Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZOCIALIZÁCIÓ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZOCIALIZÁCIÓ."— Előadás másolata:

1 A SZOCIALIZÁCIÓ

2 Szocializáció Perszonalizáció:
Kialakulnak az egyénre jellemző személyiségtulajdonságok. A közösségben megjelenik az egyedi. Szociális tanulás: Az egyén viselkedése úgy módosul, hogy megfeleljen a csoport vele szemben támasztott elvárásainak. Az egyéniben jelenik meg a társas.

3 A szocializáció folyamata

4 Max Weber 1864 - 1920 Társadalomtudós. Heidelbergben tanult.
Értékek Motívumképző funkciójukkal befolyásolják a viselkedést. Célértékek: a cselekvést jelölik ki. Eszközértékek: Minősítik a cselekvést. Max Weber Társadalomtudós. Heidelbergben tanult. Itt barátkozott meg Lukács Gyöggyel is. Fontosabb munkái: Politikai írások Államszociológia

5 Szereptanulás Normák megtanulása – intellektuális tevékenység.
Modellkövető utánzás – a szerepnek megfelelő viselkedés elsajátítása: IDENTIFIKÁCIÓ EMPÁTIÁS MODELLKÖVETÉS valódi szimbólikus MODELL teljes kompetencia

6 A SZOCIÁLIS BEFOLYÁSOLÁS
BEHÓDOLÁS AZONOSULÁS INTERIORIZÁCIÓ CÉL Jutalom - büntetés Pozitív énkép Egyéni értékrend ÉRZELEM Öröm - félelem Szeretet, kötődés Magasabbrendű érzelmek INDÍTÉK Külső motiváció Külső és belső motívumok Belső motiváció NEVELÉSI MÓDSZER Követelés, jutalmazás, büntetés Példaadás, modell Meggyőzés ERŐ Szociális hatalom Vonzalom Szakértelem, megbízhatóság, szavahihetőség FELTÉTEL Jelenlét Pozitív érzelmi viszony Értékkongruencia

7 A szereptávolság A szereptávolság annak a képességnek a mértéke, hogy az egyén milyen mértékben képes arra, hogy tettei ne az előre megszabott normák alapján szerveződjenek. Rigiditás Kreatív szerepteljesítés Philippe Zimbardo börtönkísérlete.

8 Dezindividuációs jelenség
A börtönőrök és a rabok olyan mértékben azonosultak a helyzet által sugallt szereppel, hogy korábbi személyközi viszonyaikat elfelejtve, teljes figyelmüket az új szerepnek szentelték és kreatív módon, belsőleg megélt, de a szerep egészébe illeszkedő viselkedésformákkal gazdagították azt. Nem az egyéniség, hanem a kölcsönös szerepviszony szabja meg a viselkedést, így az egyén kiszolgáltatottjává válik a szerepének.

9 Konformitás Konform személyiség: életvezetésében fontos a többséghez, a hatalomhoz való igazodás. Stanley Milgram kísérlete. Konform viselkedésre hajlamosítanak: szociális normák felügyelet áttételek ideológiai igazolás.

10 Szerepkonfliktusok A megvalósított viselkedés nem felel meg a szerepelvárásoknak.

11 A szerepfeszültség csökkentése KILÉPÉS A KONFLIKTUSOS HELYZETBŐL
Szerepkompenzációk Figyelem megosztása Racionalizálás Kompromisszum-képzés Kábítás Társadalmi védőmechanizmusok Egyéni védőmechanizmusok Szerephierarchia Rítusok

12 A szocializáció színterei


Letölteni ppt "A SZOCIALIZÁCIÓ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések