Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőtt tanuló 2. előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőtt tanuló 2. előadás"— Előadás másolata:

1 A felnőtt tanuló 2. előadás
A felnőttek tanulási képességei, a felnőttkori tanulás jellemzői, motivációi. A tanulóbarát tanulási környezet fogalma, jellemzői.

2 A felnőtt tanuló fogalma
Tanköteles kor feletti állampolgár, aki Munka mellett és/vagy Külső késztetésre és/vagy Belső késztetésre (önként) fejleszti tudását, képességeit, kompetenciáit.

3 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai
1. Képes az önirányításra - azaz a tanulási folyamatban - Érvényesíti autonómiáját (viszonyulása reflektív) Előrehaladásáért felelősséget vállal Igényt tart az aktív tanulási környezetre Maga is aktívan közreműködik benne

4 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai
2. Gazdag élettapasztalata van: Van saját véleménye, meggyőződése a világ dolgairól Szívesen megosztja másokkal saját előzetes tudását, tapasztalatait Tudatosan nyitott arra, hogy megismerje mások véleményét, tanuljon a többiektől

5 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai
3. Problémaorientált: Személyes szükségletei, élet- és munkaproblé-mái vezérlik Számít rá, hogy a tanulás segíti őt problémái megoldásában Szereti, ha problémaként kerül elé a tanulás témája és a tananyagtartalom

6 A felnőttek tanulási motivációinak változása – életkoruk szerint (Hudson, 1991.)

7 A felnőtt tanulásának pszichikus motívumai – a tanulási indítékok
Habituális motiváció: a felnőtt általánosságban és összességében érdeklődik az adott tárgy ill. az abban fellelhető kompetenciák megszerzése iránt. ++ Aktuális motiváció: a felnőtt kész a tanulási folyamatbeli együttműködésre, hajlandó erőfeszítések megtételére. Primér motiváció: a tanulás célja vezérli, motiválja a felnőtt embert.+ Szekunder motiváció: a téma vagy az előadó hat a felnőttre pozitívan Negatív tanulási motívumok: a felnőtt ember kénytelen tanulni, mert egyébként (el-)megvonnak tőle valamit (büntető jellegű ösztönző hatás). Maurer Péter 2006.

8 A felnőttek tanulásának tartalmi motívumai
Társadalmi jellegű: +++ Bajba jutott fiatalok segítése Hajléktalanok önkéntes segítése Találkozás, ismerkedés új emberekkel Gazdasági jellegű: Bejutás a munkaerőpiacra: + Bennmaradás a munkaerőpiacon Magasabb fizetés Kulturális jellegű: Magasabb rendű igények kielégítése + Egészségügyi jellegű: Életmódbeli, táplálkozási szokások megváltoztatása A stressz kezelésének megtanulása Személyes jellegű: Konfliktusok sikeresebb kezelése – tapasztalatok szerzése Önállósodás függlenedés igénye

9 A felnőtt ember nevelhetősége:
A személyiség-fejlődésnek az a lehetősége, mely által az egyén adottságai, tulajdonságai módosíthatóak, fejleszthetőek, szellemi képességei, pszichikus és erkölcsi sajátosságai alakíthatóak, meglévő kompetenciái dinamikusan továbbfejleszthetőek, tanulékonysága, fogékonysága, fejlődőképessége fenntartható. Maurer Péter 2006.

10 Hallgatóknak: szimbólumalkotás
Rajzoljanak egy-egy képet, ami saját meglátásuk, tapasztalataik szerint, a maguk számára jól szimbolizálja az ifjúságsegítő mint felnőttnevelő szerepét, feladatát! Átölelés, kézfogás, napocska, mosolygós fej, margaréta (a szirmok kifejeznek vmit),sötétből a fény felé, kaméleon (környezethez való alkalmazkodás: könnyebb elfogadtatni magunkat, beépülünk a fiatalok világába), víz (megtisztít, éltet, lecsiszol, mindenhol talál egy kis rést, minden hol ott van)

11 Szimbólumok Lámpás Kertész Izomépítő Vödörtöltögető Útikalauz
Felügyelő Művész Mérnök Mesterember Tudós

12 Cserna Erika: Az észrevétlen segítség

13 Katona Gabriella: Az ifjúságsegítő mint felnőttnevelő

14 A felnőttnevelő speciális feladatai
Megteremti a tanuló (fiatal stb.) felnőttek „tanulási környezetét” – motiváció Támogatást ad a tanuló (fiatal stb.) felnőttek önirányításához Tanácsot ad – feltárja a (fiatal stb.) felnőttek tanulásra vonatkozó élményeit Olyan módszereket alkalmaz, amelyek elősegítik a (fiatal stb.) felnőttek részvételét (kooperációját) Figyelembe veszi, bekapcsolja a tanulási folyamatba a (fiatal stb.) felnőttek tanulási-, munka- és élettapasztalatait Maurer Péter 2006.

15 A tanulóbarát tanulási környezet
A tanulási folyamatot befolyásoló összes fontos tényezőt magába integráló rendszer, amelynek keretei között a valóságos tanulás végbemegy…

16 … tehát: a tanulási célok, a tanári tevékenység, az eszközrendszer,
a tér-és időszervezés tényezői, a speciális eljárások és maga a tanulási logika, azaz a tanulási célok elérését irányító elképzelés.

17 Hogyan: Mára maga a módszer is tantervalkotó tényező

18 A tanulóbarát tanulási környezet szükségleteken alapuló tényezői
Fiziológiai tényezők (pl.: memória, ülőképesség) Pszichológiai tényezők (pl.: tanulási képesség mértéke) Érzelmi tényezők (pl.: elfogadás érzése) Szociális-kulturális tényezők (pl.: együttműködés, kommunikáció igénye) Fizikai tényezők (pl.: kényelem, megvilágítás) Technológiai tényezők (pl.: ICT, olvashatóság, hozzáférés)

19 Emlékeztetőül: a szükségletek hierarchiája (Maslow-piramis)
ön- megvalósítás megbecsülés társas igény biztonsági szükségletek fiziológiai szükségletek magasabb rendű szükségletek alapszük-ségletek

20 A hallgatók mottóiból:
„Az oktatás a krízishelyzetek megelőzésének legjobb módja” „A felnőttek is tanulhatnak a fiataloktól”

21 Az andragógia és a fenntartható fejlődés eszméje
Útravalóul: Az andragógia és a fenntartható fejlődés eszméje

22 Amióta drámai módon kitűnt, hogy hová vezet a kimeríthetetlennek vélt erőforrás, a természeti környezet óvatlan kiaknázása,

23 a fenntartható fejlődés eszméje vált (kevéssé megfogadott) korparanccsá.

24 Egyszersmind új, beláthatatlan ideig korlátlanul rendelkezésre álló erőforrást fedeztünk fel

25 az egész életében, de legalábbis élete túlnyomó részében önfejlesztésre, tanulásra képes emberben.

26 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu
Köszönöm a figyelmet! Monoriné Papp Sarolta


Letölteni ppt "A felnőtt tanuló 2. előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések