Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociálpszichológia tudományos alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociálpszichológia tudományos alapjai"— Előadás másolata:

1 A szociálpszichológia tudományos alapjai
Kialakulásának története Tárgya Magyar vonatkozásai Legfontosabb tématerületei

2 Tömeglélektan Egyéntől különböző lény, melyet a tudattalanja vezérel
A tömeg A forradalom pszichológiája Egyéntől különböző lény, melyet a tudattalanja vezérel Felelősségdiffúzió Egyéni értelem beszűkülése – befolyásolhatóság Az egyén tömeghelyzetben Gustave Le Bon

3 Hawthorne-i effektus, human relations
Western Electric Hawthorne Works in Chicago Megvilágítás és munkateljesítmény összefüggése Kísérleti csoport, figyelik őket Kollektív teljesítménybér Bombázók túlélési statisztikája Elton Mayo

4 Pszichodráma Rögtönzött színház – Bécs, 1921 Barbara-epizód
Spontaneitás és kreativitás a cselekvésben A dráma „mintha” világa Jacob Levi Moreno 1889/

5 Csoportdinamika Minőségileg más, mint a tagok összessége
Dinamikus kölcsönhatás A vezetési stílus hat a légkörre, kapcsolatok minőségére, teljesítményre, az egyéni véleményekre Kurt Lewin

6 A szociálpszichológia kialakulása
Tömeglélektan SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA Az emberi viselkedésnek van egy olyan tartománya, melyet az egyéninek és a társasnak az ötvöződése jellemez. (Mérei F.) Hawthorne-i effektus Human relations Mc Dougall Edvard Ross Pszichodráma Csoportdinamika

7 A szociálpszichológia tárgya
Gordon W. Allport: A szociálpszichológia feladata annak a meghatározása, hogyan befolyásolja az egyén gondolkodását, érzelmeit, viselkedését mások tényleges, képzetes vagy mögöttes jelenléte. pszichológia szociológia

8 A szociálpszichológia magyar vonatkozásai BÁLINT MIHÁLY (1896-1970)
Munkából származó indulati feszültségek feldolgozása Bálint-csoport Orvos-beteg viszony, mint segítő kapcsolat

9 BIBÓ ISTVÁN (1911-1979) Holocaust társadalmi és pszichés okai:
Távoli ok Közeli ok Bűnbakképzés

10 HERMANN IMRE ( ) Az etológiai gondolkodás és a pszichoanalízis összekapcsolása Megkapaszkodási ösztön – szociális kapcsolatok Szociális inadaptáció (perverzió) analitikus értelmezése a zenei tehetségnél.

11 MÉREI FERENC (1909-1986) Együttes élmény Saját szokások
Cselekvési sémák Hagyományok Játékszabályok Csoportzsargon Utalások A vezető fölérendelt a tagokkal szemben, de alárendeltje az együttes élménynek.

12 PATAKI FERENC ( ) A pedagógusi munka a pedagógia, pszichológia és szociálpszichológia tudományterületeinek integrálását jelenti. Makarenkó – az egyén és a közösség kapcsolatának pszichológiai törvényszerűségei. A rendszerváltás hatása a szociálpszichológiára.

13 VASTAGH ZOLTÁN (1937 – 2000) A személyiségfejlesztés meghatározó eszközei a társas közösségek Kollektív stratégiák: iskolai problémák + környezet + szociális-intellektuális tanulás problémái fejlesztés.

14 TÉMATERÜLETEK Ezek a tudományos szociálpszichológia alapterületei
SZOCIALI-ZÁCIÓ TÁRSAS KÖLCSÖN-HATÁSOK TÁSAS MEGISMERÉS ÉRTÉKELÉS IDENTITÁS-KUTATÁS ATTITŰD-VIZSGÁLATOK ÉRTÉK-KUTATÁS

15 Szocializáció Dr. Sing (1920): KAMALA
Társas környezet hatása a fejlődésre Részleges vagy teljes depriváció Resilia kutatások

16 Társas-társadalmi megismerés és értékelés
Burner és Postman: korongok átmérőjének becslése A percepció szociális Vonatkoztatási vagy referencia csoportok szerepe a megismerésben

17 Társas kölcsönhatások
Determinizmus: facilitáló és debilizáló hatások Formális és informális struktúrák Interakciós paradigmák

18 Identitáskutatás Személyes és társadalmi identitás Identitás változás
Az Internet, mint a személyközi és társadalmi azonosságtudatot elmosó közeg

19 Értékkutatás A szocializáció, mint értékekre történő szocializáció
Az értékpluralizmus Az ember és az értékek világa

20 Attitűdvizsgálatok A viselkedés bejóslása az egyén attitűdrendszerének ismeretében Az attitűdök funkciói Attitűddinamika (attitűdváltozások)


Letölteni ppt "A szociálpszichológia tudományos alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések