Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest / 2014.04.17. dr. Nacsa Zsuzsanna balesetvizsgáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest / 2014.04.17. dr. Nacsa Zsuzsanna balesetvizsgáló."— Előadás másolata:

1 1 RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest / 2014.04.17. dr. Nacsa Zsuzsanna balesetvizsgáló

2 2 Budapest / 2014.04.17. TÉMAVÁZLAT Légi kutatás-mentés (jogszabályi háttér, a közelmúlt változásai) Riasztás (jogszabályi háttér) Ki? Hogyan? Esemény jelentési kötelezettség (jogszabályi háttér) Ki? Mit? Cél : figyelemfelhívás, gondolatébresztés Érintett területek :

3 3 Budapest / 2014.04.17. LÉGI KUTATÁS-MENTÉS - ALAPOK  az 1971.évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, 1944. december 7-én, Chicagóban aláírt Egyezmény,  a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 12.számú Függelék (ICAO Annex 12),  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),  a légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII. Törvény,

4 4 Budapest / 2014.04.17.  267/2011. (XII.13.) Korm. rendelet a bajbajutott légijárművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról Országos Légi Kutató-Mentő Rendszer (OLKMR) a Kutatás-Mentés Koordináló Központból (KMKK), a légi kutató-mentő tevékenységbe bevonható légi és földi erőkből, valamint az azok irányítását és kiszolgálását végző szakszemélyzetből álló rendszer. LÉGI KUTATÁS-MENTÉS - ALAPOK

5 5 Budapest / 2014.04.17. AZ OLKMR FELADATAI OLKMR légi kutatás-mentéssel összefüggő feladatai: a)Magyarország területén és légterében bajba jutott légijármű személyzetének, utasainak felkutatása és mentése; b)Magyarország területén bekövetkezett légiközlekedési baleset következményeinek felderítése, és közreműködés a következmények felszámolásában; c)a szomszédos országok területén és légterében nemzetközi szerződés vagy felkérés alapján történő légi kutatás-mentés. (eltűnt személyek légi úton történő felkutatása; katasztrófa által érintett személyek és tárgyak légi úton történő kimentése.)

6 6 Budapest / 2014.04.17. AZ OLKMR RENDSZERE, RIASZTÁSA OLKMR KMKK KMKK VÜ BM OKF FÜMH LVIK MIV Tűzoltóság Mentőszolgálat Rendőrség MH LKMKSZ Légimentők Légirendészet Polgári és Katonai ATS állampolgár (magánszemély) Földi kutatás-mentésLégi kutatás-mentés

7 7 Budapest / 2014.04.17. RIASZTÁS / KÖTELEZETTSÉGEK  a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett  12.számú Függelék (ICAO Annex 12),  11.számú Függelék (ICAO Annex 11);  16/2000. (XI.22.) KöViM rendelet a légiforgalom irányításának szabályairól;  267/2011. (XII.13.) Korm. rendelet a bajbajutott légijárművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról;  …

8 8 Budapest / 2014.04.17. RIASZTÁS / ELÉRHETŐSÉGEK HM Légi Vezetési és Irányítási Központ (MH LVIK MIV) Telefon városi: 88/543-081, Fax: 88/543-082 (Facebook: www.facebook.com/MH.LVIK)www.facebook.com/MH.LVIK BM OKKF FÜ Mobil: 06 (20) 923-20-05 E-mail: okf.fougyelet@katved.hu A közismert jelzési csatornákon túl a bejelentő hívhatja:

9 9 Budapest / 2014.04.17. ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE / JOGSZABÁLYOK Alapjogszabályok:  a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 13.számú Függelék (ICAO Annex 13),  az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről,  az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelet (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,  2005. évi CLXXXIV. törvény a légi, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról  123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól

10 10 Budapest / 2014.04.17. ESEMÉNYEK JELENTÉSE / BEJELENTŐ Kit terhel jelentési kötelezettség?  a légijármű üzemeltetője vagy üzemben tartója,  a repülőtér üzembentartója,  a kivizsgálást végző más hatóság,  a légiforgalmi szolgálatot, vagy földi kiszolgálással kapcsolatos feladatot ellátó személy,  a légijármű személyzete,  a légijármű vagy annak bármely felszerelése, vagy alkatrésze karbantartási célú átvizsgálásáról vagy üzembe helyezéséről szóló igazolást aláíró személy,  a léginavigációs berendezések telepítésével, módosításával, karbantartásával, javításával, nagyjavításával, repülési próbájával vagy ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ellátó személy, feladata ellátása során  bármely érintett személy,

11 11 Budapest / 2014.04.17. ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM Mit kell jelenteni?  „mindazokra az eseményekre vonatkozik, amelyek veszélyeztetik vagy, ha a megelőző intézkedések elmaradnak, veszélyeztethetik a légi járművet, az azokban tartózkodó vagy bármely más személyt.”  „..baleset vagy súlyos repülőesemény…”  „..repülőeseményről vagy légiközlekedési rendellenességről…”  „..kiterjed a magyar légijárművel külföldön bekövetkezett repülőeseményre és légiközlekedési rendellenességre is.”

12 12 Budapest / 2014.04.17. ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM Példálózó felsorolás:  Ütközésközeli események (beleértve azokat a helyzeteket, amikor valamely légijármű és egy másik légijármű/a talaj/más jármű/személy vagy tárgy közötti távolság túl csekélynek tűnik)  légiforgalmi szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése;  a kommunikációs funkció meghibásodása;  az adatfeldolgozási és -elosztási funkció elvesztése;  a navigációs funkció elvesztése;  jogellenes rádióforgalom,  a repülőtér mozgásterületein légijármű, jármű, állat vagy idegen tárgy által képzett akadály, ami veszélyes vagy potenciálisan veszélyes helyzetet okoz,….

13 13 Budapest / 2014.04.17. ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM Repülőterekre vonatkozó legújabb kötelezést tartalmazó jogszabály: A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (ADR.OR.C.030.)

14 14 Budapest / 2014.04.17. nacsa.zsuzsanna@kbsz.hu www.kbsz.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!


Letölteni ppt "1 RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest / 2014.04.17. dr. Nacsa Zsuzsanna balesetvizsgáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések