Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosítás a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosítás a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosítás a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

2 Hol volt, hol nem volt …. Volt 4 barát: Valaki, Bárki, Mindenki és Senki Volt egy munka, amit Bárki elvégezhetett volna, de Mindenki azt hitte, hogy Valaki majd elvégzi, ezért végül Senki (sem) végezte el

3 ….s mi lett belőle? ….Mindenki nagyon mérges lett, és mutogatott Valakire, noha a munkát Bárki elvégezhette volna, de végül Senki (sem) végezte el…. s a munka tényleg elmaradt!

4 Mit tegyünk, hogy ne járjunk így?

5 Minőségbiztosított munkahely
Mindenki ismeri a feladatát (munkaköri leírás, helyettesítés) A munkavégzés módja írásban „műveleti előírásban” rögzített Valóban eszerint dolgoznak A munkavégzés ténye és eredménye dokumentált, a dokumentáció archivált

6 Minőségbiztosítás Alapvetően fontos
közforgalom < intézeti << ipari

7 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület
Minőség és megfelelőség A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok GMP, GLP, GCP

8 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület
Minőség és megfelelőség A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok GMP, GLP, GCP

9 Termékek, szolgáltatások
Szabályozott terület Hatósági szabályozás Gyógyszerkönyv, törzskönyv Rendelet, előírás Hatósági inspekció Hatósági tanúsítás Szabványosított terület Piaci szabályozás Szabvány Megállapodás Akkreditáció Előállítói tanúsítás

10 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület
Minőség és megfelelőség A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok GMP, GLP, GCP

11 Minőség és megfelelőség
Termék minőségellenőrzése pl. a gyógyszerek törzskönyvezés előtti értékelése Megfelelőség ellenőrzése A minőség lefordítása mérhető adatokra (követelmény + vizsgálati módszer, hatósági előírás vagy szabvány), s az ennek való megfelelőséget ellenőrizzük

12 A nem megfelelő laboratóriumi vizsgálati eredmények kezelése
Az eljárás célja: a nem megfelelő laboratóriumi eredmények okainak kivizsgálása annak biztosítása, hogy azok és csak azok a tételek kapjanak NEM MEGFELELŐ minősítést, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak

13 Hibafajták Laboratóriumi hiba
Nem, vagy nem megfelelően kalibrált mérőműszerek használatából, nem megfelelő vizsgálati eljárások alkalmazásából ill. a megfelelő vizsgálati eljárások be nem tartásából, vagy nem pontos betartásából eredő hiba. Mintavételi hiba A mintavételi előírások be nem tartásából eredő hiba. Gyártási hiba Az anyag gyártása során a gyártástechnológiai előírások, valamint a műveleti utasításban foglaltak be nem tartásából adódó hiba.

14 Az OOS eredmények aránya
Nem normális, ha nincs Nem normális, ha sok van Mi a normális? Termékprofil függő

15 Az OOS eredmények kivizsgálása
Kerüljük a mesemondást Ne vizsgáljunk a megfelelőségig Legyen vizsgálat a laborban és az üzemben is Ne legyen prekoncepciónk (hibás az eredmény) Ne térjünk el az előírásoktól A cél: tanuljunk hibáinkból ne kövessük el újra és újra ugyanazt a hibát

16 a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról
A Gyógyszerkönyv 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról

17 Referencia: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, 2003. április 12.
A GYÓGYSZERKÖNYV HELYE A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK MEGFELELŐ MINŐSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN gyógyszerkönyvi galenikum „generikus” gyógyszer - gyógyszeranyagok cikkelyei - steril készítmények előáll. - sterilitásvizsgálat - bakteriális endotoxin vizsg. - gyógyszerforma vizsg. - csomagoló a. minősége „innovatív” gyógyszer FoNo készítmény egyedi magisztrális A gyógyszerkönyv akkor hatékony, ha az érvényességi területén használt gyógyszerkészítmények minőségét a lehető legnagyobb mértékben befolyásolni és egységesíteni tudja. Referencia: Dr. Kőszeginé Dr. Szalai Hilda, április 12.

18 (Gyógyszerkönyvi rendelet 1)
A Gyógyszerkönyv • hivatalos kiadvány • a gyógyszerkészítés, -minőség, -ellenőrzés és –minősítés általános szabályait, valamint • egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazza

19 ALAPVETŐ SZEMLÉLETBELI KÜLÖNBSÉGEK A Ph. Hg. VII. ÉS A Ph. Eur. KÖZÖTT
A Ph.Hg. VII. a magisztrális, kis- és középüzemi, valamint a nagyipari úton előállított gyógyszerek minőségét egyaránt szabályozza. A Ph.Eur. döntően a nagyipari törzskönyvezett készítmények minőségét szabályozza. A felhasználhatósági idő értelmezése A gyógyszeranyag felhasználhatósága és az egyedi cikkelynek való megfelelés közötti kapcsolat

20 GYÓGYSZERANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDŐTARTAMA
Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Megadja a gyógyszeranyagok és a gyk-i készítmények felhasználhatósági időtartamát A gyógyszeranyag addig használható, míg megfelel a cikkely követelményeinek. A készítmény felhasználhatósági idejét a hatóság állapítja meg.

21 ELEGENDŐ-E A GYÓGYSZERKÖNYVI CIKKELY KÖVETELMÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉS A GYÓGYSZER- ANYAGOK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁHOZ? Igen Ph. Hg. VII. Ph. Eur. Nem „A vizsgált gyógyszeranyag azonban olyan idegen szennyezőt sem tartalmazhat, mely szakszerűtlen, gondatlan előállításra, továbbá nem szakszerű eltartásra, szállításra utal, még akkor sem, ha vizsgálatukra a vonatkozó cikkelyek előírásai külön nem utasítanak.” (Ph.Hg. VII. G/b.5, 350. o.)

22 Egyedi és általános cikkelyek
Általános cikkelyeket együtt kell olvasni az egyedi cikkellyel rekombináns fehérje vagy egyéb – genetikai módosításon alapuló eljárással –direkt géntermékként állították elő, egy adott anyagnak meg kell felelnie a Rekombináns DNS technológiával előállítottt termékek (0784) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fertőző spongiform encephalopathiára természetes körülmények között is fogékony állatfajokból származik, egy adott anyagnak meg kell felelnie Az állati eredetű fertőző szivacsos agyvelőbetegségek (spongiform encephalopathia) átvivő ágenseivel veszélyeztetett termékek (1483) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. fermentációs eljárásból származik – tekintet nélkül arra, hogy a felhasznált mikroorganizmusok módosítása hagyományos eljárással vagy rekombináns DNS (rDNS) technológiával történt – egy adott anyagnak meg kell felelnie a Fermentációs termékek (1468) című általános cikkely követelményeinek, ha a nevezett általános cikkely vonatkoztatható rá. Amennyiben az előállítás folyamán oldószereket alkalmaznak, azoknak megfelelő minőségűeknek kell lenniük. A felhasznált oldószerek toxicitására és az oldószermaradványok mennyiségére is figyelmet kell fordítani (5.4). Az előállítás során felhasznált víz minőségének megfelelőnek kell lennie.

23 (Gyógyszerkönyvi rendelet 3)
Az OGYI • a Gyógyszerkönyv fejezeteit, cikkelyeit módosíthatja, törölheti, újakat vehet föl az Európai Gyógyszerkönyv változásaira figyelemmel. • Ezekről honlapján és az Eü.-i Közlönyben közleményt tesz közzé

24 (Gyógyszerkönyvi rendelet 4)
Nem ugyanaz a hatályos • Európai Gyógyszerkönyv és a VIII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv! Az utóbbi késve követi a Ph. Eur. változásait sajátos magyar cikkelyeket is tartalmaz

25 (Gyógyszerkönyvi rendelet 5)
Az Európai Gyógyszerkönyvet (idegen nyelven!) kell alkalmazni a gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése során, ha az adott cikkely/fejezet a Ph. Hg. VIII.- ban még nincs benne • A Ph. Eur. változásairól az OGYI közleményt tesz közzé az Eü.-i Közlönyben

26 Az előadás témakörei Szabványosított és szabályozott terület
Minőség és megfelelőség A Gyógyszerkönyv helye a gyógyszerkészítmények megfelelő minőségének szabályozásában Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok GMP, GLP, GCP

27 GCP GLP GMP A minőség biztosítása gyógyszer élete során
Krónikus toxikológia Farmakológia Klinika: Fázis 1-2-3 Forgalomba hozatali engedélyezés Akut toxikológia Piacra kerülés Farmakovigilancia GCP GLP 35/2005 EÜM rendelet 9/2001 EÜM-FVM együttes rendelet GMP 44/2005 EÜM rendelet

28

29 GMP Célja minden gyártott tétel azonos minőségű legyen az elfogadott ingadozásokon belül, s ez ne a gyártása utáni megfelelőség-vizsgálatból derüljön ki Kiterjed előállítás minőségellenőrzés

30 GMP Biztosítja, hogy a terméket
azonos minőségben ellenőrzötten állítják elő Csökkenti a termék ellenőrzésével nem szabályozható kockázatot keresztszennyeződés keveredés

31

32 KITENYÉSZTÉS EREDMÉNYE
ÉS HELYES BEÖLTÖZÉS ROSSZ ... KITENYÉSZTÉS EREDMÉNYE MEGOLDÁS : haj, orrnyílás, száj, kéz, test, cipő steril elfedése, védőszemüveg használata

33 Minőség-ellenőrző (Quality Control) Osztály
Gyártási engedély tulajdonosának működtetnie kell Megfelelőség-megállapítási Osztály = a termék laboratóriumi vizsgálata A gyártó és más egységektől független működés alapkövetelmény Megfelelő képzettségű és gyakorlott szakember felügyelete egy vagy több minőségellenőrző laboratórium felett

34 Kulcsemberek A termelés vezetője A minőség-ellenőrzés vezetője
Meghatalmazott személy(ek) Qualified person, ha nem azonos a minőség-ellenőrzés vezetőjével

35 GMP: „soft” és „hard” law
„A gyártó rendelkezzen megfelelő… létszámú... képzettségű... alapterületű…” azért van a gyártásellenőr, hogy az adott helyszínre értelmezze a szabályt és döntsön!

36 A helyes laboratóriumi gyakorlat GLP
Olyan minőségügyi rendszer, amely a nemklinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik; magában foglalja azok tervezését, végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és zárójelentés kibocsátását.

37 GLP hatásterületei Toxikológia Mutagenezis
Farmakokinetika (metabolizmus, toxikokinetika) Biztonsági farmakológia Fizikai-kémiai laboratórium Klinikai kémia Hematológia Hisztológia Patológia Analitika

38 GCP Helyes Klinikai Gyakorlat Good Clinical Practice
1994. január 1-től gyógyszertörzskönyvezési célú vizsgálati jelentés elfogadásának feltétele: a vizsgálat GCP szerinti elvégzése

39 GCP — a gyógyszervizsgálatok helyes klinikai gyakorlata
Az az előírás, amelynek megfelelően a klinikai vizsgálatokat tervezni, végrehajtani és jelenteni kell, s amely társadalmi biztosítékát szolgáltatja annak, hogy az adatok hihetőek, illetőleg a kísérleti személyek valamennyi joga, integritása és titoktartása biztosított.

40 Beteg öngyógyszerelése Hibák és gyenge compliance
Gyógyszergyártás Nagyon kevés hiba Nagyon kevés hiba Gyógyszerkereskedelem Gyógyszerrendelés Néhány súlyos hiba Orvosi információ Lehet inadekvát vagy félreértett Gyógyszerexpediálás Néhány súlyos hiba Gyógyszerészi információ Lehet inadekvát vagy félreértett Beteg öngyógyszerelése Hibák és gyenge compliance

41 A lakossági gyógyszerellátás és – felhasználás minősége
A gyógyszer megtestesíti a gyógyszergyártás és ellátás minőségét (a gyógyszer állapota, ára a gyógyszertárban) A gyógyszer magában hordozza a gyógyszeres kezelésre vonatkozó minőségképességet!

42 A gyógyszertári minőségbiztosítási rendszer jellemzője
Ember-ember kapcsolatú szolgáltatás A beteg-gyógyszerész kapcsolat dimenziói: Szakmai (megfelelő gyógyszer, kölcsönhatás…) Jogi Emberi Értelmi (tájékoztatás mikéntje….) Érzelmi (megértés, vigasztalás....) A gyógyszer és a gyógyszerész minőségképessége (képzettsége, erkölcsi/emberi magatartása) együttesen határozza meg

43 Gyógyszertári minőségbiztosítás lehetőségei
Az alábbi területek vizsgálata indokolt gyógyszerek expediálása (szakmai vényellenőrzés, abuzus) gyógyszercsere (ok felderítése) gyógyszerkészítés az elemzések során gyógyszerész szakértői tevékenység

44 Tévedési források a gyógyszertári tevékenység során
Szétszórtság Fáradtság Téves vényolvasás, hasonló hangzású gyógyszerek Gyári dobozok uniformizálása Helytelen tárolás és feltöltés Gyógyszer helyének célszerűtlen megválasztása Expediálás éjjel és ügyeletben Nem kívánatos gyógyszertári légkör

45 A minőség alapja az erkölcs
Az erkölcsi hozzáállástól függ: Igények A munkatársak vezetése A munkatársak egymáshoz való viszonya A termelés minősége A termelő és a fogyasztó kapcsolata Az ügyfelekkel való bánásmód A minőség szempontjából ezért meghatározó: A munkahelyi kultúra Az értékrend, etikai kódex

46 Gyógyszeres terápia eredményessége
A gyógyszer minősége és a egészségügyi szakember minőségteremtő képessége (képzettsége, erkölcsi/emberi magatartása) a beteg együttműködésével együttesen határozza meg


Letölteni ppt "Minőségbiztosítás a gyógyszerészetben Zelkó Romána Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések