Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KBSZ szakmai nap november 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KBSZ szakmai nap november 24."— Előadás másolata:

1 KBSZ szakmai nap 2011. november 24.
Fékberendezések és lehetséges szerepük a vasúti eseményekben Fékszerkezeti áttekintés Halász István MÁV START ZRT. KBSZ szakmai nap 2011. november 24.

2 A szabályozások összhangja és…
Vontatójárművek fékberendezései Mozdonyok Motorkocsik Munkagépek Teherkocsik különleges fékszerelvényei Raksúlyfékezés S/SS váltószelep Iker (több részes) kocsik Rögzítésellenőrzés Kézifékfelügyelet Siklásdetektor Kompakt fékrendszer Személykocsi fékrendszerek Vészfékáthidalás, ep. fékvezérlés Fékhatásgyorsítók Állvatartás Kézifékek Rugóerőtárolós fékek KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

3 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
A járműveken a nemzetközi előírásoknak (vagy más szempontoknak) megfelelő fékszerkezetek jelen vannak. UIC döntvények, stb. Működnek, ahogy a velük szemben támasztott elvárások ezt lehetővé teszik. MÁVSZ 874 szabványsor Vontatott járművek fékberendezésének és légfék rendszerének karbantartása és vizsgálata MÁVSZ 2757 szabványsor Vontatójárművek és vezérlőkocsik sűrített levegős rendszerének, mechanikus fékjének karbantartása és vizsgálata MÁVSZ 2873 szabványsor Pályavasúti munkagépek és járművek sűrített levegős rendszerének és mechanikus fékjének vizsgálata KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

4 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
E. 2. sz. Fékutasítás Motorkocsikra vonatkozóan kiadott rendeletek D. 2. sz. Utasítás Előírásaink jól – rosszul (inkább az utóbbi) követik szerkezeteink sajátosságait. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

5 Az üzemeltető és karbantartó személyzet szakjegyzetei kissé elavultak
KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

6 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mozdonyok Villamos mozdony 1931-ből KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

7 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mozdonyok Villamos mozdony 2011-ből KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

8 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Tarka a paletta KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

9 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Tarka a paletta Természetesen ezt a sokféleséget tételesen bemutatni a rendelkezésre álló idő alatt lehetetlen. Ezért egyes meghatározó szerkezeti elemek (fékezőszelep, kormányszelep) és néhány érdekesebb jármű bemutatására törekszem. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

10 Kiegészítő fékberendezés
A járművek többsége közvetlen fékhengertöltést végző, nyomástartó fékezőszeleppel felszerelt. A fékezőszelepek zárt állással nem rendelkeznek, elválasztásukat a közéjük épített kettős visszacsapószelep végzi. Az újabb járművek villamos vezérlésű, (a fékhenger felé) nyomástartó, időfüggő működtetésű, önálló készülékcsoportként, vagy a fékhengernyomást elektronikusan felügyelő rendszerbe integrált „fékezőszelep rendszer”-rel felszereltek. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

11 Használjuk a régit is: Hosszú a fejlődés útja az elektronikusan felügyelt fékrendszerekig KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

12 MBS Fékvezérlés, BCCP modul
Pneumatika vázlat SZELLŐZÉS/ TÖLTÉS/ PPT Elektron. C- nyomásszabályzó MVBC/PVBC el/pn átkapcsolás a C-nymásvezérléshez MVDB1/ PVEB1/PVEB2 Visszatartás 1. és 2. Visszaejtési szint ELV Nyomáscsökkentő szelep a 2. visszaejtési szinthez BPPT Nyomásérzékelő vezérlőszelep PBT Nyomásérz. Rugóerőtároló BPT Nyomásérzékelő HL nyomás BCT Nyomásérzékelő C-nyomás KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

13 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
MBS Fékvezérlés, elektronikus fővezeték- és fékhengernyomásszabályozás blokkvázlata KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

14 MBS Fékvezérlés, nem önműködő fék befékezve
C-nyomás szaggatása KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

15 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
MBS Fékvezérlés Az E. 2. Fékutasításban ezek mindegyikét követni, szabályozni lehetetlen! Az E. 2. Fékutasításban szereplő „alapelv” ( A mozdonyvezető a szolgálat megkezdésekor köteles meggyőződni a vontatójármű fékberendezésének üzemképességéről. Hibás, vagy üzemképtelen fékberendezéssel a szolgálatot megkezdeni tilos!) átértékelendő. Keret jellegű szabályokra és alapos(abb) vezetéstechnikai képzésre, az önállóság növelésére van szükség. A dinamikus fék teljesítménye (és sebességtartománya) sokkal szélesebb körű felhasználását teszi lehetővé. Az elektronikus fékszabályozás a fékkezelésben sok kombináció kihasználását teszi lehetővé. A kiegészítőfék felügyelete annak használatát a korábbiakhoz képest behatárolja. A kiegészítő és önműködő fék szerkezeti elemei egymástól nem különíthetőek el. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

16 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Az eredmény Olyan fékfeliratok, amiket (a hazai) szakirodalom nem határoz meg: Az R vonatnemváltó állást kocsikhoz rendeljük, a Gy és N vonatnemváltó állásokkal összemossuk. A P+E alkalmazhatósága szabályozatlan. Az R+E 160 használhatósága nem definiált. A saját tömeg feliratozása nem egységes. A rugóerő tárolós féket nem egységesen jelöljük. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

17 Kiegészítő fék fékezőszelepek
A DAKO BP fékezőszelep (balra) a cseh és szlovák járművek általánosan használt nyomástartó fékezőszelepe. Az Oerlikon FD1 fékezőszelep (jobbra) a román járművek általánosan használt nyomástartó fékezőszelepe. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

18 Kiegészítő fék fékezőszelepek
Különlegességek: A Westinghouse SA 1 nyomástartó fékezőszelep (balra), amely a 0450 sorozaton relészelepen keresztül tölti a fékhengerteret. A Zb3 félig nyomástartó fékezőszelep (lenn) német eredetű mozdonyokon fordul elő. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

19 Önműködő fékberendezés
A DAKO BS2 nyomástartó fékezőszelep a 240 sorozatú villamosmozdonyok és a 740, 721 sorozatú dízelmozdonyok fékberendezése. Tulajdonságai, átbocsátóképessége kb. a KNORR D2 fékezőszeleppel megegyezőek. Szabályozó szervének állítócsavarzata nincs zár alatt tartva. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

20 Önműködő fékberendezés
Az Oerlikon Fv4 nyomástartó fékezőszelep jelenleg a néhány osztrák 2143 sorozatú dízelmozdony fékezőszelepe. Tulajdonságai, átbocsátóképessége kb. a KNORR D2 fékezőszeleppel megegyezőek. Szabályozó szervének állítócsavarzata nincs zár alatt tartva. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

21 Önműködő fékberendezés
A román eredetű villamos és dízel járművek KNORR D2 fékezőszelepekkel felszereltek. A kollekció ezzel még nem teljes. Az önműködő légféket működtető különlegességként német eredetű tolatómozdonyokon a Mannesmann-Rexroth WF típusú fékezőszelep(rendszer) is található Az angol eredetű 0450 villamos mozdonyokon pedig a Westinghouse M8 fékezőszelep van alkalmazva. Ezek a járművek eredetileg önműködő légürfékkel is el voltak látva, amit közvetetten vezérelt ez a fékezőszelep. A járművek kormányszelepe kettős üzemű, az önműködő légürfékkel és az önműködő légnyomásos fékkel egyaránt vezérelhető Westinghouse mozdony kormányszelep KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

22 Önműködő fékberendezés
Mannesmann-Rexroth WF2 fékezőszelep és a fékezőszelepekből és relészelepből álló rendszer KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

23 Önműködő fékberendezés
Westinghouse M8 fékezőszelep Westinghouse mozdony kormányszelep KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

24 Önműködő fékberendezés
Mielőtt néhány jármű légsémájára pillantanánk, meg kell állnunk egy gondolat erejéig. Az előzőekben láttuk már, hogy a fékezőszelepek esetében a vezérlő és a fővezetéknyomás változtató funkciók elkülönülhetnek. Ilyenkor egy vagy több vezérlőszerkezet kisebb-nagyobb távolságról valamilyen módon vezérli a fővezetéknyomás változtatását végző szerkezetet. A részegységek együtt alkotnak „fékezőszelep”-et. Ugyan hazánkban is régóta használjuk az ilyen megoldásokat, de a mai napig nincs egységes megnevezésük. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

25 Fékezőszelep rendszerek
A fékezőszelepek fejlődése a kezelős és nyomásváltoztató részek funkcionális elkülönülése felé mutat. A kezelőszerkezetek száma tetszőleges (akár 4-5 is) lehet. Ezek megfelelő vezérlővezetékkel jelentős távolságra is lehetnek. A legelső ilyen magyar jármű a légfékes TVG! KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

26 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
240 sorozatú mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

27 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
740 sorozatú mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

28 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
LDE 2100 tip. mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

29 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
LE 5100 tip. mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

30 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
0450 sorozatú mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

31 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
0450 sorozatú mozdony A vezetőasztal, bal szélén elől a Westinghouse kiegészítő fékezőszelep, hátul a Westinghouse M8 fékező szelep az önműködő fékhez. A kiegészítő fék és a perdülésgátló valamint a fékhengerterek egyszerűsített vázlata KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

32 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
363 sorozatú mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

33 363 sorozatú mozdony DAKO BSE fékezőszelep elvi elrendezése, központi egysége KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

34 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
753 sorozatú mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

35 753 sorozatú mozdony Kiegészítő és parkolófék egység TR4 relészelepek KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

36 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
2016 sorozatú mozdony KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

37 2016 sorozatú mozdony Önműködőfék szerelvények Kiegészítő fékegység KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

38 Önműködő fékberendezés
Itt lenne a helye annak a néhány légsémának, ami bemutatja a fékszerkezetek fejlődését az 1047 sorozat és a 480 sorozat között. Az idő rövidsége miatt csak megemlítem: 189 sorozat, sorozat, 1216 sorozat járt, illetve jár a hálózatunkon. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

39 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
RailJet vezérlőkocsi KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

40 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
RailJet vezérlőkocsi A jármű KNORR RZBE1 kiegészítő fékezőszelep(rend-szer)e (balra) és önműködő fékezőszelepének KNORR RH3 fővezetéknyomás változtatását végző szerkezetete (jobbra). KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

41 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Motorkocsik Nemcsak régen, hanem ma is, nosztalgia célú, valamint üzemi járműként működnek. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

42 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Motorkocsik Ma KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

43 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fővezetékkapcsolat Azoknál a motorvonatoknál, amelyeken a fővezeték es a főlégtartályvezeték csak az önműködő vonókészülékkel kapcsolható, a levegő kifúvás vizsgálatát nem lehet, ezért nem kell elvegezni. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

44 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fővezetékkapcsolat Scharfenberg vonókészülék zárószerelvényei A vonókészülékek csatolhatósága, ellenőrzése, a szükségkapcsoló, a légelzáróváltók kezelése számos nyitott kérdést tartalmaz. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

45 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fékezőszelep 6342 Valamennyi vonatnál a légveszteség ellenőrzése idejére – az önműködő fék használatban levő fékezőszelepével – a fővezeték es a főlégtartály közötti kapcsolatot meg kell szakítani. A légveszteség mérésének kezdetén a fővezetékben a fékezőszelep menetállásához tartozó levegőnyomásnak (névlegesen 5 bar) kell lennie. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

46 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fékezőszelep 6342 Az MWF fékezőszelep és a légveszteség pótlására szolgáló „utántöltő” szelep szolgál az önműködő fék vezérlésére. Ugyanezek az alkotóelemek több évtizede léteznek hazai járműveken. A budapesti fogaskerekű rugóerőtárolós fékje KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

47 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fékezőszelep 5341 Az FB11-S félig nyomástartó, korszerű tömítőelemekkel felépített, öt állással rendelkező, villamos érintkezőkkel kiegészített motorkocsi fékezőszelep. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

48 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fékezőszelep 5342 A SAB WABCO három állású, félig nyomástartó fékezőszelepe kiegészítő elemek segítségével gondoskodik az önműködő légfék vezérléséről KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

49 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Kezelőszerkezetek A vonatnem-váltók állását a fékpróbát végző dolgozó – légfékes tolatás esetén a tolatásvezető – köteles ellenőrizni, szükség esetén kezelni, kivéve a vontatójárművek jármű mellől nem kezelhető vonatnem-váltóit, amelyeket a mozdonyvezetőnek kell kezelnie es ellenőriznie. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

50 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
6342 sorozaton: a 2 darab WS 110 kormányszelep Kiiktató váltóval, vonatnem váltóval, oldószeleppel nem rendelkezik. A járművégek alatt elhelyezett készülékállványon találhatóak a hajtott forgóváz és a fél futóforgóváz fékhengereinek elzáró váltói. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

51 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
5341 sorozaton: a hajtott forgóvázak fékjét egy-egy, a futó forgóvázak fékjét pedig a harmadik KKL kormányszelep működteti. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

52 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
5342 sorozaton: a 3 JMR (merev rendszerű, háromnyomásos) kormányszelep Kettő. egy, kettő forgóváz fékhengernyomás szabályozó egységét (EPAC) vezérli. A kormányszelepek és az EPAC-ok egyenként kiiktathatók. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

53 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
A legfontosabb, vagy legjellegzetesebb szerkezeti elemek kiemelése azt kívánta igazolni, hogy a közel azonos elvek szerint megépített járművek vasúti önműködő légfékekkel kompatibilis fékberendezése készülékezése alapján szövevényes működési kombinációkat biztosíthat. Nincs mód minden szerkezeti elemre kitérni, de a három motorkocsitípusban közös az, hogy üzemi fékezésük a hajtott tengelyek hajtóműfékkel és az ezt a kívánt fékerőre kiegészítő súrlódásos fékkel, valamint a futótengelyeket a kívánt fékerő szerint fékező súrlódásos fékkel történik. A súrlódásos fék fékhengernyomását elektronikus úton szabályozza a járművezérlés. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

54 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mennyi az annyi? Féksúly: a jármű, a vonat megfékezettséget jellemző képzett szám, amellyel a közlekedtetni kívánt vonat féktechnikailag megengedhető sebességét lehet meghatározni es ellenőrizni. Fékutak: Általános fékút: az a távolság, amelyen belül valamennyi vonat, a fékezés megkezdésétől gyorsfékezéssel megállítható feltételezve azt, hogy: - a fékezést a vonatra engedélyezett legnagyobb sebességről a legkedvezőtlenebb körülmények közt kezdték meg, - a vonat fékrendszere és megfékezettsége az előirásoknak megfelel. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

55 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mennyi az annyi? Az előbbiekből következik, hogy az általános fékúton belüli megállíthatóság érdekében a gyorsfékezéskor fennálló megfékezettséget (azaz az ezt jellemző féksúlyt) vesszük figyelembe. Az 5341, az 5342 és a 6342 sorozatú motorkocsik üzemi fékezésére azonban nem az önműködő légféket, hanem a Menet-Fék karral vezérelt, hajtóműfék – súrlódásos fék kombinációt használjuk. Fékutasításunk ezt a helyzetet nem ismeri: ( Üzemi fékezésnél a fékhatást a továbbitott vonat jellegétől függően és a fékezés céljának megfelelően úgy kell a fékezőszeleppel szabályozni, hogy a vonat az előirt helyen biztonságosan megállitható legyen, … A fékezéshez a fővezeték nyomasat legalább 0,3 bar-ral kell csökkenteni. A fékezés megkezdése előtt a fővezeték-főlegtartaly nyomásmerő állását ellenőrizni kell….). KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

56 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mennyi az annyi? BKV HÉV F. 2. utasítás: 414. A személyszállító vonatok fő fékberendezése a légfék. E fékberendezésre hat a vészfék és az éberségi berendezés is. A légfékberendezés biztosítja azt is, hogy vonatszakadás esetén a szétszakadt vonatrészek befékeződnek. 415. A motorvonatok üzemi fékberendezése a villamos ellenállásfék. Az MVIII-PXV típusú járművekből összeállított vonatok üzemi fékberendezése a légfék. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

57 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mennyi az annyi? pontból: A motorkocsik féksúlyát a fékrendszer rövidített jele után, vagy közelében lehet megtalálni. Ez általában igaz az egy féknemben fékezhető motorkocsikra. A vonatok felvételét végző alkalmazottnak a feliratok alapján kellene tájékozódnia. Sikerülhet? KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

58 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Például: Flirt Desiro Talent Talent Desiro KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

59 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mennyi az annyi? Az olyan önműködő raksúlyfékes járműveknél, amelyek fékfeliratában „A” betű szerepel, (pl.: KE-GP-A), ha a féksúlyt külön felirat nem adja meg, akkor a jármű figyelembe vehető féksúlya a ténylegesen fékezett tengelyekre eső elegytömeggel azonos. Ha az „A” betű mellett vagy alatt „max ...t” felirat is látható, akkor a figyelembe vehető legnagyobb féksúly legfeljebb a megadott érték lehet. Ha a jármű elegytömege ennél kisebb, akkor a féksúly a mindenkori elegytömeggel azonos (VI. sz. függelék 3. ábra). Ha az „A” betű mellett egy táblázat látható, akkor annak alsó sorában az egyes elegytömegek, fölötte pedig – esetleg külön féknemekre – az adott elegytömegekhez tartozó féksúlyok szerepelnek. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

60 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mennyi az annyi? Ha „Gy” fékezésre is alkalmas fékrendszerű járművön az önműködő raksúlyfékezésre utaló „A” betű van, de táblázat nincs, akkor a vonatnem váltó „T” és „Sz” (P) állásában a jármű elegytömegét, „Gy” állásban pedig az elegytömeg 1,5-szeresét kell féksúlyként figyelembe venni. És mi a helyzet R+Mg féknem esetén? Egyáltalán, személyszállító járműnél értelmezhetetlen az elegytömeg (F. 2. utasítás pont) fogalma is! KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

61 Mennyi az annyi 5341 sorozaton?
KKL-R-Mg-ep-A Rep+Mgmax t R+Mgmax t R+Mg160max t K t Rmax t (Hidegen vontatva) KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

62 Mennyi az annyi 5342 sorozaton?
SW R+Mg-ep A (ÖBB 4124 sorozat SW C-pn-R-A-E-Mg) R 205 t (ÖBB) Hidegen vontatva 176 t R 174 t (Schleppfahrt ÖBB/DB) Hd 69 t KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

63 Mennyi az annyi 6342 sorozaton?
MRP-RMg-A max 126 t (ÖBB 5022 sorozat: MRP C-pn-P-A-H-Mg) R (rombuszban)120 t R t Hd t KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

64 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Mi jöhet még? Az 5341 sorozatot érinti az ETCS berendezéssel ellátás. Különféle többes vezérlési formációk képzelhetőek el. Biztosan jó döntés volt az egyszerű fékezőszelep? KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

65 Munkagépek A választék – enyhén szólva – hatalmas!
KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

66 Tehervágánygépkocsik
Közúti légfékszerelvényekből összerakott légfékkel rendelkeznek. Belső pofás dobfék, egy részes féktuskók, kiegyenlítetlen fékrudazat, mechanikus lábfék, emeltyűs kézifék, stb mind előfordul Az E. 2. Fékutasítás hatálya alá tartoznak, de annak rendelkezései gyakran értelmezhetetlenek esetükben. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

67 Tehervágánygépkocsik
Négy (Mezőg., BBW, PAL, AS 2101) fajta kormányszelep használatos KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

68 Tehervágánygépkocsik
Fékez Old A kormányszelepek háromnyomásosak (fővezeték, segédlégtartály, fékhenger), fokozatos oldásra alkalmasak, statikusan kimeríthetetlenek, dinamikusan kimeríthetőek. Az E. 2. Fékutasítás nyomásigazításra vonatkozó előírásai alkalmazhatatlanok. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

69 Tehervágánygépkocsik
HB 1110 fékezőszelep (közúti, rugóerőtárolós fékhez készült) Oldó állásban reteszelt Kioldva teljes fék helyzetbe ugrik Vasúti légfékes nagymunkagépen is van kiegészítő fékezőszelepként! KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

70 Nem rugózott TVG pótkocsik
A motorkocsikkal azonos kormányszelepekkel felszereltek. Belső pofás dobfékkel rendelkezik a kocsik kb. 60 %-a. Hogyan állapítható meg a fék működése fékpróba közben? Külön második fékhenger szolgál a rakott jármű fékezésére. Semmiféle fék hatásossági adattal nem rendelkezik a jármű. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

71 Rugózott TVG pótkocsik
BBW, vagy AS 2101 kormányszelepekkel felszereltek. Négy állású fékerőkorlátozó szolgál a rakott jármű fékezésére. Kiiktató váltó helyett a fékerőkorlátozó szolgál az üzemen kívül helyezésre. Semmiféle féksúly adattal nem rendelkezik a jármű. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

72 Szállítókocsi, 3 darab, két féle
Kivételek 1. Szállítókocsi, 3 darab, két féle TVG légfékkel felszerelt, de normál vasúti fékes járművekkel is közlekedik. BBW, vagy régi, fékerőszabályozóval kombinált kormányszelepe van. Féksúly adatai nincsenek. Két féle fékrudazattal szereltek. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

73 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Kivételek 2. FVG jármű TVG kapcsolatokkal, de vasúti légfékkel (D2, Fe 115, Zbr 3,7M1). Pneumatikus vezérlésű (utastérből és vezetőasztalokról) vészfék. Műanyag féktuskók. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

74 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Munkagépeink: Hazai gépparkunk elavult. Keleti és nyugati, valamint hazai (tervezésű és licensz alapján) gyártott gépek, utóbbiakra a féktechnikai koncepció nem jellemző. Közúti és vasúti fékalkatrészek keverése. Általában kétnyomásos kormányszelepek. Egy darabos „sorozat”-ok. Munkagépvezetőink képzésében a fétechnikai ismeretek nem kapnak megfelelő időt és súlyt. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

75 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Munkagépek Egy részük súlyra, sebességre vonatkozóan „mozdony” méretű. Más részük csak a technológiai műveletek során „mozdony”, szállítva „kocsi”-nak tekinthető. Megint mások munkavégzés során földről kezelve önjáróak, esetenként igen kis sebességgel. Egyes gépek aljköztávolságonként (~ 0,6 m) meg kell, hogy álljanak technológiai műveletek közben. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

76 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Munkagépek Kiiktató váltó Kiiktató váltó AKT aljköztömörítő: barkácsoltnak tűnik, kissé avult, de működik. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

77 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Munkagépek Kitérő aláverő gép A két tengely négy fékhengerére négy különböző (önműködő légfék KE kormányszelep, Zbr fékezőszelep, figyelőfülke vészfék, technológiai ep. fék) hat KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

78 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Munkagépek Hosszú (és még mindig rögös) út vezet a TVG mechanikus lábfékjétől a régi és mai, keleti és nyugati féktechnikai elemeken át a korszerű munkagépek villamos vezérlésű RZBE kiegészítő fékjéig (mint a RailJeten)… KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

79 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Teherkocsik Raksúlyfékezés Az E. 2. Fékutasítás szabályozása a piros és a lila vonal szerinti berendezésekhez készült. A sárga vonal szerinti működés ellen szabályozás elvileg véd, a műszaki vizsgálati megelőzésekhez nem adunk szakismeretet. A zöld vonal szerinti fékműködés kockázatainak védésére műszakilag nem készültünk fel. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

80 Raksúlyfékezés Kézi állítású raksúlyváltó változatok
3 állású Mechanikus Pneumatikus, kormány- szelepbe integrált Külön relészelep KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

81 Raksúlyfékezés Raksúlyváltás. Kézzel, vagy automatikusan?
KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

82 Raksúlyfékezés Mérőelemek
Pneumatikus mérlegszelepek néhány változata KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

83 Raksúlyfékezés Mérőelemek
Párhuzamos beépítés Jelátvitel rudazattal Soros beépítés Jelátvitel bowdennel KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

84 Raksúlyfékezés Mozgató mechanizmus (összeköttetés) hiba.
Hiányosságok: A kijelző nem követelmény az önműködő raksúlyváltónál, jelzése és a vélelmezett állapot összhangja nem ellenőrzött. Önműködő raksúlyféknél (alul) alkalmazása értelmetlen. Mozgató mechanizmus (összeköttetés) hiba. Mérőszerkezet hiba, elakadás, sérülés KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

85 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Teherkocsik S/SS váltószelep: Az SS követelmények szerint megfékezett rakott járművek S jelűekkel vegyesen hosszú lejtőkön hő túlterhelésnek kitettek. A berendezés vezetéstechnika és működésellenőrzés szempontjából igényelne szabályozást. Gyártók: KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

86 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
S/SS váltószelep DAKO DLV3 KNORR KKV-1 KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

87 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Teherkocsik Iker (több részes) kocsik: Rendelkezhetnek több kormányszeleppel, a figyelembe vehető féksúlyra vonatkozóan nincs szabályunk. Egy kiiktatott kormányszeleppel lehet-e utolsó kocsi? Hagyományos kocsikból képzett ikerkocsi esete műszaki kockázatot rejt! KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

88 Iker (több részes) kocsik
Készletlégtartály, fékhenger kapcsolat Fővezeték A speciális, műhelyben bontható kapcsolat szakadása a több járműegységet kiszolgáló kormányszelep esetében a fékhenger, készletlégtartály kapcsolatok sérülése miatt veszélyforrás lehet. A speciális, műhelyben bontható kapcsolat szakadási veszélye csekély, a járműegységek önálló kormányszeleppel történő felszerelése védelmet biztosít. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

89 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Teherkocsik Rögzítésellenőrzés A nagyméretű rakományok (félpótkocsik, görgős konténerek), vagy a speciális félpótkocsi szállító járművek rakfelületének elmozdulása, rögzítetlensége veszélyforrás. A rögzítésellenőrzés okozta kényszerfékezés kezelésére nincs szabályozásunk, eljárási rendünk. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

90 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Rögzítésellenőrzés Kiiktató váltó ÖBB előírás Ellenőrző szelep Vészféksze-lep KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

91 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Teherkocsik Kézifékfelügyelet: A műanyag féktuskó (tárcsás fék) alkalmazása a „szoruló fék” észlelését nehezíti. A nem fémes súrlódó elemek –féktuskó – sérülése maradandó, áruk magas, stb. A berendezések okozta kényszerfékezések kényszerfékezés kezelésére nincs szabályozásunk, eljárási rendünk. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

92 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Kézifékfelügyelet Ellenőrző szelep Vészfékszelep Kiiktató váltó KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

93 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Teherkocsik Siklásdetektor A siklott, keresztaljról keresztaljra ugráló járműnél kivált kényszerfékezést. A kényszerfékezés megállást követően megszűnik. A detektor okozta kényszerfékezés kezelésére nincs szabályozásunk, eljárási rendünk. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

94 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Siklásdetektor Kiiktatva Beiktatva KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

95 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Teherkocsik Kompakt fékrendszer: Több cég fejlesztése a fékalkatrészek számának és súlyának csökkentése, a forgóvázak, a járműalváz áttekinthetőségének javítására. Az oldalankénti rudazatállítók működésbiztonsága felveti a két oldali működésellenörzés szükségességének vizsgálatát! KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

96 Kompakt fékrendszer Villány állomáson: kézifék csatlakozás
Villány állomáson: rudazatállító Innotrans, 2010 KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

97 Személykocsi fékrendszerek
Vészfékáthidalás, ep. fék DB rendszer: Jelátvitel az UIC kábelen UIC szerinti rendszer: Jelátvitel külön fékvezérlő vezetéken A vészfékáthidalás kezelésére vonatkozóan nem létezik szabályozásunk. A rendszer az ajtóvezérlésel is függésben lehet. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

98 Vészfékáthidalás DB rendszer jele UIC rendszer jele
NBÜ jelzőlámpák és próbagomb UIC szerinti fékvezérlő lengőkábel DAKO vészfékszelep KNORR vészfékszelep KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

99 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Ep. fékvezérlés DB rendszer UIC rendszer Az ep. fékvezérlés kezelésére, próbájára nincs előírásunk. A DB rendszerével ellátott saját és ÖBB járműveket üzemeltetünk. Az UIC rendszer kábeleinek kapcsolása rendezetlen. A szlovák, cseh, szerb és román járművek egy része ezzel felszerelt. Mindkét rendszerrel ellátott a 480 sorozat. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

100 Ep. fékvezérlés KE KE légszerelvénytáblán szabadon Oerlikon ep DAKO ep
KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

101 UIC rendszerű ep. fékvezérlés elemei
KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

102 Személykocsi fékrendszerek
Fékhatásgyorsítók A műszaki szakjegyzetek nem ismertetik az üzemben levő fékhatásgyorsítók működését, csak egy típusról ejtenek szót. A jegyzetekben a fékhatásgyorsító fővezetéki kapcsolatának megállapítása helytelen. A járművek fékjének kiiktatása a fékhatásgyorsítók többségére nincs hatással. A teendőt a fékutasításban a fékpróbára kötelezhetőek közül csak egyes munkakörök részére határozzák meg. A figyelembe vehető féksúlyra vonatkozó szabály (Ha a vonatnem-váltó „R” állása mellett „R” és vörös színnel felírt R féksúlyok vannak, akkor a meg­fékezettség kiértékelésénél a vörös R féksúlyt kell figyelembe venni, kivéve, ha a 250 m-nél hosszabb vonat kettő vagy több kocsijának fékberendezését kiiktatták.) műszakilag nem megalapozott. E. 2. sz. Fékutasítás A fékhatásgyorsítót bekapcsolt állapotban kell tartani. A – , és a pontokban előírt vizsgálatok folyamán figyelni kell a fékhatásgyorsítók működését is. Ha bármelyik ellenőrzés folyamán a fékhatásgyorsító rendellenes működését (csapolás elmaradása, tartós fővezetéki veszteség stb.) állapítják meg, akkor a kocsi fékberendezését (szükség esetén a fékhatásgyorsítót is) ki kell iktatni és a járművet belföldi forgalmú kocsinál KS bárcával – nemzetközi forgalomban M bárcával kell ellátni, amelyen a hibát fel kell tüntetni. Ezt a vizsgálatot a kocsivizsgálónak, a féklakatosnak vagy a műszaki kocsimesternek kell elvégeznie. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

103 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fékhatásgyorsítók 3GIC, EB 3 S/L És kiiktató váltója EB 3 S EB 3 S KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

104 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fékhatásgyorsítók Kiktató váltó Kiktató váltó Kiktató váltó Kiktató váltó KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

105 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Fékhatásgyorsítók Kiktató váltó Kiktató váltó Kiktató váltó Kiktató váltó KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

106 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Állvatartás Kézifékek A kézifék állapotellenőrzése tárcsás fék esetében közvetett módon történhet. A jelzőkészülékek kialakítására, a működési jel szolgáltatására nincs egységes előírás. A tagolt fékrudazat (több, önálló raksúlyfékezésű forgóváz, kompakt fék, tárcsás fék, stb.) esetén a fékezett súly megállapítása nehézkes. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

107 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Kézifékek Kijelzők változatai KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

108 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Kézifékek A működtetést érzékelő elemek megbízhatósága kulcsfontosságú! Érzékelő Érzékelő Érzékelő Érzékelő KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

109 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Kézifékek A felírt legnagyobb kéziféksúly megállapításához szerkezeti ismeretek – mely tengelyeket fékez – szükségesek. A kézifék hatásosságát kifejező jel belföldi előírásainkban nem értelmezett. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

110 KBSZ szakmai nap 2011. november 24. Fékszerkezeti áttekintés
Állvatartás Rugóerőtárolós fékek Vontató és vontatott járműveken egyre gyakrabban alkalmazott berendezés. Kiiktatátása, működésének jelzése nem egységes (6341, 6342: nincs kijelzés, stb.). A fővezetéknyomás által vezérelt RET fék (Traxx, RailJet) esetében a nem szándékolt fővezeték feltöltés ellen védekezni kellene. Nem üzemképes RET fékes jármű szállítása nem szabályozott. KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés

111 Köszönöm a figyelmüket.
KBSZ szakmai nap november Fékszerkezeti áttekintés


Letölteni ppt "KBSZ szakmai nap november 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések