Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Önellenőrzés és Audit SOTE Gyógyszerész-továbbképzés 2012. október 29-31. Subainé dr Farkas Veronika GMP szakértő és auditor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Önellenőrzés és Audit SOTE Gyógyszerész-továbbképzés 2012. október 29-31. Subainé dr Farkas Veronika GMP szakértő és auditor"— Előadás másolata:

1 1 Önellenőrzés és Audit SOTE Gyógyszerész-továbbképzés 2012. október 29-31. Subainé dr Farkas Veronika GMP szakértő és auditor subaine@freemail.hu

2 2 Mi az audit? Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Szó szerint: hivatalos vizsgálat Történelmileg: Oxford és Cambridge egyetemének évenkénti ünnepélyes elszámolása Jelenlegi értelem: átvilágítás - helyszíni ellenőrzés Gyakorlati alkalmazásának az oka: A biztonságra törek- vés a gysz. gyártás minden területén a GMP érvénybe lépését követően először az USÁ-ban, majd Európában. Meghatározás: „Az minőségügyi audit következetesen és független módon vizsgálja a teljes minőségbiztosítási rendszernek (vagy csak egy részének) a hatékonyságát.”

3 3 Gyakran hasonló értelemben használt fogalmak: inspekció, audit, önellenőrzés és hibafeltárás Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31 Inspekció: A gyógyszerügyi hatóságok inspektorai által végzett helyszíni ellenőrzés, ami módszereiben nagyon hasonló az au- ditokéhoz, következményei azonban általában súlyosabbak. Audit: Minden körülmény helyszíni átvizsgálása, amely egy gyógyszergyártással vagy gyógyszer nagykereskedéssel foglal- kozó cég tevékenysége folyamán a minőséget befolyásolhatja. Önellenőrzés (self inspection): Általában behatárolt tevékeny- ség, gyakran alkalmaznak hozzá check list-et (ellenőrző lapot), többnyire kritikus műveletek helyes elvégzésének igazolására: pl: csomagológép –termékváltás, helyiségek légellátási adatai Hibafeltárás (investigation): Egyszer vagy sűrűn előforduló hibák okának felderítése.

4 4 Miért kell auditot folytatni (auditálni)? Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. A gyógyszeripar tevékenysége - rendkívül összetett, - a hibaforrások lehetősége végtelen - a biztosan jó minőségű termékek gyártása nagyfokú szervezettséget igényel. -a hatóságok előírásai szigorúak és változnak Az auditok lehetnek külső és belső auditok. Külső audit: Beszállító cégeknél (gyártó v. nagykereskedő) Bérmunkát végző cégeknél (elő v. rendszeres) Belső audit: Saját gyártó telepen Leányvállalatoknál

5 5 Az audit technikája Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Előrehaladó: Az auditokat legtöbb esetben előrehaladó technikával végzik, vagyis az anyagok beérkezésétől a gyártáson és csomagoláson át a kiszállítással végzik. Visszafelé haladó: Előfordul, hogy a kiszállított anyag gyártásától vezetik vissza a folyamatot a beszállításig. Dokumentumok ellenőrzése: Ma már az auditokra for- dított idő túlnyomó része a dokumentumok ellenőrzésé- vel telik el, hiszen a műveletek végzésekor mindent dokumentálni kell, és ezek az adatok az elvégzett munka hű tükrei.

6 6 Az audit hatása Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Elősegíti, hogy a cég és az általa gyártott termék megfeleljen a hatósági követelményeknek, A hibák feltárásával és elhárításával beépül a rendszerbe a megbízhatóság, Az egymástól különálló egységek (gyártelepek, leányválla- latok) működését egységesíti. (Egyre több a cég összeolvadás) A folyamatok kézbentartásával a veszteség csökken. A gyártónál/szállítónál végzett audit a felhasználó bizalmát növeli, A hatóanyag beszállítójánál végzett audit jó eredménye a törzskönyvezéskor is fontos, A sok irányból érkező auditorok által végzet auditok a világ gyógyszeriparának magas szintjét segítik elő.

7 7 Hol és mikor kell ill. lehet auditot végezni? Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Rendszeres: A saját gyár rendszeres belső ellenőrzése: gyártás, raktározás minőségellenőrzés ellátó rendszerek, karbantartás kiszállítás Leányvállalatok Kiindulási anyagok gyártói/szállítói Szerződéses laboratóriumok: kémiai, mikrobiológia bérmunka telepek: gyártó, csomagoló sterilező (sugár, etox) nyomda építő, kivitelező tanácsadó bérraktár Nagykereskedő /lerakat /bróker /átcsomagoló

8 8 Speciális auditok Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31 Új termék bevezetése Új technológia bevezetése Új vagy felújított épületek Új vezetők, új személyzet Hibák kijavítása után ( CAPA )

9 9 Mi szükséges az audithoz? Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31 Alkalmas szakember (auditor) -megfelelő végzettség -tapasztalat: tervezés, fejlesztés, formulálás, csomagolás, gysz. ellenőrzés, gyártási folyamatok, gyógyszer felhasználás -rálátás a gyáron belüli kapcsolatokra, -képzettség a helyszíni ellenőrzésben -képesség arra, hogy a kül. helyzetekben feltalálja magát (e nélkül kudarcok) Auditor képzés: -gap analysis (hiányzó láncszemek) -bevezető gyakorlat -gyakorlat megszerzése -folyamatos képzés -általános -speciális

10 10 Auditor felkészültsége David Bagg Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31 Előnyös, ha a felkészültsége megfelel a Q.P.-nek (széles ismeret a Q.A. és a GMP területén), Nem fél a népszerűtlenségtől, Szenvedélyesen érdeklődő hajlamú, Kitartó és alapos, Véleményalkotásában nem lehet befolyásolni, Minden szinten könnyen tud kapcsolatot teremteni, Meg tudja különböztetni az érvelést a vitától, Precízen tud fogalmazni szóban és írásban Mérlegelni tudjon a beteg és a gyártó érdeke között.

11 11 Audithoz szükséges szabályzatok és segédeszközök Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Szabályok, irányelvek GMP előírások- EU, PIC, WHO, FDA Gyógyszerkönyvek Cég belső szabályai Írásos segédeszközök Kérdőív (check list) -főleg önellenőrzéskor az előírt feltételek meglétének ellenőrzésére (rugalmatlan módszer) -szállítók auditjának az előkészítésére Emlékeztető (aid memoire) Audit előtt: Audit megtervezéséhez, felépítéséhez Audit után: Megállapítások felidézéséhez Összefoglalás megkönnyítéséhez Jelentésíráshoz

12 12 Az audit előkészítése Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Megfelelő auditor kiválasztása, -Az auditálandó cég értesítése, és egyeztetés az audit fogadásra, -Információgyűjtés az auditálandó cégről: -Kitöltendő kérdőív kérdéseire adott válaszok értékelése, -Gyártóhely alapadatai (Site Master File) beszerzése, -Ismeretgyűjtés a cég múltjáról, felépítéséről, termékeiről, -Minőségügyi kézikönyv – ha van, -Az ellenőrizendő termékek gyártási folyamatáról, anali- tikai vizsgálati módszereiről adatgyűjtés, A kapcsolattartó személlyel felvenni a kapcsolatot, Nyelvhasználati kérdések tisztázása. Utazás és szállás előkészítése (vízum, repülőjegy, hotel)

13 13 Audit program és lebonyolítás Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Program: Bejárandó területek felsorolása Időbeosztás, menetrend megállapítása Belső vagy ismételt ellenőrzéskor a korábbi hibák listája Panaszok, visszahívások áttekintése Több auditor esetén a feladatok megosztása Lebonyolítás: Nyitó megbeszélés –nagyon fontos az indítás Főbb dokumentumok áttekintése: -Helyszínrajz, folyamatábrák, szervezeti kérdések Helyszínek bejárása (raktárak, üzemek, laboratóriumok) Állandó jegyzetelés Minőségügyi dokumentumok: product review, panaszok, kivonások, változáskövetés, trend analízis, OOS-ek, gyártási dok.-ok, validálás, felszabadítás stb áttekintése

14 14 Audit befejezése: összefoglaló és jelentésírás Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31 Összefoglaló: Szóban: a megfelelő hatáskörrel rendelkező vezetők előtt Általános benyomás Talált tények, kifogások Minősítés Írásban: Talált tények, megállapítások Minősítés Válasz-határidő rögzítése

15 15 Hibák osztályozása I. Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31 Kritikus hibák Elkövetésekor életveszély v. súlyos következmény Keresztszennyeződés klinikai következménnyel, Nem jól sterilezett termék klinikai következm-el, Címkecsere Elfogadhatósági határon kívül eső termék felsz.-a Sterilizáló, amely az elfogadhatósági határon kívül működött Nem engedélyezett folyamatok, vizsgálatok alkalmazása Hatóságnak más adatokat adtak be, mint ami a valóság

16 16 Hibák osztályozása II.. Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31 Jelentős hibák: A termékben olyan hiba van, ami a használhatóságát vagy a forgalomba hozhatóságát gátolja -Sterilizáló validálása nem volt alapos, -Kritikus területen hibás falfelületek, -Fontos berendezések mérőeszközei nincsenek kalibrálva, -Tisztaság nem megfelelő, -Elszámolási hiba: anyag, csomagolóanyag, címkék, -Csomagolóanyagokat, címkéket minőségellenőrzés nélkül használják, -Nem tartják be a stabilitásra vonatkozó előírásokat, stb.

17 17 Hibák osztályozása III. Gyógyszerész továbbképzés 2012. okt. 29-31. Egyéb hiba: Kis valószínűsége van, hogy a termék komolyan veszélyeztethetné az alkalmazója egészségét Nincs SZME a raktárban, Gyártási lap kitöltése hiányos, Gyártási területen eszközök szerteszét vannak, Reagensek éppen lejártak, Szemét a gyárudvaron, Tabletta üzem padozata repedt, jelyenként töredezett, Kiömlő por a kimérőben Kevésbé fontos adat átfestése valamely dokum.-ban


Letölteni ppt "1 Önellenőrzés és Audit SOTE Gyógyszerész-továbbképzés 2012. október 29-31. Subainé dr Farkas Veronika GMP szakértő és auditor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések