Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettechnológia kémiai módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettechnológia kémiai módszerei"— Előadás másolata:

1 Környezettechnológia kémiai módszerei
Tolner László egyetemi docens Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék Tananyag: Barótfi: Környezettechnika (Mezőgazda kiadó 2000)

2 Környezettechnológia kémiai módszerei
A tantárgy rövid leírása: A tantárgy a levegőtisztaság-védelem, szennyvízkezelés, talajtisztaság-védelem, hulladék kezelés és sugárvédelem területén alkalmazható környezetvédelmi technológiák alapját képező kémiai folyamatokat ismerteti. (sav-bázis, redox, csapadékképződési, szorpciós, ioncsere, kémiai lebontási átalakítási folyamatok, stb.)

3 Anyagáramlás az emberi tevékenység hatására
Természet Ártalmatlanítás Ipar Közlekedés Mezőgazdaság Átalakítás Szennyezés Elválasztás Hasznosítás

4 Környezetvédelmi projekt
Szennyezés Problémafelismerés Elhivatottság Megoldás Szaktudás Eszközök Pénz Pályázat Hatóság Kapcsolat

5 Levegő Víz Talaj Gázok, gőzök, porok Oldott anyagok, lebegő anyagok
Mit védünk? Gázok, gőzök, porok Levegő Égéstermékek, füst, por, oldószer, szaghatás Oldott anyagok, lebegő anyagok Víz Toxikus anyagok, káros baktériumok Oxigén, és tápanyagforgalom Szilárd, folyékony, légnemű szennyezés Talaj Földtani közeg Felszín alatti víz Hulladék, szennyvíz, Légköri ülepedés

6 Erőművek, fűtés, közlekedés, anyagátalakító iparágak. Üvegházhatás,
Szennyező anyag Mesterséges források Hatás Por Erőművek, bányászat, magas hőmérsékletű folyamatok, közlekedés. Az albedo megnövelése, szennyeződés, ködképződés, káros hatás az élőlényekre. Szennyező gázok (CO2, CO, NOx SO2, F, CH4, …) Erőművek, fűtés, közlekedés, anyagátalakító iparágak. Üvegházhatás, ózonfogyasztás, füstköd, savas ülepedés, toxikus hatás. Fémvegyületek (nehézfémek) Erőművek, fűtés közlekedés, fémkohászat, felületkezelés. Akut és krónikus mérgezés, bioakkumuláció. Savak/bázisok Anyagátalakító pH-változás.

7 Szennyező anyag Források Hatás Növényi tápanyagok Műtrágyaipar, mezőgazdaság, háztartások. Eutrofizáció, oxigénfogyasztás. Sók Sóbányászat, felszín alatti vizek, kémiai iparok. Felszíni édesvizek elsózása. Talajok szikesedése Peszticidek Kémiai iparok, mezőgazdaság . Toxikus hatás, perzisztens vegyületek akkumulációja. Tenzidek Ipar, háztartások. Oxigénfogyasztás, habképződés, felszíni vizek terhelése.

8 Szennyező anyag Források Hatás Szerves vegyületek, színezékek, műanyagok Anyagátalakító iparágak. Oxigénfogyasztás, felszíni vizek szennyezése. Szerves anyagok Háztartások, mezőgazdaság, faipar, papíripar Oxigénfogyasztás. Olajok Ásványolaj-kitermelés, -szállítás, és feldolgozás, petrolkémia, közlekedés. Feldúsulás a vizek felszíni rétegében, gázcserélődés akadályozása.

9 Szennyező anyag Források Hatás Oldószerek Feldolgozó ipar, háztartások. Oxigénfogyasztás, habképződés, felszíni vizek terhelése. Radionuklidok Atomtechnika, atomfegyverek. α-, β-, γ-sugárzás, a bio-makromolekulák elbontása, az élőlények károsítása. Hulladék Ipar, bányászat, háztartás, szennyvíziszap. Területek elfoglalása, kultúrtájak károsítása, talajszennyezés, felszín alatti vizek szennyezése Meddő Bányászat, érckitermelés. Kultúrtájak károsítása, erózió, víz-, talajszennyezés

10 Követelmények Alapkövetelmény: kémiai alapismeretek
(Függetlenül attól, hogy a félév során említésre került, vagy nem.) ZH-k 50 pont (5*10), (pótlás 25 v. 25) (min 51% teljesítmény) Szóbeli vizsga a következő tételek alapján 50 pont

11 Szóbeli vizsgatételek 2012!
A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése Vegyületek, kötéstípusok. Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) Reakció sebesség, katalízis. Kémiai egyensúlyok. Sav bázis reakciók, pH. Puffer rendszerek. Oldódás, oldhatóság. Komplex vegyületek és alkalmazásaik. Homogén és heterogén rendszerek. Az abszorpció. Az adszorpció. Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk. Hőbontás, oxidáció Füstgáz-tisztás kémiai folyamatai Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása

12 Szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai az összefoglaló tételekhez
Füstgáz- és kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) Kémiai egyensúlyok. Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai Sav bázis reakciók, pH. Puffer rendszerek. Oldódás, oldhatóság. Komplex vegyületek és alkalmazásaik Kolloid rendszerek és tulajdonságaik Homogén és heterogén rendszerek. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk. Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai Reakció sebesség, katalízis. Alapismeretek része A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése. Vegyületek, kötéstípusok.

13 A szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai
Záróvizsga tételekhez 1. Mutassa be a levegő védelmét szolgáló műszaki megoldásokat technológiákban! Füstgáz-tisztás kémiai folyamatai Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai 2. Mutassa be a vizek védelmét szolgáló műszaki megoldásokat technológiákban! Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai 3. Mutassa be a talajok védelmét szolgáló műszaki megoldásokat technológiákban! Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. 17. Kémiai ipari technológiai megoldások a környezet védelmében. Az abszorpció. Az adszorpció. Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása Hőbontás, oxidáció + az 1., 2., 3. tételnél megadottak

14 Gyakorlat_1 Reakcióhő számítása
CO -110 CO2 -394 CH4 -74,9 C2H2 227 C2H4 51,9 C2H6 -84,5 C3H8 -104 C4H10 -126 H2O(g) -242 H2O(l) -286 NH3 -46 NO 90,4 NO2(s) 34 N2O 81,5 HNO3(l) -174,1 Gyakorlat_1 Reakcióhő számítása Képződéshő 1 mól anyag képződése elemekből elemek képződéshője = 0 Energiamegmaradás törvénye Meghatározó a kezdeti és a végállapot, függetlenül az átalakulás útjától Standard képződéshők 25 oC-on ΔH (kJ/mol)


Letölteni ppt "Környezettechnológia kémiai módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések