Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Szücs Márk honvédtisztjelölt. 1. Témaválasztás megindoklása, a dolgozat céljának kifejtése, f ő bb kérdések felvetése 2. A kérd ő ív rövid,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Szücs Márk honvédtisztjelölt. 1. Témaválasztás megindoklása, a dolgozat céljának kifejtése, f ő bb kérdések felvetése 2. A kérd ő ív rövid,"— Előadás másolata:

1 Készítette: Szücs Márk honvédtisztjelölt

2 1. Témaválasztás megindoklása, a dolgozat céljának kifejtése, f ő bb kérdések felvetése 2. A kérd ő ív rövid, átfogó kiértékelése kérdéscsoportonként 3. Vélemények, javaslatok 4. Áttekintés Szücs Márk htj

3

4  Kérd ő ív segítségével egy átfogó képet adni a honvédtisztjelöltek bels ő és küls ő hajtóer ő ir ő l, motivációiról  A kiképzés alatt kialakult véleményükr ő l, negatív és pozitív tapasztalataikról, érzelmeikr ő l, a kiképzés min ő ségér ő l  A kapott eredményeket elemezni, következtetéseket levonni, esetleges javaslatokat tenni Szücs Márk htj

5  Megfelel ő ismeretekkel rendelkeznek-e a fiatalok a katonai pályával kapcsolatban?  Milyen hatással van a hallgatók pályaképére a kiképzés id ő szaka?  Milyen hatással van a kiképzés min ő sége, struktúrája, a kiképz ő k bánásmódja a hallgatók pályamotivációjára? Szücs Márk htj

6  A kutatás során kiderült, hogy a fiatalok csak kis százaléka rendelkezik megfelel ő ismeretekkel a katonai léttel kapcsolatban (kevés a tájékoztatás) Szücs Márk htj

7  A kevés ismeret ellenére nagyon népszer ű a tisztképzés világa az erre fogékony fiatalok körében  A kiképzés els ő id ő szakában a hangulat jó volt, az új, olykor zord környezet nem befolyásolta lényegesen a tisztjelöltek közérzetét  Pozitívumszint-negatívumszint befolyásoló tényez ő k Szücs Márk htj

8  A bázissal többnyire elégedettek az újoncok  Azonban sok dolog fejlesztésre szorulna (eszközök, néhány oktatott ismeret, elavult technikák) Szücs Márk htj

9  Az elméleti oktatással a többség teljesen elégedett volt (az elavult ismeretek azonban sokszor visszatetszést keltenek)  A kihelyezések sem okoztak csalódást (azonban itt is akadtak hiányosságok- pénzügyi problémák)  A kiképz ő k munkája a legfontosabb tényez ő Szücs Márk htj

10  A kiképz ő k szakmai munkáját minden tisztjelölt elismeri  Viselkedési modellként szolgálnak  Emberi teljesítményükkel kapcsolatban sem merültek fel problémák (agresszív referenciaszemélyek problematikája)  Minden téren jó példával jártak el ő ttünk Szücs Márk htj

11 A jó és a rossz kiképz ő problematikája:  A jó kiképz ő határozott rendelkezik az alapvet ő katonás tulajdonságokkal és emellett jó vezet ő és pedagógus  A rossz kiképz ő nyilvánvalóan a jó ellentéte; negatív viselkedési modell, inkompetens  Szentendrén egyértelm ű en a jó kiképz ő k voltak többségben Szücs Márk htj

12 F ő kérdés: mivel tudtak minket motiválni, ösztönözni a kiképz ő k, társaink?  Személyenként különböz ő igényrendszer, változó ösztönz ő er ő k  „Motiváló feladatok”- kollektív büntetés  ennek elkerülése  Dicséret, jutalom, illetve ezek hiánya  bizonyítás  Bajtársak, kiképz ő k bíztatása, barátságok kialakulása  er ő s ösztönz ő er ő  Volt, akit nem kellett motiválni  Három elkülöníthet ő id ő szak az értékelés terén Szücs Márk htj

13 A pozitív és negatív élmények mérlege a pozitív felé billen  Negatív élmények: cipekedés, étkezések utáni megterhelések, szabadid ő megvonása Ezek a katonai lét velejárói  Pozitív élmények: izgalmas, életszer ű harcászati foglalkozások, lövészetek, saját korlátok leküzdése, kialakult barátságok, összekovácsolódás  A népszer ű foglalkozások során nem csak jól éreztük magunkat, de fontos és hasznos ismereteket is tanultunk Szücs Márk htj

14 Hasznos és haszontalan ismeretek  Általánosan igaz, hogy az újoncoknak átadott ismeretanyag egy része elavult  demotiváló, lehangoló  A leghasznosabb foglalkozások ellensúlyozták a felesleges ismereteket  Emellett láttuk, milyen a jó parancsnoki munkavégzés, emberekkel való megfelel ő bánásmód  viselkedési modellek a kiképz ő k Szücs Márk htj

15 Hangulat az egész kiképzés idejére vetítve  Az általános hangulat jó volt  pozitívumszint meghaladta a negatívumszintet  Meglepetések érték a tisztjelölteket a kiképzés sok szegmensével kapcsolatosan (keményebbre számítottak, nem tudták, hogy m ű ködik a rendszer)  A többség újra végigcsinálná a kiképzést Szücs Márk htj

16 Elegend ő ez a kiképzés?  Többen azon a véleményen vannak, hogy elegend ő, csak ésszer ű bbé, hatékonyabbá kéne tenni  Mások kötelez ő vé tennék  jó hatással van a fiatalságra  Az egészet tekintve szinte mindenki pozitív véleménnyel van a kiképzésr ő l  a negatív élmények nem játszottak annyira meghatározó szerepet, hogy túl mély sérelmek vagy rossz élmények maradjanak meg az emlékekben Szücs Márk htj

17 Néhány szavas vélemények „fárasztó” „hasznos” „felejthetetlen” „örök emlék” „kevés” „jó elgondolás-gyenge kivitelezés” „jó volt, de egyszer elég volt” „visszamennék” „fegyelem” „Szovjetunió, ’70-es évek” „jó buli” „humor” „más életmód” „érdekes” Szücs Márk htj

18  A pályamunka végén a kapott adatok kielemzésénél láthatjuk a háttérben zajló folyamatokat, illetve a hipotézisek részbeni vagy teljes beigazolódását  A felmerül ő kérdésekre túlnyomórészt választ kaptunk  A javaslatok ötleteket adhatnak egy valamelyest korszer ű bb kiképzési rendszer kivitelezéséhez Szücs Márk htj

19


Letölteni ppt "Készítette: Szücs Márk honvédtisztjelölt. 1. Témaválasztás megindoklása, a dolgozat céljának kifejtése, f ő bb kérdések felvetése 2. A kérd ő ív rövid,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések