Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyházi Főiskola 2007. március 6. Dr. Kokovay Ágnes Kompetenciaalapú képzés és a távoktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyházi Főiskola 2007. március 6. Dr. Kokovay Ágnes Kompetenciaalapú képzés és a távoktatás."— Előadás másolata:

1 Nyíregyházi Főiskola 2007. március 6. Dr. Kokovay Ágnes Kompetenciaalapú képzés és a távoktatás

2 A harmadik tudományos technikai forradalom eredménye: Megváltozott társadalmi igények:  A felsőoktatás szerepváltozása (NA - LA)  Igény a magasan kvalifikált munkaerőre  Egyéné a felelősség, hogy:  saját boldogulásához az alapvető ismereteket megszerezze  Az állam feladata  A képzési kínálatot biztosítson  Bevezetés  EU oktatási stratégiai kutatások  Humánerőforrás fejlesztés - és tanulás (IT)  Képzési formák és rendszerek  Fejlesztési lehetőségek  Tanári és tanulói szerepváltozások  Fejlődési irányvonalak  Helyzetkép a Nyíregyházi Főiskolán VázlatBevezetés

3  Delphi-kutatás EU tagállamok oktatási minisztériumai  Gyengejel kutatás A társadalom minden rétege Oktatási stratégiai kutatások Európában: 2005-2015 EU kutatások EU oktatási stratégiája 2010 - 2015

4  Az oktatás és képzés várható fejlődésének előrejelzése, - mely kihat az európai képzési rendszerek jövőjére.  Konszenzus építése a szakpolitikusok között olyan irányelvek körül, - melyek megfelelően segítik az innovációs folyamatokat - az oktatási és képzési rendszerek területén. A kutatások célja EU kutatások EU oktatási stratégiája 2010 - 2015

5  A tanulási alkalmaknak/kereteknek, tananyagoknak a megsokszorozódása (különös tekintettel az Internet alapú anyagokra), amelyek kapcsolódnak a vonatkozó értéknövelő szolgáltatásokkal (tanácsadás, tutorálás, mentorálás….);  Az oktatási és képzési rendszerek többirányú, többoldalú integrálása (az informális, nonformális és formális oktatás, az oktatás, képzés és munkaerőpiac….);  Az életen át tartó tanulás (LLL) perspektívája, mely magában foglalja a fent említett mindkét vonatkozást;  A piaci paradigmák megjelenése az oktatásban és képzésben. Delphi kutatás eredményei EU oktatási stratégiája 2010 - 2015 Négy jól látható változást azonosítottak be felmérés alapján:

6 Fejlődési irányvonalak Gyengejel kut. eredményei EU oktatási stratégiája 2010 - 2015 Erős irányvonalakViszonylag erős irányvonalak Nem releváns irányvonalakGyenge irányvonalak

7 Fejlődési irányvonalak  Hangsúly a metakészségeken  E-portfóliók  A tanulás és a munka vegyítése  Csak az alapképzés lesz ingyenes  A tanulási szolgáltatások általános szabványosulása Gyengejel kut. eredményei EU oktatási stratégiája 2010 - 2015 Erős irányvonalakViszonylag erős irányvonalak  Tanulók által gerjesztett oktatás  Személyre szóló, éppen időben  A tanulás tanulása  Privatizáció  Hangsúly a minőségen

8 Következtetések az irányvonalak alapján Kutatások eredménye EU oktatási stratégiája 2010 - 2015  Az oktatás és képzés - Egyre plurálisabb - Egyre inkább figyelembe veszi az egyének igényeit - tükrözve az európai életminták különbségeit) - A gazdasági makrotrendekkel együtt feljődik (tudás társadalom, a cégek és egyének rugalmassága)

9  Infrastruktúrális problémák: tanterem hiány  Formális oktatás merevsége  Informális, és nonformális választék csekély volta Társadalmi igény a magasan kvalifikált munkaerőre Felkészültség Kreativitás mobilitás Társadalmi igény - oktatás Humánerőforrás-fejlesztés és tanulás  Megnövekedett/csökkenő hallgatói létszám  A tudás gyors devalválódása; a változtatás igénye  Igény az élethosszig tartó tanulásra Távoktatás – IT – E-LEARNING

10 Könnyen alkalmazkodik a piaci igényekhez Benne van a folyamatos fejlesztés lehetősége A változtatás azonnali és nem igényel magas költséget  Rugalmas  Piacképes  hatékony Távoktatás és e-learning Képzési formák és rendszerek

11 Gyorsan alkalmazkodik a változó társadalmi igényekhez Alapképzés kiegészítése – ill. Már dolgozók továbbképzése A képzések színvonalának megőrzését biztosítja  Rugalmas  Piacképes  hatékony Távoktatás és e-learning Képzési formák és rendszerek

12 Kísérletileg igazolt hatékonysága: E-learning módszerrel tanulók átlagosan 25-40%-al magasabb teljesítményt nyújtanak, mint hagyományos módon tanuló társaik (p<0,001)  Rugalmas  Piacképes  hatékony Távoktatás és e-learning Képzési formák és rendszerek

13 Tanulás általi irányítás Távoktatás lehetőség Képzési formák és rendszerek. Rendszer általi irányítás Lineáris elrendezés Központi elrendezés Hipertext elrendezés Irányítás

14 Lineáris elrendezés Alternatívák Fejlesztési lehetőségek 1 2 3 4 E E E 1.B 1.A 1.C Gy 2.A 2.B Gy 3.A 3.B 3.C Gy Olyan esetben javasolt, amikor a felhasználónak az adott tananyaggal kapcsolatban számottevő ismeretei nincsenek; Vagy: A tananyag tartalma kívánja meg ezt az elrendezési formát

15 Központi elrendezés Alternatívák Fejlesztési lehetőségek Olyan esetben javasolt, amikor a tananyag egy, vagy két központi ismeretre épül; Illetve: Az ismeretek között néhány kapcsolódási pont van csupán. A L E K T S

16 Hipertext elrendezés Alternatívák Fejlesztési lehetőségek A modellben az irányítás túlnyomó részt a tanuló kezében van. Haladási irány eldöntése egyéni Javaslatok tehetők C F B G H E Z M C A

17 A távoktató tananyagok fejlesztése kizárólag team munkában: Távoktatás és e-learning Képzési formák és rendszerek  Tapasztalt, szakértő pedagógus (szaktanár)  Médiadidaktikával foglalkozó szakember  Informatikus  Grafikus Didaktikai (oktatásszervezési) modell == Recept

18 Új kihívásoknak megfelelő „Olyan tanárra van szükség, aki képes az Internetet, mint eszközt úgy beépíteni a tanítás-tanulási folyamatba, hogy ezzel minőségi változást idézzen elő.” ( Vámos,1998) Szerepváltozások Tanár és tanuló szerepváltozása TANÁR TANULÓ Hagyományos Előadó passzív befogadó Felügyelő elfogadó Tudásközvetítő hallgató Irányító aktív Tanácsadó konstruktív résztvevő Konzultáns Segítő, tanácsadó

19 Összetevői (az egyén szintjén): A kompetenciák egy személy alapvető, meghatározó jellemzői melyek okozati kapcsolatban állnak egy meghatározott kritériumszintnek megfelelő hatékony és kiváló teljesítménnyel. Kompetencia Tanár és tanuló szerepváltozása  Ismeretek, a tudás (knowledge)  Jártasságok, készségek (skills)  Önértékelés, szociális szerepek, melyek személyes értékek (value) mentén szerveződnek  Személyiségvonások (character)  Motivációk (motivation)

20 Az új kihívásoknak megfelelő tanár tulajdonságai Tanári szerep változása Tanár és tanuló szerepváltozása Falus (1998)Pólya (19859  Kritikai érzék  Angol nyelvtudás  Számítástechnikai ismeretek  Elemző képesség  Információ rendszerezési kép.  Team munkára való készség  Tudnia kell a tanulásról azt, hogy az a legjobb út, amit az ember maga fedez fel.  Fejlessze saját gondolkodási készségét

21 Fejlődési tendenciák Fejlődési irányvonalak  Az oktatás intézményes rendszerének versenyképességét biztosító területek: Vállalati belső képzések: bevezető, frissítő és továbbképzések. Rövid 10-20 óra, eszközök, eljárások, belső rendszerek oktatása. Tanfolyami továbbképzések felnőtteknek Oktatási intézmények kínálatbővítése, naprakész képzések biztosítása

22 Jelenleg e-learning-es tantárgyakat hallgató tanulók létszáma: 645 fő Nyíregyházi Főiskola Helyzetkép a Nyíregyházi Főiskolán E-learning formában tanulható tantárgyak a formális képzésben: alapvető tárgyak, nélkülözhetetlenek az adott szakterülethez (4-6) Szakma-specifikus tárgyak egyéni érdeklődés alapján (3-5) Szakma-független képesség és Készségfejlesztés (9-13) ABCABC Tananyagok a non-formális képzésben:  Szakirányú továbbképzés (1-3)

23 A kor kihívása: az információs technológiák oktatásban történő alkalmazása. Ez egy lehetőség, amelyet ki kell használni az ismeretszerzés hatékonyságának növelésére. Fogadjuk el a kor kihívását, ugyanis….. …… ahogy a beszédet nem szorította ki az írás, az írást nem szorította ki a könyvnyomtatás ugyan úgy nem fogja kiszorítani a hagyományos oktatás értékes részét a távoktatás, DE egy fontos hozzáadott érték lehet, mely oktatási rendszerünk hatékonyságnövelésének egyik eszközévé válhat. Befejezés…

24 Köszönöm a figyelmüket akokovay@nyf.hu


Letölteni ppt "Nyíregyházi Főiskola 2007. március 6. Dr. Kokovay Ágnes Kompetenciaalapú képzés és a távoktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések