Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előzetes kérés a hallgatókhoz! Írják fel választott szakdolgozati témájukat! Foglaljanak helyet témájuk (ennek hiányában: szakmai érdeklődési területük)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előzetes kérés a hallgatókhoz! Írják fel választott szakdolgozati témájukat! Foglaljanak helyet témájuk (ennek hiányában: szakmai érdeklődési területük)"— Előadás másolata:

1

2 Előzetes kérés a hallgatókhoz! Írják fel választott szakdolgozati témájukat! Foglaljanak helyet témájuk (ennek hiányában: szakmai érdeklődési területük) szerinti csoportokban! Adjanak nevet a csoportjuknak!

3 Bevezető előadás ANDRAGÓGIA IFJÚSÁGSEGÍTŐKNEK Az akkreditált, iskolai rendszerű, felsőfokú szakképzésben

4

5 Az ifjúságsegítő szakember alapvető feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása, a fiatalok tanácsadással történő segítése, munkavállalásuk támogatása.

6 Az akkreditált felsőfokú ifjúságsegítő szakképzés … országos és regionális hatáskörű szociális-, kulturális- és civil szervezetek adminisztratív és szervező munkaköreire készíti fel a résztvevőket.

7 Az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Melléklet a 7/2002. (V. 25.) ISM- OM együttes rendelethez

8 Andragógia tematikája Az andragógia kialakulása, színterei, ágazatai. A felnőttkor jellemzői, sajátos tanulási motivációi, csoportdinamikai szempontjai. A felnőttképzés és a munkaerő-piaci képzés összefüggései. Az európai, illetve a hazai iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás formái és módszerei.

9 Az Andragógia stúdium célja Az élethosszig tartó tanulás elméleti, módszertani megalapozása Az Andragógia elméleti ismereteinek elsajátítása, szintézise a pedagógia és pszichológia tárgyakban tanultakkal Az Andragógia didaktikai módszereinek módszereinek kompetenciaszintű ismerete és alkalmazása Tájékozottság a felnőttoktatás jogi-törvényi hátteréről

10 Módszerei előadás interaktív csoportmunka egyéni feladatvégzés kiselőadás saját ifjúságsegítői, felnőttoktatói élmény alapján fókuszcsoport portfólió stb.

11 Hallgatói csoportok bemutatkozása 1. 2. 3. 4.

12 Követelmények Kötelező: Szóbeli vizsga megadott tételek alapján Választható: Egyéni portfólió készítése (ld.: következő lap) Egy (max. 2-4 fős) csoportmunkában elkészített, a szakirodalom feldolgozására épülő, 10 oldalas dolgozat leadása

13 Portfólió – csoportmunka helyett Célirányos gyűjtemény, személyes dokumentum, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. Középpontjában a gyakorlati képzés áll, segíti a tanulást és fejleszti a reagálás (reflektálás) képességét. Válogatás a hallgató képzés során készített dokumentumaiból, amelyek bemutatják, hogy tanulási-tanítási szituációkban (amikor őt tanították, ő tanult vagy ő tanított), milyen tapasztalatokat gyűjtött, és azokra hogyan reflektált. A hallgató állítja össze az Andragógia tantárgy egészére vagy egy (oktatóval egyeztetett) saját témára vonatkozóan. A hallgató az általa kiválasztott anyagok segítségével prezentálja, hogy milyen módon érte el az oktatás célját. Tartalma: Bevezető és mottó, a belekerülő anyagok, dokumentumok kiválasztásának szempontrendszere, előzetesen egyeztetett értékelési szempontok, a hallgató saját megjegyzései (önreflexiója) a behelyezett munkáról.

14 http://nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES /html/84Nadasi1/sz%F6vegek/03/3b/03_3 b_2_1.htm http://nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES /html/84Nadasi1/sz%F6vegek/03/3b/03_3 b_2_1.htm

15 Mi az andragógia?

16 Az andragógia szó jelentése Andra-, andro- előtag jelentése: „felnőtt” (Andra)-gógia utótag jelentése: „nevelés” (Andro)-lógia utótag jelentése: „tudomány”

17 Az „andragógia” fogalmának tágabb környezete

18 Antropagógia - embernevelés ANDRAGÓGIA A FELNŐTTEK NEVELÉSE/ /-ÉNEK TUDOMÁNYA GERONTAGÓGIA AZ ÖREGEK NEVELÉSE/ /-ÉNEK TUDOMÁNYA PEDAGÓGIA A GYERMEKEK NEVELÉSE/ /-ÉNEK TUDOMÁNYA Önnevelés elmélete

19 Mi mindenre nevelődik, mi mindent tanul meg az ember élete során?

20 A hallgatók fogalmainak csoportosítása I. Családi szocializáció III.Közösségi szocializáció IV.Perszonalizáció II. Iskolai szocializáció

21 Az oktatás 4 alappillére A Jacques Delors vezette Nemzetközi UNESCO Bizottság jelentése alapján. Megjelent az „Oktatás – rejtett kincs” című könyvben * (1997) M E G T A N U L N I M E G T A N U L N I Együtt élni Élni Megismerni Dolgozni EGYÜTTMŰKÖDŐ ÖNFEJLESZTŐ MEGBÍZHATÓ L I F E - L O N G L E A R N I N G

22 Az ember mentális (testi-lelki- szellemi) egyensúlya és tanulás

23

24 Ki lakik ott bent? Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés

25 Felnőttség Életkori csoportba tartozás Társadalmi állapot

26 A felnőttség meghatározó tényezői Időbeli (naptári) életkor/ életkor szerinti érettség Biológiai érettség/ életkor (anatómiai, biokémiai, fiziológiai jellemzők) Pszichikai érettség/ életkor Szociális érettség/életkor Etikai érettség/ életkor (értékfelfogás jellemzői, morális vonások)

27 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előzetes kérés a hallgatókhoz! Írják fel választott szakdolgozati témájukat! Foglaljanak helyet témájuk (ennek hiányában: szakmai érdeklődési területük)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések