Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Együttműködés a Semmelweis Egyetem és a Műegyetem között

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Együttműködés a Semmelweis Egyetem és a Műegyetem között"— Előadás másolata:

1 Együttműködés a Semmelweis Egyetem és a Műegyetem között
Dr. Molnár Károly rektor BME

2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

3 Fontosabb adatok a Műegyetemről
Institutum Geometricum - Hydrotechnicum Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 8 kar, 83 tanszék hallgató, ebből 834 PhD hallgató 18 BSc szak, 17 hagyományos, ötéves egyetemi szak, 5 Doktori Iskola Oktatók: 1333, tudományos minősítéssel: 498

4 Karok, alapításuk sorrendjében
Építőmérnöki (1782) Gépészmérnöki (1871) Építészmérnöki (1873) Vegyészmérnöki és Biomérnöki (1873) Villamosmérnöki és Informatikai (1949) Közlekedésmérnöki (1951) Természettudományi (1998) Gazdaság- és Társadalomtudományi (1998)

5 A Műegyetem Nobel-díjasai
Gábor Dénes ( ) holográfia, 1971 Wigner Jenő ( ) elméleti fizika, 1963 Oláh György ( ) szerves kémia, 1994

6 A Műegyetem korábbi hallgatói
Kármán Tódor Gépészmérnök ( ) Szilárd Leó Fizikus ( ) Teller Ede Fizikus  ( )

7 A Műegyetem korábbi hallgatói
Bánki Donát a karburátor feltalálója ( ) Zipernowsky Károly a transzformátor egyik feltalálója ( ) Rubik Ernő a Rubik-kocka feltalálója (1944-)

8 A Műegyetem vezetői rektor Dr. Molnár Károly
stratégiai rektorhelyettes Dr. Sallai Gyula oktatási rektorhelyettes Dr. Kövesi János tudományos és nemzetközi rh. Dr. Zrínyi Miklós Építőmérnöki Kar dékánja Dr. Lovas Antal Gépészmérnöki Kar dékánja Dr. Penninger Antal Építészmérnöki Kar dékánja Dr. Becker Gábor Villamosmérnöki és Inform. Kar d. Dr. Péceli Gábor Közlekedésmérnöki Kar dékánja Dr. Kulcsár Béla Természettudományi Kar dékánja Dr. Keszthelyi Tamás Gazdaság- és Társadalomtud. Kar d. Dr. Veres József Főtitkár: Szabó Tibor Gazdasági és Műszaki Főigazgató Rózsás Péter BME OMIKK főigazgató Fonyó Istvánné BME Mérnöktovábbképző Intézet ig. Dr. Ginsztler János

9 A Műegyetem képzései hagyományos, ötéves egyetemi képzések,
2005/06-tól: a kétciklusú képzés szerinti alapképzések (7 ill. 8 féléves), a mesterképzések (3 ill. 4 féléves) előkészítése megtörtént, indításuk 2008-ban várható, PhD, DLA képzések (3 éves), képzések angol, német, francia és orosz nyelven is, 1994 óta kreditrendszer.

10 Kapcsolat a két egyetem között
Oktatás Kutatás Hallgatói kapcsolat

11 Oktatás

12 Orvosbiológiai (egészségügyi) mérnök képzés Magyarországon

13 Az egészségügyimérnök-képzés célja
Az egészségügyimérnök-képzés célja olyan magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati tudással, valamint alkalmazási készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik az elméleti és gyakorlati jellegű egészségügyi tevékenységek széles területén képesek tevékenységüket kifejteni Magyarországon és külföldön egyaránt.

14 A munka koordinálása Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SE) Állatorvostudományi Egyetem (ÁOTE) Az egészségügyi mérnökképzésben a három egyetem 35 tanszéke és 5 országos intézet vesz részt.

15 A szak tanterve Diplomatervezés és diplomavédés szakasza (6. félév)
Specializáció A teljes idejű képzés szakasza (4. – 5. félév) Klinikai műszeres diagnosztika Műszer és méréstechnika Biokompatibilis anyagok Folyamatszabályozás Radiológiai technikák Biotechnológia Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok Műszaki és biológiai rendszerek elmélete Biofizika A párhuzamos képzés szakasza ( félév) Biomechanika Rendszerélettani alapismeretek Fizika Funkcionális anatómia Matematika Biokémia Számítástechnika

16 Kötelező, kötelezően választható és szabadon választható órák aránya
Műszaki- és orvosegyetemi, ill. biológus, fizikus diplomával rendelkezők is felvételt nyerhetnek az egészségügyi mérnökképzésre Kötelező, kötelezően választható és szabadon választható órák aránya

17 Órarendi kötelezettségek, illetve az önálló munka időigénye
Elméleti és gyakorlati képzés óraszámainak aránya Órarendi kötelezettségek, illetve az önálló munka időigénye

18 Eredmény A röviden vázolt képzésben eddig 200 mérnök, orvos, biológus és fizikus alapképzettségű egyén sikeresen végzett és szerzett egészségügyi mérnöki oklevelet

19 Néhány sikeresen megvédett diplomamunka
Long-term, continuous monitoring of patient ECG Kompartment rendszerek számítógépes modellezése DNS chipek alapelvei és a detektálási módszerek kutatása Farmako-EEG paraméterek vizsgálata és feldolgozása statisztikai módszerekkel Epilepsziás EEG felvételek oktatási célból történő tematikus és időbeli rendszerezését elősegítő program A daganatos emlőelváltozások korai felismerése és detektálása infravörös monitorozással Mozgásminták automatikus kiértékelése idegrendszeri zavarok vizsgálatához A DNS-chipek szerepe és jelentősége a genetikában Mindennapi gyakorlatban is alkalmazott bioszenzorok a technika jelenlegi szintjén

20 A képzésben résztvevők létszáma jelenleg
I. évfolyam: 51 fő Ebből: 13 fő orvos II.évfolyam: 52 fő Ebből: 2 fő orvos III. évfolyam (diplomázók is) 98 fő Ebből: 8 fő orvos Összesen: 201 fő, ebből 23 orvos. további információk:

21 Aktuális teendő A képzés átalakítása a kétciklusú képzésnek megfelelő mesterképzéssé. A szaklétesítési kérelmet a MAB jóváhagyta, a képzési és kimeneti követelmények kormányrendeletben megjelentek. A szakindítási kérelem kidolgozása folyamatban van.

22 Szakirány a Villamosmérnöki és Informatikai Karon: Orvosbiológiai technika
Rendszerélettani alapismeretek (5 kredit) Orvosbiológiai méréstechnika (5 kredit) Biometria (5 kredit) Orvosi képfeldolgozás (5 kredit) Labor I (2 kredit) Labor II (2 kredit)

23 Szakirány a Villamosmérnöki és Informatikai Karon: Orvosbiológiai technika
Sok hallgató ilyen témát választ önálló laboratóriumi munkára (2 x 8 kredit) és diplomatervezésre (30 kredit). Így orvosbiológiai témakörben összesen 70 kredit szerezhető, ami jelentős kiméret.

24 Kutatás

25 Kutatási együttműködés
GVOP projekt: Nagytisztaságú természetes eredetű biológiailag aktív növényi hatóanyagok előállítása szuperkritikus extrakcióval (Semmelweis Egyetem – Műegyetem Vegyipari Műveletek Tanszék) GVOP projekt: Egészségállapot otthoni monitorozása (Műegyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek, Elektronikai Technológia, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékek, Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Zala Megyei Kórház, Flextronics)

26 További együttműködés kialakításához, és ennek segítésére rövid áttekintés a BME K+F tevékenységéről

27 A Műegyetem eredményes a kutatásban
kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, K+F együttműködést folytat hazai egyetemekkel Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési Központ és Innovációs Centrum létesítése (Mobil pályázat) /ELTE, Pázmány Péter Katolikus Egyetem részvételével/ Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ (KKK II. pályázat) /ELTE részvételével/

28 A K+F együttműködés formái
Kutatóintézetek - alapkutatás (OTKA), kutatócsoportok együttműködése => K+F konzorcium (pályázati források bevonása) Egyetemek, oktatási intézmények - kutatócsoportok együttműködése alap- és alkalmazott kutatásokban =>K+F konzorcium (pályázati források bevonása) Iparvállalatok, gazdasági szereplők - külső szenátus, alapítványok, szakképzés, „KK”

29 Kutatási együttműködés külföldi egyetemekkel
Az FP5 és FP6 keretprogramok jó lehetőséget adtak a BME részére a már meglévő nemzetközi kapcsolatain keresztül a külföldi egyetemekkel való együttműködésre, pályázásra és közös projektekben való részvételre. Európában és Európán kívül több, mint 100 egyetemmel van közös kutatási projektben a BME.

30 További SE – BME kapcsolatok

31 BÉTA KÖR 2003. december 18. – BÉTA KÖR együttműködési megállapodás:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Célja: - egymás tájékoztatása a kutatási tervekről - közös kutatási projektek kidolgozása - egymás kölcsönös tájékoztatása a pályázati lehetőségekről - közös pályázatok benyújtása

32 Könyvtári együttműködés
BME – ELTE – SOTE könyvtárai sikeres közös pályázata (OTKA) kémiai információellátás segítésére (Chemical Abstracts)

33 Hallgatói együttműködés
BME Egyetemi Hallgatói Képviselet hagyományosan jól szervezett, aktívan részt vesz az egyetemi közéletben, konzultációs segítséget nyújt a SE Hallgatói Képviseletnek.

34 Hallgatói együttműködés
Nagy, Közös Ökörsütés 2006. szeptember 17. vasárnap Semmelweis Egyetem - BME-Villanykar 3. Nagy, Közös Ökörsütés a Római parton.

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Együttműködés a Semmelweis Egyetem és a Műegyetem között"

Hasonló előadás


Google Hirdetések