Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nyitókonferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nyitókonferencia."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nyitókonferencia 2010. augusztus 30. Dr. Szigeti Ferenc:

2 1.A projekt célja 2.A képzés célja 3.A képzés jellemzői 4.A képzés indoklása, időszerűsége 5.A képzésben való részvétel feltételei 6.A képzés fenntarthatósága 7.A projekt szakmai tartalma 8. Összefoglalás Főbb témakörök:

3 1. A projekt célja:  A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán folyó gépészmérnök képzés gyakorlatorientáltságának erősítése, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő fejlesztése;  Gépészmérnök képzés fejlesztése Nemzetközi (európai) Hegesztőtechnológus (IWT) képzés feltételeinek teljesítéséhez.

4 2. A Nemzetközi Hegesztőtechnológus („International Welding Technologist”, IWT) képzés célja:  A képzésben résztvevők legyenek képesek az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) irányelveiben foglalt, hegesztési felelősi gyakorlatban lényeges hegesztéstechnológiák alkalmazására;  Olyan általános szakismeretekkel rendelkezzenek, amelyek elegendők az üzemszerű hegesztési gyártás tervezéséhez, kivitelezéséhez, felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és irányításához.  A képzés tematikája és tartalma feleljen meg az MSZ EN 719 szerinti követelményeknek.

5 3. A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés jellemzői:  A tervezett képzés a műszaki karon folyó alapképzésre épül, bemeneti feltétele a Műszaki Karon szerzett gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépészmérnöki oklevél;  A képzési program Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) általi akkreditálása garantálja a képzés színvonalát, szakmai tartalmát, gyakorlatorientáltságát;  Az MHtE általi vizsgáztatás biztosítja a nemzetközileg elfogadott követelmény- rendszereknek való megfelelést,  A képzési programba illeszkedő német szaknyelvi modul elsajátítása lehetővé teszi a végzett hallgatók külföldi vállalatoknál való tapasztalatszerzését, elhelyezkedését, illetve a külföldi tulajdonú magyarországi ipari vállalatoknál történő elhelyezkedést.

6 4. A képzés indoklása, időszerűsége:  A Nemzetközi Hegesztőtechnológus diplomát adó képzési formára jelenleg az Észak-alföldi Régióban nincs képző intézmény;  Ugyanakkor a hegesztett szerkezetek gyártásához érvényben lévő szabványok előírják, hogy a gyártó rendelkezzen megfelelő számú és kompetens hegesztési személyzettel: meghatalmazott hegesztési felelőssel és a hozzá beosztott, megfelelő felkészültségű szakemberekkel;  A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képesítés az MSZ ISO 14731 és MSZ EN ISO 3834-3 szerinti hegesztési felelősi munkakör ellátására jogosít. (hegesztési felelős: a hegesztés felügyeletét ellátó személy, aki teljes körű műszaki ismeretekkel rendelkezik a hegesztés tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében felmerülő feladatok és felelősség tekintetében);  A nemzetközi hegesztőtechnológus képzés a gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnök hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítja.

7 5. A képzésben való részvétel és vizsga feltételei  Legalább 2 éves hegesztési vagy rokon területen megszerzett és igazolt gyakorlat. Ezzel a feltétellel történik a már végzett hallgatók körében a képzés meghirdetése (20-30 fő).  A II-III. éves nappalis gépészmérnök hallgatók számára is meghirdetjük a képzést, lehetőséget biztosítunk 20-30 hallgató számára az elméleti és a gyakorlati képzésen való részvételre.  A képzés végén a hallgatók számára elővizsgát tartunk és igazolást adunk ki a képzésen való részvételükről, valamint az elővizsga követelményeinek teljesítéséről ( az igazolás előnyt jelent számukra a munkahelykeresésük, ill. elhelyezkedésük során.);  2 éves, a hegesztés területén megszerzett gyakorlat után bejelentkezhetnek a Nemzetközi Hegesztőtechnológusi vizsgára az MHtE-nél (A vizsga előtt számukra külön ismeretfelújító vizsgára felkészítő képzést szervezünk.).

8 6. A képzés fenntarthatósága  A pályázati forrás felhasználásával megteremtjük a Nemzetközi Hegesztőtechnológus (IWT) diplomát adó képzés korszerű tárgyi-technikai feltételeit a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán.  A pályázati támogatással megtörténik az EWF követelményeinek megfelelő, korszerű, lektorált képzési program kidolgozása, az oktatást segítő szoftverek beszerzése, az MMK mint képzési hely akkreditálása, a képzés meghirdetése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás megszervezése, lebonyolítása.  A projekt lezárása után a következő ciklusban képzésre jelentkező hallgatóknak az oktatói óradíjat, a jegyzetek költségét és a vizsgadíjat kell kifizetnie, így a képzés a továbbiakban a jelentkezők részvételi díjának befizetésével önfenntartóvá tehető.

9  A hegesztő laboratóriumunk korszerűsítése, fejlesztése jelenleg is folyik:  Az EU követelményeket kielégítő elszívó rendszer beszerelésével;  A vonatkozó szabványoknak megfelelő hegesztőfülkék kialakításával;  Plazmavágó berendezésünk CNC vezérlésűvé való átalakításával (saját kivitelezésben);  Korszerű hegesztő berendezésekkel rendelkezünk (fogyóelektródás semleges és aktív védőgázas hegesztésre alkalmas MIG/MAG illetve TIG gépekkel, amelyek impulzus hegesztésre is alkalmasak)  A képzéshez szükséges személyi feltételek biztosítottak, a projektben résztvevő oktatók: - 4 főiskolai tanár (PhD), - 1 főiskolai tanársegéd (doktorandusz), - 3 műszaki oktató, gépészmérnök, - 1 anyagvizsgáló technikus, ipari radiológus, valamint külső szakértők a Miskolci Egyetem ill. az MHtE részéről.

10

11

12

13  A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzéshez létrehozott laboratóriumi háttér és eszközpark a gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnök képzés tárgyi feltételeit is jelentősen javítja;  A pályázatból beszerzendő eszközök és berendezések felhasználásával a hegesztés témaköreinek oktatásával foglalkozó tantárgyak (Gyártástechnológia I; Anyagismeret és gyártástechnológia I-II) jobban szemléltethetők, a bemutató gyakorlatok hatékonyabb ismeretátadást tesznek lehetővé.

14 7. A projekt szakmai tartalma 7.1. A képzés megvalósításához szükséges eszköz és műszerfejlesztés : 2010. május 1 – 2011. április 30. a) Intelligens többcélú oktatói bemutató hegesztő asztal beszerzése: Működése: a bemutató hegesztő asztalon a szakoktató elvégzi a hegesztés előkészítő munkáit (lemezek, illesztési hézag beállítása, munkadarab rögzítése, stb.), amelyeket a hallgatók szabad szemmel figyelhetnek. A hegesztés megkezdése előtt az asztal síkjából a villamos ív UV-fénye hatására elsötétedő védőernyő emelkedik fel, amely a bemutató teret U-alakban körülveszi, így a hallgatókat megvédi a hegesztés során előforduló veszélyektől (UV- fényhatások, fröcskölés, hőáramok). A bemutató hegesztő asztal kielégíti az EU-ban érvényes, munkavédelemre vonatkozó követelményeket.

15

16 b) Központi gázellátó rendszer kiépítése:  Jelenleg a hegesztő laboratóriumunkban minden hegesztő fülkének külön palackról biztosítjuk a gázellátását. Így a működés gazdaságtalan, hiszen a palackok bérleti díja magas.  Továbbá jelenleg kevert védőgázokkal való hegesztésnél minden fülkéhez külön gázkeverőre és több gázpalackra van szükség.  Központi gázellátó rendszer kiépítésével lehetővé válik néhány gázpalack felhasználásával az összes (8 db) hegesztő fülke gázellátása illetve egyetlen központi gázkeverővel beállítható a szükséges összetételű védőgázkeverék.

17

18 c) Virtuális hegesztő mozgás gyakorló eszköz beszerzése:  A virtuális hegesztő munkapad virtuális hegesztési környezetet biztosít a hegesztők gyakorlati képzésének megvalósításához, amely a hegesztési poziciók széles körének gyakorlását teszi lehetővé.  A hegesztés oktató szimulátor ultrahangos mozgáskövető rendszerrel van felszerelve a hegesztés során előforduló (gyakran bonyolult) mozgáskoordináció lekövetésére. Az eszköz továbbá gravitációs szenzorokkal is fel van szerelve, mely lehetővé teszi a legkülönfélébb pozíciókban történő gyakorlást a tanulók számára.  A szimulációs technika új távlatokat nyit a hegesztők képzésében: A tanulók egy környezetbarát, biztonságos rendszer segítségével sajátíthatják el a hegesztés alapjait a hegesztés során előforduló veszélyforrások ( UV fényhatások, fröcskölés, hőártalmak, stb.) káros hatásai nélkül.

19

20 7.2. A beszerzett berendezések installálása, üzembe helyezése: 2010. okt. 1 – 2011. márc. 30.  A beszerzett berendezéseknek a Műszaki és Mezőgazdasági Kar laboratóriumában történő telepítése, üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása szükséges. 7.3. MMK, mint képzési hely akkreditálása: 2010. okt. 1 – 2011. ápr. 30.  A Nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT) képzés szakmai felügyeletét a magyar ANB (Meghatalmazott Nemzeti Testület) látja el. A képzés szervezésére és lebonyolítására az ANB által tanúsított intézmények jogosultak.  A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának meg kell szereznie a képzésre vonatkozó akkreditációt (a képzés személyi és tárgyi-technikai feltételeinek megfelelőségére vonatkozóan) ahhoz, hogy az EWF által kiadott irányelvek és előírások szerint meghirdethesse a képzést.

21 7.4. A képzés programjának kidolgozása: 2010. júl. 1 – 2010. nov. 30.  A képzés tananyaga: a) Hegesztési eljárások és berendezések: 80 óra b) Anyagok és viselkedésük a hegesztés során: 80 óra c) Hegesztett kötések méretezése és tervezése: 40 óra d) Hegesztett szerkezetek gyártása és gyártástervezése 80 óra e) Gyakorlati képzés60 óra f) Német szaknyelvi képzés: 160 óra Összesen: 500 óra  Az egyes tantárgycsoportokon belül részletes tematika készül, órabeosztással, az MHtE vizsgakövetelményeinek figyelembe vételével.  A kidolgozott képzési programot külső szakértők, az MHtE szakemberei, valamint egyetemi, főiskolai oktatók lektorálják.

22 7.5. Jegyzetek, oktató filmek, CD-k, oktatást segítő szoftverek beszerzése: 2010. júl. 1 – 2011. ápr. 1.  Az oktatáshoz a tananyag elsajátítását segítő szoftverek, CD-k, szemléltető anyagok, oktató filmek, beszerzését tervezzük, közülük a fontosabbak: a) Hegesztéstechnológia tervező szoftver: -A HEGTECH 4.1 programcsomag hegesztéstechnológiai tervező és lekérdező rendszer. -A programmal alapvetően gyártói hegesztési utasítások állíthatók elő, azonban a program hozaganyag szükségletet, energia felhasználást, ívégési időt is számol, így alapadatokat szolgáltat költségelemzéshez, illetve gyártási programok, kapacitások számításához. -A programcsomag kezelői programjával hegesztési technológiákat lehet tervezni tompa- és sarokvarratos hegesztett kötésekhez. -A programcsomag tartalmazza a heg.technológia készítéséhez szükséges EQUIST Platinum acélkalauzt is

23 b) Marc végeselem szoftver:  A beszerezni kívánt szoftvercsomag elemei: - MD Nastran integrált multidiszciplináris CAE alkalmazás, - Marc kifejezetten nemlineáris feladatokra kifejlesztett végeselem szoftver, - Dytran igen finom időbeli diszkretizációt igénylő feladatok (pl. tranziens jelenségek) megoldására alkalmas program, -Patran egy menüvezérelt grafikus felülettel rendelkező pre- és posztprocesszor, amely teljes mértékben kiszolgálja a többi alkalmazást.  A képzés tananyagában a hegesztett kötések méretezése, valamint statikus és dinamikus igénybevételekkel szembeni viselkedése igen fontos témakör. Hangsúlyosnak tartjuk azt, hogy a hegesztési folyamat során bekövetkező mechanikai, termodinamikai és transzport folyamatokról minél teljesebb kép alakuljon ki a hallgatókban, amihez a korszerű modellező eszközök alkalmazását elengedhetetlennek tartjuk.  Az oktatás során tervezzük a szemléltetést és a modellezés lehetőségeinek bemutatását. Cél, hogy a hallgatók a végeselem analízissel kapott eredményeket értő módon tudják elemezni, felhasználni.

24 7.6. A képzés meghirdetése: 2010. júl. 1 – 2011. nov. 30. a) A végzett hallgatók körében, akik min. 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a hegesztés területén. (Meghirdetés e-mailben, főiskola honlapján, a régió újságaiban); b) II-III. éves gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók körében.  Résztvevők kiválasztása: a) 20-30 fő végzett hallgató (igazolt gyakorlat, munkahelyi vélemény, ajánlás), b) 20-30 fő II-III. éves gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos nappali tagozatos hallgató (jó tanulmányi eredmény, a hegesztés témakörével kapcsolatban álló tantárgyakból ).

25 7.7. A képzés megszervezése, lebonyolítása: 2011. jan. 1 – 2011. dec 31.  Elméleti és gyakorlati oktatók kiválasztása, az elméleti és gyakorlati képzés végrehajtása az MMK tantermeiben és a hegesztő műhelyében. A képzés időrendje: heti két nap (P-Szo), 2x8 óra = 16 óra/hét.  Az elméleti tárgyakat javarészt a projektbe bevont kari oktatók oktatják, néhány témakör oktatására külső szakértőket, a téma elismert szakembereit kérjük fel.  A gyakorlati képzés 15 fős csoportokban, 4 csoportban történik az MMK hegesztő laborban. A gyakorlati képzés egy része (program szerint 20 óra, tehát a 4 csoportban összesen 80 óra) külső cégnél (Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.) történik a különleges hegesztési eljárások bemutatására: plazma, elektronsugaras, lézersugaras hegesztés, ellenállás és dörzshegesztés, fedett ívű hegesztés ( Az MMK hegesztő műhelye nem rendelkezik a felsorolt különleges hegesztő berendezésekkel).

26 7.8. Vizsgára való felkészítés, elméleti vizsgáztatás megszervezése, lebonyolítása: 2011. okt. 1 – 2012 márc. 31.  Vizsgafelkészítés: 6 óra/témakör, összesen 24 óra.  A vizsga célja annak megítélése, hogy a képzésen résztvevő hallgató alkalmas-e tudásának és ismereteinek alkalmazására az ipari gyakorlatban a hegesztőtechnológus által megoldandó feladatokban (MSZ EN 729).  Ezt a 4.a-4.d pontokban felsorolt tárgykörök írásbeli és szóbeli vizsgája során kell a jelöltnek igazolnia. Az írásbeli vizsga időtartama tárgykörönként 1,5 óra, teljes időtartama 6 óra. A valamennyi tárgykört tartalmazó szóbeli vizsga időtartama személyenként 1 óra.  A vizsgát a Meghatalmazott Nemzeti Testület (ANB) felügyelete mellett kell lefolytatni Budapesten az MHtE-nél.

27 7.9. Elégedettségmérés, a képzés értékelése, a következő képzés meghirdetése. 2012. jan. 1 – márc. 31.  A végzett hallgatók körében kérdőíves elégedettségmérést végzünk, majd ezek kiértékelése után a képzésben résztvevő oktatók bevonásával értékeljük az első képzés tapasztalatait, összegyűjtjük a résztvevőknek a képzés fejlesztésére vonatkozó javaslatait.  Ezzel párhuzamosan megtörténik a 2012. szeptemberében kezdődő következő képzés meghirdetése mind a már gyakorlattal rendelkező végzett hallgatók, mind a nappalis hallgatók körében.

28 7.10. A képzési program fejlesztése, átdolgozása: 2011.okt.1 – 2012.márc. 31.  Az első képzés végrehajtásának, valamint a vizsgáztatás tapasztalatainak figyelembevételével a képzési program készítői átdolgozzák a képzési programot, szükség szerint javaslatot tesznek a tananyag átdolgozására, fejlesztésére, a szemléltető anyagok fejlesztésére. 7.11. Projekt zárása: 2012. márc. 31  A projekt zárásaként megtörténik a Nemzetközi hegesztőtechnológus oklevelek átadása, a megvalósított képzés eredményeinek és a tanulságainak ismertetése. 7.12. A képzés újraindítása: 2012. szept. 1.

29 8. Összefoglalás  A projekt végrehajtásával a karon folyó műszaki, elsősorban gépészmérnök képzés tárgyi-technikai feltételei jelentősen javulnak;  A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának, mint képzési helynek a pályázati forrás felhasználásával történő akkreditálásával megteremtjük a Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés feltételeit;  Az IWT Nemzetközi Hegesztőtechnológus képesítéssel és az ehhez kapcsolódó német szakmai nyelv elsajátításával gépészmérnök hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítani tudjuk.

30 Köszönöm szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nyitókonferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések