Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bomlást leíró fizikai mennyiségek A radioaktivitás észlelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bomlást leíró fizikai mennyiségek A radioaktivitás észlelése."— Előadás másolata:

1 A bomlást leíró fizikai mennyiségek A radioaktivitás észlelése

2 A bomlást leíró fizikai mennyiségek Aktivitás: időegységre eső bomlások száma jele: A mértékegysége: Bq=1/s (Becquerel) λ:Bomlásállandó N: a t idő múlva jelenlévő bomlatlan atomok száma Felezési idő: az az idő, amely alatt az atommagok fele elbomlik jele: T

3 A bomlást leíró fizikai mennyiségek Bomlástörvény: N (t):a t időpillanatban jelenlévő bomlatlan atommagok száma N (0):kezdeti bomlatlan atommagok száma Átlagos élettartam: A bomlásállandó reciproka.

4 Az ionizáló sugárzások az ember számára nem érzékel- hetők. Nem fejlődött ki rá érzékeny érzékszerv. Viszont nagyon jól és rendkívül pontosan mérhetők. Számtalan érzékelőt (detektort) fejlesztettek már ki. Van, amelyiken a sugárzás nyomot hagy és a nyomok megszámolhatók. Van, amelyik kristályszerkezetében történik változás és hőkezeléssel "kifaggatható". Van, amelyiken árnyék képződik, vagy éppen az ellenkezője történik és kivilágosodik. Radioaktivitás észlelése Ködkamra - Látni a láthatatlant

5 Van, amelyik elektromos jelet produkál, hangot adhat, fényjelzést adhat, számítógép segítségével képernyőn a legkülönbözőbb formában megjelenít- hető. Minden esetben csak a szakember tudja értelmezni, értékelni ezeket a jeleket. A laikus számára jelzés ugyan, de az okról nem sokat mond. Az atomerőmű Tájékoztató és Látogató Központjában mindenki saját szemével győződhet meg arról, hogy a sugárzások jelen vannak. Ez diffúziós ködkamrának köszönhető, amelyet demonstrációs célokra fejlesztettek ki Német- országban.

6 Wilson-féle ködkamra A kamrában alkohol telített gőze van, a sugárforrásból kilépő részecskék ionokat hoznak létre, körülöttük a gőz lecsapódik. Charles Thomson Wilson 1869-1959

7 Diffúziós ködkamra metszete, oldalnézetben,a megfigyelő felülről néz a kamrába 1- fűtés, ion kivonás(6 kV) 2- fűtés 3- alkohol csatorna 4- túltelített alkoholgőz 5- nyílás forrás bevitelhez 6- fekete fémlemez 7- hűtés 8- alkohol visszafolyás 9- alkohol bevitel 10- fűtés 11- folyadék 12- belső üvegfal 13- külső üvegfal 14- alkoholgőz

8 Az elektromosan töltött részecskék az anyaggal való kölcsönhatásuk során pályájuk mentén töltéspárokat (ionpárokat) hoznak létre, azaz ionizálnak. Ha ez a folyamat megfelelő közegben - jelen esetben a ködben, azaz egy stabilizált kolloid rendszerben - történik, az ionok kondenzációs magként szolgálnak és jól látható nyomot hagynak. A látható méretre növekvő ködcseppek képződését a túltelítettségi fok határozza meg. Mindenki látott már olyan sűrű ködöt, amit szinte "vágni lehetett" és az apró ködcseppek szabad szemmel is láthatóak voltak.

9 A készülékben ezt az állapotot izopropil alkohol elpárologtatásával, majd az alkoholgőz nagy felületre történő hirtelen kondenzálásával idézik elő (a 6 jelű fekete fémlemezt mínusz 30 fokra hűtik le). A folyamat elég gyors, kevesebb mint 0,1 másodperc alatt végbemegy. A fajlagos ionizációnak megfelelően a nyomok lehetnek folyamatos ködfonalak (pl. alfa-részecskék, vagy meglökött protonok nyomai), vagy különálló cseppek sorozata (béta-részecskék).

10 Radioaktivitás észlelése Geiger-Müller számláló – GM-cső

11 Egy gáztöltésű detektor, ami az ionizáló sugárzás detektálására képes.gáztöltésű detektorionizáló sugárzás Általában henger alakú, a közepén egy vékony dróttal. A henger palástja játssza a katód, a drót az anód szerepét. A henger egyik alapján vékonyabb a fal – ezen keresztül jut az ionizáló sugárzás a csőbe. A sugárzás által keltett elektronok és ionok elkezdenek áramlani az elektródák felé, ezzel áramot keltve. Az így kialakult kisülés azonban nem szűnik meg.elektronokionok Radioaktivitás észlelése

12 Geiger-Müller számláló – GM-cső anód: W-szálkatód: Cu-henger Anód-katód közötti feszültség:500-2000V Töltőanyag: szerves oldószer gőze, nemesgáz A belépő radioaktív részecskék ionokat hoz- nak létre a gázokban, ez áramlökést hoz létre. Hans Geiger 1882-1945

13 DOZIMÉTER A doziméterek (dózismérők) arra szolgálnak, hogy a sugárzás teljes intenzitását hosszabb időtartamon át regisztrálják. A személyi sugár- védelemben és a technikai mérések- ben alkalmazzák. A nem elektromos elven működő detektorok két fő csoportja a doziméterek és a nyomdetektorok. A nyomdetektorokban az elektromosan töltött részecskék ionizációs nyomait lehet láthatóvá tenni.

14 Szcintillációs detektor Nagy energiájú sugárzás, vagy részecskék hatására fényvillanás következik be. NaI-kristály Tl-mal szennyezve Félvezető detektor Sugárzás hatására a kristály vezetőképessége rövid időre megnő. Szilárdtest-nyomdetektor Sugárzás hatására a kristályszerkezet torzul.

15 Dozimetria Fizikai dózisok 1.Elnyelt dózis Tömegegységre vonatkoztatott elnyelt energia Jele: D Mértékegysége: J/kg, Gy (gray) 1 J/kg=1 Gy 2.Elnyelt dózisteljesítmény Az elnyelt dózis és az idő hányadosa:

16 Dozimetria 3. Besugárzási dózis Jele: X Mértékegysége:1Gy=29,4 m C/kg ΔQ: a Δm tömegű levegőben keltett ionok töltésösszege 4. Besugárzási dózisteljesítmény A besugárzási dózis és az idő hányadosa: Mértékegysége: C/kg·s

17 Biológiai dózisok 1.Dózisegyenérték Jele: H Mértékegysége: Sv1Sv(sievert)=1J/kg D: elnyelt dózis Q: sugárzás típusára jellemző faktor (tényező) N: sugárzás körülményeire jellemző állandó 2.Elnyelt dózis K: dózisállandó A: aktivitás l: besugárzott anyag távolsága

18 A sugárdózis átlag értéke mSv/év-ben(Svédország) D (mSv)Hatások 250 Küszöbdózis orvosilag kimutatható, tünetmentes 750-1000 Kritikus dózis Rosszullét, fáradékonyság 1000-2000 Vérképző szervek zavarai 4000 Félhalálos dózis Az 50%-a orvosi kezelés hiányában meghal 6000Halálos dózis Sugárterhelés hatásai Természetes háttérsugárzás: Környezetünkben jelenlévő természetes eredetű sugárzás összessége (levegőben, talajban, vizekben ) Kb: 2,4 mSv/(személy∙év)

19 Alkalmazásuk: daganatos betegségek sugárkezelése kormeghatározás C14-módszerrel gyógyszerek sterilizálása élelmiszerek tartósítása anyagok rétegvastagságának mérése ötvözetek hibáinak felderítése fluoreszcencia kiváltása (pl. óramutatók fluoreszkálása)


Letölteni ppt "A bomlást leíró fizikai mennyiségek A radioaktivitás észlelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések