Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lepkeszárny rebbenés vagy vihar? Vezérigazgató Találkozó Göd 2007 május 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lepkeszárny rebbenés vagy vihar? Vezérigazgató Találkozó Göd 2007 május 31."— Előadás másolata:

1 Lepkeszárny rebbenés vagy vihar? Vezérigazgató Találkozó Göd 2007 május 31

2

3

4

5 MONOR „TÁRS. SZERZ.” LAKITELEKALÁÍRÁSNÉPSZAVAZÁS TAXIS BLOKÁD MÉDIAHÁBORÚ CSURKA/CSOÓRISZOCLIB-KOAL ORBÁN - KÉT MAGYARORSZÁG MEDGYESSY/GYURCSÁNY ORBÁN-UTCAPOLIITIKA POPULIZMUSVÁLSÁG

6 Még nem láttam olyan bonyolult problémát, ami, ha jól fogunk hozzá, nem válik még bonyolultabbá. Poul Anderson Poul Anderson

7 Történeti folyamatok

8 Folytonosság

9 Korszakok, Paradigmák Kuhn, Foucault, etc.)

10 Simmel: Lendület és Forma

11 ÁTMENET 1989 – 2007 Teóriák -- Modellek

12 „Nehezebb megjósolni a múltat, mint a jövőt”

13 1 Függőség  Új függőség 2 Geopolitikai változás SZOVJET BIRODALOM NYUGATI BIRODALOM A GLOBÁLIS RENDSZER

14

15 3 Rendszerváltás ÁllamszocializmusTervgazdaság Demokrácia Piacgazdság

16 4 Befejezetlen rendszerváltás Az ancien régime, és a nouveau régime keveréke „A hatalom konvertálása” A pénzügyi, tudás- és kapcsolati tőke átmentése A politikai tőke restaurálása

17 5 Egyenlőtlen fejlődés Gyors politikai és gazdasági átalakulás Társadalmi bomlás

18 6 Neo-Kádárizmus „Váltakozó egypártrendszer” Klientelizmus Szabadság ás politikai passzivitás “Értetek, de nélkületek” “Értetek, de nélkületek” Oligarchikus hatalom „Homályos hatalom” Reform diktatúra („Politikai”) eladósodás

19 7 Az elszalasztott forradalom Nincs igazi változás a tulajdonviszonyokban a hatalmi struktúrában a hálózatokban a privilégiumokban a társadalmi egyenlőtlenségben

20 8 A Nagy Kompromisszum Az államszocialista uralkodó osztály + The business community

21 9 Forradalom „felülről” Az elit radikális változásokat kényszerít rá a társadalomra Passzív tömegek

22 10 Burzsoa forradalom A “grande bourgeoisie” felemelkedése A vörös és zöld bárók + Az új vállalkozók + Az új politikai osztály szövetsége

23 11 „Ellenforradalom” (Az előző teóriák radikálisabb változata) Laissez-faire gazdasági modell 19. századi kapitalizmus Kíméletlen kizsákmányolás “Gyarmati burzsoázia” Nincs „trickling down” Nincs “emberarcú kapitalizmus”

24 12 A demokrácia felemelkedése és hanyatlása 1989 – 1996: Kiváló kezdet 1997 ---- : Rongálódás Súlyok és ellensúlyok A törvények ereje Bizalom a demokráciában Parlamentarizmus Populizmuz “Törzsi háború” Korrupció

25 A pártrendszer kuszasága A „szociáldemokraták” nem szociáldemokraták A „konzervatívok” nem konzervatívak A „liberálisok” nem liberálisak

26 Magyarország 1990 - 2007 VÁLSÁG

27 14 Evolúció De kérem, csak semmi pánik! Természetes „trial and error” folyamat

28 VálságokésVálaszok

29 A válság feltételezett okai Történeti okok ElmaradottságTúlcentralizáltság Erős társadalmi hierarchia Erős középosztály hiánya Tőkehiány Szétzilált és passzív társadalom

30 A válság feltételezett okai Polgárosodás hiánya szakadozottsága szakadozottsága1825-18491867-19141925-19401945-1948 1965 – 1989 1990-- ---

31 A válság feltételezett okai Demokrácia-hiányJobbágyság Feudalizmus túlélése Késői választójog Három millió koldus Gyarmat, gyarmati burzsoázia

32 A válság feltételezett okai 1989 után VagyonvesztésVersenyhátrányPiacvesztés Gazdasági, társadalmi stratégia hiánya Tudás leértékelődése Társadalmi hasadás Dzsungel-szindróma Hibás döntések

33 „Nem lesz jó vége, ha egy környékbeli sárkányt ha egy környékbeli sárkányt kihagyunk a számításainkból.” J.R.R. Tolkien

34 A politikai osztály

35 Részleges kontraszelekció Képzetlen  minden hatalmat a politikának Köztisztviselői kar szétzilálása Társadalom passzivitásban tartása Provincializmus – stratégikus gondolkodás hiánya „Extra Hungariam…”

36 A politikai osztály Vagyontalan alacsony meggyőződési szint pártfüggőség, autonómia hiánya párharcokra koncentrál a klientúra foglya (róka fogta csuka…) korrupció

37 A politikai osztály 1989: túl nagy tét félelem bizalom teljes hiánya minden vagy semmi együttműködési kultúra hiánya önkorlátozás hiánya

38 A politikai osztály Nehéz feladat Rendszerváltás+ Integráció az EU-ba ++ Túlélés a globális piacon

39 KOMPLEX HATÁSOK 1 Gazdasági-társadalmi rendszerek

40 MO USA SZABAD PIAC JÓLÉTI ÁLAM HARMADIK ÚT EU GR.BR. KÍNA ÁLLAMKAPITALIZMUS OROSZ ORSZ. OLIGARCHIKUS KAPITALIZMUS GLOBÁLIS TÉR GLOBÁLIS KAPITALIZMUS

41 KOMPLEX HATÁSOK 2 Politikai rendszerek

42 MO USA PREZIDENCIÁLIS POSZTMODERN INTERAKTÍV TÖBBSÉGI SKANDINÁVIA GR.BR. KÍNA DEMOKRATÚRA OROSZ ORSZ. OLIGARCHIKUS POPULISTA LENGYELO. POPULISTA? BALKÁN KEVERÉK AUSZTRIA KORPORATISTA NÉMET ORSZ. PLURÁLIS

43 MILYEN DEMOKRÁCIA? 1 DEMOKRATURA ÖNKORLÁTOZÓ DEMOKRÁCIA FORMÁLIS DEMOKRÁCIA VÁLASZTÁSI DEMOKRÁCIA PATRÍCIUS HIÁNYOSKONTRAKTUÁLISTÖBBSÉGI PLURÁLIS KONSZENZUÁLIS

44 MILYEN DEMOKRÁCIA? 2 NEM-LIBERÁLIS LIBERÁLIS RADIKÁLIS KONSZOLIDÁLT GRASSROOTS KÖZVETETT --- KÖZVETLEN INTERAKTÍV DELIBERATÍV POSZTMODERN DEMOKRÁCIA DEMOKRATÁK NÉLKÜL

45 KOMPLEX HATÁSOK 3 Kultúrák, civilizációk

46 HU SAN FRANCISCO NEW AGE ÚJ MITOLÓGIA POSZTMODERN HOLLYWOOD ÁZSIA BUDDHIZMUS, STB. OROSZ ORSZ. ORTODOX CIVILIZÁCIÓ SOKFÉLE SZINKRETIKUS GLOBÁLIS FOGYASZTÓI CIVIL IZÁCIÓ SZILIKONVÖLGY INFORMATION AGE NYUGATI VILÁG EU HAGYOMÁNYOS NYUGATI MODERN

47 Hogyan tovább?

48 Válság Krinein = megkülönböztetni, dönteni Válság: Egy működő rendszer súlyos működési zavara

49 Válság Nem föltétlen negatív Döntési helyzet Liminalitás Megújulás lehetősége HolbachRoosevelt

50 Válság Permanens Fundamentális Ontológiai Buddhizmus, Kereszténység, St. Augustine, Hamvas, Heidegger, Barth, Jaspers, Niebuhr, Tillich, Ricoeur

51 Válságok és Válaszok Klasszikus görög civilizáció válsága Hellenizmus Római civilizáció Római civilizáció válsága Kereszténység kibontakozása

52 Válságok és Válaszok Középkori civilizáció válsága ReneszánszReformáció 16-17. századi vallásháborúk BarokkFelvilágosodás

53 Válságok és Válaszok Feudalizmus válsága Forradalmak Kora-19. századRomantika NacionalizmusKonzervativizmus Liberalizmus Demokrácia Korai szocializmus

54 Válságok és Válaszok 20. század Világháborúk Totalitariánus ideológiák és rendszerek A fundamentalizmus új formái A nacionalizmus új formái Neo-liberalizmus Neo-konzervativizmus A demokrácia új formái

55 Válságok és Válaszok 20. század A jóléti állam “Késő-kapitalizmus” Globális kapitalizmus Posztmodernizmus Information Age Fogyasztói civilizáció

56 Lehetséges válaszok a mai válságra (Komolyak)

57 Kísérletek, teendők Konszolidáció Modell-választás „Negyedik vagy ötödik út” Országstratégia

58 „Hídfő” álmok 1980 TOYOTA

59 „Hídfő” álmok

60

61

62 EURÓPA

63 „Hídfő” álmok SERVICES

64 Transzformációs készség

65 Strukturális reformok A politikai rendszer reformja „Felelős kormányzás” Átláthatóság Autonómiák, súlyok – ellensúlyok Részvétel, interaktivitás Jogállamiság Korporatív elemek? Föderatív elemek

66 Strukturális reformok A társadalmi rendszer reformja Társadalmi szerződés Magánérdek >>> Közérdek MéltányosságBiztonságKiszámíthatóságJövőképÖntudat Jog és felelősség „Reformkor”

67 Mindezeknek két (+ n) előfeltétele van: 1. A Kiegyezés 2. Válság = „Liminalitás”

68 1Kiegyezés

69 Kiegyezés Nincs esélye Kormány Biztos többség Konszolidáció sikerülhet EU pénzek Nincs idő (EU) A klientúra nyomása

70 Kiegyezés Nincs esélye Ellenzék Kormány népszerűtlensége Választási győzelem esélye Miért vállalná a felelősséget?

71 Kiegyezés Van esélye? TársadalomSzétziláltságPerspektívátlanság BizalomhiányÖnszerveződés KerekasztalokFöderációk

72 2Liminalitás Turner, Victor W. The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969.

73 Nem félünk a válságtól, nem bánt az, csak …

74 Simmel: Lendület és Forma

75 Liminalitás STRUCTURE 1 STRUCTURE 2

76 Liminalitás Két struktúra között Liminális folyamatok (átmenet egyik struktúrából, világból a másikba) Liminális helyzetek (katasztrófák háborúk, gazdasági-társadalmi válságok, „damaszkuszi utak”, metamorfózisok, ünnepnapok, rítusok,...) rítusok,...)

77 Liminalitás Egy struktúrán belül Liminális nyelvek (zene, irodalom, művészetek, filozófia, tudomány, misztika) Liminális közösségek (hippik, vallásos szekták, …..) Liminális személyek (próféták, szent koldusok, a kiskanász, ……)

78 Liminalitás Meghatározó jegyei A domináns struktúra válsága Társadalmi konfliktusok Hagyományos intézmények hitek, normák megkérdőjelezése Társadalmi pozíciók elbizonytalanodása Káosz

79 Liminalitás Meghatározó jegyei Bizonytalanság, kétségek SzorongásTehetetlenségKudarckerülés „Closed mind” szindróma Regresszió

80 Liminalitás Meghatározó jegyei Ambivalencia, kétértelműség „Lebegő világ” „A feltételes mód világa” No-place (Sehol-lét) No-time(Időn kivüliség) Time-out(Az idő felfüggesztése)

81 Liminalitás Meghatározó jegyei Lázadás Kritikai szellem Gondolkodás nyitottsága Újjászületés, megújulás Tervek, stratégiák Jövő felé fordulása Teljesítményre orientáltság

82 Liminalitás Meghatározó jegyei „Communitas” (közösség, szolidaritás, méltányosság, kommunikáció) A hatalomnélküliek hatalma Másság (kívül állás a „mainstream”-en) Határhelyzet Új mítoszok, szimbólumok Új paradigma kibontakozása Katarzis

83 Liminalitás Meghatározó jegyei Szabadság Spontanaitás Kreatív energiák, újító szellem Spiritualitás Care of the self Önmegvalósítás„Reformkor”

84 Képes-e erre a szemlélet- és magatartásváltásra a politikai osztály? Az állampolgárok többsége? A magyar társadalom?

85 Képesek erre ÖNÖK?

86 Ha nem…

87 Komolytalan válaszok

88 Manréza„Tanácsadók” Keanes, Myrdal, Hayek, Thatcher, Kohl, Blair, Schüssel, az ír és a finn „csoda” megvalósítói Soros, Lámfalussy, … spanyol, svéd, dán szakemberek

89 Szakértőkormány (két évre) Felkért miniszterelnök: Clintonhelyettesei: Gyurcsány -- Orbán ? Kósa Lajos -- Szili Katalin ? Kósa Lajos -- Szili Katalin ?

90 Külügyminiszter:Delorshelyettesei: Martonyi János -- ? Martonyi János -- ? -- Balázs Péter ? -- Balázs Péter ?

91 Pénzügyminiszter: ? helyettesei: Surányi György ? Surányi György ? Urbán László ? Urbán László ? És így tovább …

92 Magyarország 1990 - 2007 VÁLSÁG

93

94

95 „Az emberi faj, amelyhez olvasóim nagy része tartozik, kezdettől fogva játszik… A játékosok tisztelettel és figyelmesen hallgatják, amit az okos emberek mondnak arról, hogy mi történik majd a következő generációval… Megvárják, amíg az okos emberek meghalnak, és tisztességgel eltemetik őket... Utána szétszélednek, és valami mást csinálnak. Utána szétszélednek, és valami mást csinálnak. Ennyi.” G.K.. Chesterton: The Napoleon of Notting Hill.1902.

96

97 SZÉTZILÁLT TÁRSADALOM Csúcstetős pallérházak Apácacserepes toszkán villák Mexikói hacienda utánzatok Korcs Bauhaus ükunokák Posztmodern erőlködések Tiroli parasztházak Zöld gyepes kaliforniai házak Neobarokk kispaloták Koós Károly méhkasok

98 Lehetséges jövők

99 Global Scenarios 1 2000 New world order A Kantian world Pax Americana An Age of Peace A world of safety Balance of power (?) Democratization 2003 2003 New world disorder? A Hobbesian world? Bellum Americanum? An Age of Terror? A world of uncertainty? Power vacuum? Authoritarian backlash?

100 Global Scenarios 2 2000 Open society A free world Economic boom A multi-cultural world The Information Age The decline of empires 2003 2003 Closed society? “Fortress West”? Economic crisis? Clash of civilizations? Misinformation Age? The rise of empires?


Letölteni ppt "Lepkeszárny rebbenés vagy vihar? Vezérigazgató Találkozó Göd 2007 május 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések