Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZOCIALIZÁCIÓ. Szocializáció Perszonalizáció: Perszonalizáció: Kialakulnak az egyénre jellemző személyiségtulajdons ágok. A közösségben megjelenik az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZOCIALIZÁCIÓ. Szocializáció Perszonalizáció: Perszonalizáció: Kialakulnak az egyénre jellemző személyiségtulajdons ágok. A közösségben megjelenik az."— Előadás másolata:

1 A SZOCIALIZÁCIÓ

2 Szocializáció Perszonalizáció: Perszonalizáció: Kialakulnak az egyénre jellemző személyiségtulajdons ágok. A közösségben megjelenik az egyedi. Szociális tanulás: Szociális tanulás: Az egyén viselkedése úgy módosul, hogy megfeleljen a csoport vele szemben támasztott elvárásainak. Az egyéniben jelenik meg a társas.

3 A szocializáció folyamata

4 Értékek Motívumképző funkciójukkal befolyásolják a viselkedést. Célértékek: Célértékek: a cselekvést jelölik ki. Eszközértékek: Eszközértékek: Minősítik a cselekvést. Max Weber 1864 - 1920 Társadalomtudós. Heidelbergben tanult. Itt barátkozott meg Lukács Gyöggyel is. Fontosabb munkái: Politikai írások Államszociológia

5 Szereptanulás Normák megtanulása – intellektuális tevékenység. Normák megtanulása – intellektuális tevékenység. Modellkövető utánzás – a szerepnek megfelelő viselkedés elsajátítása: Modellkövető utánzás – a szerepnek megfelelő viselkedés elsajátítása:IDENTIFIKÁCIÓ EMPÁTIÁS MODELLKÖVETÉS MODELL valódiszimbólikus teljeskompetencia

6 A SZOCIÁLIS BEFOLYÁSOLÁS BEHÓDOLÁSAZONOSULÁSINTERIORIZÁCIÓ CÉL Jutalom - büntetés Pozitív énkép Egyéni értékrend ÉRZELEM Öröm - félelem Szeretet, kötődés Magasabbrendű érzelmek INDÍTÉK Külső motiváció Külső és belső motívumok Belső motiváció NEVELÉSI MÓDSZER Követelés, jutalmazás, büntetés Példaadás, modell Meggyőzés ERŐ Szociális hatalom Vonzalom Szakértelem, megbízhatóság, szavahihetőség FELTÉTELJelenlét Pozitív érzelmi viszony Értékkongruencia

7 A szereptávolság A szereptávolság annak a képességnek a mértéke, hogy az egyén milyen mértékben képes arra, hogy tettei ne az előre megszabott normák alapján szerveződjenek. A szereptávolság annak a képességnek a mértéke, hogy az egyén milyen mértékben képes arra, hogy tettei ne az előre megszabott normák alapján szerveződjenek. Rigiditás ------- Kreatív szerepteljesítés Rigiditás ------- Kreatív szerepteljesítés Philippe Zimbardo börtönkísérlete. Philippe Zimbardo börtönkísérlete.

8 Dezindividuációs jelenség A börtönőrök és a rabok olyan mértékben azonosultak a helyzet által sugallt szereppel, hogy korábbi személyközi viszonyaikat elfelejtve, teljes figyelmüket az új szerepnek szentelték és kreatív módon, belsőleg megélt, de a szerep egészébe illeszkedő viselkedésformákkal gazdagították azt. A börtönőrök és a rabok olyan mértékben azonosultak a helyzet által sugallt szereppel, hogy korábbi személyközi viszonyaikat elfelejtve, teljes figyelmüket az új szerepnek szentelték és kreatív módon, belsőleg megélt, de a szerep egészébe illeszkedő viselkedésformákkal gazdagították azt. Nem az egyéniség, hanem a kölcsönös szerepviszony szabja meg a viselkedést, így az egyén kiszolgáltatottjává válik a szerepének. Nem az egyéniség, hanem a kölcsönös szerepviszony szabja meg a viselkedést, így az egyén kiszolgáltatottjává válik a szerepének.

9 Konformitás Konform személyiség: életvezetésében fontos a többséghez, a hatalomhoz való igazodás. Konform személyiség: életvezetésében fontos a többséghez, a hatalomhoz való igazodás. Stanley Milgram kísérlete. Stanley Milgram kísérlete. Konform viselkedésre hajlamosítanak: Konform viselkedésre hajlamosítanak: szociális normák felügyeletáttételek ideológiai igazolás.

10 Szerepkonfliktusok SZERPKONFLIKTUSOK SZEREPEK KÖZÖTTISZEREPEN BELÜLI Ellentétes elvárások a különböző szereppartnerek részéről A komplementer szereppartner ellentétes elvárásai SZEMÉLY-SZEREP A megvalósított viselkedés nem felel meg a szerepelvárásoknak.

11 A szerepfeszültség csökkentése KILÉPÉS A KONFLIKTUSOS HELYZETBŐL Társadalmi védőmechanizmusok Társadalmi védőmechanizmusok Egyéni védőmechanizmusok Egyéni védőmechanizmusok Szerephierarchia Szerephierarchia Rítusok Rítusok Szerepkompenzációk Szerepkompenzációk Figyelem megosztása Figyelem megosztása Racionalizálás Racionalizálás Kompromisszum- képzés Kompromisszum- képzés Kábítás Kábítás

12 A szocializáció színterei


Letölteni ppt "A SZOCIALIZÁCIÓ. Szocializáció Perszonalizáció: Perszonalizáció: Kialakulnak az egyénre jellemző személyiségtulajdons ágok. A közösségben megjelenik az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések