fő)

18 ÚMFT Fővárosi TISZK projektek az ÚMFT-ben

19 ÚMFT KMOP 4.1.1 projektek „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében - a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés” -

20 KMOP 4.1.1 források TISZK teljes költség (Ft) uniós támogatás (Ft) önrész (Ft) Építőipari TISZK1 033 880 000863 880 000170 000 000 Szily TISZK1 012 500 000899 999 991112 500 000 Dél-Budai TISZK1 118 000 000868 000 000250 000 000 Petrik TISZK 997 990 000885 487 497112 502 503

21 Építőipari TISZK KMOP 4.1.1 új, korszerű tanműhely építése, a három meglévő csarnok megtartása, valamint a korszerűtlen melléképületek lebontása gyakorlati termek, 2 db építőanyag vizsgálati laboratórium, számítástechnikai terem, szociális, kiszolgáló helyiségek készülnek korszerű eszközök beszerzése teljes körű akadálymentesítés, környezettudatos szemlélet

22 Szily TISZK KMOP 4.1.1 a nagy kiterjedésű ingatlanon található műhely-csarnokban folyik jelenleg a gyakorlati oktatás, ennek teljes felújítása valósul meg a projekt során korszerű eszközök beszerzése teljes körű akadálymentesítés

23 Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1 A Budapest, XI. ker. Fehérvári út 10. szám alatt lévő átalakított és felújított épületet a Dél-Budai TISZK-et létrehozó intézmények fogják használni a szakmai gyakorlat során teljes körű akadálymentesítés korszerű eszközök beszerzése

24 Petrik TISZK KMOP 4.1.1 a kivitelezés során megújulnak a szaktantermek (informatikai, számítástechnikai, előadói, laboratóriumai /pl.: atomspektroszkópiai, kromatográfiai, elektrokémiai, spetrofotometriai, optikai,stb/), az előkészítő helyiségek, megteremtjük az akadálymentes használat feltételeit, korszerű eszközök, berendezések, gépek beszerzését teljes körű akadálymentesítés

25 ÚMFT TÁMOP 2.2.3 projektek „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása” konstrukció keretében -a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” -

26 TÁMOP 2.2.3 források TISZKteljes költség (Ft) uniós támogatás (Ft) önrész (Ft) Építőipari TISZK203 676 000 0 Szily TISZK220 000 000 0 Dél-Budai TISZK224 999 540 0 Petrik TISZK218 996 240 0 Humán TISZK248 500 000 0 Gundel TISZK244 372 000 0

27 Szily TISZK TÁMOP 2.2.3 a szakmai szervezetekkel és kamarákkal, valamint különböző cégekkel szoros együttműködés megvalósulása partneriskolák képzési-oktatási terveinek, minőségirányítási programjuknak összehangolása pedagógusok, szakoktatók továbbképzése az oktatási rendszerből lemorzsolódott és a hátrányos helyzetűek beleemelése a képzésbe ösztöndíj programok

28 Petrik TISZK TÁMOP 2.2.3 9 iskola szakmai integrációja, szervezetépítése pedagógusok felkészítése moduláris- és hátránykompenzációs programok és tanítási anyagok e-learning segédletek kidolgozása a munkába állási esélyek növelésére a régióban egységes vezetői irányítási rendszer folyamatosan működtetett közösségi szolgáltató iroda a Petrik SzKI területén teljes körű nyilvánossági rendszer

29 Gundel TISZK TÁMOP 2.2.3 Új tanítási kultúra, módszertani fejlesztés, kompetencia alapú képzés A moduláris rendszerű szakképzésre való felkészítés, továbbképzés A kooperatív pedagógiai tematikák kidolgozása, megvalósítása A hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből és a munkaerő piacról lemorzsolódók szakképzésbe történő bevonása A munkavállalói kompetenciák fejlesztése A képzési kínálat bővítése Az iskolák környezettudatos szemléletének erősítése Az oktatás, a működtetés informatikai hátterének biztosítása, felzárkóztatása a 21. századhoz.

30 Dél-Budai TISZK TÁMOP 2.2.3 Öt iskola munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, részleges szervezeti és szakmai integrációját eredményező szakképzési együttműködés korszerű ismeretek és gyakorlati tudás biztosítása a tanulóknak – különösen a hátrányos helyzetű és SNI tanulóknak -, a képzésbe vont felnőtteknek, a munkaerőpiacról kiszorultaknak és az aktív dolgozóknak egyaránt a képzési rendszer fejlesztése, tananyag- és új képzési módszerek fejlesztése, tanárok és oktatók továbbképzése, mérési-értékelési rendszer kidolgozása közösségi szolgáltatások kialakítása, disszemináció.

31 Humán TISZK TÁMOP 2.2.3 a szakképző iskolák szervezetfejlesztése a Vezetői Irányítási Rendszer személyi és informatikai hátterének kialakítása, fejlesztése; A gyakorlóhelyek dolgozóinak, gyakorlatvezetőinek az új OKJ szerinti követelményeiről szóló továbbképzése az oktatók, gyakorlóhelyek moduláris képzésre való felkészítése; tananyagfejlesztés a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása tanulószerződések számának növelése, a munkaerőpiac igényeinek a leginkább megfelelő szakképzések indítása. a szakképzésben résztvevők pályaorientáció, karrierépítés, pályakövetés, eredmények nyilvánossá tétele

32 Építőipari TISZK TÁMOP 2.2.3 4 építőipari szakképző iskola szakképzési tevékenységének összehangolása növeli felnőttképzését, kiépíti tanácsadói rendszerét, növeli a munkaerő-piaci esélyeket szorosabbá teszi és kibővíti kapcsolatait a munkaerő-piac szereplőivel, hatékony pályaorientációt valósít meg ösztöndíj program tananyagfejlesztések, menedzsment kultúrafejlesztés, a módszertani készségek fejlesztése (kooperatív oktatási technika, projektmódszer, EDCL, modulrendszerű szakképzés), az esélyegyenlőség biztosítása, a környezettudatos oktatás elterjesztése a szakmai továbbképzések, a pályakövetési rendszer bevezetése biztosítani fogják a programban támogatottak megújulását

33 Megtisztelő figyelmüket köszönöm!


Letölteni ppt "Uniós projektek a fővárosi szakképzésben Ifi István Ügyosztályvezető Budapest, 2009. február 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések