Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszerkönyv a minőségbiztosításban Európai és Magyar Gyógyszerkönyv Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszerkönyv a minőségbiztosításban Európai és Magyar Gyógyszerkönyv Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."— Előadás másolata:

1 Gyógyszerkönyv a minőségbiztosításban Európai és Magyar Gyógyszerkönyv Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

2 Minőség és megfelelőség
Termék minőségellenőrzése pl. a gyógyszerek törzskönyvezés előtti értékelése Megfelelőség ellenőrzése A minőség lefordítása mérhető adatokra (követelmény + vizsgálati módszer, hatósági előírás vagy szabvány), s az ennek való megfelelőséget ellenőrizzük

3 A Gyógyszerkönyv 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet
a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII 4/2012. számú közleménye az Európai Gyógyszerkönyv 7.5 kötetének hatálybalépéséről

4 Referencia: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, 2003. április 12.
A GYÓGYSZERKÖNYV HELYE A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK MEGFELELŐ MINŐSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN gyógyszerkönyvi galenikum „generikus” gyógyszer - gyógyszeranyagok cikkelyei - steril készítmények előáll. - sterilitásvizsgálat - bakteriális endotoxin vizsg. - gyógyszerforma vizsg. - csomagoló a. minősége „innovatív” gyógyszer FoNo készítmény egyedi magisztrális A gyógyszerkönyv akkor hatékony, ha az érvényességi területén használt gyógyszerkészítmények minőségét a lehető legnagyobb mértékben befolyásolni és egységesíteni tudja. Referencia: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, április 12.

5 Ph. Eur. 2167 monográfia Kémiai gyógyszeranyagok 56.5% Zsiradékok 6,3%
Növényi drogok 11,8% Gyógyszerformák 1.3% Radiofarmakonok 3,1% Humán vakcinák 3,4% Állatgyógyászati vakcinák 3,9% Műanyagok 0,2% Vérkészítmények 1,4% Antibiotikumok 6,7% Homeopátiás készítmények 1,1% Gázok 0,6% Orvostechnikai eszközök 0,6% Kémiai gyógyszeranyagok 56.5% Biológiai gyógyszerek 3,3%

6 Referenciaanyagok csoportosítása
Típus Kémiai referenciaanyagok (CRS) Biológiai referenciakészítmények (BRP) Nemzetközi standard vagy referenciakészítmény hiányában hatóértéküket Európai Gyógyszerkönyvi Egységben fejezik ki Célja Kvalitatív (azonosítás, rendszer alkalmasság) Kvantitatív (tartalmi meghatározás, külső standardok) Referenciaspektrumok Útmutatás – minta-előkészítés, spektrumfelvétel körülményei

7 Ph. Eur. referenciaanyagok
Európai Gyógyszerkönyvi Bizottság állítja össze és a Szakmai Titkárságtól szerezhetők be Döntővizsgálatokhoz ezeket kell alkalmazni!

8 Fönikulin csúcsazonosítás- Anisi aetheroleum
monográfia fönikulin

9 A referenciaanyagokat, referenciakészítményeket a Gyógyszerkönyv vonatkozó cikkelyeiben előírt felhasználás figyelembevételével választották ki, és nem szükségképpen alkalmasak más vizsgálatok céljára

10 Gyógyszerformák csoportosítása beviteli kapuk alapján
Állatgyógyászati gyógypremixek Belégzésre szánt gyógyszerkészítmények Bendőben alkalmazott állatgyógyászati készítmények Bevételre szánt folyékony gyógyszerkészítmények vagy orális porok Bőrfelületre szánt folyékony, félszilárd gyógyszerkészítmények vagy dermális porok Bőrön keresztül ható tapaszok Fülészeti gyógyszerkészítmények Granulátumok Gyógyszeres habok Gyógyszeres pálcikák Gyógyszeres rágógumik Gyógyszeres tamponok Hüvelyben alkalmazott gyógyszerkészítmények Kapszulák Méhen belül alkalmazott gyógyszerkészítmények Orrüregben alkalmazott gyógyszerkészítmények Öblítésre szánt gyógyszerkészítmények Parenterális gyógyszerkészítmények Szájnyálkahártyán alkalmazott gyógyszerkészítmények Szemészeti gyógyszerkészítmények Tabletták Tőgy kezelésére szánt állatgyógyászati készítmények Túlnyomásos gyógyszerkészítmények Végbélben alkalmazott gyógyszerkészítmények

11 Gyógyszerformák csoportosítása a hatóanyag-leadás módja szerint
Hagyományos Módosított Nyújtott Késleltetett Szakaszos Dévay A.-Antal I.: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai. Medicina Könyvkiadó Rt., 2009.

12 (Gyógyszerkönyvi rendelet 1)
A Gyógyszerkönyv • hivatalos kiadvány • a gyógyszerkészítés, -minőség, -ellenőrzés és –minősítés általános szabályait, valamint • egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazza

13 ALAPVETŐ SZEMLÉLETBELI KÜLÖNBSÉGEK A Ph. Hg. VII. ÉS A Ph. Eur. KÖZÖTT
A Ph.Hg. VII. a magisztrális, kis- és középüzemi, valamint a nagyipari úton előállított gyógyszerek minőségét egyaránt szabályozza. A Ph.Eur. döntően a nagyipari törzskönyvezett készítmények minőségét szabályozza. A felhasználhatósági idő értelmezése A gyógyszeranyag felhasználhatósága és az egyedi cikkelynek való megfelelés közötti kapcsolat

14 Ph. Hg. VII. Ph. Eur. VAN NINCS HATÁSERŐSSÉG JELZÉS ADAGOLÁS
TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLAT

15 GYÓGYSZERANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDŐTARTAMA
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Megadja a gyógyszeranyagok és a gyk-i készítmények felhasználhatósági időtartamát A gyógyszeranyag addig használható, míg megfelel a cikkely követelményeinek. A készítmény felhasználhatósági idejét a hatóság állapítja meg.

16 ELEGENDŐ-E A GYÓGYSZERKÖNYVI CIKKELY KÖVETELMÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉS A GYÓGYSZER- ANYAGOK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ? Igen Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Nem „A vizsgált gyógyszeranyag azonban olyan idegen szennyezőt sem tartalmazhat, mely szakszerűtlen, gondatlan előállításra, továbbá nem szakszerű eltartásra, szállításra utal, még akkor sem, ha vizsgálatukra a vonatkozó cikkelyek előírásai külön nem utasítanak.” (Ph.Hg. VII. G/b.5, 350. o.)

17 Egyedi és általános cikkelyek
Általános cikkelyeket együtt kell olvasni az egyedi cikkellyel rekombináns fehérje vagy egyéb – genetikai módosításon alapuló eljárással –direkt géntermékként állították elő, egy adott anyagnak meg kell felelnie a Rekombináns DNS technológiával előállítottt termékek (0784) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fertőző spongiform encephalopathiára természetes körülmények között is fogékony állatfajokból származik, egy adott anyagnak meg kell felelnie Az állati eredetű fertőző szivacsos agyvelőbetegségek (spongiform encephalopathia) átvivő ágenseivel veszélyeztetett termékek (1483) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fermentációs eljárásból származik – tekintet nélkül arra, hogy a felhasznált mikroorganizmusok módosítása hagyományos eljárással vagy rekombináns DNS (rDNS) technológiával történt – egy adott anyagnak meg kell felelnie a Fermentációs termékek (1468) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. Amennyiben az előállítás folyamán oldószereket alkalmaznak, azoknak megfelelő minőségűeknek kell lenniük. A felhasznált oldószerek toxicitására és az oldószermaradványok mennyiségére is figyelmet kell fordítani (5.4). Az előállítás során felhasznált víz minőségének megfelelőnek kell lennie.

18 Meghatározott módosulatú vagy minőségű anyag előállítása
Meg kell felelnie a cikkely követelményeinek Porított anyagok (szemcseméret) Tömörített anyagok (szemcseméret növelése, részecskeforma, nagyobb részecskesűrűség) Bevont hatóanyagok Granulált hatóanyagok (segédanyagok megfelelése a vonatkozó cikkelyek követelményeinek, vagy a jóváhagyott minőségi előírásoknak)

19 AZONOSSÁGI VIZSGÁLATOK
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Gyógyszertári, kis és középüzemek, gyárak Egyszerűen elvégezhető vizsgálatok Gyáripar Műszeres vizsgálatok Első azonossági vizsgálat Második azonossági vizsgálat (ha az anyag bizonyítottan olyan gyártási tételből származott, amelyről bizonylat igazolja, hogy a cikkely minden más követelményének megfelel) Azonosítás + Tájékoztató vizsg. Nemzeti kötet függelékében tájékoztató vizsgálatok

20 TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. TISZTASÁGI VIZSGÁLATOK VRK HPLC standardokkal (a követett szennyezők listája) indikátor szennyezések indikátor szennyezések + speciális katalizátorok (atomabszorpció)

21 Az Európai Gyógyszerkönyv gyógyszer-technológiai vonatkozásai
Készítmények gyógyszerforma-cikkelyek (Szabványos Elnevezések) gyógyszer-technológiai vizsgálatok egyes készítmény-csoportok (pl. steril készítmények) előállítása csomagolóanyagok vizsgálata (anyagok és tartályok) Gyógyszeranyagok a polimorfia kezelése „előkészített” (tömörített, granulált, hígított stb.) hatóanyagok felvétele a segédanyag-cikkelyek (egyedi cikkelyek: keretcikkelyek, cikkelycsaládok) a segédanyag szerepével összefüggő vizsgálatok

22 Példák a segédanyag szerepével összefüggő vizsgálatokra
Cellulóz-származékok Tulajdonság FRC teszt Mikrokristályos cellulóz Kötőanyag Részecskeméret-eloszlás Töltőanyag Gördülékenység Szétesést elősegítő Cellulóz-acetát Filmképző Látszólagos viszkozitás Acetil-csoport Molekulatömeg-eloszlás Részecskeméret-eloszlás Gördülékenység Hipromellóz Kötőanyag Látszólagos viszkozitás Viszkozitás-növelő Szubsztitúciós-fok Filmképző Mátrixképző Látszólagos viszkozitás Szubsztitúciós-fok

23 (Gyógyszerkönyvi rendelet 2)
A Gyógyszerkönyvet • az OGYI szerkeszti • az egészségügyi miniszter által kinevezett szerkesztőbizottság közreműködésével

24 (Gyógyszerkönyvi rendelet 3)
Az OGYI • a Gyógyszerkönyv fejezeteit, cikkelyeit módosíthatja, törölheti, újakat vehet föl az Európai Gyógyszerkönyv változásaira figyelemmel. • Ezekről honlapján és az Eü.-i Közlönyben közleményt tesz közzé

25 (Gyógyszerkönyvi rendelet 4)
Nem ugyanaz a hatályos • Európai Gyógyszerkönyv és a VIII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv! Az utóbbi késve követi a Ph. Eur. változásait sajátos magyar cikkelyeket is tartalmaz

26 (Gyógyszerkönyvi rendelet 5)
Az Európai Gyógyszerkönyvet (idegen nyelven!) kell alkalmazni a gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése során, ha az adott cikkely/fejezet a Ph. Hg. VIII.- ban még nincs benne • A Ph. Eur. változásairól az OGYI közleményt tesz közzé az Eü.-i Közlönyben

27 (Gyógyszerkönyvi rendelet 7)
(Átmeneti rendelkezések) • Ami szerepelt a Ph. Hg. VII.-ben, de nem szerepel a Ph. Hg. VIII.-ban, az OGYI ellenkező értelmű közleményéig hatályban marad • Ezeket az OGYI a saját lapjában (GYÓGYSZEREINK – OGYI KÖZLEMÉNYEK) tételesen fölsorolta

28 Pharmeuropa Negyedévente megjelenik Új monográfiák véleményezésre
Általános információk Olvasói fórum

29 Pharmeuropa Bio & Scientific Notes
Tudományos publikációk Tudományos keresőprogramokban szerepel (PubMed) Biológiai referenciatermékek meghatározásához szükséges vizsgálatok eredményei Állatkísérletek alkalmazásának csökkentése Évente legalább egyszer megjelenik

30 Standard Terms Online http://www.edqm.eu/StandardTerms/
Ingyenesen hozzáférhető a nyomtatott változattal rendelkezők számára 31 nyelven : gyógyszerformák alkalmazási módok tartályok

31

32 Technical guides Szerkezet / Nómenklatúra Monográfia kidolgozás
Technical Guide for the Elaboration of Monographs Technical Guide for the Elaboration of Monographs on Synthetic Peptides and Recombinant DNA Proteins European Pharmacopoeia Style Guide (European Pharmacopoeia Stiláris Útmutató) Ingyenesen letölthető: download

33 Combistats™ Statisztikai software speciálisan az
5.3 Statistical analysis of results című fejezettel történő alkalmazáshoz Computer Software for the Statistical Analysis of Biological Dilution Assay Results Közvetlenül az EDQM jelenteti meg


Letölteni ppt "Gyógyszerkönyv a minőségbiztosításban Európai és Magyar Gyógyszerkönyv Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések