Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fizika feladatok szerepe a tanításban Készítette: Dr. Varga Klára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fizika feladatok szerepe a tanításban Készítette: Dr. Varga Klára."— Előadás másolata:

1 A fizika feladatok szerepe a tanításban Készítette: Dr. Varga Klára

2 „ Megfigyelés, kísérlet, mérés és számolás nélkül nincs és számolás nélkül nincs természetkutató munka, természetkutató munka, nem születik tudás” nem születik tudás” ( Leonardo da Vinci )

3 A fizika feladatok Fizikai feladatnak nevezünk minden olyan problémát, amelynek megoldása fizikai jelenségek vagy mennyiségek közötti összefüggések felhasználását teszik szükségessé. Fizikai feladatnak nevezünk minden olyan problémát, amelynek megoldása fizikai jelenségek vagy mennyiségek közötti összefüggések felhasználását teszik szükségessé. A fizikai feladatok szerepe és feladata: A fizikai feladatok szerepe és feladata: a. segítségükkel világosabbak, pontosabbak, alkalmazhatóbbak lesznek a fizikai fogalmak, a. segítségükkel világosabbak, pontosabbak, alkalmazhatóbbak lesznek a fizikai fogalmak, b. a gondolkodóképesség, az önálló gondolkodás fejlesztését nagyban segítik, b. a gondolkodóképesség, az önálló gondolkodás fejlesztését nagyban segítik, c. az ismeretek összefüggésekben való látását kívánják meg, c. az ismeretek összefüggésekben való látását kívánják meg, d. alkalmazásukkal eldönthető, a tudás mellett érti-e, képes-e ismereteit alkalmazni a tanuló, képes-e önálló, alkotó munkára, d. alkalmazásukkal eldönthető, a tudás mellett érti-e, képes-e ismereteit alkalmazni a tanuló, képes-e önálló, alkotó munkára,

4 A fizika feladatok A fizika feladatok szerepe és feladatai: A fizika feladatok szerepe és feladatai: e. a fizika különböző fejezetei közötti összefüggések felhasználását igénylik, e. a fizika különböző fejezetei közötti összefüggések felhasználását igénylik, f. az ismeretek rögzítésének, erősítésének, megszilárdításának fontos eszköze, f. az ismeretek rögzítésének, erősítésének, megszilárdításának fontos eszköze, g. a mindennapokhoz, az élethez viszik közel a fizikát, g. a mindennapokhoz, az élethez viszik közel a fizikát, h. alkalmasak a tanulók fizikai ismereteinek bővítésére, h. alkalmasak a tanulók fizikai ismereteinek bővítésére, i. mindezek a tulajdonságok alkalmassá teszik a tantervi ismeretek, jártasságok elsajátításának ellenőrzésére is. i. mindezek a tulajdonságok alkalmassá teszik a tantervi ismeretek, jártasságok elsajátításának ellenőrzésére is.

5 Feladattípusok Feladattípusok A válaszadás módja szerint: A válaszadás módja szerint: 1. feleletválasztásos feladatok (zárt kérdések): a feladatok után általában 3-6 alternatív válasz szerepel. Megoldása során a felsorolt lehetőségek közül a helyes választ kell megjelölni. 1. feleletválasztásos feladatok (zárt kérdések): a feladatok után általában 3-6 alternatív válasz szerepel. Megoldása során a felsorolt lehetőségek közül a helyes választ kell megjelölni. Fajtái: a. egyszerű választás ( több válasz közül egy helyes, több helyes vagy hibás válasz kiválasztása), Fajtái: a. egyszerű választás ( több válasz közül egy helyes, több helyes vagy hibás válasz kiválasztása), b. többszörös választás (több válasz közül egy vagy kettő, vagy három, vagy mind az összes helyes), b. többszörös választás (több válasz közül egy vagy kettő, vagy három, vagy mind az összes helyes), c. alternatív választás ( c. alternatív választás (

6 Feladattípusok A válaszadás módja szerint 1. Feleletválasztásos feladatok Fajtái: d. válaszok illesztése ( egy az egyhez, több az egyhez, többszörös hozzárendelés, párosítás) Fajtái: d. válaszok illesztése ( egy az egyhez, több az egyhez, többszörös hozzárendelés, párosítás) e. relációanalízis ( A megoldás során a tanulónak ki kell választani a megfelelő választ az összes lehetséges válaszvariáció közül) e. relációanalízis ( A megoldás során a tanulónak ki kell választani a megfelelő választ az összes lehetséges válaszvariáció közül)

7 Feladattípusok 2. feleletalkotásos feladatok esetén a válaszadónak önállóan kell megfogalmazni a választ, megoldani a feladatot. A feleletalkotásos feladatokkal a tudás többféle összetevőit lehet tesztelni, de javításuk, kódolásuk általában több figyelmet igényel. 2. feleletalkotásos feladatok esetén a válaszadónak önállóan kell megfogalmazni a választ, megoldani a feladatot. A feleletalkotásos feladatokkal a tudás többféle összetevőit lehet tesztelni, de javításuk, kódolásuk általában több figyelmet igényel. Fajtái: - kiegészítés (mondatok, állítások kiegészítése), Fajtái: - kiegészítés (mondatok, állítások kiegészítése), - rövid válasz (szavak, számok megadása), - rövid válasz (szavak, számok megadása), - hosszú válasz (hosszabb kifejezések, egész mondat) - hosszú válasz (hosszabb kifejezések, egész mondat) - esszé típusú feladatok ( több mondatból álló összefüggő szöveg) - esszé típusú feladatok ( több mondatból álló összefüggő szöveg)

8 Feladatok és azok megoldása a tanítási órákon A feladatok megoldása hatékony módszer a tanulók képességeinek fejlesztéséhez, a tananyag eredményes feldolgozásához. Feladatmegoldásnak tekinthetünk minden olyan általunk kijelölt tevékenységet, amelyet a tanulók önállóan, párban, vagy csoportban végeznek. Ilyen értelemben megkülönböztethetünk iskolai – és házi feladatot; a tevékenység jellegét tekintve szóbeli, írásbeli, rajzos vagy gyakorlati feladatot. A feladatok lehetnek számításos és nem számításos feladatok. A feladatok megoldása hatékony módszer a tanulók képességeinek fejlesztéséhez, a tananyag eredményes feldolgozásához. Feladatmegoldásnak tekinthetünk minden olyan általunk kijelölt tevékenységet, amelyet a tanulók önállóan, párban, vagy csoportban végeznek. Ilyen értelemben megkülönböztethetünk iskolai – és házi feladatot; a tevékenység jellegét tekintve szóbeli, írásbeli, rajzos vagy gyakorlati feladatot. A feladatok lehetnek számításos és nem számításos feladatok.

9 Feladatok és azok megoldása a tanítási órákon A tanítás - tanulás folyamatában betöltött szerepüktől függően általában az ismeretek rögzítését vagy alkalmazását szolgálhatják a feladatmegoldások. A feladatmegoldás csak akkor fejlesztő hatású, ha a tanulók rendelkeznek a feladatok megoldásához szükséges ismeretekkel, készségekkel, képességekkel; értik a feladatokban rejlő kérdést, problémát; ismerik a helyes megoldás módszerét, technikáját. E feltételeknek a tanulók különböző mértékben tudnak megfelelni, ezért célszerű a feladatok differenciálása. A tanítás - tanulás folyamatában betöltött szerepüktől függően általában az ismeretek rögzítését vagy alkalmazását szolgálhatják a feladatmegoldások. A feladatmegoldás csak akkor fejlesztő hatású, ha a tanulók rendelkeznek a feladatok megoldásához szükséges ismeretekkel, készségekkel, képességekkel; értik a feladatokban rejlő kérdést, problémát; ismerik a helyes megoldás módszerét, technikáját. E feltételeknek a tanulók különböző mértékben tudnak megfelelni, ezért célszerű a feladatok differenciálása.

10 Feladatok és azok megoldása a tanítási órákon A feladatok az ismeretek felidézését, rendszerezését és gyakorlását szolgálják. Lehetőséget adnak a felkészültség ellenőrzésére és a önellenőrzésre is. Az általunk megalkotott feladatoknak illeszkedni kell a tantervhez, a tanterv által előírt ismeretanyagot kell feldolgoznunk. Úgy kell összeválogatni a feladatokat, hogy azok motiválók, ösztönzők, érdeklődést-felkeltők legyenek. Egy-egy feladat megoldása után beszéljük meg a helyes megoldást, elemezzük a kapott eredményeket. A feladatok az ismeretek felidézését, rendszerezését és gyakorlását szolgálják. Lehetőséget adnak a felkészültség ellenőrzésére és a önellenőrzésre is. Az általunk megalkotott feladatoknak illeszkedni kell a tantervhez, a tanterv által előírt ismeretanyagot kell feldolgoznunk. Úgy kell összeválogatni a feladatokat, hogy azok motiválók, ösztönzők, érdeklődést-felkeltők legyenek. Egy-egy feladat megoldása után beszéljük meg a helyes megoldást, elemezzük a kapott eredményeket.

11 Feladatok és azok megoldása a tanítási órákon A feladatok összeállításánál követelmény a fokozatosság elvének betartása. A feladatok szövege világos, egyértelmű legyen, a benne szereplő adatok reálisak legyenek. A feladatok összeállításánál követelmény a fokozatosság elvének betartása. A feladatok szövege világos, egyértelmű legyen, a benne szereplő adatok reálisak legyenek. A feladatok megoldásához elengedhetetlen a megfelelő fizikai tények, jelenségek, összefüggések, törvények pontos ismerete, azok alkalmazása. Szükséges a feladatmegoldás egymást követő lépéseinek, menetének alkalmazása és a gondolkodás. A feladatok megoldásához elengedhetetlen a megfelelő fizikai tények, jelenségek, összefüggések, törvények pontos ismerete, azok alkalmazása. Szükséges a feladatmegoldás egymást követő lépéseinek, menetének alkalmazása és a gondolkodás.

12 A feladatmegoldás lépései: 1. A feladat szövegének elolvasása és megértése, 1. A feladat szövegének elolvasása és megértése, 2. az ismert mennyiségek kigyűjtése, az ismeretlen mennyiség és mértékegységének felírása, 2. az ismert mennyiségek kigyűjtése, az ismeretlen mennyiség és mértékegységének felírása, 3. a. a használni kívánt összefüggés felírása, 3. a. a használni kívánt összefüggés felírása, b. a feladat logikai úton történő megoldása, b. a feladat logikai úton történő megoldása, 4. behelyettesítés a mértékegységekkel együtt, 4. behelyettesítés a mértékegységekkel együtt, 5. számítás elvégzése, 5. számítás elvégzése, 6. a kapott eredmény elemzése, 6. a kapott eredmény elemzése, 7. válaszadás a kérdésre. 7. válaszadás a kérdésre.

13 Rejtvény típusú feladatok Ide tartozhatnak a betűrejtvények, képrejtvények, szókereső típusú rejtvények, szóösszeállító feladatok, keresztrejtvények. A fizika feladatok nem egyszerű rejtvények, nem is játékok, mögöttük a természet törvényei, a természet jelenségei vannak. De ezért, vagy éppen ezért lehetnek szórakoztatók is. A rejtvényekkel is lehet motiválni, érdeklődést felkelteni. A rejtvényfejtés során a megértés szintjét kell elérni. Ide tartozhatnak a betűrejtvények, képrejtvények, szókereső típusú rejtvények, szóösszeállító feladatok, keresztrejtvények. A fizika feladatok nem egyszerű rejtvények, nem is játékok, mögöttük a természet törvényei, a természet jelenségei vannak. De ezért, vagy éppen ezért lehetnek szórakoztatók is. A rejtvényekkel is lehet motiválni, érdeklődést felkelteni. A rejtvényfejtés során a megértés szintjét kell elérni.

14 Rejtvény típusú feladatok Nem elég ráismerni az adott jelenségre, fogalomra, illetve az azt jelölő szóra, névre, hanem a tanulóknak kell kimondani, leírni a jelenség nevét. Az egyszerűbb rejtvényeket egyéb kérdésekkel, feladatokkal is ki lehet egészíteni, ezáltal azok egészen összetett feladatokká válhatnak. Ezeket a feladatokat is megoldhatják a tanulók önállóan, párban, csoportban is, illetve frontális osztálymunkában. Nem elég ráismerni az adott jelenségre, fogalomra, illetve az azt jelölő szóra, névre, hanem a tanulóknak kell kimondani, leírni a jelenség nevét. Az egyszerűbb rejtvényeket egyéb kérdésekkel, feladatokkal is ki lehet egészíteni, ezáltal azok egészen összetett feladatokká válhatnak. Ezeket a feladatokat is megoldhatják a tanulók önállóan, párban, csoportban is, illetve frontális osztálymunkában.

15 Rejtvények 1. Rakja jó sorrendbe a betűket, és egy – egy természettudós nevét kapja. Kiről van szó? 1. Rakja jó sorrendbe a betűket, és egy – egy természettudós nevét kapja. Kiről van szó? Z U M L K S B U O Z U M L K S B U O M E E V N G E J E L Y M E E V N G E J E L Y P S Z I A T R A G O P S Z I A T R A G O Megfejtés: Megfejtés: K O L U M B U S Z K O L U M B U S Z M E N G Y E L E J E V M E N G Y E L E J E V P I T A G O R A S Z P I T A G O R A S Z

16 Rejtvények Fejtse meg a rejtvényt! Fejtse meg a rejtvényt! a. TAZROBMOD a. TAZROBMOD b. MÁKFELFORSZÍN b. MÁKFELFORSZÍN c. ÁRVÍOZÓZT c. ÁRVÍOZÓZT d. NYKÁIVNSCÁS d. NYKÁIVNSCÁS e. BTMEOTDŐ e. BTMEOTDŐ

17 Rejtvények Megoldások: Megoldások: a. DOMBORZAT a. DOMBORZAT b. FELSZÍNFORMÁK b. FELSZÍNFORMÁK c. VÍZTÁROZÓ c. VÍZTÁROZÓ d. ÁSVÁNYKINCS d. ÁSVÁNYKINCS e. DOMBTETŐ e. DOMBTETŐ

18 Rejtvények Rakja helyes sorrendbe a betűket és testneveléssel kapcsolatos szavakat kap. Melyek ezek? Rakja helyes sorrendbe a betűket és testneveléssel kapcsolatos szavakat kap. Melyek ezek? a. ÁLLZENLÁSKÉ a. ÁLLZENLÁSKÉ b. PLDARÖAB b. PLDARÖAB c. ÁTGUFORLÓDURULÁS c. ÁTGUFORLÓDURULÁS d. YÚTÓNJ d. YÚTÓNJ

19 Rejtvények Megfejtés: Megfejtés: a. KÉZENÁLLÁS a. KÉZENÁLLÁS b. RÖPLABDA b. RÖPLABDA c. GURULÓÁTFORDULÁS c. GURULÓÁTFORDULÁS d. NYÚJTÓ d. NYÚJTÓ

20 Rejtvények Keressen legalább 4 testneveléssel kapcsolatos szót a táblázatban a betűk helyes összeolvasásával! Keressen legalább 4 testneveléssel kapcsolatos szót a táblázatban a betűk helyes összeolvasásával! LSZAL BAXKA UTBOG ZÁNDP OGYSA

21 Rejtvények MEGFEJTÉS: MEGFEJTÉS: LABDA LABDA BUZOGÁNY BUZOGÁNY SZALAG SZALAG

22 Rejtvények

23 Rejtvények Megfejtések: Megfejtések: a. E N E R G I A a. E N E R G I A b. O L V A D Á S H Ő b. O L V A D Á S H Ő c. P Á R O L G Á S c. P Á R O L G Á S

24 Rejtvények Fejtse meg a képrejtvényeket! Fejtse meg a képrejtvényeket!

25 Rejtvények Megfejtések: Megfejtések: a. G Ő Z G É P a. G Ő Z G É P b. F A J H Ő b. F A J H Ő c. H Ő Á R A M L Á S c. H Ő Á R A M L Á S

26 Rejtvények Keressen a betűhalmazban legalább 4 db fizikával kapcsolatos fogalmat! MÉTER ÁGNES ZÉUSK SSLÓP GEMÖT

27 Rejtvények Megfejtés: Megfejtés: T Ö M E G S Z Á M, T Ö M E G S Z Á M, T Ö M E G, T Ö M E G, M É T E R, M É T E R, É G É S, É G É S, M Á G N E S, M Á G N E S, P Ó L U S P Ó L U S

28 Rejtvények 511 69 10o8 1o2 7X 4 3

29 Rejtvények 1. A folyadék súlyából származó nyomás a …nyomás 1. A folyadék súlyából származó nyomás a …nyomás 2. Nyomást mérünk vele 2. Nyomást mérünk vele 3. A felületi feszültséggel is foglalkozott 3. A felületi feszültséggel is foglalkozott 4. Magyar űrhajós 4. Magyar űrhajós 5. A tömeg a testek …….. mértéke 5. A tömeg a testek …….. mértéke 6. A hőterjedés egyik formája 6. A hőterjedés egyik formája 7. A testek mozgását akadályozhatja 7. A testek mozgását akadályozhatja

30 Rejtvények HI5DROSZ11TATIKAI M6M6M6M6ANOMÉ9TER EÖTVÖS10LORÁN D8D8D8D8 FA1RKASBER2TALAN TEHETETLENSÉ7G H4H4H4H4ŐÁRAMLÁS K3ÖZEGELLENÁLLÁS

31 Rejtvények 1219 144 26 11 7 13 5 8 3 10

32 Rejtvények 1. Tükörről a fénysugarak…….. 1. Tükörről a fénysugarak…….. 2. 6*10db/mol=…..szám 2. 6*10 23 db/mol=…..szám 3. Az elemek helyét jelenti a periódusos rendszerben 3. Az elemek helyét jelenti a periódusos rendszerben 4. Az anyag részecskéi között ható erő 4. Az anyag részecskéi között ható erő 5. A bolygók mozgását törvénybe foglalta 5. A bolygók mozgását törvénybe foglalta 6. Nemesgáz 6. Nemesgáz 7.A gravitációval foglalkozott természettudós 7.A gravitációval foglalkozott természettudós 8. A fizika egyik ága 8. A fizika egyik ága 9. A változó mozgásra jellemző mennyiség 9. A változó mozgásra jellemző mennyiség 10.Légköri fényjelenség 10.Légköri fényjelenség

33 Rejtvények VISSZAVERŐDNEK AVOGADRO RENDSZÁM KOHÉZIÓS KEPLER HÉLIUM GALILEI MECHANIKA GYORSULÁS SZIVÁRVÁNY

34 Rejtvények 7XXXXX 2XXXXXXX 310 8XXXXXXX 1XXXX 59XXXXXXX 64XX

35 Rejtvények Fejtse meg a rejtvényt! Fejtse meg a rejtvényt! 1. A térképen barnaszín jelöli. 1. A térképen barnaszín jelöli. 2. A Mátra legmagasabb pontja. 2. A Mátra legmagasabb pontja. 3. A főfolyóba ömlenek. 3. A főfolyóba ömlenek. 4. Megyénk legnagyobb folyója 4. Megyénk legnagyobb folyója 5.Budapest, hazánk ………. 5.Budapest, hazánk ………. 6. Az egyik égtáj 6. Az egyik égtáj 7. Hazánk egyik szomszédos országa 7. Hazánk egyik szomszédos országa

36 Rejtvények H E7E7E7E7GYSÉGXXXXX KÉK E2E2E2E2SXXXXXXX MEL L3L3L3L3ÉKFOLYÓ10K T I8I8I8I8SZAXXXXXXX FŐ V1V1V1V1ÁROSAXXXX N5N5N5N5YUGA T9T9T9T9XXXXXX C6C6C6C6S E4E4E4E4HORSZÁG

37 Rejtvények 1.XXXXXXXXXX 2.XXXXXXX 3.XXXXXXXXX 4.XXXX 5.XXXXXXXXX 6.XXXX 7.XXXXXXX 8.XXXX 9.XXXXXXXXX XXXXXXX

38 Rejtvények 1. Az a vonal, amelyen a test mozgás közben végighalad. 1. Az a vonal, amelyen a test mozgás közben végighalad. 2. Az egyik kölcsönhatás. 2. Az egyik kölcsönhatás. 3. A nyomás mértékegysége. 3. A nyomás mértékegysége. 4. Az a pont, ahol az erőhatás a testet éri. 4. Az a pont, ahol az erőhatás a testet éri. 5. Az erő hatásvonalának a forgástengelytől mért távolsága. 5. Az erő hatásvonalának a forgástengelytől mért távolsága. 6. Az egyik halmazállapot. 6. Az egyik halmazállapot. 7. Az az erő, amellyel az egyik test nyomja a másikat. 7. Az az erő, amellyel az egyik test nyomja a másikat. 8. Görög természettudós, ő fedezte fel a felhajtóerő létezését. 8. Görög természettudós, ő fedezte fel a felhajtóerő létezését. 9. Északi és déli pólusa van. 9. Északi és déli pólusa van. 10. A mozgást jellemző egyik mennyiség. 10. A mozgást jellemző egyik mennyiség.

39 Rejtvények 1.PÁLYA 2.TERMIKUS 3.PASCAL 4.TÁMADÁSPONT 5.ERŐKAR 6.CSEPPFOLYÓS 7.NYOMÓERŐ 8.ARKHIMÉDÉSZ 9.MÁGNES SEBESSÉG

40 Számításos fizika feladatok 1. Két helység közötti autóbuszjáraton a kocsik átlagsebessége az egyik irányban 40 km/h, a másik irányban 15 m/s. Mekkora az átlagsebesség a teljes fordulót figyelembe véve? 1. Két helység közötti autóbuszjáraton a kocsik átlagsebessége az egyik irányban 40 km/h, a másik irányban 15 m/s. Mekkora az átlagsebesség a teljes fordulót figyelembe véve? 2. Az 1,5 m/s 2 gyorsulással induló autó 8 s-ig halad egyenletesen gyorsuló mozgással, majd 2. Az 1,5 m/s 2 gyorsulással induló autó 8 s-ig halad egyenletesen gyorsuló mozgással, majd 20 s-ig egyenletesen mozog. Határozzuk meg az autó végsebességét és a megtett út nagyságát! 20 s-ig egyenletesen mozog. Határozzuk meg az autó végsebességét és a megtett út nagyságát!

41 Számításos fizika feladatok- megoldása 1. v1 = 40km/h t1 = s/v1 t2= s/v2 v2 = 15m/s = 54km/h tö = = = = t1 + t 2 s1 = s2 = s tö = = = = s(v1 +v2 )/v1 v2 sö = 2s vátl. = sö /tö vátl. = ? vö = 2s/s(v1 +v2 )/v1 v2 vátl. = 2v1 v2 /(v1 +v2 ) vátl. = 46 km/h

42 2. t1 = 8 s a = 1,5 m/s2 t2 = 20 s tö = 28 s v = ? v = a·t1 = 1,5 m/s2 · 8 s= 12 m/s sö = ? sö = (tö +t2 )·v/2 sö = (28+20) s·12m/s/2 sö = 288 m v(m/s) t(s) 8 28

43 Számításos fizika feladatok 3. Egy játékautó lendkereke 6 cm átmérőjű. Mekkora a fordulatszáma, ha peremének pontjai 7,2 km/h kerületi sebességgel mozognak? (10,6 1/s) 4. A 150 kg tömegű motorkerékpár az indulás után mennyi idő múlva éri el a 36 km/h sebességet, ha a motor húzóereje 300 N? A veszteséget elhanyagoljuk. (5 s)

44 Számításos fizika feladatok- megoldása 3. d = 6 cm = 0,06 m vk = d·П·n vk = 7,2 km/h = 2 m/s n = vk /d·П n = ? n = 2 m/s/(0.06 m·3,14) n = 10,6 1/s 4. m = 150 kg F = (m·Δv)/Δt Δv = 36 km/h= 10m/s Δt = (m·Δv)/F F = 300N Δt = (150kg · 10m/s)/300N Δt = ? Δt = 5 s

45 Számításos fizika feladatok 5. A kétkarú emelő egyik oldalán a forgástengelytől 60 cm-re 6 kg, 35 cm-re 8 kg tömegű test van felfüggesztve. A másik oldalon a forgástengelytől 40 cm-re 2 kg tömegű test függ. Ezen az oldalon mekkora erővel lehet az emelőt egyensúlyban tartani a forgástengelytől 70 cm távolságban? (80 N)

46 Számításos fizika feladatok- megoldása 5. k1 = 60 cm F1 = 60 N k2 = 35 cm F2 = 80 N k3 = 40 cm M1 + M2 = M3 + M4 F3 = 20 N F1·k1 + F2·k2 = F3·k3 + F4·k4 k4 = 70 cm F F4 = (F1·k1 + F2·k2 - F3·k3)/k4 F4 = ? F4 = 80 N F 1 F 2 F 3 F 4

47 Számításos fizika feladatok 6. Egy 50 m mély sóbányából 1,1 g/cm3 sűrűségű sóoldatot kell a felszínre emelni úgy, hogy percenként 360 liter oldat távozzon. Mekkora teljesítménnyel kell a szivattyút üzemeltetni? (3,3 kWatt) 7. Egy bronzszobor tömege 20 kg. Számítsuk ki, mennyi a bronz sűrűsége, ha az 84 % rezet, 10 % cinket és 6 % ónt tartalmaz! ( ( ( (8695,65 kg/m3 )

48 Számításos fizika feladatok- megoldása 6. s = 50 m 6. s = 50 m ρ = 1,1g/cm 3 = 1100 kg/m 3 ρ = 1,1g/cm 3 = 1100 kg/m 3 t = 60 s t = 60 s V = 360 l = 360 dm 3 = 0,36 m 3 V = 360 l = 360 dm 3 = 0,36 m 3 P = ? P = ? P = W/t = F·s/t = m·g·s/t P = W/t = F·s/t = m·g·s/t P = ρ·V·g·s/t P = ρ·V·g·s/t P = 1100kg/m 3 ·0,36m 3 ·10m/s 2 ·50m/60 s P = 1100kg/m 3 ·0,36m 3 ·10m/s 2 ·50m/60 s P = 3300 Watt = 3,3 kWatt P = 3300 Watt = 3,3 kWatt

49 Számításos fizika feladatok- megoldása 7. m = 20 kg 7. m = 20 kg m r = 20 kg ·0,84 = 16,8 kgV r = m r / ρ r m r = 20 kg ·0,84 = 16,8 kgV r = m r / ρ r ρ r = 8960kg/m 3 V r = 16,8kg/8960kg/m 3 ρ r = 8960kg/m 3 V r = 16,8kg/8960kg/m 3 m c = 20 kg ·0,1 = 2 kg V r = 1,87·10 -3 m 3 m c = 20 kg ·0,1 = 2 kg V r = 1,87·10 -3 m 3 ρ c = 7136 kg/m 3 V c = m c /ρ c ρ c = 7136 kg/m 3 V c = m c /ρ c m ó = 20 kg · 0,06 = 1,2 kg V c = 2 kg/7136kg/m 3 m ó = 20 kg · 0,06 = 1,2 kg V c = 2 kg/7136kg/m 3 ρ ó = 7300 kg/m 3 V c = 2,8 ·10 -4 m 3 ρ ó = 7300 kg/m 3 V c = 2,8 ·10 -4 m 3 ρ ötv. = ? V ó = m ó /ρ ó ρ ötv. = ? V ó = m ó /ρ ó V ó = 1,2 kg/7300kg/m 3 V ó = 1,2 kg/7300kg/m 3 V ó = 1,64 ·10 -4 m 3 V ó = 1,64 ·10 -4 m 3 V ö = 2,3 ·10 -3 m 3 V ö = 2,3 ·10 -3 m 3 ρ ötv. = m ö /V ö = 20 kg/ 2,3 ·10 -3 m 3 ρ ötv. = m ö /V ö = 20 kg/ 2,3 ·10 -3 m 3 ρ ötv = 8695,65 kg/m 3 ρ ötv = 8695,65 kg/m 3

50 Számításos fizika feladatok 8. 40 kg-os gyerek korcsolyán állva 2*10 5 Pa nyomást gyakorol a jégre. Mekkora felületű egy-egy korcsolya éle? (1000 mm 2 ) 8. 40 kg-os gyerek korcsolyán állva 2*10 5 Pa nyomást gyakorol a jégre. Mekkora felületű egy-egy korcsolya éle? (1000 mm 2 ) 9. Mekkora erővel tarthatjuk a vízben a 9. Mekkora erővel tarthatjuk a vízben a 10 dm 3 térfogatú, 2,6 g/cm 3 sűrűségű követ? (160 N) 10 dm 3 térfogatú, 2,6 g/cm 3 sűrűségű követ? (160 N)

51 Számításos fizika feladatok- megoldása 8. m = 40 kgp = F/A 8. m = 40 kgp = F/A F = G = 400 NA = F/p F = G = 400 NA = F/p p = 2·10 5 PaA = 400N/2·10 5 Pa p = 2·10 5 PaA = 400N/2·10 5 Pa A = ?A = 2 ·10 -3 m 2 A = ?A = 2 ·10 -3 m 2 A = 2000 mm 2 A 1 = 1000 mm 2

52 Számításos fizika feladatok- megoldása 9. V = 10 dm 3 = 0,01 m 3 9. V = 10 dm 3 = 0,01 m 3 ρ t = 2,6 g/cm 3 = 2600 kg/m 3 ρ t = 2,6 g/cm 3 = 2600 kg/m 3 F t = ? F t = ? F t = G – F f G = m·g = ρ t · V · g F t = G – F f G = m·g = ρ t · V · g G = 2600kg/m 3 ·0,01 m 3 ·10 m/s 2 G = 2600kg/m 3 ·0,01 m 3 ·10 m/s 2 G = 260 N G = 260 N F f = ρ víz · V bem.rész ·g F f = ρ víz · V bem.rész ·g F f = 1000kg/m 3 ·0,01 m 3 ·10 m/s 2 F f = 1000kg/m 3 ·0,01 m 3 ·10 m/s 2 F f = 100N F f = 100N F t = G – F f F t = G – F f F t = 260 N – 100 N = 160 N F t = 260 N – 100 N = 160 N

53 Számításos fizika feladatok 10. Egy test tömege 337,5 kg. Vízbe merítve 2125 N erővel lehet megtartani. Mekkora a test térfogata és milyen anyagból készülhetett? (0,125 m3; alumínium) 10. Egy test tömege 337,5 kg. Vízbe merítve 2125 N erővel lehet megtartani. Mekkora a test térfogata és milyen anyagból készülhetett? (0,125 m3; alumínium) 11. Egy 0,5 g/cm 3 sűrűségű fából készült téglatest élei 24 cm, 12 cm és 6 cm hosszúak. Milyen mélyre süllyed a vízben, ha a legnagyobb lapján úszik? (3 cm) 11. Egy 0,5 g/cm 3 sűrűségű fából készült téglatest élei 24 cm, 12 cm és 6 cm hosszúak. Milyen mélyre süllyed a vízben, ha a legnagyobb lapján úszik? (3 cm)

54 Számításos fizika feladatok- megoldása 10. m = 337,5 kg F t = G - F f 10. m = 337,5 kg F t = G - F f G = 3375 N F f = G - F t G = 3375 N F f = G - F t F t = 2125 NF f = 3375 N – 2125N F t = 2125 NF f = 3375 N – 2125N ρ víz = 1000 kg/m 3 F f = 1250 N ρ víz = 1000 kg/m 3 F f = 1250 N V bem.rész = ?F f = ρ víz · g · V bem.rész V bem.rész = ?F f = ρ víz · g · V bem.rész ρ t = ? V b.r. = F f / ρ víz · g ρ t = ? V b.r. = F f / ρ víz · g V b.r. = 1250 N/(1000kg/m 3 · 10m/s 2 ) V b.r. = 1250 N/(1000kg/m 3 · 10m/s 2 ) V b.r = 0,125 m 3 V b.r = 0,125 m 3 ρ t = m/ V b.r = 337,5 kg/ 0,125 m 3 ρ t = 2700 kg/m 3

55 Számításos fizika feladatok- megoldása 11. ρ fa = 0,5 g/cm 3 = 500 kg/m 3 11. ρ fa = 0,5 g/cm 3 = 500 kg/m 3 c = 6 cm c = 6 cm ρ víz = 1 g/cm 3 = 1000 kg/m 3 ρ víz = 1 g/cm 3 = 1000 kg/m 3 x = ? x = ?

56 Számításos fizika feladatok 12. A hidrogénnel töltött léggömb térfogata 1500 m 3. A gondola súlya 2500 N. Fel tud-e emelni ez a léggömb 5 utast, ha azok átlag 65 kg tömegűek? Számítással igazolja állítását! (igen) 12. A hidrogénnel töltött léggömb térfogata 1500 m 3. A gondola súlya 2500 N. Fel tud-e emelni ez a léggömb 5 utast, ha azok átlag 65 kg tömegűek? Számítással igazolja állítását! (igen) 13. Egy tengeralattjáró mentőajtaja 0,6 m 2 területű. Mekkora az ajtókra ható nyomóerő, ha az ajtó 5 m mélyen van a tengervízben? A tengervíz sűrűsége 1030 kg/m 3. (30,9 kN) 13. Egy tengeralattjáró mentőajtaja 0,6 m 2 területű. Mekkora az ajtókra ható nyomóerő, ha az ajtó 5 m mélyen van a tengervízben? A tengervíz sűrűsége 1030 kg/m 3. (30,9 kN)

57 Rejtvények A4xxxx B2x C5xx D1x E9X F3 G7xxx H8xxxxx I6xxxxxx

58 Rejtvények A. A folyadékok hőtágulásán alapuló eszköz. A. A folyadékok hőtágulásán alapuló eszköz. B. Kis belső átmérőjű cső. B. Kis belső átmérőjű cső. C. A levegő súlyából származó nyomás. C. A levegő súlyából származó nyomás. D. Az erőhatás irányába eső és támadásponton átmenő egyenes. D. Az erőhatás irányába eső és támadásponton átmenő egyenes. E. Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás egy fajtája. E. Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás egy fajtája. F. A Föld sajátos környezete (………..mező). F. A Föld sajátos környezete (………..mező). G. Az erő ikertestvére. G. Az erő ikertestvére. H. A nyomóerő és a nyomott felület hányadosaként számolhatjuk. H. A nyomóerő és a nyomott felület hányadosaként számolhatjuk. I. A munkavégzés során bekövetkező energiaváltozás. I. A munkavégzés során bekövetkező energiaváltozás.

59 Rejtvények A.L Á4Á4Á4Á4ZMÉRŐXXXX B.HAJSZÁLCS Ő2Ő2Ő2Ő2X C.LÉ G5G5G5G5NYOMÁSXX D. 1H1H1H1HATÁSVONALX E.SZABADE S9S9S9S9ÉSX F.GRAVI T3T3T3T3ÁCIÓS G.EL L7L7L7L7ENERŐXXX H.NYOM Á8Á8Á8Á8SXXXXX I.M U6U6U6U6NKAXXXXXX

60 Rejtvények 1. Newton ezzel is foglalkozott. 1. Newton ezzel is foglalkozott. 2. A béta-sugárzás ……-ból áll. 2. A béta-sugárzás ……-ból áll. 3. A fénynek ilyen tulajdonsága is van. 3. A fénynek ilyen tulajdonsága is van. 4. A hőmérséklet mértékegysége 4. A hőmérséklet mértékegysége 5. Kepler is foglalkozott vele. 5. Kepler is foglalkozott vele. 6. A részecskék között ható erő. 6. A részecskék között ható erő. 7. Szétszórtan veri vissza a fénysugarakat 7. Szétszórtan veri vissza a fénysugarakat

61 Rejtvények 1.2136x 2.85xxx 3.1147xxxx 4.104xxxxxxx 5.9xxx 6.11xxxxx 7.3-12

62 Rejtvények CSILL 2A2A2A2AG 13 Á SZ 6A6A6A6ATXX ELEK 8T8T8T8TRON 5O5O5O5OKXXXX 1R1R1R1RÉ 14 S ZECS 7K7K7K7KEXXXXX KEL 10 V 4I4I4I4INXXXXXXXX GRAV 9I9I9I9ITÁCIÓSXXX KOHÉ 11 Z IÓSXXXXXX 3D3D3D3DOMBORÚ- 12 T ÜKÖRX

63

64 Rejtvények Keressen a betűhalmazban függőlegesen, vízszintesen, vagy átlósan olyan fizikai kifejezéseket, amelyek a hőerőgépekkel kapcsolatosak! (6 vízszintes, 7 függőleges, 2 átlós kifejezés van elrejtve a rejtvényben.) Keressen a betűhalmazban függőlegesen, vízszintesen, vagy átlósan olyan fizikai kifejezéseket, amelyek a hőerőgépekkel kapcsolatosak! (6 vízszintes, 7 függőleges, 2 átlós kifejezés van elrejtve a rejtvényben.)

65 Rejtvények T M U N K A Ü T E M O R T M U N K A Ü T E M O R U G G Á Z T U R B I N A U G G Á Z T U R B I N A R S Ő P S Z E L E P A K R S Ő P S Z E L E P A K B I Z Y C W AK N H S É B I Z Y C W AK N H S É I J G Í B P C OZ K L T I J G Í B P C OZ K L T NÖ É S V N M T I D K A NÖ É S V N M T I D K A A L P O C Á S H N U I M A L P O C Á S H N U I M L Á B T O R S Z M G P O L Á B T O R S Z M G P O A W A T T Ű R H O A U T A W A T T Ű R H O A U T P U K O R N X E T T F O P U K O R N X E T T F O Á K D Í Z E L M O T O R Á K D Í Z E L M O T O R T O T E M N Y OR Y G T O T E M N Y OR Y G ASÉ Z S L E X B L Ú Á ASÉ Z S L E X B L Ú Á VS U G Á R H A J T Á SY VS U G Á R H A J T Á SY

66 Rejtvények Vízszintes: munkaütem, gázturbina, szelep, Watt, dízelmotor, sugárhajtás Vízszintes: munkaütem, gázturbina, szelep, Watt, dízelmotor, sugárhajtás Függőleges: turbinalapát, gőzgép, benzinmotor, rakétamotor, Ottó, dugattyú Függőleges: turbinalapát, gőzgép, benzinmotor, rakétamotor, Ottó, dugattyú Átló: szívás, sűrítés Átló: szívás, sűrítés

67 Rejtvények

68 Rejtvények

69 Rejtvények


Letölteni ppt "A fizika feladatok szerepe a tanításban Készítette: Dr. Varga Klára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések