Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Reform célja, a tárca törekvései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Reform célja, a tárca törekvései"— Előadás másolata:

1 Reform célja, a tárca törekvései
Egészségügyi Minisztérium – január 29. Dr. Rapi Katalin egészségpolitikai szakállamtitkár

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 TRIPARTIZMUS biztosító beteg szolgáltató

13 A változás kényszere Egészségügyi rendszerünk keretei 1989 és 1993 között alakultak ki, azóta érdemi változás nem történt. A jelen helyzettel mindenki elégedetlen: Elégedetlen a beteg az ellátás minősége és attitűdje miatt Elégedetlenek a szolgáltatók („alulfinanszírozottság”, presztízs-vesztés) Elégedetlen a politika: rossz eredmény és hatékonyság (az egészségi állapot mutatói), folyamatos hiánygyár, a költségvetés réme, folyamatos konfliktusok, a gyors siker kizárt…

14 Gyógyszerkiadások aránya az egészségügyi közkiadások százalékában az OECD tagállamaiban

15 Az egészségügy alapproblémája
Az egészségügy jellemző, meghatározó és súlyosbodó problémája a forráshiány. A forráshiány a rendszer lényegéből fakadó probléma, tehát nem átmeneti, nem helyi probléma, és később sem oldódik. A forráshiány ma már nemcsak a pénzeszközök szűkösségét jelenti, de a humánerőforrás hiány is tartós és növekvő.

16 Világ-tendenciák I. Az egészségügyi szolgáltatások „szokásos” szintje és hozzáférése nem finanszírozható technológia-követően. A világon mindenütt alkalmazzák a költség-kontroll ismertebb eszközeit: a kapacitások korlátozása, szolgáltatások adagolása, az ellátási csomag szűkítő pontosítása, a szolgáltatók költségérzékenysége, a betegek költségérzékenysége (co-payment).

17 Világ-tendenciák II. A fenti technikákat általában vegyesen alkalmazzák (a négyből legalább kettőt). Ahol szigorúbb a szolgáltatás adagolása, ott általában alacsonyabb a pénzügyi érdekeltség alkalmazása, és fordítva. A régi EU- tagállamok közül csupán az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Spanyolországban nincs co-payment.

18 A magyarországi helyzet
Az egészségügyi ellátás igénybevétele nemzetközi mércével mérve is magas, torz, kórházközpontú a szerkezet, az igénybevétel szabados (puha beutalási korlátok, bizonytalan indikációk), az egészségügyi szolgáltatások alulértékeltek, alacsony a költség-tudatosság, magas az ingyenességből fakadó „moral hazard”, meghatározó a paraszolvencia jelentősége, az elszámolások általánosan „kozmetikázottak” a konvergencia-kritériumok miatt a kassza bejárása a költségvetésre nem tartható tovább.

19 Az EüM által a kormányzati ciklus első félévében benyújtott törvényjavaslatok I.
Megteremtik az egészségügy biztosítási alapra helyezésének feltételeit, átalakítják, igazságosabbá és a szükséglethez igazodóvá teszik az ellátórendszer szerkezetét, és ezzel magalapozzák a fenntartható fejlődést, a felügyelet létrehozásával megteremtik az egészségbiztosítás forrásainak és a szolgáltatások minőségének kontrollját, szabályozzák az ellátási csomagokat, azaz számonkérhetővé teszik a biztosítás tartalmát, megteremtik az igénybevevők költségérzékenységét a szolgáltatások és a gyógyszerek tekintetében,

20 Az EüM által a kormányzati ciklus első félévében benyújtott törvényjavaslatok II.
Tarthatóvá teszik a gyógyszerkasszát, ezáltal megszűnik a költségvetés fenyegetettsége, igazságosabban osztják el a gyógyszerkiadások terheit a gyógyszerpiac szereplői között, javítják a gyógyszerhez való hozzáférést, és érvényesítik a verseny árcsökkentő hatását. Mindezzel megteremtik egy új egészségügy alapját.

21 Az egészségügyi szolgáltatások
és finanszírozásuk egyén Gyógyüdülés F i n a n s z í r o z ó Gyógyító – megelőző ellátások közösség állam életmentés S z o l g á l t a t á s i s p e k t r u m kényelmi

22 A csomagok járulék III.-as csomag II.-es csomag I.-es csomag
Magánfinanszírozásból fizetett ellátások Önkéntes biztosítás/ Háztartások kiadásai III.-as csomag Választott többlet-szolgáltatás A kötelező biztosítás által fizetett ellátások Co-payment járulék Kötelező önrész Az állam által fizetett ellátások II.-es csomag Életvédelem Előzetes fedezetvizsgálat nélkül mindenkinek nyújtandó Végső teherviselő a költségvetés Adó/költségvetés I.-es csomag Közösségi érdekből nyújtott szolgáltatások: Közegészségügy, járványügy Kiemelt területek (anya- és csecsemővédelem)

23 Reform törvények A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló évi CXV. törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

24 Végrehajtási rendeletei:
1. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény Végrehajtási rendeletei: 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 44/2006. (XII. 27.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról

25 2. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII
2. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. törvény Végrehajtási rendeletei: Kijelölésre kerültek a szakmai kamarák helyett a működési nyilvántartások vezetésére jogosult szervek: az orvosok és a gyógyszerészek esetében: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az egészségügyi szakdolgozók esetében Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (2007. április 1. napjától) Egészségügyi dolgozók általános szakmai-etikai szabályairól szóló Rendtartás megalkotása: A kamarai törvény 33. §-ának (2) bekezdése felhatalmazást adott az egészségügyért felelős miniszternek e rendelet megalkotására. Rendtartás előkészítése: Országos Etikai Tanács (OET) feladata OET megalakításának előkészítésével összefüggő első megbeszélésre az elmúlt hét során sor került. 2007. április 1-jét követően az OET veszi át a szakmai kamarák országos etikai bizottságaitól a szakmai etikai ügyekben való másod fokú eljárás jogkörét is mind a kamarai tagok, mind a nem kamarai tagok esetében. Egyidejűleg létre kell hozni a regionális ÁNTSZ intézetek keretében működő első fokú etikai ügyekben a nem kamarai tagokkal szemben eljáró megyei etikai bizottságokat. Ennek koordinációja a regionális intézetek tisztifőorvosainak elsődleges feladata.

26 Végrehajtási rendeletei:
3. Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény Végrehajtási rendeletei: 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 329/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről

27 Végrehajtási rendeletei:
4. Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletei: 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

28 5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
Végrehajtási rendeletei: 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

29 Az önrész funkciói A szolidaritás nem érvényes a végtelenségig
Önrész: közfinanszírozás terhére nyújtott szolgáltatás igénybevételekor a lakos által fizetett díj A szolidaritás nem érvényes a végtelenségig 3,6 millió járulékfizető 10 millió jogosult 6 millió potenciális igénybevevő Közgazdasági funkció: keresleti oldal szabályozása Pszichológiai funkció: ingyenesség illúziója, költségtudatosság Pénzügyi funkció: legális többletbevétel a szolgáltatónak 32 Mrd. bevétel (20-25%) magasabb, legális bér

30 - Ország Alapellátás Járóbeteg-ellátás Fekvőbeteg-ellátás Ausztria
10 euró/év együtt az alapellátással átlag 8-10 euró/nap Belgium A költségek %-a A költségek 40 %-a Felvételi díj: 39,83 euró+4,46-12,56 euró/nap Ciprus 1,71-6,82 euró 5,12-17,0 euró Dánia Szabadon választott orvos díjának egy része - Észtország 3,2 euró 1,6 euró/nap 10 napig, utána növekvő Finnország 11 euró az első 3 konzultációra 22 euró/konzultáció 26 euró/nap Franciaország 30 %+1 euró vizitdíj 15 euró/nap Görögország 2,9 euró/alkalom Írország n.a. 45 euró 45 euró/éjjel Lettország Költségek 25 %-a Felvételi díj: 7,67 euró+ 2,3 euró/nap Németország 10 euró / negyedév 10 euró/nap Olaszország 36 euró Portugália 2-8 euró/alkalom Svédország 11-16 euró/alkalom 16-33 euró/alkalom Max. 8,75 euró/nap Szlovákia 20 korona/alkalom 60 korona/ügyelet 50 korona/nap Szlovénia változó Változó 0-40% Nincs: Csehország, Nagy-Britannia, Hollandia, Málta, Spanyolország

31

32

33 További tervek választás – egy vagy több biztosítós rendszer
ápolásbiztosítás kistérségi eü. központok járóbeteg szakellátás finanszírozás


Letölteni ppt "Reform célja, a tárca törekvései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések