Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Államreform Jobbágy Valér ÁRB Titkárság vezetője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Államreform Jobbágy Valér ÁRB Titkárság vezetője."— Előadás másolata:

1 Államreform Jobbágy Valér ÁRB Titkárság vezetője

2 Kihívások 2006 Fenntarthatatlan rendszerek okozta állandósult hiány: 10% GDP-arányos államháztartási hiány 10% GDP-arányos államháztartási hiány Mindez folyamatos „fűnyírás” mellett! Mindez folyamatos „fűnyírás” mellett! 97 óta nem történt a társadalmi elosztórendszerek hatékonyságát érintő átfogó, rendszerszerű változtatás (reform) 97 óta nem történt a társadalmi elosztórendszerek hatékonyságát érintő átfogó, rendszerszerű változtatás (reform)

3 Kihívások 2006 A rendszerek nem csak pénzügyileg fenntarthatatlanok, de igazságtalanok, és eredményük is kérdéses, pl.: –A gyermekek 20-25%-a a munkaerőpiacon kvázi- hasznosíthatatlan tudással, képességekkel jön/esik ki az iskolarendszerből – –A legmagasabb és a legalacsonyabb végzettségűek között a harminc éves korban várható élettartam a különbség 20 év – –A 10milliós lakosságból kb. 1,8 millió nem minimálbéren foglalkoztatott állja a terhek nagy részét – –Átlagos nyugdíjba vonulási kor 58/53! év – –Minden 11. honfitársunk rokkant –Rendkívül szétaprózott önkormányzati rendszer (Magyarország kb. 3200; Portugália: kb. 300; Görögország: kb. 200; Svédország kb. 160; Nagy-Britannia: kb. 600)

4 2006 válaszai Költségvetési keretek (kiadási plafonok) kijelölése - Konvergencia-program: 2006-10 között Költségvetési keretek (kiadási plafonok) kijelölése - Konvergencia-program: 2006-10 között –Elsődleges kiadások GDP-arányosan 8%-ponttal csökkennek (46->38) –A közszféra folyó működési kiadásai (bérek, járulékok, dologi kiadások) a GDP 19%-áról kb. 4%-ponttal, 15,2%-ra csökkennek Reformok: Reformok: –Fókusz-dilemma –Beindul a reformok kialakítása, első reform-lépések megtétele

5 A reformok átfogó céljai  Fenntartható finanszírozás  Közszolgáltatások minőségének javítása növelése  Hozzáférés igazságosabbá tétele + Foglalkoztatás közép távú javításához való hozzájárulás

6 6 1.Ágazati reformok- át kell alakítani: –jelenlegi méreteket –működési módokat –hozzáférési, felelősségi viszonyokat 2.Közfeladatok átrostálása. Felül kell vizsgálni: –közfeladatok körét –terjedelmét –ellátás módját 3.Üzemszervezés - működési hatékonyság fokozása 4.Érdekeltségi viszonyok megfordítása (input output) A beavatkozások főbb irányai

7 7  A közszolgáltatás (elvárt eredmény) pontos meghatározása  Mérés (kontrolling, benchmarking) – visszacsatolás (nyilvánosság)  Kereslet – kínálat közgazdasági és adminisztratív szabályozása  Az erőforrások kemény korlátossága és rugalmasabb felhasználása (foglalkoztatási szabályok)  „Holnapi” informatika / távközlés  e-közigazgatás  BPR  nagy nyilvántartások rendbetétele  Államreform Operatív Program(ok) Kulcseszközök + Dereguláció /rereguláció – adminisztratív terhek csökkentése + Dereguláció /rereguláció – adminisztratív terhek csökkentése

8 Súlyponti területek - 2006 –Közigazgatás –Önkormányzat/önkormányzati finanszírozás –Egészségügy –Nyugdíjrendszer –Oktatás (közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás)

9 Eredmények/meghozott döntések 2006 - Közigazgatás A központi kormányzat méretének és belső tagoltságának lényeges csökkentése: minisztériumok száma 14-ről 11-re, a foglalkoztatottak száma 20%-kal csökkenA párhuzamos funkcionális területek – humánpolitika, informatika, vagyonkezelés üzemeltetés – központosítása. A központi kormányzat méretének és belső tagoltságának lényeges csökkentése: minisztériumok száma 14-ről 11-re, a foglalkoztatottak száma 20%-kal csökkenA párhuzamos funkcionális területek – humánpolitika, informatika, vagyonkezelés üzemeltetés – központosítása. A központi közigazgatás és területi (dekoncentrált) szervei konszolidációja és regionális átszervezése (közel 200 költségvetési szervet érintően) a létszám 10%-os csökkentésével. A központi közigazgatás és területi (dekoncentrált) szervei konszolidációja és regionális átszervezése (közel 200 költségvetési szervet érintően) a létszám 10%-os csökkentésével. A közigazgatás egészében a teljesítménykövetelmények meghatározásának, mérésének általánossá tétele, a merev előrejutási és bérrendszer rugalmasabbá tétele. A közigazgatás egészében a teljesítménykövetelmények meghatározásának, mérésének általánossá tétele, a merev előrejutási és bérrendszer rugalmasabbá tétele. A versenyvizsgán alapuló kiválasztási rendszer bevezetése. A versenyvizsgán alapuló kiválasztási rendszer bevezetése.

10 Eredmények/meghozott döntések 2006 – Önkormányzat A kistelepülési feladatellátás dominanciája helyett kistérségi együttműködésen alapuló, a racionális üzemméreteket érvényesítő feladatellátás általánossá tétele, különösen a közoktatásban, a közigazgatásban, a szociális és intézmény-fenntartási feladatokban. A kistelepülési feladatellátás dominanciája helyett kistérségi együttműködésen alapuló, a racionális üzemméreteket érvényesítő feladatellátás általánossá tétele, különösen a közoktatásban, a közigazgatásban, a szociális és intézmény-fenntartási feladatokban. Központi kapacitásszabályozás bevezetése a közszolgáltatások egyes területein meghatározott feladatoknál (oktatás, szociális ellátás, …). Központi kapacitásszabályozás bevezetése a közszolgáltatások egyes területein meghatározott feladatoknál (oktatás, szociális ellátás, …).

11 Eredmények/meghozott döntések 2006 – Egészségügy Az egészségügy társadalombiztosítási jellegének megerősítése: a biztosítási elv alapján járó szolgáltatás igénybevételének feltétele a biztosítotti jogviszony. Ennek hiányában csak alapszintű szolgáltatás vehető igénybe. Szakmai és finanszírozási protokollok (betegutak) érvényesítése a szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának ésszerűsítésére, az ellátás következő (magasabb) szintjének igénybevétele jellemzően az alsóbb szinten kiadott beutalóval lehetséges. A kihasználatlan, vagy ésszerűtlenül működtetett túlzott aktív fekvőbeteg kapacitások megszüntetése vagy átalakítása krónikus/ápolási illetve szociális ellátó kapacitássá. Létrejön az egészségbiztosítási felügyelet. A kereslet korlátozása érdekében az orvos-beteg találkozóhoz kapcsolódóan az igénybevevő által fizetendő díj kerül bevezetésre az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó számlaadási kötelezettséggel együtt.

12 Eredmények/meghozott döntések 2006 – Gyógyszertámogatás A támogatási kulcsok megváltoztatása, minden vényköteles gyógyszer esetén térítési díjat kell fizetni. Általánossá válik a támogatási összeg „fixesítése” a legolcsóbb referencia-termék támogatásának szintjén. A támogatásba történő befogadás, a besorolás, fixesítés, volumenszabályok, beszerzés folyamatának teljes körűen szabályozottá, átláthatóvá és nyilvánossá tétele, szigorodnak a támogatott gyógyszerkörben maradás feltételei. Szigorú, zárt és automatizált on-line ellenőrzési rendszer létrehozása és objektív szankciók alkalmazásával történő következetes működtetése a gyógyszerfelírással és kiváltással kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzésére. Fokozatosan szabaddá válik a patikaalapítás, a mai monopolisztikus korlátozások megszűnnek. A nem vényköteles gyógyszerek értékesítése széles körben lehetséges lesz

13 Eredmények/meghozott döntések 2006 – Nyugdíj A törvényes nyugdíjkorhatár (62 év) betöltése előtt öregségi nyugdíjba vonulás feltételei úgy változnak, hogy az ebből adódó pénzügyi terhet az érintettek viseljék. 2009-től módosul az előrehozott öregségi nyugellátásra jogosító életkor is. A szabályozás világossá teszi, hogy a korhatár előtti nyugdíj egy kedvezmény, amely mellet kereső tevékenység nem folytatható. A nyugdíj melletti foglalkoztatás adó és járulék szabályai azonosak lesznek az általánossal, így a nyugdíjjárulék megfizetése szolgáltatásra is jogosít. Korkedvezményre – a hatályos szabályozásnak megfelelően – 2007-től további jogosultság, csak az új szabályok szerint – a nyugdíjalapot nem terhelő módon – szerezhető. Az egyes foglalkoztatási csoportok között érvényesülő - a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges szolgálati időben és keresetbeszámítás módjában meglévő - ma már indokolatlan eltérések fokozatosan megszűnnek. A munkavégző képesség csökkenésének megállapítási és ellenőrzési szabályai úgy változnak, hogy kizárják a ma széles körben előforduló visszaéléseket.

14 Eredmények/meghozott döntések 2006 – Oktatás Közoktatás Pedagógusok kötelező óraszámának emelése 2007-től A normatív támogatási rendszer átalakítása, a valós gyerekszámhoz és előírt csoportmérethez (átlagosan 21 fő) igazítása. Társulásos (kistérségi) feladatellátás szabályozási feltételeinek kialakítása. Pénzügyi ösztönzés hatékonyabb iskolaszerkezet kialakításához (tagintézmény, egységes iskola, kistérségi társulás). Foglalkoztatási szabályok egyszerűsítése (racionálisabb munkaszervezés). Felsőoktatás Átalakul a hallgatói támogatási és teherviselési rendszer. Erősödik a teljesítménykövetelmény. A hallgatói teljesítmény alapján lehetőség lesz az átjárásra az államilag finanszírozott és a költségterítéses képzés között. Csökken, és szerkezetileg módosul a felvehető államilag finanszírozott hallgatói létszám (jogász, bölcsész, pedagógus, közgazdász keretszám csökken – természettudományos, informatikai, műszaki keretszám nő). A minőségbiztosítási rendszer követelményei áttekintésre és szigorításra kerülnek. A párhuzamos képzési formák szűkítése, felszámolása megtörténik. A felsőoktatási intézményrendszer széttagoltsága mérséklődik – a felsőoktatási intézmények száma szűkül.

15 2007 fő irányai – I. Az intézkedések típusa változik 2006: egyértelmű, mérteket, kapacitásokat érintő pontszerű lépések 2006: egyértelmű, mérteket, kapacitásokat érintő pontszerű lépések 2007: hosszabb, a minőséget célzó, a rendszereket változtató folyamatok 2007: hosszabb, a minőséget célzó, a rendszereket változtató folyamatok

16 2007 fő irányai – II. Nyugdíj (parametrikus és paradigmatikus) Nyugdíj (parametrikus és paradigmatikus) Egészségügy: modellválasztás, -bevezetés; szolgáltatók közötti verseny; alap- és járóbeteg-ellátás fejlesztése; új rokkant- rehabilitációs rendszer Egészségügy: modellválasztás, -bevezetés; szolgáltatók közötti verseny; alap- és járóbeteg-ellátás fejlesztése; új rokkant- rehabilitációs rendszer Oktatás: a minőség javítása, „kikényszerítése”, a hátrányos helyzetűek, leszakadók helyzetbe hozása; szakképzés hatékonyabbá tétele Oktatás: a minőség javítása, „kikényszerítése”, a hátrányos helyzetűek, leszakadók helyzetbe hozása; szakképzés hatékonyabbá tétele Versenyképesség: adórendszer, üzleti környezet (adminisztratív terhek csökkentése) Versenyképesség: adórendszer, üzleti környezet (adminisztratív terhek csökkentése) Közigazgatás, önkormányzat: törekvés a 2/3-os reformra, annak híján finanszírozási eszközökkel ösztönzés; közszolgálatban bér- és előremeneteli rendszer rugalmasabbá tétele Közigazgatás, önkormányzat: törekvés a 2/3-os reformra, annak híján finanszírozási eszközökkel ösztönzés; közszolgálatban bér- és előremeneteli rendszer rugalmasabbá tétele Szociális terület: az ellátások célzottságának és foglalkoztatásra ösztönző jellegének erősítése Szociális terület: az ellátások célzottságának és foglalkoztatásra ösztönző jellegének erősítése

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Államreform Jobbágy Valér ÁRB Titkárság vezetője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések