Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ"— Előadás másolata:

1 RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ
ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest / dr. Nacsa Zsuzsanna balesetvizsgáló

2 Cél : figyelemfelhívás, gondolatébresztés
TÉMAVÁZLAT Cél : figyelemfelhívás, gondolatébresztés Érintett területek : Légi kutatás-mentés (jogszabályi háttér, a közelmúlt változásai) Riasztás (jogszabályi háttér) Ki? Hogyan? A teljesség igénye nélkül, cél a figyelem felhívás és a gondolatébresztés. Esemény jelentési kötelezettség (jogszabályi háttér) Ki? Mit?

3 LÉGI KUTATÁS-MENTÉS - ALAPOK
az 1971.évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, december 7-én, Chicagóban aláírt Egyezmény, a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 12.számú Függelék (ICAO Annex 12), Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), a légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII. Törvény, A Kormány az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében, az Lt.73.§ (1) bek. y) pontjában kapott felhatalmazás alapján

4 LÉGI KUTATÁS-MENTÉS - ALAPOK
267/2011. (XII.13.) Korm. rendelet a bajbajutott légijárművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról Országos Légi Kutató-Mentő Rendszer (OLKMR) a Kutatás-Mentés Koordináló Központból (KMKK), a légi kutató-mentő tevékenységbe bevonható légi és földi erőkből, valamint az azok irányítását és kiszolgálását végző szakszemélyzetből álló rendszer.

5 légi kutatás-mentéssel összefüggő feladatai:
AZ OLKMR FELADATAI OLKMR légi kutatás-mentéssel összefüggő feladatai: Magyarország területén és légterében bajba jutott légijármű személyzetének, utasainak felkutatása és mentése; Magyarország területén bekövetkezett légiközlekedési baleset következményeinek felderítése, és közreműködés a következmények felszámolásában; a szomszédos országok területén és légterében nemzetközi szerződés vagy felkérés alapján történő légi kutatás-mentés. (eltűnt személyek légi úton történő felkutatása; katasztrófa által érintett személyek és tárgyak légi úton történő kimentése.) Bajba jutott lj.: eltűnt, kényszerhelyzetbe került, légiközlekedési balesetet szenvedett.

6 AZ OLKMR RENDSZERE, RIASZTÁSA
KMKK KMKK VÜ BM OKF FÜ MH LVIK MIV MH LKMKSZ Légimentők Légirendészet Tűzoltóság Mentőszolgálat Rendőrség Polgári és Katonai ATS Kutatás-Mentés Koordináló Központ, MH Légi Vezetési és Irányítási Központ Műveletirányító Váltás, Földi kutatás-mentés Légi kutatás-mentés állampolgár (magánszemély)

7 RIASZTÁS / KÖTELEZETTSÉGEK
a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 12.számú Függelék (ICAO Annex 12), 11.számú Függelék (ICAO Annex 11); 16/2000. (XI.22.) KöViM rendelet a légiforgalom irányításának szabályairól; 267/2011. (XII.13.) Korm. rendelet a bajbajutott légijárművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról; A.11.Chapt.5.Alerting Service ; 16/ Fej ,4.2.1.,2.sz.mell.9.Fej.9.2.; 267/2011.KMKK táj.köt.. 7.§ (4),8.§(1); BA P-1; ATS+ügyeletek+pilóták+szakszemélyzet+lakosság;

8 RIASZTÁS / ELÉRHETŐSÉGEK
A közismert jelzési csatornákon túl a bejelentő hívhatja: HM Légi Vezetési és Irányítási Központ (MH LVIK MIV) Telefon városi: 88/ , Fax: 88/ (Facebook: BM OKKF FÜ Mobil: 06 (20)

9 ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE / JOGSZABÁLYOK
Alapjogszabályok: a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 13.számú Függelék (ICAO Annex 13), az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről, az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelet (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól

10 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / BEJELENTŐ
Kit terhel jelentési kötelezettség? a légijármű üzemeltetője vagy üzemben tartója, a repülőtér üzembentartója, a kivizsgálást végző más hatóság, a légiforgalmi szolgálatot, vagy földi kiszolgálással kapcsolatos feladatot ellátó személy, a légijármű személyzete, a légijármű vagy annak bármely felszerelése, vagy alkatrésze karbantartási célú átvizsgálásáról vagy üzembe helyezéséről szóló igazolást aláíró személy, a léginavigációs berendezések telepítésével, módosításával, karbantartásával, javításával, nagyjavításával, repülési próbájával vagy ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ellátó személy, feladata ellátása során bármely érintett személy,

11 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM
Mit kell jelenteni? „mindazokra az eseményekre vonatkozik, amelyek veszélyeztetik vagy, ha a megelőző intézkedések elmaradnak, veszélyeztethetik a légi járművet, az azokban tartózkodó vagy bármely más személyt.” „..baleset vagy súlyos repülőesemény…” „..repülőeseményről vagy légiközlekedési rendellenességről…” „..kiterjed a magyar légijárművel külföldön bekövetkezett repülőeseményre és légiközlekedési rendellenességre is.”

12 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM
Példálózó felsorolás: Ütközésközeli események (beleértve azokat a helyzeteket, amikor valamely légijármű és egy másik légijármű/a talaj/más jármű/személy vagy tárgy közötti távolság túl csekélynek tűnik) légiforgalmi szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése; a kommunikációs funkció meghibásodása; az adatfeldolgozási és -elosztási funkció elvesztése; a navigációs funkció elvesztése; jogellenes rádióforgalom, a repülőtér mozgásterületein légijármű, jármű, állat vagy idegen tárgy által képzett akadály, ami veszélyes vagy potenciálisan veszélyes helyzetet okoz,….

13 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM
Repülőterekre vonatkozó legújabb kötelezést tartalmazó jogszabály: A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (ADR.OR.C.030.)

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!


Letölteni ppt "RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések