Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán"— Előadás másolata:

1 Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán
Dr. Szigeti Ferenc: Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán Nyitókonferencia 2010. augusztus 30.

2 Főbb témakörök: A projekt célja A képzés célja A képzés jellemzői
A képzés indoklása, időszerűsége A képzésben való részvétel feltételei A képzés fenntarthatósága A projekt szakmai tartalma 8. Összefoglalás Főbb témakörök:

3 1. A projekt célja: A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán folyó gépészmérnök képzés gyakorlatorientáltságának erősítése, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő fejlesztése; Gépészmérnök képzés fejlesztése Nemzetközi (európai) Hegesztőtechnológus (IWT) képzés feltételeinek teljesítéséhez.

4 2. A Nemzetközi Hegesztőtechnológus („International Welding Technologist” , IWT) képzés célja:
A képzésben résztvevők legyenek képesek az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) irányelveiben foglalt, hegesztési felelősi gyakorlatban lényeges hegesztéstechnológiák alkalmazására; Olyan általános szakismeretekkel rendelkezzenek, amelyek elegendők az üzemszerű hegesztési gyártás tervezéséhez, kivitelezéséhez, felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és irányításához. A képzés tematikája és tartalma feleljen meg az MSZ EN 719 szerinti követelményeknek.

5 3. A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés jellemzői:
A tervezett képzés a műszaki karon folyó alapképzésre épül, bemeneti feltétele a Műszaki Karon szerzett gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépészmérnöki oklevél; A képzési program Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) általi akkreditálása garantálja a képzés színvonalát, szakmai tartalmát, gyakorlatorientáltságát; Az MHtE általi vizsgáztatás biztosítja a nemzetközileg elfogadott követelmény- rendszereknek való megfelelést, A képzési programba illeszkedő német szaknyelvi modul elsajátítása lehetővé teszi a végzett hallgatók külföldi vállalatoknál való tapasztalatszerzését, elhelyezkedését, illetve a külföldi tulajdonú magyarországi ipari vállalatoknál történő elhelyezkedést.

6 4. A képzés indoklása, időszerűsége:
A Nemzetközi Hegesztőtechnológus diplomát adó képzési formára jelenleg az Észak-alföldi Régióban nincs képző intézmény; Ugyanakkor a hegesztett szerkezetek gyártásához érvényben lévő szabványok előírják, hogy a gyártó rendelkezzen megfelelő számú és kompetens hegesztési személyzettel: meghatalmazott hegesztési felelőssel és a hozzá beosztott, megfelelő felkészültségű szakemberekkel; A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képesítés az MSZ ISO és MSZ EN ISO szerinti hegesztési felelősi munkakör ellátására jogosít. (hegesztési felelős: a hegesztés felügyeletét ellátó személy, aki teljes körű műszaki ismeretekkel rendelkezik a hegesztés tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében felmerülő feladatok és felelősség tekintetében); A nemzetközi hegesztőtechnológus képzés a gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnök hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítja.

7 5. A képzésben való részvétel és vizsga feltételei
Legalább 2 éves hegesztési vagy rokon területen megszerzett és igazolt gyakorlat. Ezzel a feltétellel történik a már végzett hallgatók körében a képzés meghirdetése (20-30 fő). A II-III. éves nappalis gépészmérnök hallgatók számára is meghirdetjük a képzést, lehetőséget biztosítunk hallgató számára az elméleti és a gyakorlati képzésen való részvételre. A képzés végén a hallgatók számára elővizsgát tartunk és igazolást adunk ki a képzésen való részvételükről, valamint az elővizsga követelményeinek teljesítéséről ( az igazolás előnyt jelent számukra a munkahelykeresésük, ill. elhelyezkedésük során.); 2 éves, a hegesztés területén megszerzett gyakorlat után bejelentkezhetnek a Nemzetközi Hegesztőtechnológusi vizsgára az MHtE-nél (A vizsga előtt számukra külön ismeretfelújító vizsgára felkészítő képzést szervezünk.).

8 6. A képzés fenntarthatósága
A pályázati forrás felhasználásával megteremtjük a Nemzetközi Hegesztőtechnológus (IWT) diplomát adó képzés korszerű tárgyi-technikai feltételeit a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán. A pályázati támogatással megtörténik az EWF követelményeinek megfelelő, korszerű, lektorált képzési program kidolgozása, az oktatást segítő szoftverek beszerzése, az MMK mint képzési hely akkreditálása, a képzés meghirdetése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás megszervezése, lebonyolítása. A projekt lezárása után a következő ciklusban képzésre jelentkező hallgatóknak az oktatói óradíjat, a jegyzetek költségét és a vizsgadíjat kell kifizetnie, így a képzés a továbbiakban a jelentkezők részvételi díjának befizetésével önfenntartóvá tehető.

9 A hegesztő laboratóriumunk korszerűsítése, fejlesztése jelenleg is folyik:
Az EU követelményeket kielégítő elszívó rendszer beszerelésével; A vonatkozó szabványoknak megfelelő hegesztőfülkék kialakításával; Plazmavágó berendezésünk CNC vezérlésűvé való átalakításával (saját kivitelezésben); Korszerű hegesztő berendezésekkel rendelkezünk (fogyóelektródás semleges és aktív védőgázas hegesztésre alkalmas MIG/MAG illetve TIG gépekkel, amelyek impulzus hegesztésre is alkalmasak) A képzéshez szükséges személyi feltételek biztosítottak, a projektben résztvevő oktatók: - 4 főiskolai tanár (PhD), - 1 főiskolai tanársegéd (doktorandusz), - 3 műszaki oktató, gépészmérnök, - 1 anyagvizsgáló technikus, ipari radiológus, valamint külső szakértők a Miskolci Egyetem ill. az MHtE részéről.

10

11

12

13 A Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzéshez létrehozott laboratóriumi háttér és eszközpark a gépészmérnök és mezőgazdasági gépészmérnök képzés tárgyi feltételeit is jelentősen javítja; A pályázatból beszerzendő eszközök és berendezések felhasználásával a hegesztés témaköreinek oktatásával foglalkozó tantárgyak (Gyártástechnológia I; Anyagismeret és gyártástechnológia I-II) jobban szemléltethetők, a bemutató gyakorlatok hatékonyabb ismeretátadást tesznek lehetővé.

14 7. A projekt szakmai tartalma
7.1. A képzés megvalósításához szükséges eszköz és műszerfejlesztés: május 1 – április 30. a) Intelligens többcélú oktatói bemutató hegesztő asztal beszerzése: Működése: a bemutató hegesztő asztalon a szakoktató elvégzi a hegesztés előkészítő munkáit (lemezek, illesztési hézag beállítása, munkadarab rögzítése, stb.), amelyeket a hallgatók szabad szemmel figyelhetnek. A hegesztés megkezdése előtt az asztal síkjából a villamos ív UV-fénye hatására elsötétedő védőernyő emelkedik fel, amely a bemutató teret U-alakban körülveszi, így a hallgatókat megvédi a hegesztés során előforduló veszélyektől (UV-fényhatások, fröcskölés, hőáramok). A bemutató hegesztő asztal kielégíti az EU-ban érvényes, munkavédelemre vonatkozó követelményeket.

15

16 b) Központi gázellátó rendszer kiépítése:
Jelenleg a hegesztő laboratóriumunkban minden hegesztő fülkének külön palackról biztosítjuk a gázellátását. Így a működés gazdaságtalan, hiszen a palackok bérleti díja magas. Továbbá jelenleg kevert védőgázokkal való hegesztésnél minden fülkéhez külön gázkeverőre és több gázpalackra van szükség. Központi gázellátó rendszer kiépítésével lehetővé válik néhány gázpalack felhasználásával az összes (8 db) hegesztő fülke gázellátása illetve egyetlen központi gázkeverővel beállítható a szükséges összetételű védőgázkeverék.

17

18 c) Virtuális hegesztő mozgás gyakorló eszköz beszerzése:
A virtuális hegesztő munkapad virtuális hegesztési környezetet biztosít a hegesztők gyakorlati képzésének megvalósításához, amely a hegesztési poziciók széles körének gyakorlását teszi lehetővé. A hegesztés oktató szimulátor ultrahangos mozgáskövető rendszerrel van felszerelve a hegesztés során előforduló (gyakran bonyolult) mozgáskoordináció lekövetésére. Az eszköz továbbá gravitációs szenzorokkal is fel van szerelve, mely lehetővé teszi a legkülönfélébb pozíciókban történő gyakorlást a tanulók számára. A szimulációs technika új távlatokat nyit a hegesztők képzésében: A tanulók egy környezetbarát, biztonságos rendszer segítségével sajátíthatják el a hegesztés alapjait a hegesztés során előforduló veszélyforrások ( UV fényhatások , fröcskölés, hőártalmak, stb.) káros hatásai nélkül.

19

20 7. 2. A beszerzett berendezések installálása, üzembe helyezése: 2010
7.2. A beszerzett berendezések installálása, üzembe helyezése: okt. 1 – márc. 30. A beszerzett berendezéseknek a Műszaki és Mezőgazdasági Kar laboratóriumában történő telepítése, üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása szükséges. 7.3. MMK, mint képzési hely akkreditálása: okt. 1 – ápr. 30. A Nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT) képzés szakmai felügyeletét a magyar ANB (Meghatalmazott Nemzeti Testület) látja el. A képzés szervezésére és lebonyolítására az ANB által tanúsított intézmények jogosultak. A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának meg kell szereznie a képzésre vonatkozó akkreditációt (a képzés személyi és tárgyi-technikai feltételeinek megfelelőségére vonatkozóan) ahhoz, hogy az EWF által kiadott irányelvek és előírások szerint meghirdethesse a képzést.

21 7.4. A képzés programjának kidolgozása: 2010. júl. 1 – 2010. nov. 30.
A képzés tananyaga: a) Hegesztési eljárások és berendezések: 80 óra b) Anyagok és viselkedésük a hegesztés során: 80 óra c) Hegesztett kötések méretezése és tervezése: 40 óra d) Hegesztett szerkezetek gyártása és gyártástervezése 80 óra e) Gyakorlati képzés óra f) Német szaknyelvi képzés: óra Összesen: óra Az egyes tantárgycsoportokon belül részletes tematika készül, órabeosztással, az MHtE vizsgakövetelményeinek figyelembe vételével. A kidolgozott képzési programot külső szakértők, az MHtE szakemberei, valamint egyetemi, főiskolai oktatók lektorálják.

22 7.5. Jegyzetek, oktató filmek, CD-k, oktatást segítő szoftverek beszerzése: júl. 1 – ápr. 1. Az oktatáshoz a tananyag elsajátítását segítő szoftverek, CD-k, szemléltető anyagok, oktató filmek, beszerzését tervezzük, közülük a fontosabbak: a) Hegesztéstechnológia tervező szoftver: -A HEGTECH 4.1 programcsomag hegesztéstechnológiai tervező és lekérdező rendszer. -A programmal alapvetően gyártói hegesztési utasítások állíthatók elő, azonban a program hozaganyag szükségletet, energia felhasználást, ívégési időt is számol, így alapadatokat szolgáltat költségelemzéshez, illetve gyártási programok, kapacitások számításához. -A programcsomag kezelői programjával hegesztési technológiákat lehet tervezni tompa- és sarokvarratos hegesztett kötésekhez. -A programcsomag tartalmazza a heg.technológia készítéséhez szükséges EQUIST Platinum acélkalauzt is

23 b) Marc végeselem szoftver:
A beszerezni kívánt szoftvercsomag elemei: - MD Nastran integrált multidiszciplináris CAE alkalmazás, - Marc kifejezetten nemlineáris feladatokra kifejlesztett végeselem szoftver, - Dytran igen finom időbeli diszkretizációt igénylő feladatok (pl. tranziens jelenségek) megoldására alkalmas program, -Patran egy menüvezérelt grafikus felülettel rendelkező pre- és posztprocesszor, amely teljes mértékben kiszolgálja a többi alkalmazást. A képzés tananyagában a hegesztett kötések méretezése, valamint statikus és dinamikus igénybevételekkel szembeni viselkedése igen fontos témakör. Hangsúlyosnak tartjuk azt, hogy a hegesztési folyamat során bekövetkező mechanikai, termodinamikai és transzport folyamatokról minél teljesebb kép alakuljon ki a hallgatókban, amihez a korszerű modellező eszközök alkalmazását elengedhetetlennek tartjuk. Az oktatás során tervezzük a szemléltetést és a modellezés lehetőségeinek bemutatását. Cél, hogy a hallgatók a végeselem analízissel kapott eredményeket értő módon tudják elemezni, felhasználni.

24 7.6. A képzés meghirdetése: 2010. júl. 1 – 2011. nov. 30.
a) A végzett hallgatók körében, akik min. 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a hegesztés területén. (Meghirdetés ben, főiskola honlapján, a régió újságaiban); b) II-III. éves gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök hallgatók körében. Résztvevők kiválasztása: a) fő végzett hallgató (igazolt gyakorlat, munkahelyi vélemény, ajánlás), b) fő II-III. éves gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos nappali tagozatos hallgató (jó tanulmányi eredmény, a hegesztés témakörével kapcsolatban álló tantárgyakból ).

25 7. 7. A képzés megszervezése, lebonyolítása: 2011. jan. 1 – 2011
7.7. A képzés megszervezése, lebonyolítása: jan. 1 – dec 31. Elméleti és gyakorlati oktatók kiválasztása, az elméleti és gyakorlati képzés végrehajtása az MMK tantermeiben és a hegesztő műhelyében. A képzés időrendje: heti két nap (P-Szo), 2x8 óra = 16 óra/hét. Az elméleti tárgyakat javarészt a projektbe bevont kari oktatók oktatják, néhány témakör oktatására külső szakértőket, a téma elismert szakembereit kérjük fel. A gyakorlati képzés 15 fős csoportokban, 4 csoportban történik az MMK hegesztő laborban. A gyakorlati képzés egy része (program szerint 20 óra, tehát a 4 csoportban összesen 80 óra) külső cégnél (Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.) történik a különleges hegesztési eljárások bemutatására: plazma, elektronsugaras, lézersugaras hegesztés, ellenállás és dörzshegesztés, fedett ívű hegesztés ( Az MMK hegesztő műhelye nem rendelkezik a felsorolt különleges hegesztő berendezésekkel).

26 7.8. Vizsgára való felkészítés, elméleti vizsgáztatás megszervezése, lebonyolítása: okt. 1 – 2012 márc. 31. Vizsgafelkészítés: 6 óra/témakör, összesen 24 óra. A vizsga célja annak megítélése, hogy a képzésen résztvevő hallgató alkalmas-e tudásának és ismereteinek alkalmazására az ipari gyakorlatban a hegesztőtechnológus által megoldandó feladatokban (MSZ EN 729). Ezt a 4.a-4.d pontokban felsorolt tárgykörök írásbeli és szóbeli vizsgája során kell a jelöltnek igazolnia. Az írásbeli vizsga időtartama tárgykörönként 1,5 óra, teljes időtartama 6 óra. A valamennyi tárgykört tartalmazó szóbeli vizsga időtartama személyenként 1 óra. A vizsgát a Meghatalmazott Nemzeti Testület (ANB) felügyelete mellett kell lefolytatni Budapesten az MHtE-nél.

27 7.9. Elégedettségmérés, a képzés értékelése, a következő képzés meghirdetése jan. 1 – márc. 31. A végzett hallgatók körében kérdőíves elégedettségmérést végzünk, majd ezek kiértékelése után a képzésben résztvevő oktatók bevonásával értékeljük az első képzés tapasztalatait, összegyűjtjük a résztvevőknek a képzés fejlesztésére vonatkozó javaslatait. Ezzel párhuzamosan megtörténik a szeptemberében kezdődő következő képzés meghirdetése mind a már gyakorlattal rendelkező végzett hallgatók, mind a nappalis hallgatók körében.

28 7.12. A képzés újraindítása: 2012. szept. 1.
7.10. A képzési program fejlesztése, átdolgozása: 2011.okt.1 – 2012.márc. 31. Az első képzés végrehajtásának, valamint a vizsgáztatás tapasztalatainak figyelembevételével a képzési program készítői átdolgozzák a képzési programot, szükség szerint javaslatot tesznek a tananyag átdolgozására, fejlesztésére, a szemléltető anyagok fejlesztésére. 7.11. Projekt zárása: márc. 31 A projekt zárásaként megtörténik a Nemzetközi hegesztőtechnológus oklevelek átadása, a megvalósított képzés eredményeinek és a tanulságainak ismertetése. 7.12. A képzés újraindítása: szept. 1.

29 8. Összefoglalás A projekt végrehajtásával a karon folyó műszaki, elsősorban gépészmérnök képzés tárgyi-technikai feltételei jelentősen javulnak; A Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karának, mint képzési helynek a pályázati forrás felhasználásával történő akkreditálásával megteremtjük a Nemzetközi Hegesztőtechnológus képzés feltételeit; Az IWT Nemzetközi Hegesztőtechnológus képesítéssel és az ehhez kapcsolódó német szakmai nyelv elsajátításával gépészmérnök hallgatóink munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeit nagymértékben javítani tudjuk.

30 Köszönöm szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "Nemzetközi hegesztőtechnológus(IWT) képzés a Nyíregyházi Főiskolán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések