Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Célok és feladatok a hazai ellátórendszer hatékonyságának és gazdaságosságának kialakításához ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2010 – EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Célok és feladatok a hazai ellátórendszer hatékonyságának és gazdaságosságának kialakításához ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2010 – EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL,"— Előadás másolata:

1 Célok és feladatok a hazai ellátórendszer hatékonyságának és gazdaságosságának kialakításához ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2010 – EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL, 2010. december 7.

2 Bevezetés – a tervezési környezet

3 Korszerű népegészségügyi szakmapolitika Alap-, Járó- és Fekvőbeteg- ellátás, valamint beszállítók Orvos-, Környezeti-, Agrár- Biotechnológia Anyag- tudomány Mezőgazdaság, élelmiszeripar Gyógy- és wellness- turizmus Graduális képzések, hiánymérséklés, menedzsment Idegenforgalom, turisztika (betegmobilitás) InformatikaVállalkozás-fejlesztés Rosszul hasznosuló anyagi és humán erőforrás Kevés energia jut a K+F projektekre Nincs fejlesztésre fordítható bevétel Az egészségügy problémái Kedvezőtlen, elavult struktúra Korszerű népegészségügyi szakmapolitika Rosszul hasznosuló anyagi és humán erőforrás Kevés energia jut a K+F projektekre Nincs fejlesztésre fordítható bevétel Alap-, Járó- és Fekvőbeteg- ellátás, valamint beszállítók Orvos-, Környezeti-, Agrár- Biotechnológia Anyag- tudomány Mezőgazdaság, élelmiszeripar Gyógy- és wellness- turizmus Graduális képzések, hiánymérséklés, menedzsment Idegenforgalom, turisztika (betegmobilitás) InformatikaVállalkozás-fejlesztés Az egészségügy problémái Kedvezőtlen, elavult struktúra Rosszul hasznosuló anyagi és humán erőforrás Kevés energia jut a K+F projektekre Nincs fejlesztésre fordítható bevétel Az egészségügy alapproblémái Kedvezőtlen, elavult struktúra Egészséges Társadalom Komplex Program 1. Prioritás: Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérséklése Humánerőforrás fejlesztése képzésekkel, az oktatási rendszer átalakításával, bővítésével Egészségkárosító tényezők kiküszöbölése, fogysztóvédelem 3. Prioritás 4. Prioritás 2. Prioritás Versenyképesség fokozása az egészségügyi ellátórendszerben, innováció, információtechnológia, egészségipar Komplex problémák – komplex programok

4 Versenyképesség fokozására a közösségi támogatások felhasználása Foglalkoztatás előmozdítására Előfeltételként: Makroökonómiai stabilitásra Strukturális reformokra (pl.: eü.) Közösségi Stratégiai Iránymutatások (CSG) A strukturális reformok tehát nem is önmagukban, hanem csak a versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz való hozzájárulásuk függvényében támogathatók ! A korszerűbb, hatékonyabb ellátórendszer (struktúra-átalakítás): A humánerőforrás fejlesztése: Több embert kell a foglalkoztatásba vonzani Fokozni kell a m.vók és a m.tók alkalmazkodóképességét Jobb oktatást és szakképzést kell biztosítani (+ erősíteni kell az egyetemek, kutatóhelyek és a vállalkozások kapcsolatát) csak a következő prioritásokkal összhangban Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Egészségügyre csak az alábbi elvek mentén lehet ráfordításokat eszközölni: ezekben az esetekben is csak akkor lehet beruházni az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésébe, ha a beruházások elmaradása (vagy nem kielégítő mértéke) a gazdasági fejlődést akadályozná a munkában egészségesen eltöltött évek számának növelése érdekében, a munkavállalók társadalomban való aktív részvételének támogatása (függőségének csökkentése, gazdasági hozzájárulásuk fenntartása) érdekében, régiók közötti különbségek mérséklése (egészségi állapot, hozzáférés), és megelőzés a munkában egészségesen eltöltött évek számának növelése érdekében kevesebb egészségügyi ellátásra fordított kiadás érdekében Komplex tervezési környezet

5 Egészséges Társadalom Komplex Program Európai Szociális Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap NFTOPIntézkedésKomponens Fenntarthatóság Esélyegyenlőség A kreativ Magyarország megteremtése: Befektetés a növekedés és a foglalkoztatás-bővités hajóerőibe GOPKÖZOP KMOPROPTIOPTÁMOP területfejl esztés Elérhetőség fejlesztése Verseny- képesség javitása Emberi erőforrások fejlesztése Megújuló társadalom Versenykép esség Területi kohézió Élhető környezet KEOP Környezet fejlesztése ÁROP EKOP Átfogó célok Területi és Tematikus prioritások Operativ Programok Kormányzati hatékonyság növelése, információs társadalom kiteljesitése

6 Konvergencia és beruházások

7 A kapacitások várt alakulása (2006) A fenti ábráról leolvasható, az időszak végén elért 280 Mrd forint felszabaduló forrás a 2013-as becsült GDP 0,75%-a, másképp kifejezve: a fejlesztések elmaradása esetén jelentkező aktív fekvőbeteg- ellátási finanszírozási igény 36%-a. A felszabaduló forrás egy részét az ETKP-ban megfogalmazott prioritások, fejlesztendő területek működési finanszírozására kell fordítani, az ezek után fennmaradó rész viszont megtakarításként jelentkezik.

8 Elkerülhetetlen struktúraváltás Az intézkedések eredményeképpen az egészségügyi ellátás struktúrájának is változnia kell, ami a kapacitások mellett a finanszírozási kiadások szerkezetében is megmutatkozik (2006. áprilisi terv):

9 A struktúraváltás orvos-szakmai tartalma Jelen helyzet Aktív ellátás Kuráció Célállapot Prevenció Kuráció Rehabilitáció Az egészséghez szükséges feltételek biztosítása Prevenció Krónikus ellátás, ápolás Rehabilitáció A rendszer külső határai változatlanok !

10 Lakosságközeli rendszerek alap-, háziorvosi és járóbeteg- szakellátás Integrált regionális ellátórendszer /megyei, városi kórházak, egyetemi klinikák/ A struktúraváltás: koncentráció és specializáció is egyben Rehabilitáció Prevenciós ellátás Krónikus ellátás Szociális szféra

11

12

13 Struktúraváltozás intézményi szinten I. 210 200 220 120 150 60 120 140 200 Jelen: 3 telephely, 10 épület, 1280 aktív ágy + 5-6 év: 3 telephely, 6 épület, 970 aktív ágy + 10-12 év: 1 telephely, 4 épület, 580 aktív ágy Hight-tech központi blokk 500 ágyas hotel 210 180 210 40 Hight-tech központi blokk 500 ágyas hotel 40 Értékesíthető telekrészek Krónikus ellátás, ápolás, hospice Sürgősségi centrum, központi műtőblokk intenzív, diagnosztika

14 Struktúraváltozás intézményi szinten II. Ez a TIOP 2.2.4. konstrukció célja

15 A szűkös er ő források tervszer ű felhasználása nem tervutasítás, hanem a jó és gondos gazda elvárható magatartása

16 Miért m ű ködjünk tervszer ű en? Mert az ellátórendszer mérete, a nyújtható szolgáltatások köre és a rendelkezésre álló beruházási + működési források között évről évre összhangot kell teremteni.

17 1) Egészségügyi ellátási szerződés helyi önkormányzat köti fenntartóval 2) Feladatátadási szerződés - fenntartó a szolgáltatóval - egyéb fenntartó a helyi, ill. nem helyi önkormányzat fenntartóval Miért m ű ködjünk tervszer ű en? Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései alapján struktúra-módosítási lehetőségek megfelelő eljárásrend kiválasztása pályázó Előzetes többletkapacitás befogadási eljárás megindítása RET, EÜM, PM, Korm. Éves kapacitás- felosztás módosítási eljárás keretében OEP, RET, Reg. ÁNTSZ Szerződés megkötése a feladatátadás-átvételről. fenntartó Pályázati felhívás Megvalósítás módjának, módjainak kiválasztása Választott eljárás rend szerint A pályázat benyújtása Döntés a választott eljárásrend alapján A kiválasztott megvalósítási mód/módok eljárásrendjének megindítása A) Kérelem benyújtása B) Szerzödés megkötése Kiértesítés illetve szerződés csatolása a pályázathoz Idősor 1. 2. 3. 4. 5. 6. A pályázat megvalósítása kapacitás többletet igényel. A pályázat megvalósítása kapacitások intézmények közötti átadását igényli. 1) meglévő szakmák között, illetve meglévő szakmáról új szakmára 2) fekvőbeteg intézmények aktív kapacitásaiból krónikus, járóbeteg, illetve egynapos ellátási forma létrehozásával /bővítésével Átcsoportosítás Az 1) átcsoportosítás során - a kapacitáscsökkentés mértéke adott szakma kapacitásának 20%-át - a kapacitásnövelés mértéke adott szakma kapacitásának 30%-át - a létrehozandó új szakma ellátási területe alapján számolt 10 ezer főre jutó kapacitás az adott szakma országos átlagát A 2) átcsoportosítás során - az aktív kapacitások 10%-át A pályázat megvalósítása kapacitások intézményen belüli átszervezését igényli. Nem haladja megMeghaladja Kapacitás átcsop. regionális ÁNTSZ Mert az ellátórendszer mérete, szolgáltatásai és forrásai közötti összhang megteremtéséhez bonyolult és időigényes eljárásokon keresztül vezet az út – akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, akkor meg még inkább, ha nem.

18 Miért m ű ködjünk tervszer ű en? Mert a beruházási – akár Uniós, akár hazai – források felhasználására csak létező tervekkel összhangban kerülhet sor. A tervkészítés tehát kötelező, akár tetszik, akár nem. Csak abban dönthetünk, hogy jól, vagy rosszul csináljuk.

19 Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket! Dr. Balogh Tamás, főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály, Tel.: 06-1-795-12-60, tamas.balogh@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "Célok és feladatok a hazai ellátórendszer hatékonyságának és gazdaságosságának kialakításához ÉPÍTÉSZET A GYÓGYULÁSÉRT 2010 – EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések