Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőtt tanuló 2. előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőtt tanuló 2. előadás"— Előadás másolata:

1 A felnőtt tanuló 2. előadás
A felnőttek tanulási képességei, a felnőttkori tanulás jellemzői, motivációi. A tanulóbarát tanulási környezet fogalma, jellemzői.

2 A felnőtt tanuló fogalma
Tanköteles kor feletti állampolgár, aki Munka mellett és/vagy Külső késztetésre és/vagy Belső késztetésre (önként) fejleszti tudását, képességeit, kompetenciáit.

3 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai
1. Képes az önirányításra - azaz a tanulási folyamatban - Érvényesíti autonómiáját (viszonyulása reflektív) Előrehaladásáért felelősséget vállal Igényt tart az aktív tanulási környezetre Maga is aktívan közreműködik benne

4 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai
2. Gazdag élettapasztalata van: Van saját véleménye, meggyőződése a világ dolgairól Szívesen megosztja másokkal saját előzetes tudását, tapasztalatait Tudatosan nyitott arra, hogy megismerje mások véleményét, tanuljon a többiektől

5 A felnőtt tanuló speciális tulajdonságai
3. Problémaorientált: Személyes szükségletei, élet- és munkaproblé-mái vezérlik Számít rá, hogy a tanulás segíti őt problémái megoldásában Szereti, ha problémaként kerül elé a tanulás témája és a tananyagtartalom

6 A felnőtt tanulásának pszichikus motívumai – a tanulási indítékok
Habituális motiváció: a felnőtt általánosságban és összességében érdeklődik az adott tárgy ill. az abban fellelhető kompetenciák megszerzése iránt. ++ Aktuális motiváció: a felnőtt kész a tanulási folyamatbeli együttműködésre, hajlandó erőfeszítések megtételére. Primér motiváció: a tanulás célja vezérli, motiválja a felnőtt embert.+ Szekunder motiváció: a téma vagy az előadó hat a felnőttre pozitívan Negatív tanulási motívumok: a felnőtt ember kénytelen tanulni, mert egyébként (el-)megvonnak tőle valamit (büntető jellegű ösztönző hatás). Maurer Péter 2006.

7 A felnőttek tanulásának tartalmi motívumai
Társadalmi jellegű: +++ Bajba jutott fiatalok segítése Hajléktalanok önkéntes segítése Találkozás, ismerkedés új emberekkel Gazdasági jellegű: Bejutás a munkaerőpiacra: + Bennmaradás a munkaerőpiacon Magasabb fizetés Kulturális jellegű: Magasabb rendű igények kielégítése + Egészségügyi jellegű: Életmódbeli, táplálkozási szokások megváltoztatása A stressz kezelésének megtanulása Személyes jellegű: Konfliktusok sikeresebb kezelése – tapasztalatok szerzése Önállósodás függetlenedés igénye

8 Hogyan tanulok én? Kálmán Anikó nyomán
A saját tanulás tudatosítása (Meta-kognitív viszonyulás saját megismerési tanuló képességeinkhez, tanulási szokásainkhoz) Kinyomtatva: oldal Kálmán Anikó A kompetencia alapúság a program- és tananyagtervezésben

9 Kinek milyen a tanulási stílusa? (2011 nappali – Önértékelés alapján)
Tipikus erősségek a csoportban Tipikus gyengeségek a csoportban Célok Kapcsolatok (Egészség) Motiváció Tervezés Pénz

10 A felnőtt ember nevelhetősége:
A személyiség-fejlődésnek az a lehetősége, mely által az egyén adottságai, tulajdonságai módosíthatóak, fejleszthetőek, szellemi képességei, pszichikus és erkölcsi sajátosságai alakíthatóak, meglévő kompetenciái dinamikusan továbbfejleszthetőek, tanulékonysága, fogékonysága, fejlődőképessége fenntartható. Maurer Péter 2006.

11 Korábbi hallgatók: szimbólumalkotás
Rajzoljanak egy-egy képet, ami saját meglátásuk, tapasztalataik szerint, a maguk számára jól szimbolizálja az ifjúságsegítő mint felnőttnevelő szerepét, feladatát!

12 Szimbólumok Lámpás Kertész Izomépítő Vödörtöltögető Útikalauz
Felügyelő Művész Mérnök Mesterember Tudós

13 A felnőttnevelő speciális feladatai
Megteremti a tanuló (fiatal stb.) felnőttek „tanulási környezetét” – motiváció Támogatást ad a tanuló (fiatal stb.) felnőttek önirányításához Tanácsot ad – feltárja a (fiatal stb.) felnőttek tanulásra vonatkozó élményeit Olyan módszereket alkalmaz, amelyek elősegítik a (fiatal stb.) felnőttek részvételét (kooperációját) Figyelembe veszi, bekapcsolja a tanulási folyamatba a (fiatal stb.) felnőttek tanulási-, munka- és élettapasztalatait Maurer Péter 2006.

14 A tanulóbarát tanulási környezet
A tanulási folyamatot befolyásoló összes fontos tényezőt magába integráló rendszer, amelynek keretei között a valóságos tanulás végbemegy…

15 … tehát: a tanulási célok, a tanári tevékenység, az eszközrendszer,
a tér-és időszervezés tényezői, a speciális eljárások és maga a tanulási logika, azaz a tanulási célok elérését irányító elképzelés.

16 A tanulóbarát tanulási környezet szükségleteken alapuló tényezői
Fiziológiai tényezők (pl.: memória, ülőképesség) Pszichológiai tényezők (pl.: tanulási képesség mértéke) Érzelmi tényezők (pl.: elfogadás érzése) Szociális-kulturális tényezők (pl.: együttműködés, kommunikáció igénye) Fizikai tényezők (pl.: kényelem, megvilágítás) Technológiai tényezők (pl.: ICT, olvashatóság, hozzáférés)

17 Emlékeztetőül: a szükségletek hierarchiája (Maslow-piramis)
ön- megvalósítás megbecsülés társas igény biztonsági szükségletek fiziológiai szükségletek magasabb rendű szükségletek alapszük-ségletek

18 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu
Köszönöm a figyelmet! Monoriné Papp Sarolta


Letölteni ppt "A felnőtt tanuló 2. előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések