Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar."— Előadás másolata:

1 1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

2 2 Az első szocializációs színtér a család Ez napjainkban is igaz??????????????? A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. OAP Bevezető 1/c. OAP Bevezető 1/c.

3 3 Az óvodai nevelésben alapelv: a) a gyermeki személyiséget, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; b) a nevelés lehetővé teszi a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; c) a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.

4 4

5 5 Ehhez szükség van Érzelmi biztonságra Érzelmi biztonságra Szeretetteljes légkör kialakítására Szeretetteljes légkör kialakítására Testi életkor- Testi életkor- Szociális specifikus Szociális specifikus Értelmi képességek alakítására Értelmi képességek alakítására Szabad játékra Szabad játékra Egészséges életmód kialakítására Egészséges életmód kialakítására

6 6 Egyáltalán kell erről beszélnünk? I G E N !

7 7 Életmód: az életmód viselkedési minták összessége, amelyek annak a csoportnak a szociális, kulturális normáival vannak szoros kapcsolatban, amelyhez az egyén tartozik, vagy tartozni szeretne. Asztmann Anna Asztmann Anna

8 8 Érték és érték között különbségek vannak Milyen a család szocio-kulturális Milyen a család szocio-kulturális helyzete? helyzete?  szülők életkörülményei  város - falu  vannak-e testvérei  hányadik gyermek a családban  nevelési elvek, szokások Ünnepek, hagyományok, Ünnepek, hagyományok,szokások Különbözőségek a gyerekek között

9 9 környezet társadalom tudomány otthon

10 10 Szocializációs hiányosságok étkezéssel kapcsolatos: pontatlanság, edények összekeverése, szalvétahasználat mellőzése étkezéssel kapcsolatos: pontatlanság, edények összekeverése, szalvétahasználat mellőzése tisztálkodás: nem megfelelő WC használat, kéztörlés, fogmosás tisztálkodás: nem megfelelő WC használat, kéztörlés, fogmosás munkajellegű gondok: önállóság hiánya, naposi feladatok hanyagolása, egyéni feladatok „elfelejtése” munkajellegű gondok: önállóság hiánya, naposi feladatok hanyagolása, egyéni feladatok „elfelejtése”

11 11 kommunikáció és közösségi magatartás: türelmetlenség, rendszertelenség, feladattudat gyengesége, beszédértési problémák, aktivitás és érdeklődés hiánya kommunikáció és közösségi magatartás: türelmetlenség, rendszertelenség, feladattudat gyengesége, beszédértési problémák, aktivitás és érdeklődés hiánya környezet rendben tartása: öltözők, játéktárolók rendje, az udvar játékszereinek és növényeinek óvása, csend és zaj, stb. környezet rendben tartása: öltözők, játéktárolók rendje, az udvar játékszereinek és növényeinek óvása, csend és zaj, stb.

12 12 A gyerekek hajlamosak a szüleiket utánozni, miközben a pedagógusok megpróbálják őket jó modorra tanítani A gyerekek hajlamosak a szüleiket utánozni, miközben a pedagógusok megpróbálják őket jó modorra tanítani (Cammarotta) (Cammarotta)

13 13 Milyen napjaink pedagógus szerepe? Elvárás egy innovatív szerep Hagyományos értékeket kell képviselnie (konzervativizmus) ?

14 14 Fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy ne iskolát, hanem pedagógust válasszon! Ranschburg Jenő

15 15 A XXI. század gyermeke új kihívás a pedagógusok számára  az óvoda van a gyermekért és nem fordítva,mégpedig minden gyermekért,nem csak a jókért és okosakért……..  a ma gyermeke a holnap felnőttje……

16 16 Mi szükséges a szemléletváltáshoz? PEDAGÓGUS – ÓVODA, ISKOLA PEDAGÓGUS – ÓVODA, ISKOLA befogadó óvoda befogadó óvoda gyermekbarát környezet gyermekbarát környezet individuális fejlesztés individuális fejlesztés hátránycsökkentő programok hátránycsökkentő programok

17 17 Mi szükséges a szemléletváltáshoz? SZÜLŐ - CSALÁD SZÜLŐ - CSALÁD együttműködés együttműködés közös gondolkodás közös gondolkodás a sokféleség elfogadása a sokféleség elfogadása hatékony kommunikáció hatékony kommunikáció

18 18 A pedagógusok munkaköréből adódó frusztráció kezelése, oldása  egyre több a pedagógusokat érő folyamatos lelki megterhelés  sok a pedagógusokat érő konfliktus helyzet, ezen belül a megoldatlan konfliktusok száma magas  egyre gyakoribb a pályán a kiégés  a pedagógusok több mint 60 %-a jelez pszichés problémát  erős a „tehetetlenség” érzése

19 19 Hagyományos pedagógus szerep Jó meghatározott szerep: tanít, nevel, „világító lámpás” Jó meghatározott szerep: tanít, nevel, „világító lámpás” minden tudás birtokosa minden tudás birtokosa előírt értékrendet közvetít előírt értékrendet közvetít tervez, szervez tervez, szervez készenlét: szükség esetén segít készenlét: szükség esetén segít Megfigyel, diagnosztizál Megfigyel, diagnosztizál regisztrál, értékel, elemez regisztrál, értékel, elemez

20 20 Változó világ  változó elvárások folyamatosan változó szerep (tanácsadó, kutató, fejlesztő, szakértő, terapeuta, menedzser, tisztviselő, stb. folyamatosan változó szerep (tanácsadó, kutató, fejlesztő, szakértő, terapeuta, menedzser, tisztviselő, stb. függő helyzet a fenntartótól, a szülőktől függő helyzet a fenntartótól, a szülőktől állandó szakmai változás állandó szakmai változás megkérdőjelezhető külső szakértelem megkérdőjelezhető külső szakértelem Munkájuk különböző mérések eredményétől függ Munkájuk különböző mérések eredményétől függ kudarcok  elbizonytalanodás kudarcok  elbizonytalanodás

21 21 Ismeretek Alkalmazás Ismeretek Alkalmazás kreativitás

22 22 A módszertani megújulást indokolják: más a gyerekek neveltsége, ismerete, készsége, kompetenciája más a gyerekek neveltsége, ismerete, készsége, kompetenciája mások a családi körülmények, hangnemek mások a családi körülmények, hangnemek más a társadalmi minta más a társadalmi minta más a követelmény (cél: felkészíteni az életen át tartó tanulásra) más a követelmény (cél: felkészíteni az életen át tartó tanulásra) következmény: „más” tanulókat, „más” céllal (kompetencia, készség, képesség) „más” módszerekkel szükséges tanítani. következmény: „más” tanulókat, „más” céllal (kompetencia, készség, képesség) „más” módszerekkel szükséges tanítani.

23 23 Új tanulási kultúra Régi módszer Új módszer

24 24 „Ha megmutatjuk egy gyereknek, hogy egy játék hogyan, működik, akkor ellopjuk tőle a felfedezés örömét.” John Holt

25 25 Az új tanulási kultúra hozadéka kompetenciákat fejleszt. új célok új koncepciók új tanulási formák az értékelés új formái és eszközei új tanulói és tanári szerepek A tanuló a tanulás-tanítási folyamat aktív közreműködője és formálója

26 26 A tanári szerep megváltozása Nem a tudás egyedüli letéteményese, hanem a tanulás segítője Nem a tudás egyedüli letéteményese, hanem a tanulás segítője (minden gyerek akar tanulni?) Nem a tudás egyedüli Nem a tudás egyedüli forrása, hanem „kalauz” (eddig????) (eddig????) Nem az osztály fejlődéséért felel, hanem a tanulókéért (tanyasi tanító?) Nem az osztály fejlődéséért felel, hanem a tanulókéért (tanyasi tanító?)

27 27 A tanulás megváltozása Nem a leírt anyagot kell bemagolni – –Cselekvés, felismerés, tudásépítés Nem a tanártól kell megtanulni Egymástól, sokféle forrásból, tevékenykedve A tudás nem a tananyag megtanulása – –hanem az ismeretek rendszerének felépítése Pl. verselemzés

28 28 Tanári professzionalizmus jegyei az OECD szerint szakértelem szakértelem pedagógiai know-how pedagógiai know-how a technológia értése a technológia értése szervezeti kompetencia és együttműködés szervezeti kompetencia és együttműködés rugalmasság rugalmasság mobilitás mobilitás nyitottság nyitottság tudás, megújulás tudás, megújulás motiválás, kreativitás motiválás, kreativitás képesség: tanulási folyamat képesség: tanulási folyamat team-munka, „tanuló szervezet” team-munka, „tanuló szervezet” a feladatok, elvárások változhatnak a feladatok, elvárások változhatnak együttműködés az érdekeltekkel együttműködés az érdekeltekkel

29 29 Milyen legyen a pedagógus? -Legyen tapasztalt, ismerje a szakmát DE! ne legyen túl öreg ne legyen túl öreg -Törekedjen az újra, legyen innovatív  DE! támaszkodjon a jól bevált, hagyományos módszerekre támaszkodjon a jól bevált, hagyományos módszerekre -Az értékelése egyértelmű legyen  DE! vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat -Minden gyerekkel egyformán foglalkozzon DE! a gyenge képességűeket zárkóztassa fel, a tehetséget a gyenge képességűeket zárkóztassa fel, a tehetséget segítse kibontakozni segítse kibontakozni

30 30 Reális elvárás ez?! Jó lenne, ha bemutatná egy oktatási „szakember”, hogyan is kell csinálni!

31 31 Az új kor „szakembere”

32 32 A lenézett, öregedő, megfakult PEDAGÓGUS

33 33 Pedagógiai lózungok Innováció Innováció Felnőttoktatás Felnőttoktatás Differenciálás Differenciálás Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség Kompetencia Kompetencia

34 34 Innováció Történeti előzmények Comenius  Orbis Pictus Comenius  Orbis Pictus Rousseau  tapasztalás Rousseau  tapasztalás Tessedik Sámuel  gyakorlati tudás Tessedik Sámuel  gyakorlati tudás Montessori  gyermekméretű bútorok Montessori  gyermekméretű bútorok

35 35 Felnőttoktatás Klebelsberg Kunó Klebelsberg Kunó 1925-ben létrehozta az Iskolánkívüli Népművelés Országos Bizottságát, kulturotthonok alapítását támogatta, bibliobuszokat indított a tanyák lakóinak könyvellátása érdekében

36 36 differenciálás A gyerekek sokféle természetűek. Ami egyikre hatással van, a másikon nem fog. Az óvónak a legnagyobb ügyessége, éppen abban áll, miszerint szerencsés tapintattal a kisdedek egyéniségéhez tudja alkalmazni a célravezető legjobb eszközt. Ney Ferenc A gyerekek sokféle természetűek. Ami egyikre hatással van, a másikon nem fog. Az óvónak a legnagyobb ügyessége, éppen abban áll, miszerint szerencsés tapintattal a kisdedek egyéniségéhez tudja alkalmazni a célravezető legjobb eszközt. Ney Ferenc

37 37 esélyegyenlőség

38 38 Az esélyegyenlőség érdekében mindenki ugyanazt a feladatot kapja Másszanak fel a fára!!!!

39 39 A születéskor eldől kinek vannak jobb esélyei, illetve ki az, aki „esélytelen” lesz az életben? A születéskor eldől kinek vannak jobb esélyei, illetve ki az, aki „esélytelen” lesz az életben?

40 40

41 41 Lifelong learning

42 42 Jó pap is holtig tanul

43 43 A tanulás két dimenziója LLL, LWL LLL  Lifelong learning  Az életen átívelő tanulás kifejezése arra utal, hogy az egyén egész élete során tanul. Az egyén életciklusának különböző szakaszaiban, az egymást időben követő tanulási folyamatot jelenti. Az egyén életciklusának különböző szakaszaiban, az egymást időben követő tanulási folyamatot jelenti.  Ez az élethosszig tartó tanulás, az egész életre kiterjedő tanulás vertikális dimenziója.

44 44 középiskola általános iskola FSZ főiskola egyetem nyelvtanulás műköröm építés kötés Lifelong Learning

45 45 LWL  Lifewide learning  Az életet átfogó tanulás azt jelenti, hogy a tanulás valójában sokféle környezetben valósul meg, különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik.  Ez a horizontális dimenzió. Különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik  Ez a horizontális dimenzió. Különböző kontextusokat, helyeket és helyzeteket jelent, amelyekben az adott időpillanatban a tanulás éppen történik

46 46 középiskola általános iskola FSZ főiskola egyetem nyelvtanulás műköröm építés gyöngyfűzés Life-wide Learning Kresz-tanfolyam smink-tanfolyam ECDL tojásfestés

47 47 1996. Az egész életen át tartó tanulás éve Jacques Delors vezette nemzetközi bizottság által megfogalmazott alapelvek: Jacques Delors vezette nemzetközi bizottság által megfogalmazott alapelvek: –Megtanulni megismerni –Megtanulni dolgozni –Megtanulni együtt élni másokkal –Megtanulni élni

48 48 Megtanulni megismerni Oktatási folytonosság, mely figyelembe veszi a társadalmi dimenziókat és hangsúlyt helyez a széleskörű általános műveltségre Oktatási folytonosság, mely figyelembe veszi a társadalmi dimenziókat és hangsúlyt helyez a széleskörű általános műveltségre Az alapfokú oktatás Az alapfokú oktatás akkor sikeres, ha alapokat teremtett az egész életen át tartó tanuláshoz

49 49 Megtanulni dolgozni Ma már nincs úgynevezett Ma már nincs úgynevezett „nyugdíjas állás” Gyakorlati tudást adni, annak ellenére, hogy a munka fejlődése nem teljesen belátható Gyakorlati tudást adni, annak ellenére, hogy a munka fejlődése nem teljesen belátható A szakértelem magában foglalja a szakmai képzettséget, a csapatmunkára való alkalmasságot, a kezdeményezőképességet és a kockázatvállalást A szakértelem magában foglalja a szakmai képzettséget, a csapatmunkára való alkalmasságot, a kezdeményezőképességet és a kockázatvállalást

50 50 Megtanulni együtt élni másokkal Csoportban kell dolgoznunk Csoportban kell dolgoznunk Már gyermekkorban fel kell ébreszteni az érdeklődést a társak, a környezet és a világ dolgai iránt. Már gyermekkorban fel kell ébreszteni az érdeklődést a társak, a környezet és a világ dolgai iránt. Fogékonnyá tenni a Fogékonnyá tenni a gyerekeket a másság elfogadására, a befogadásra, a konfliktusok békés megoldására

51 51 Megtanulni élni Az oktatás az egyén testi és szellemi fejlődését szolgálja Az oktatás az egyén testi és szellemi fejlődését szolgálja Felkészíteni a fiatalt az önálló gondolkodásra, a reális értékítéletre, a különböző élethelyzetek kezelésére Felkészíteni a fiatalt az önálló gondolkodásra, a reális értékítéletre, a különböző élethelyzetek kezelésére A megszerzett tudás, A megszerzett tudás, ítélőképesség, ítélőképesség, felelősségérzet legyen képes az egyén életminőségének javítására

52 52 kompetencia Mindazt a munkavégzéshez szükséges, megnyilvánuló szakértelmet, személyes készségek, képességek, motivációk, tulajdonságok együttesét jelenti, amelyek felhasználásával a munkakörben megkívánt eredmények elérhetőek.

53 53 kompetencia „teljesen értelmetlen dolog a gyermek fejét évek hosszú során át olyan dolgokkal tömni, amiket nem értenek kellőképpen, s amire a mindennapi életben semmi szükségük.” „teljesen értelmetlen dolog a gyermek fejét évek hosszú során át olyan dolgokkal tömni, amiket nem értenek kellőképpen, s amire a mindennapi életben semmi szükségük.” Tessedik Sámuel

54 54 Kulcskompetenciák  Az ismeretek, készségek és attitűdök többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen.

55 55 Anyanyelvi kommunikáció A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége. A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége.

56 56 Idegen nyelvi kommunikáció A gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és értelmezésének képessége az anyanyelvtől különböző nyelven. A gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és értelmezésének képessége az anyanyelvtől különböző nyelven.

57 57 Matematikai kompetencia A legalapvetőbb szinten az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. A legalapvetőbb szinten az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatának képességét foglalja magában fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából.

58 58 Természettudományi és technológiai kompetenciák Azon ismereteknek használatára való képesség, amelyekkel a természettudományok a természeti világot magyarázzák. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a természeti környezet Azon ismereteknek használatára való képesség, amelyekkel a természettudományok a természeti világot magyarázzák. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a természeti környezetátalakításában.

59 59 Digitális kompetencia Digitális kompetencia Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban.

60 60 A hatékony tanulás A hatékony tanulás Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek otthon, a munkahelyen, az oktatásban történő alkalmazásának képessége. Az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek otthon, a munkahelyen, az oktatásban történő alkalmazásának képessége.

61 61 Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák Nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezésben mind a köz-, mind a magánélet területén Nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezésben mind a köz-, mind a magánélet területén

62 62 Állampolgári kompetenciák Azoknak a kompetenciáknak a halmazaként írhatók le, amelyek az egyén számára lehetővé teszik az állampolgári szerepvállalást. Azoknak a kompetenciáknak a halmazaként írhatók le, amelyek az egyén számára lehetővé teszik az állampolgári szerepvállalást.

63 63 Vállalkozói kompetencia A változás kiváltására való törekvés, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások támogatásának a képessége. A változás kiváltására való törekvés, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások támogatásának a képessége.

64 64 Kulturális kompetencia A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában

65 65 Tehetség Azt hiszem a legtöbb gyerek kíváncsian, kutakodó fejjel jön a világra. Talán azért lettem tudós, mert valamilyen értelemben gyerek tudtam maradni. (Szilárd Leó)

66 66 Mit nevezünk tehetségnek? Átlag fölötti képesség, amely a megfelelő környezetben az átlagost messze túlhaladó teljesítmény létrehozására teszi alkalmassá az egyént.

67 67 Miért fontos, hogy felismerjük a gyerek tehetségét? Tévhit: „a valódi tehetség úgyis érvényesül”. Tévhit: „a valódi tehetség úgyis érvényesül”. A tömeges ellenpéldáról nem tudunk, mert elkallódott. A tömeges ellenpéldáról nem tudunk, mert elkallódott. Gyakori téves címkék: rendzavaró, stréber, különc, nyugtalan, dacos, zárkózott, gyenge képességű, összeférhetetlen. Gyakori téves címkék: rendzavaró, stréber, különc, nyugtalan, dacos, zárkózott, gyenge képességű, összeférhetetlen.

68 68 Frőbel  Isteni erő A tehetség mint adottság szélesen manifesztálódik a gyermekkorban ↓ Lassan elapad, differenciálódik az egyedfejlődés során ↓ Feladat a tehetség korai felismerése

69 69 Wargha István A jónak magva már a gyermekben benne lévén, csak ápoltatik és fejtetik, hogy testi épségére és ügyességükre fő gond fordíttatik, lelki tehetségének bontatlan gombolyagára lassan-lassan fejtetnek le.” A jónak magva már a gyermekben benne lévén, csak ápoltatik és fejtetik, hogy testi épségére és ügyességükre fő gond fordíttatik, lelki tehetségének bontatlan gombolyagára lassan-lassan fejtetnek le.”

70 70 Ney Ferenc A kisdedóvó intézet nem iskola, hanem inkább fejlesztése a testi és lelki tehetségnek és lépcsőzetes előkészítés a valódi iskolára A kisdedóvó intézet nem iskola, hanem inkább fejlesztése a testi és lelki tehetségnek és lépcsőzetes előkészítés a valódi iskolára

71 71 Napjaink kulcskérdése A legkiválóbbak válasszák a pedagógus pályát, és azon meg is maradjanak. Bízunk benne, hogy ennek érdekében történik is valami!

72 72 „Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, hanem az, amelyik képes reagálni a változásokra.” (Charles Darwin)

73 73 Az ’50-es, ’60-as, ’70-es években nevelkedtünk Egyáltalán hogyan éltük túl?

74 74 A gyógyszeres üvegeket könnyen ki tudtuk nyitni

75 75 A csapból ittuk a vizet a koszos kezünkből, nem üvegből

76 76 Egész nap kint játszottunk Ha valakinek eltört a keze senkit nem pereltek be, egyszerűen összeforrt.

77 77 Feküdtünk a fűben, fürödtünk a folyóban mégsem lettünk kiütésesek, nem tört ránk allergiás roham

78 78 Cserebogarat gyűjtöttünk, békákat fogtunk és nem mindig mostunk kezet

79 79 Rengeteg egészségtelen dolgot ettünk: Zsíroskenyér, kolbász, szalonna, édesség és mégsem voltunk kórosan elhízva

80 80 A kakaóban nem volt A,B,C,D,és E vitamin, de még plusz calcium sem. Az üdítő cukorral készült.

81 81 Ha egy tanár nyakon vágott, nem rúgtunk bele, nem jelentettük fel, örültünk, hogy csak egyet kaptunk

82 82 Mosatlanul ettük a zöldséget és a gyümölcsöt

83 83 A WC pereme alatt bizonyára hemzsegtek a bacilusok

84 84 Egymás poharából ittunk, nyaltunk a másik fagyijából és egészségesek maradtunk

85 85 Nem volt DVD, Videójáték, internet DE voltak BARÁTAINK!

86 86 Lehet, hogy azt mondják, unalmas volt De mondjuk meg őszintén!

87 87 Nem voltunk BOLDOGOK?!?!


Letölteni ppt "1 Pedagógus szerepek Pedagógus szerepek Dr. Lipcsei Imre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések