Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési."— Előadás másolata:

1 Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. február 17.

2 ?

3 Tartalom 1. Általánosságban az egészségügyi ellátórendszerekről 1.1. egészségügyi ellátórendszer kihívásai? 1.2. Elvi megközelítés 1.3. Magyarországi egészségügyi rendszer főbb jellemzői 2. Magyar egészségügy intézményes rendszere 2.1. Irányítás, igazgatás 2.2. Ellátórendszer 2.3. Finanszírozás 3. Magyar gyógyszerügy intézményes rendszere 3.1. Irányítás, igazgatás 3.2. Ellátórendszer 3.3. Finanszírozás

4 1.1. Milyen kihívások vannak az egészségügyi ellátórendszerrel szemben? Krónikus nem fertőző betegségek aránya jelentősen megnőtt Nőt a várható élettartam, csökkent a csecsemőhalandóság Eü. kiadások növekedés nagyobb, mint a GDP Az Eü. kiadások a lakosság egy szűk csoportjára korlátozódnak Jelentős intra-internacionális eltérések Költségnövekedés nem mutatkozik meg egyértelműen az eredményességben Új eljárások jelentős költségigénnyel járnak …

5 1.1.1. Krónikus betegségek hatása

6 1.1.2. Mindez milyen kérdéseket vet fel Finanszírozás Morbiditás Demográfia Struktúra

7 Az egészségi állapotot meghatározó tényezők szerepe (WHO) 1.1.3. De mit ad hozzá az egészségünkhöz az egészségügyi rendszer?

8 1.2. Mi alapján kell vizsgálni az egészségügyi rendszert? 1.Értékválasztás 2.Célválasztás 3.Eszközválasztás

9 1.2.1. Milyen célok közül választhat az egészségpolitika Hatásosság-eredményesség (efficacy- effectiveness) Hatékonyság (efficiency) Igazságosság, méltányosság (equity) Megvalósíthatóság (feasibility) Sokszor trade off kapcsolat! Forrás: Dr. Gaál Péter: SE EMK. Egészségpolitika jegyzet

10 1.2.2. Az egészségügyi ellátórendszer egészségi állapotpénzügyi védelemmegelégedettség végső célok Köztes teljesítményjellemzők, pl: minőség, hatékonyság, méltányosság forrásteremtésszervezeti felépítéshozzáállás (magatartás) finanszírozási technika szabályozás beavatkozási pontok

11 1.3. Az egészségügy szereplői Egészségügyi személyzet Beteg Állam Vizsgálandó ezek egymáshoz való viszonya –Status: alá-fölé rendeltség –Contractus: mellérendeltség –Kevert rendszerek Forrás: SE EMK: Sinkó Eszter: Egészségügyi rendszerek elemzése

12 1.3.1. Milyen szempontok szerint vizsgálható az egészségügyi rendszer? 1.Tulajdonviszonyok Köztulajdon - magántulajdon 2.Működési formák For profit – non profit 3.Irányítási rendszer Állam szerepe Tulajdonos és menedzsment kapcsolata 4.Finanszírozási csatornák, forrásteremtés Közforrások – magán források 5.Forrás allokációs technikák Közvetlenül - közvetetten 6.Finanszírozási technikák HBCS, német pont, fejkvóta stb. 7.Ármegállapítás mechanizmusa Állami ár – nincs ár – szerződéses ár 8.Betegek helyzete Igénybevételi jogosultság – szabad orvos, intézmény választás - betegjogok 9.Szolgáltatók helyzete Belépés szabadsága – működési forma megválasztásának szabadsága Forrás: SE EMK: Sinkó Eszter: Egészségügyi rendszerek elemzése

13 1.3.2. Hazai elemek Tulajdonviszonyok –Jellemzően köztulajdon Állami irányba történő elmozdulás GYEMSZI szerepe (!) –Magántulajdon kis hányada Egyházi (Bethesda gyermekkórház, BIK stb) Telki magánkórház (megszünt) Régi kiszervezési történetek (Hospinvest, Medisyst) Működési formák –Mág.-on non-profit működési forma Irányítási rendszer –ÁNTSZ szerepe –Tulajdonos és fenntartó és az intézményvezetés kapcsolata (GYEMSZI!) Finanszírozási csatornák, forrásteremtés –Közkiadás-magánkiadás 70:30 –Jellemzően járulék alapú, központi költségvetési hozzájárulás –de új elemek Pl.: Népegészségügyi Termékadó

14 1.3.2. Hazai elemek Forrásallokációs technikák –Semmelweis Terv - (térségi rendszer) Finanszírozási technikák –Fejkvóta/kártyapénz –Német pontrendszer –HBCS TVK Ármegállapítás mechanizmusa –Gyógyszerbefogadás –Egyéb esetekben Szolgáltatók helyzete –Piacra lépés korlátozott Orvosok, eü. dolgozók szerepe –Háziorvosok vállalkozók –Szakellátásban dolgozók alkalmazottak, megbízási szerződések Betegek helyzete –Korszerű betegjogi jogszabályok –A szabad orvos/intézmény választás –OBDK

15 Tartalom 1. Általánosságban az egészségügyi ellátórendszerekről 1.1. egészségügyi ellátórendszer kihívásai? 1.2. Elvi megközelítés 1.3. Magyarországi egészségügyi rendszer főbb jellemzői 2. Magyar egészségügy intézményes rendszere 2.1. Irányítás, igazgatás 2.2. Ellátórendszer 2.3. Finanszírozás 3. Magyar gyógyszerügy intézményes rendszere 3.1. Irányítás, igazgatás 3.2. Ellátórendszer 3.3. Finanszírozás

16 2. Az egészségügy főbb szereplői Szakmai irányítás tulajdonosok finanszírozó szakmai felügyelet szakmai érdekvédelem szakmai szervezetek Betegjogok ellátottak Emberi Erőforrások Minisztériuma Állam/GYEMSZI, ((önkormányzat)), egyéb működési költség: OEP OTH MOK, MGyK Egészségügyi Szakmai Kollégium Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ Nemzeti Betegfórum

17 Kormány EMMI OTH/ Kormhiv OTH/ Kormhiv NGO intézmények NGO intézmények OEP Egészség- biztosítás OEP Egészség- biztosítás KAMARÁK MOK, MGYK KAMARÁK MOK, MGYK (önkormányzati Intézmények) állami intézmények biztosítottak GYEMSZI Helyi önkormányzatok Helyi önkormányzatok Egészségügyi szolgáltatók K ö z i g a z g a t á s egyéb minisztériumok egyéb minisztériumok Magyar egészségügy szereplői, kapcsolatrendszerük

18 2.1. Az egészségügy állami irányítása  Központi államigazgatás Parlament Kormány Emberi Erőforrások Minisztérium (Egészségügyért Felelős Államtitkárság) GYEMSZI OTH OEP Egyéb Minisztériumok Kormányhivatalok (Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv)  Helyi, önkormányzati közigazgatás

19 2.1. Az állam szerepe az egészségügyben  Feladata: egészségügyi ellátórendszer működtetése állampolgárok egészségügyi ellátáshoz való - hozzáférhetőség - esélyegyenlőség - minőség biztosítása egészségbiztosítási rendszer működtetése egészségpolitika, fejlesztés kidolgozása, végrehajtása népegészségügyi feladatok ellátása az ágazatot érintő tudományos kutató tevékenység

20 2.1.1. EMMI/EÜÁT szerepe  ágazati irányító jogköre kiterjed minden egészségügyi tevékenységre, minden egészségügyi szolgáltatóra, egészségbiztosítás, ÁNTSZ felügyelete  irányítja, összehangolja, szervezi ellátás rendszerét tudományos kutató tevékenységet társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikát népegészségügyi program megvalósítását egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat szakképzés, továbbképzés szakmai felügyeleti rendszer  nemzetközi kapcsolatok nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel nemzetközi egyezmények EU tagság ágazati feladati

21

22

23 2.1.2. EMMI közvetlen irányítása alá tartoznak  Főbb háttérintézményei  GYEMSZI  integrálódott szervezetek/hatóságok  Fővárosi, önkormányzati kórházak és országos intézetek  OEP  ÁNTSZ  OBDK  Egészségügyi Szakmai Kollégium  Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)  egyéb intézmények  EEKH

24 2.1.2.1. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) alapítva: 2011. május 1. egészségügy strukturális átalakítását elindító szakmapolitikai koncepció része Feladatai –Integrált szervezetek tevékenysége –Struktúra átalakításból adódó feladatok Főigazgatóságok

25

26 2.1.2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár  Központi hivatali szervként a biztosítási ág vonatkozásában: Végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Külön jogszabályokban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét. Közreműködik az egészségbiztosítási ellátásokkal, az egészségügyi ellátások finanszírozásával, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdők árához nyújtott támogatással, valamint a járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdő támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat.

27 2.1.2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár  Az OEP - az igazgatási szervek vonatkozásában - irányítja, szervezi és ellenőrzi: megállapítja az E. alap részletes előirányzatait jogorvoslati, méltányossági eljárások lefolyatása A tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását, mind az ellátás, mind a működés területén. gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatok A munkaképesség változásával és a keresőképtelenség megállapításával kapcsolatos orvosszakértői tevékenységet

28

29 2.1.2.3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetrendszere  az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és az irányítása alatt álló országos intézetekből áll.  Az OTH-t az egészségügyért felelős miniszter irányítja.  Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos.  Az országos intézetek önálló költségvetési szervként működnek,  A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek.  A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi illetve fővárosi kerületi (kistérségi népegészségügyi intézetek) működnek.  Az országos tiszifőorvos a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítást gyakorol az ÁNTSZ és a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervek felett.

30

31 2.1.2.3.1. OTH feladatai Az OTH –az országos intézetek szakmai irányító szerve. –részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait. –Koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet, az országos szakfelügyeleti hálózat működtetésével – a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és a kistérségi népegészségügyi intézetek közreműködésével – ellátja az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét.

32 2.1.2.4. Egészségügy Szakmai Kollégium Új szakmai kollégiumi rendszer kialakítása (2011.04.01.) –A szakmai kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként működik. A kollégium tagozatokból áll, munkájának szakmai támogatását a szakmai kollégiumi tanácsok végzik. Egy szakmai kollégium –60 tagozat 3-3 fővel Gyógyszerellátási gyógyszerészeti Kórházi Klinikai gyógyszerészeti Ipari gyógyszerészeti –Továbbá szakmai kollégiumi tanácsok 10-15 tag 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

33 2.1.2.5. Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)  Egészségügyi Miniszter javaslattevő, véleményező, tanácsadó és döntés előkészítő testülete (34/2003 ESzCsM rendelet)  feladatköre állásfoglalások egészégpolitikai, orvostudományi, gyógyszerésztudományi kérdésekben koordinálja kormányzati felelősségi körbe tartozó kutatásokat elősegíti a kutatási eredmények betegellátási gyakorlatba történő átültetését klinikai vizsgálatok szabályrendszerére történő javaslattétel etikai véleményt alkot a kutatásokról  felépítése Elnök elnökség bizottságok - Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (ETT TUKEB) - Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság (ETT KFEB) - Humán reprodukciós Bizottság (ETT HRB) - Kutatási és Fejlesztési Bizottság - Igazságügyi Bizottság

34 2.1.3. Kormányhivatal felépítése A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló ágazati szakigazgatási szervek –Szociális és Gyámhivatal –Építésügyi Hivatal –Igazságügyi Szolgálat –Földhivatal –Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv –Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság –Munkaügyi Központ –Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv –Fogyasztóvédelmi Felügyelőség –Kulturális Örökségvédelmi Iroda –Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv –Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság –Közlekedési Felügyelőség

35 2.1.3.1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv I. Pénzbeli ellátási és ellenőrzési feladatok –A kötelezõ egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés iránti igények elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra való elõkészítése; –A baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történõ elbírálása; –A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek szakigazgatási szerv vezetõi döntésre való elõkészítése, a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások utalásra elõkészítése; –A társadalombiztosítási kifizetõhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a mûködéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások elõkészítése; –Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos eljárás lefolytatása, kivizsgálása, helyszíni ellenõrzések lefolytatása, méltányossági ügyekben környezettanulmány készítése; –A biztosítási jogviszony határozattal történõ elismerése, törlése; –A szakterület hatáskörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történõ elõkészítése; –Méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek döntésre történõ elõkészítése –…..

36 2.1.3.1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv II. Nyilvántartási feladatok –A Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (a továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása, a TAJ-t, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okmányok kiadása, lejárat figyelése, bevonása, a TAJ érvénytelenítése; –A TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása; –A külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkezõ személyek bejelentésének kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása. –Az átmenetileg harmadik állam területén tartózkodó biztosítottak által igénybe vett, és a jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatások költségeinek utalásra elõkészítése; –Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint az uniós rendeletek szerinti formanyomtatványokkal kapcsolatos eljárások: –Kötelezõen elõírt adatszolgáltatások teljesítése; –….

37 2.1.3.1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv III. Ellátási és gazdálkodási feladatok –A KÖZGYÓGY 2005 programban a szakhatósági állásfoglalás kiadásával és a közgyógyellátási jogosultsággal összefüggõ adatok kezelése és nyilvántartása, az önkormányzatok megkeresése alapján szakhatósági állásfoglalások készítése a rendszeres gyógyító ellátások költségeirõl; –Határozatok alapján közgyógyellátási igazolványok készítése, szükség esetén visszavonása, cseréje. Visszavont közgyógyellátási igazolványokról határozat kiadása Fellebbezési eljárás keretében a szakhatósági állásfoglalás saját hatáskörben történõ felülvizsgálata, a másodfokú eljárás elõkészítése; – Az önkormányzatokkal eseti, havi és éves egyeztetõ feladatok ellátása a közgyógyellátás terén; –méltányossági közgyógyellátási igazolványok analitikus nyilvántartása; – Az E. Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti adatszolgáltatás biztosítása az OEP és egyéb szervek részére; – Az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása, a bevételek beszedése, a kiadások teljesítése; –A megállapodás alapján fizetõk járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás állomány kezelése; –A méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, és a külföldi sürgõsségi gyógykezelések megtérítésének érvényesítése, utalványozása ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése; –A méltányossági közgyógyellátáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása, a tartozásállomány kezelése; –A kifizetõhelyi elszámolások kezelése, utalásra elõkészítése, a pénzügyi teljesítés érvényesítése, utalványozása és ellenjegyzése; –....

38 2.1.3.2. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

39 A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek: közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság); járványügy, egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés); Egészségügyi igazgatás és koordináció; feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek az illetékességi területükön működő kistérségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének koordinálását, irányítását is ellátják.

40 2.1.3.2. Kistérségi Népegészségügyi Intézet feladatai A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi illetve fővárosi kerületi (kistérségi népegészségügyi intézetek) működnek. A kistérségi népegészségügyi intézetek illetékességi területükön ellátják az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szerve, vagy a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatkörébe.

41 2.2. Betegellátás intézményrendszere  alapellátás: háziorvos gyermek háziorvos  szakellátás: járóbeteg ellátás fekvőbeteg ellátás  Egyéb ellátások ügyeleti ellátás mentés betegszállítás ápolás hospice rehabilitáció orvostechnikai eszközellátás gyógyszerellátás pszichoterápiás és klinikai szakpszichológia nem konvencionális eljárások

42 2.2. Betegellátás intézményrendszere Alapellátás  cél: a beteg lakóhelyének közelében szabad orvosválasztás alapján, tartós orvos-beteg kapcsolat  feladatok: beteg eü. állapotának figyelemmel kísérése, egészséges életmódra nevelés, tájékoztatás orvosi kompetenciának, diagnosztikus, terápiás felszereltségnek megfelelő akut orvosi ellátás, gyógykezelés, gondozás, szakellátáshoz irányítás beteg otthoni ellátása házi ápolás, rehabilitáció megszervezése, ellenőrzése adatok

43 2.2. Betegellátás intézményrendszer- járóbeteg szakellátás  típusai: szakorvosi rendelőintézetekben működő fekvőbeteg intézetek szakambulanciáin működő  elérhetőség: beteg lakóhelyétől könnyen tömegközlekedéssel elérhetőek  beteg érkezhet: spontán vagy háziorvosi beutalóval  feladat: különleges szakmai tudást, diagnosztikus vagy terápiás hátteret igénylő betegek ellátása szakosított szakellátás járó betegeit látják el, rövidítve a fekvőbeteg osztályon töltött időt

44 2.2. Betegellátás intézményrendszer- járóbeteg szakellátás  beteg továbbítás: meggyógyul további gondozásra visszakerül a háziorvoshoz fekvőbeteg ellátó intézménybe utalják  betegellátó osztályokhoz kapcsolt szakambulanciák: adatok: egy betegre átlagosan 7,8 perc jut

45 2.2. Betegellátás intézményrendszer- fekvőbeteg szakellátás I.  típusai: kórház: - diagnosztikus és terápiás beavatkozások és legalább a négy alapszakma: belgyógyászati, sebészeti, csecsemő- gyermekgyógyászati, szülészet- nőgyógyászati osztály működik. súlyponti kórház definíció megszűnt!, helyette progresszív térségi rendszer  tulajdonos: EMMI-GYEMSZI – teljes kör egyéb (egyházi, magán stb.) minimális arány  beteg érkezhet: családorvosi beutaló, szakorvosi beutaló, mentő, saját kezdeményezésére sürgős esetben

46 2.2. Progresszivitás szintjei (aktív fekvő ellátás): P1 : Rutin jellegű, gyakran végzett beavatkozás/ellátás, egyszerűbb felszerelés, társszakmák részéről alapszakmák jelenléte P2: Nagyobb szakmai felkészültséget igénylő és/vagy magas technikai-felszereltségi szintet igénylő ellátásformák, sokszakmás akut kórházi háttérrel P3: Kimagasló szaktudást és/vagy kiemelt technikai felszereltségi szintet igénylő ellátásformák, kiemelt akut kórházi környezetben P4: Országosan kiemelt, ritka ellátások

47

48  Egészségbiztosítás gyógyító szolgálatok működési költségei  Állam népegészségügyi feladatok, (kiemelt) fejlesztések, beruházások, állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások  Tulajdonos invesztíció (létesítés, pótlás) – VIS maior keret  Állampolgár járulékfizetés, önrész-vállalás biztosítási szolgáltatásoknál, Népegészségügyi Termékadó készpénzfizetés a biztosításon kívül eső szolgáltatásokért  Munkáltató járulékfizetés, foglalkozás egészségügy költségei Uniós pályázati források (300 Mrd Ft) 2.3. A magyar egészségügy forrásai

49  alapellátás (háziorvosi rendszer) korkorrigált fejkvóta kiegészítések -területi pótlék, az orvos szakképesítése, kiegészítő tevékenységek -Indikátorrendszer - egyéb  járóbeteg szakellátás tételes elszámolás (pontrendszer alapú tevékenység-finanszírozás) alapja: - WHO ( ICPM - OENO) klasszifikáció, német pontrendszer adaptált értékei  fekvőbeteg ellátás aktív ágyak - homogén betegségcsoportok krónikus ágyak - differenciált ápolási nap 2.3. A magyar egészségügyi szolgáltatások finanszírozási rendszere

50 Tartalom 1. Általánosságban az egészségügyi ellátórendszerekről 1.1. egészségügyi ellátórendszer kihívásai? 1.2. Elvi megközelítés 1.3. Magyarországi egészségügyi rendszer főbb jellemzői 2. Magyar egészségügy intézményes rendszere 2.1. Irányítás, igazgatás 2.2. Ellátórendszer 2.3. Finanszírozás 3. Magyar gyógyszerügy intézményes rendszere 3.1. Irányítás, igazgatás 3.2. Ellátórendszer 3.3. Finanszírozás

51 3.1.1. EMMI/EÜÁT szerepe  ágazati irányító jogköre kiterjed minden egészségügyi tevékenységre, minden egészségügyi szolgáltatóra, egészségbiztosítás, ÁNTSZ felügyelete  irányítja, összehangolja, szervezi ellátás rendszerét tudományos kutató tevékenységet társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikát népegészségügyi program megvalósítását egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat szakképzés, továbbképzés szakmai felügyeleti rendszer gyógyszerügyeket  nemzetközi kapcsolatok nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel nemzetközi egyezmények EU tagság ágazati feladati

52

53 3.1.2. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) alapítva: 2011. május 1. egészségügy strukturális átalakítását elindító szakmapolitikai koncepció része Feladatai –Integrált szervezetek tevékenysége –Struktúra átalakításból adódó feladatok Főigazgatóságok –Országos Gyógyszerészeti Intézet –…..

54

55 Hatósági, szakhatósági, ellenőrzési feladatok ellátása jogszabályok által meghatározott esetekben Megkeresésre részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében Megkeresésre közreműködik az Európai Közösségi jogharmonizációból fakadó feladatokban Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket, Nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn a feladatai ellátásával összefüggésben, együttműködik a tagállami társhatóságokkal, Együttműködik az Európa Tanács Gyógyszerminőségi és Egészségügyi Főigazgatóságával (EDQM) Együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel, A gyógyszerészet területén az Egészségügyi Minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye Szerkeszti és rendszeresen kiadja a Magyar Gyógyszerkönyvet Szabványos vénymintákat (Formulae normales) Rendszeresen elemzi a gyógyszerfelhasználást a gyógyszerterápia korszerűsítésének előmozdítása érdekében Fejleszti a gyógyszerészeti módszertant, módszertani leveleket ad ki, 2.2. GYEMSZI- OGYI feladatköre

56

57 GYÓGYSZERELLÁTÁS FELÜGYELETE –gyógyszerforgalmazás,engedélyez –gyógyszerészeti tevékenység,ellenõriz, –kábítószerforgalmazás felügyelete,nyilvántart, engedélyezése, külsõintézkedik, Minõségellenõrzésefelügyel Feladatkör Hatáskör 3.1.3. ÁNTSz feladatai gyógyszerügyek területén Személyi jog Gyógyszertár létesítési, működés engedélyez Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás engedélyez

58 3.1.4. Országos Egészségbiztosítási Pénztár  Központi hivatali szervként a biztosítási ág vonatkozásában: Végzi az Egészségbiztosítási Alap kezelésével, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Külön jogszabályokban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét. Közreműködik az egészségbiztosítási ellátásokkal, az egészségügyi ellátások finanszírozásával, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürdők árához nyújtott támogatással, valamint a járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdő támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat.

59

60 3.1.4. Gyógyszerügy-finanszírozás  főbb elemek A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet szerint végzi a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdo támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat meghatározott feltételek alapján szerződéskötés a gyógyszertárat működtetővel utófinaszírozás (1-2 hét) gyógyszerár támogatási rendszer közgyógyellátás  beteg támogatására alkalmazható módszerek beteg közvetlen támogatása a biztosítótól gyógyszertárral áll elszámolásban az egészségbiztosító

61 3.1.5. Szakmai kollégiumok Új szakmai kollégiumi rendszer kialakítása (2011.04.01.) –A szakmai kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként működik. A kollégium tagozatokból áll, munkájának szakmai támogatását a szakmai kollégiumi tanácsok végzik. Egy szakmai kollégium –60 tagozat 3-3 fővel Gyógyszerellátási gyógyszerészeti Kórházi Klinikai gyógyszerészeti Ipari gyógyszerészeti –Továbbá szakmai kollégiumi tanácsok 10-15 tag 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

62 3.2. Betegellátás intézményrendszere  alapellátás: háziorvos gyermek háziorvos  szakellátás: járóbeteg ellátás fekvőbeteg ellátás  Egyéb ellátások ügyeleti ellátás mentés betegszállítás ápolás hospice rehabilitáció orvostechnikai eszközellátás gyógyszerellátás pszichoterápiás és klinikai szakpszichológia nem konvencionális eljárások

63 3.2.1. Gyógyszerellátás  Gyógyszergyárak, és szervezetek MAGYOSZ IGY Generikus Egyesület VÉFE  Gyógyszernagykereskedők gyógyszernagykereskedelem: -azon gyógyszerellátási tevékenységek összessége, amely eredményeként a gyógyszer az előállítótól a közvetlen lakossági gyógyszerellátóhoz jut külön OGYI engedéllyel végezhető feladat: - beszerzés, átvétel, készletezés, (szétmérés), rendelésfelvétel, összeszedés, csomagolás, kiszállítás, számlázás folyamatos minőségbiztosítás gyógyszernagykereskedők: - Hungaropharma, Phoenix, Humantrade stb.  Gyógyszertárak egészségügyi szolgáltató intézmény

64 3.2.2. Gyógyszerellátás-Gyógyszertárak  közforgalmú gyógyszertár 2330 közforgalmú gyógyszertár 5030 gyógyszerész, 6850 gyógyszertári asszisztens, 2900 egyéb beosztású alkalmazott  fiók gyógyszertár nincsenek meg a közf. gytár. létesítésének feltételei, legközelebbi közf.gytár. gyógyszertár vezetőjének irányítása alá tartozik (600 gytár) egész évben, vagy meghatározott időszakban működik  kézi gyógyszertár ahol nincs közforgalmú gytár. háziorvos, állatorvos működtetheti gyógyszerek beszerzése a legközelebbi gyógyszertárból  intézeti gyógyszertár cc. 110 intézeti gyógyszertár, 70 zártforgalmú gyógyszertár Fekvőbeteg gyógyintézet, ill. állateüi intézmény kérelme Minimum 200 ágy

65 3.3. Finanszírozás Közfinanszírozott készítmények –Árrés alapú finanszírozás (46,2 Mrd Ft/2013 év) (5/2007 EüM rendelet) –Generikus ösztönző (3,6 Mrd Ft/év) (Költségvetési törvény és 364/2010 Korm. rendelet) –Gyógyszertári szolgáltatási díj (4,5 Mrd Ft/év) (Költségvetési törvény és 364/2010 Korm. rendelet) –Működési célú támogatás (700 M Ft/év) (Költségvetési törvény és 134/1999 Korm. rendelet) Nem közfinanszírozott gyógyszerek, egyéb termékek –Szabad ármegállapítás Egyéb kedvezmények

66 Ráadás dia, közvetlen lakossági gyógyszerellátás modellkorrekciója és eredményei Gyógyszertár integrálása az egészségügyi ellátórendszerbe Szükségleti elv érvényesítése a gyógyszertár létesítés működtetés során Gyógyszerészi szakmai kompetenciák Gyógyszertár vezetés és tulajdonlás szakmai felelősség elve

67 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések