Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szocializáció és fejlődés Készítette: Alpár Gabi 2013. Szeptember 14-15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szocializáció és fejlődés Készítette: Alpár Gabi 2013. Szeptember 14-15."— Előadás másolata:

1 Szocializáció és fejlődés Készítette: Alpár Gabi 2013. Szeptember 14-15.

2 A fejlődés alapkérdései 1.Öröklés 2.Környezet 3.Folytonosság 4.Szakaszosság 5.Érés-tanulás

3 Mi a fejlődés? Egy folyamat,amely minőségi változásokkal jár együtt, melyet befolyásol a biológia( öröklődés) és társas-társadalmi környezet A fejlődés és a szocializáció elválaszthatatlan Az emberi fejlődés hosszú folyamat (fogantatástól a halálig) Érinti a testi, a kognitív és érzelmi és társas folyamatokat is (ezek nem egyszerre fejlődnek)

4 Mi a fejlődés alapja? Az érés irányítja a változások sorrendjét - „menetrend” Ezt a környezeti tényezők lassíthatják vagy gyorsíthatják ( kultúra,nyelv, hagyomány,szokások,foglalkozás, lakhely, iskolázottság,politika,család,korstársak,életszinvonal,szerepek) Tanítással vagy gyakoroltatással fejlődés gyorsítható

5 Fogalmak 1.Mi a kultúra? generációról hagyományozandó anyagi és szellemi javak, összessége, életmódok, szokások, magatartásminták, közvetítője : a nyelv 2.Mi az érték? (kollektív elképzelés, mi a jó vagy rossz, mi helyes és mi helytelen ) 3.Mi a norma? (viselkedési elvárások,melynek egy része íratlan szabály, más része törvényben foglalt) 4. Hiedelmek (pl. nő és férfi szerepe a társadalomban)

6 Mi a circularitás ? A „körkörösség elve” azt jelenti, hogy az alábbi tényezőket együttesen vesszük figyelembe, mivel ezek kölcsönhatásban vannak: 1.Biológia ( test,értelem) 2.Pszichikai ( lelki) 3.Társas (tanár-diák ) 4.Kulturális

7 A fejlődés szakaszai 1. Az egyén fejlődését életkori szakaszokra bontjuk A szakaszolás jogosságáról eltérően gondolkodnak Brunner: folyamatos módosulás Bandura: folyamatos tanulás

8 A fejlődés szakaszai 2. 0- 1 1- 3 3- 6 6-12 12-19 19-35 35-60 60 felett Csecsemőkor orális Kisgyermekkor anális Óvodáskor fallikus Kisiskoláskor latencia Serdülőkor genitális Fiatal felnőttkor Középső felnőttkor Késő felnőttkor

9 Az emberi fejlődés meghatározói Szimbolizációs és konstrukciós képesség (tervez,épít,gondol stb) Jellegzetes szociális tulajdonságok (együttműködés, kommunikáció stb.) Szinkronizácós tulajdonságok (összehangolás képessége, empátia stb „Nem egyszerűen másoktól, hanem másokon keresztül tanulunk.” Thomasello 2002 (Kulturális evolúció fogalma)

10 Ökológiai modell ( Bronfenbrenner) szocializáció színterei 1.Mikrorendszer (Közvetlen fizikai és szociális környezetben zajló aktivitások, tárgyak) család 2.Mezőrendszer (kölcsönhatások: otthon,iskola,egyház,lakó,környezet, kortárscsoport ) 3.Exorendszer (környezeti színterek: helyi ipar, tömegkommunikáció, szülő munkahelye, önkormányzat, iskolaszék) 4.Makrorendszer (adott kultúra, domináns hiedelmek és nézetek, legszélesebb környezeti keret) A gyerekre hatást gyakorló csoportokat, intézményeket,kulturális rendszereket mutatja be ez a modell.

11 Mi a Szocializáció ? Társas-társadalmi érintkezések folyamata. Elsődleges: életünk első, legmeghatározóbb évei (család-rokonság : érzelmi kötődés, azonosulás helye: beleszületünk Másodlagos: minden későbbi szocializációs tapasztalat (azonosulás-barát, tanár, példakép,szerelem) helye: iskola

12 Családi és iskolai szocializáció Különböző családi háttér ( elsődleges ) Iskola ( másodlagos) akkor hatékony, ha rá tud épülni az elsődlegesre.

13 Szociális tanulás Közvetlen módjai – Nyelvi úton( soha ne add fel, az élet szép stb.) – Jutalmazás, büntetés ( hatalom és befolyásolás ) Szociális befolyásolásra való reagálás szintjei: – behódolás ( kényszerítő hatásra ) – azonosulás (érzelmi elfogadáson alapul) – interiorizáció ( belsővé tétel, így látjuk helyesnek) Ugyanaz a viselkedés fakadhat mind a három reagálási módból.

14 Megfigyeléses tanulás Formái: 1.utánzás (ne legyen bonyolult, kell a motiváció) 2.modellképzés ( érzelmi indíték, szeretet v. félelem, státusirigység, szociális hatalom)

15 Énkép Énséma: jellemzőnek, fontosnak tartott tulajdonságok összessége Én funkciói: 1.Jelentést,értelmet ad az egyén tapasztalatainak 2.Szervezi a gondolatokat, érzelmeket, viselkedést 3.Cselekvésre motivál (énerősítés, énkonzisztencia) 4.Mércét állít Éndiszkrepancia: az aktuális és az ideális énkép diszharmóniája Szociális kép: másik embernek tulajdonított énre vonatkozó értékelés

16 Énkép fejlődése 3- 4 év konkrét dolgok 5- 7 éváltalános dolgok, ellentétek 8-11évképességek felsorolása Drámai változás a serdülőkorban -másokhoz mérés- identitás krízis 13-15év differenciáltabb énkép- tulajdonságok 15-17 év erős önmegfigyelés – ki vagyok ? 17-19 év jövőbeli énkép megjelenése, nincs éles ellentét, ideális és szociális én közti különbség csökken A szocializációs környezet szerepe.

17 Éntudat 9-12 hó én, aki cselekszem 12-15 hó másik személytől való megkülönböztetés 15-18 hó saját arcvonás felismerése 18-24 hó magát, nevén említi (éntudat) 3 évtől nemi intenditás (korai énkép) A testkép fontos része az énképnek.

18 Személyiség fejlődés szakaszai Orális szakasz(1év)- szopás, evés, harapás Anális szakasz(2év)- végbél, széklet ürítés Fallikus szakasz(3-5)- ellentétes szülő szeretete, majd azonosulás vele Latencia szakasz(6-13) -vágyak csökkenése én,felettes én megjelenése Genitális szakasz -saját test ingerlés_ nárcizmus -társkeresés_mások szeretete

19 Énfejlődés Énkép: önmagunkról szóló, érzelmekkel átszőtt ismeret Énideál:milyen tulajdonságok, készségek kialakítására törekszünk Személyiség: másik ember belső, lényeges vonásai, test, szellem lélek egysége Énfogalom: az egyéni tulajdonságokon kívül a személy társas identitását is tartalmazza

20 Szocializációs környezet szerepe 3-4 év szülővel való azonosulás korai alapja, viselkedése reakciót vált ki a szülőből 5-7 év tudja, hogy a szülőknek, óvónőknek saját nézőpontja, értékelése van szociális összehasonlítás- csak időbeli, egydimenizós gondolkodás 8-11 év szülők és tanárok értékelés,és szociális összehasonlítás ( fiúk és lányok értékelése) 13-19 év kortárs, felnőtt vélemény, társas összehasonlítás, ellentétek integrálása, jövőbeli énkép megjelenése

21 Nevelhetőség A személyiség feszültségek, konfliktusok hatására alakul ki. Egyén(ego) feszültségkezelés módszerei: Identifikáció (másik viselkedését építi be a személyiségébe) Áthelyezés, áttolás (új tárgy keresésnek folyamata), cél a feszültség csökkenés- elfojtás, kivetítés, racionalizáció, szublimáció) Egészséges személyiségfejlődés:énkép és tapasztalatok összeillenek, (iskola, környezet szerepe)

22 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Szocializáció és fejlődés Készítette: Alpár Gabi 2013. Szeptember 14-15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések