Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTT TANULÓ 2. ELŐADÁS A felnőttek tanulási képességei, a felnőttkori tanulás jellemzői, motivációi. A tanulóbarát tanulási környezet fogalma, jellemzői.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTT TANULÓ 2. ELŐADÁS A felnőttek tanulási képességei, a felnőttkori tanulás jellemzői, motivációi. A tanulóbarát tanulási környezet fogalma, jellemzői."— Előadás másolata:

1 A FELNŐTT TANULÓ 2. ELŐADÁS A felnőttek tanulási képességei, a felnőttkori tanulás jellemzői, motivációi. A tanulóbarát tanulási környezet fogalma, jellemzői.

2 A felnőtt tanuló fogalma Tanköteles kor feletti állampolgár, aki  Munka mellett és/vagy  Külső késztetésre és/vagy  Belső késztetésre (önként) fejleszti tudását, képességeit, kompetenciáit.

3 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai 1. Képes az önirányításra - azaz a tanulási folyamatban -  Érvényesíti autonómiáját (viszonyulása reflektív)  Előrehaladásáért felelősséget vállal  Igényt tart az aktív tanulási környezetre  Maga is aktívan közreműködik benne

4 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai 2. Gazdag élettapasztalata van:  Van saját véleménye, meggyőződése a világ dolgairól  Szívesen megosztja másokkal saját előzetes tudását, tapasztalatait  Tudatosan nyitott arra, hogy megismerje mások véleményét, tanuljon a többiektől

5 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai 3. Problémaorientált:  Személyes szükségletei, élet- és munkaproblé-mái vezérlik  Számít rá, hogy a tanulás segíti őt problémái megoldásában  Szereti, ha problémaként kerül elé a tanulás témája és a tananyagtartalom

6 A felnőtt tanulásának pszichikus motívumai – a tanulási indítékok  Habituális motiváció: a felnőtt általánosságban és összességében érdeklődik az adott tárgy ill. az abban fellelhető kompetenciák megszerzése iránt. ++  Aktuális motiváció: a felnőtt kész a tanulási folyamatbeli együttműködésre, hajlandó erőfeszítések megtételére.  Primér motiváció: a tanulás célja vezérli, motiválja a felnőtt embert.+  Szekunder motiváció: a téma vagy az előadó hat a felnőttre pozitívan  Negatív tanulási motívumok: a felnőtt ember kénytelen tanulni, mert egyébként (el-)megvonnak tőle valamit (büntető jellegű ösztönző hatás).

7 A felnőttek tanulásának tartalmi motívumai Társadalmi jellegű: +++  Bajba jutott fiatalok segítése  Hajléktalanok önkéntes segítése  Találkozás, ismerkedés új emberekkel Gazdasági jellegű:  Bejutás a munkaerőpiacra: +  Bennmaradás a munkaerőpiacon  Magasabb fizetés Kulturális jellegű:  Magasabb rendű igények kielégítése + Egészségügyi jellegű:  Életmódbeli, táplálkozási szokások megváltoztatása  A stressz kezelésének megtanulása Személyes jellegű:  Konfliktusok sikeresebb kezelése – tapasztalatok szerzése  Önállósodás függetlenedés igénye

8 Hogyan tanulok én? Kálmán Anikó nyomán A saját tanulás tudatosítása (Meta-kognitív viszonyulás saját megismerési tanuló képességeinkhez, tanulási szokásainkhoz) Kinyomtatva: 69-72. oldal  Kálmán Anikó  A kompetencia alapúság  a program- és tananyagtervezésben

9 Kinek milyen a tanulási stílusa? (2011 nappali – Önértékelés alapján) Célok Kapcsolatok (Egészség) Motiváció Tervezés Pénz Tipikus erősségek a csoportbanTipikus gyengeségek a csoportban

10 A felnőtt ember nevelhetősége: A személyiség-fejlődésnek az a lehetősége, mely által  az egyén adottságai, tulajdonságai módosíthatóak, fejleszthetőek,  szellemi képességei, pszichikus és erkölcsi sajátosságai alakíthatóak,  meglévő kompetenciái dinamikusan továbbfejleszthetőek,  tanulékonysága, fogékonysága, fejlődőképessége fenntartható.

11 Korábbi hallgatók: szimbólumalkotás Rajzoljanak egy-egy képet, ami saját meglátásuk, tapasztalataik szerint, a maguk számára jól szimbolizálja az ifjúságsegítő mint felnőttnevelő szerepét, feladatát!

12 Szimbólumok  Lámpás  Kertész  Izomépítő  Vödörtöltögető  Útikalauz  Felügyelő  Művész  Mérnök  Mesterember  Tudós

13 A felnőttnevelő speciális feladatai  Megteremti a tanuló (fiatal stb.) felnőttek „tanulási környezetét” – motiváció  Támogatást ad a tanuló (fiatal stb.) felnőttek önirányításához  Tanácsot ad – feltárja a (fiatal stb.) felnőttek tanulásra vonatkozó élményeit  Olyan módszereket alkalmaz, amelyek elősegítik a (fiatal stb.) felnőttek részvételét (kooperációját)  Figyelembe veszi, bekapcsolja a tanulási folyamatba a (fiatal stb.) felnőttek tanulási-, munka- és élettapasztalatait

14 A tanulóbarát tanulási környezet A tanulási folyamatot befolyásoló összes fontos tényezőt magába integráló rendszer, amelynek keretei között a valóságos tanulás végbemegy…

15 … tehát:  a tanulási célok,  a tanári tevékenység,  az eszközrendszer,  a tér-és időszervezés tényezői,  a speciális eljárások  és maga a tanulási logika, azaz a tanulási célok elérését irányító elképzelés.

16 A tanulóbarát tanulási környezet szükségleteken alapuló tényezői  Fiziológiai tényezők (pl.: memória, ülőképesség)  Pszichológiai tényezők (pl.: tanulási képesség mértéke)  Érzelmi tényezők (pl.: elfogadás érzése)  Szociális-kulturális tényezők (pl.: együttműködés, kommunikáció igénye)  Fizikai tényezők (pl.: kényelem, megvilágítás)  Technológiai tényezők (pl.: ICT, olvashatóság, hozzáférés)

17 ön- megvalósítás megbecsülés társas igény biztonsági szükségletek fiziológiai szükségletek magasabb rendű szükségletek alapszük- ségletek Emlékeztetőül: a szükségletek hierarchiája (Maslow-piramis)

18 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A FELNŐTT TANULÓ 2. ELŐADÁS A felnőttek tanulási képességei, a felnőttkori tanulás jellemzői, motivációi. A tanulóbarát tanulási környezet fogalma, jellemzői."

Hasonló előadás


Google Hirdetések