Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sugárvédelem, dozimetria Dr. Csurgai József +36-30-536-9394.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sugárvédelem, dozimetria Dr. Csurgai József +36-30-536-9394."— Előadás másolata:

1 Sugárvédelem, dozimetria Dr. Csurgai József jcsurgai@t-online.hu +36-30-536-9394

2 Előadás témája 1. Dózisfogalmak 2. Az ionizáló sugárzások egészséget károsító hatásai 3. A sugárvédelem alapelvei, korlátok 4. Dózis- és dózisteljesítmény-mérés 5. Műszaki sugárvédelem

3 1. Dózisfogalmak  = lineáris abszorpciós tényező = térfogategységre jutó hatásos elnyelési keresztmetszet  /  = tömegabszorpciós tényező = tömegegységre jutó h.e.k. LET = dE/dx = lineáris energiaátadási tényező σ e = elektron h.e.k. σ A = atomi h.e.k.  /  [m 2 /kg] Párhuzamos fotonnyaláb gyengülése anyagi közegben

4 Egyenérték dózis w R a LET függvénye Dózisteljesítmény Energiaáram-sűrűség f R :részecske-gyakoriság E R :részecske energiája ]Sv,Sievert[w*DH R  w R α20 β, γ, X 1 n <10 keV 5 10 – 100 keV 10 0.1 – 2 MeV20 2 – 20 MeV10 > 20 MeV 5

5 Bragg-Gray elv = Q a sugárzás energiájától függetlenül állandó x : céltárgy m: mérőberendezés A külső sugárterhelés mérhetőségének feltétele KERMA = Kinetic Energy Released in Mass Absorption Az átalakított energia a céltárgy bármely elemében elnyelődhet. Primer részecske-energia átalakítása: * sugárzási KERMA (fotonok) * részecske KERMA (szekunder elektronok) D = KERMA a testszövetben > 0.07 mm mélységben Szekunder részecske egyensúly

6 A dózisteljesítmény definíció-egyenletének paramétereinek csoportosításával lehetséges a külső sugárterhelés számítása. kγ : „dózisállandó” adott sugárforrásra és elnyelő közegre állandó érték

7 Belső sugárterhelés számítási modellje: Egy adott radioizotóptól származó, az „S” forrás-szövetekből a „T” céltárgy-szövetbe jutó és ott elnyelődő „R” sugárzás egyenérték- dózis u: bomlások száma az adott szövetben függ az aktivitást hordozó vegyület tartózkodási idejétől Q: elnyelési hányad függ „S” és „T” geometriai elrendezésétől, „T” abszorpciós együtthatójától

8 2. Az ionizáló sugárzások egészséget károsító hatásai Determinisztikus hatás (nekrózis): - küszöbdózishoz kötött (0.3 – 0.4 Gy) - szöveti szintű hatás - életveszélyes károsodások: központi idegrendszer, emésztőrendszer, vérképző rendszer

9 Sztochasztikus hatás (mutáció): - nincs küszöbdózis (kis dózisok hatása nem igazolt) - sejti szintű hatás (DNS-lánchibák) (javító mechanizmus) - kockázat-dózis-függvény lineáris (?)

10 Effektív dózis w T szöveti súlyozó tényező Gonádok (ivarmirigyek), vörös csontvelő 0.2 tüdő, gyomor/bélrendszer0.12 hólyag, mellkas, máj, nyelőcső, pajzsmirigy0.05 csontfelszín, bőr0.01 maradék0.05

11 H C Lekötött dózis a szervezetben 1 évnél tovább lévő nuklidokra dt dH H T 0 E C   Kollektív dózis: az azonos hatásnak kitett személyeket érő effektív dózisok összege DCF [Sv/Bq] – egységnyi aktivitás bevitelétől származó effektív dózis = dóziskonverziós tényező függ: - beviteli útvonaltól (lenyelés, belégzés) - vegyület oldhatóságától (felszívódás és kiürülés sebessége) - a személy életkorától (5 korcsoport)

12 3. A sugárvédelem alapelvei Indokoltság – az ionizáló sugárzás alkalmazásának hasznosnak kell lennie: az alkalmazás kockázata kisebb, mint az alkalmazás elhagyásának kockázata (kára) Optimálás – az alkalmazás által okozott dózis az észszerűen elérhető legkisebb legyen – tervezési dózis - ALARA Korlátozás – a tervezés révén a személyek dózisa az átlag körüli eloszlást mutat, a valószínű kimenetelek nem léphetik túl a biztonságot adó egyéni dóziskorlátot

13 „axiómák”: - A sztochasztikus hatást minimalizáló korlátozás kizárja a determinisztikus hatást. - Vannak nem korlátozható sugárzási helyzetek (≠ természetes radioaktivitás!) „hiányok”: -Krónikus és akut sugárterhelés lehetséges különbsége -LNT koncepció pontatlansága -Elhanyagolható dózis fogalma

14 A sugárvédelmi szabályozás forrásai: -Nemzetközi * ICRP ajánlások (ICRP #60 (1990)) * IAEA kiadványok (Safety Series #115 (1996) – IBSS) * EU dokumentumok (EURATOM 96/29 direktíva) -Magyarországi * 1996. évi CXVI. Törvény („2. atomtörvény”) * kormányrendeletek (89/2005.) * miniszteri rendeletek (16/2000. EüM, 15/2001. KöM) * szabványok (MSZ 14344) * hatósági előírások (szabályzatok, útmutatók, irányelvek) (NBSZ) Illetékes hatóságok: ÁNTSZ (OSSKI) OAH környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek OKF

15 Sugárvédelmi korlátok DL – dóziskorlát - immisszió korlátozása effektív dózis – külső és belső sugárterhelés összege foglalkozási korlát20 mSv/év (5 év átlagában, 1 évre 50 mSv) szemlencse: 150 mSv/év, bőr, végtagok: 500 mSv/év tanulók (16 – 18 év) 6 mSv/év lakossági korlát1 mSv/év (különleges helyzetben: 5 év átlagában, 1 évre 5 mSv) normális és baleseti helyzetre külön szabályozás

16 A dóziskorlátozás érvényesülését segítő mutatók: Vonatkoztatási/irányadó szintek (dózis, dózisteljesítmény, aktivitás, aktivitás-koncentráció egységekben) feljegyzési szint (mérési érzékenység) kivizsgálási szint („eseti”) beavatkozási/cselekvési szint („általános”) Veszély/baleseti helyzet: alkalmanként -„elhárítók” DL 50 mSv/ 100 mSv/ 250 mSv -„védendő lakosság”:elkerülhető dózis meghatározása szükséges intézkedések:elzárkóztatás (10 mSv), kimenekítés (50 mSv), jódprofilaxis (100 mGy) áttelepítés, fogyasztás-korlátozás

17 DC - dózismegszorítás - emisszió korlátozása kiemelt létesítményekre0.1 – 0.05 mSv/év egyéb létesítményekre 0.03 mSv/év (eseti szabályozás) „fiktív” lakosságnak a létesítményhez rendelhető összes kibocsátástól származó effektív dózisa A kibocsátott és az inkorporálható aktivitás viszonya: A max,i << A ki,i A normális üzemelés során kibocsátott aktivitás nem koncentrálódhat egyetlen személyben.

18 A létesítmény környezetében élő lakosságra vonatkozó dózismegszorítás és a létesítményből * levegőbe és * vízi úton kibocsátott aktivitás (A max és A ki )közötti kapcsolatot a TERJEDÉSI MODELLEK teremtik meg. A modell és egy valóságos terjedési folyamat összevetése a validálás.

19 Füstfáklya helyzete a koordinátarendszerben

20 A felhő terjedése egyenlete (PÖFF) Ha Z = 0

21 A felhő terjedése egyenlete (CSÓVA) Ha Z = 0

22 A felhő szegényedése differenciálegyenlete A felhő = A 0 - A kihullott

23 A dózismérés sajátosságai Bragg-Gray elv: a dózismérő és az emberi testszövet tömegabszorpciós együtthatójának aránya ne függjön a sugárzás energiájától Dózismérés eljárásai: * az expozíció befejezését követő kiértékelés = integrális dózismérés = utólagos  személyi dózismérők * folyamatos kiértékelés = dózisteljesítmény- mérés = azonnali  területi dózismérők m E x E m x * * D D Q                       

24 Dózis- és dózisteljesítmény-mérők fajtái (γ- és X-dózis): * kémiai dózismérők – a válaszjel kialakításához vegyi folyamat vezet el FILM – utólagos kiértékelés * szilárdtest-dózismérők – szilárd kristályok fizikai tulajdonságait használják ki termolumineszcens detektor – TLD – utólagos kiértékelés (LiF, CaF 2, BeO, Al 2 O 3 ) * elektronikus működésű detektorok az elnyelt sugárzási energia közvetlenül szabad töltéshordozókat hoz létre gáztöltésű detektorok – impulzus üzeműek, utólagos és azonnali kiértékelésre is alkalmasak szcintillációs detektorok – szerves kristály és folyadék félvezető detektorok – szilícium, germánium

25 Dózis- és dózisteljesítmény-mérők fajtái (n-dózis): * kémiai dózismérők –FILM – Cd-lapkával * szilárdtest-dózismérők – TLD – LiF * elektronikus detektorok gáztöltésű detektorok – BF 3, 3 He szcintillációs detektorok – LiI(Eu) A detektor burkolatának megfelelő kialakításával közvetlenül egyenértékdózist (H) mérhetünk. Belső sugárterhelés meghatározása – nukleáris analízis Egésztest- és résztestszámlálás (in vivo) Testnedvek, exkrétum vizsgálata (in vitro) Levegő, ivóvíz, táplálék analízise Roncsolásos (radiokémiai) vagy roncsolásmentes (műszeres) analízis

26 5. Műszaki sugárvédelem Személyi dózismérés Területi dózismérés Szennyezettségmérés – mentesítés (dekontaminálás) Védelmi intézkedések Kibocsátás-ellenőrzés (lokális monitorozás) Környezeti (regionális) monitorozás

27 Személyi dózismérés: utólagos, hatósági (hitelesített), kiegészítő (kalibrált), egyedi vagy rendszeres leolvasás Területi dózismérés: megelőző, hitelesített és/vagy kalibrált, hordozható és/vagy telepített, monitorozó rendszer (része) Szennyezettségmérés – sugármentesítés (dekontaminálás): hitelesíthető, felületi/térfogati analízis, egyedi tervezésű radiokémiai műveletek, radioaktív hulladék keletkezik

28 Sugármentesítés (és nem dekontaminálás) Fajtái: ön-, részleges-, teljes (csak szakerők) meg még egy, ami csak egy absztrakció Elvek: gyors, ami feltétlenül szükséges, amilyen közel lehetséges, prioritások. Teljesítőképesség Bevonható erők

29 Védelmi falak (árnyékolás) vastagságának számítása B: build-up tényező – a szórt sugárzási hányad által okozott dózis figyelembe vételére használjuk Védelmi intézkedések: idő- és/vagy távolságvédelem, árnyékolás

30 Kibocsátás-ellenőrzés/lokális monitorozás dózisteljesítmény-mérés, nemesgáz-aktivitás meghatározása, aeroszol- mintavétel (mozgószűrő), radiojód-mintavétel on-line gamma-spektrometria korai riasztás – gyors mérések további ellenőrző mérések: víz/csatorna, száraz és nedves kihullás, talaj, növényzet

31 Környezeti ellenőrzés/regionális monitorozás Mesterséges radioizotópok mérése természetes (változó) háttéren (levegőben) c: aktivitás-koncentráció [Bq/m 3 ] V: mintázott térfogat [m 3 ] A: aktivitás [Bq] t: mintavétel/mérés időtartama Természetes radioaktivitás: -ősi nuklidok -kozmogén nuklidok -kozmikus sugárzás Fő komponens: 222 Rn leányelemei A természetes dózis 60 – 70 %-át okozza

32 Környezeti monitorozás elemei: -Dózisteljesítmény-mérés (mo.-i riasztási küszöb: 500 nSv/h) -Aeroszol-mintavétel (állószűrő) -Radiojód-mintavétel -Folyó- és állóvizek, szennyvíz mintázása -Talaj- és biológiai minták Eszközök: gamma-spektrometria, izotópszelektív radiokémiai módszerek

33 Gamma dózisteljesítmény hálózatszerű monitorozása Mai követelmény: a természetes szinttől, a katasztrófa szintig mérjen a műszer. Intelligens nukleáris és vegyi monitoring rendszer - OMFB fejlesztés ZMNE Vegyi és környezetbiztonsági Tanszék, Gamma Műszaki Rt, Somos Kft.: Ny.tsz.:ALK-0010/98, 1999-2000 Detektor: BNS-98 50 nGy/h - 0.5Gy/h 10%-os pontosság, 10 Gy/h-ig jelez RS-485 soros vonal

34 AMAR-2000 rendszer MH VIK Server1 MH VIK Server2 AMAR WEBSERVER Adatgyűjtő 1 Adatgyűjtő 2 SQL Server MH-OKF- OMSZ- PARt MH VIK belső hálózat Kommunikáció: GSM Vezetékes telefon

35

36

37 A sugárhelyzet felderítésének, monitorozásának lehetőségei 1.Viszonylag jó lefedettség a már telepített és jelenleg telepítés alatt álló AMAR-ral 2.Sugárfelderítő (harci) helikopter esetén 300 (15-20) km 2 /h felderítési terület 3.Földi sugárfelderítő járőr lehetősége 10-30 (3-4) km 2 /h felderítési terület 4.Elég nagyszámú mobil és stacioner radiológiai labor (FVM, BM, HM, KFKI, PARt, OM) 5.Összesen: 500-600 km 2 /h, ~1500 (~100) km 2 /nap légi, és 100-120 km 2 /h, ~500 (~50 – 60) km 2 /nap földi felderítő kapacitás Megjegyzés: zárójelben vannak a pontszerű sugárforrás keresésére vonatkozó adatok. Tanulság: a lényeg mindig az apró betűs részben van!!!

38 A rendelkezésre álló lehetőségek összességében (a reklám helye) 1.A felderítés által szolgáltatott adatok 2.A mérési eredmények online digitális adatfeldolgozása 3.Automatizált értékelő rendszerek 4.Jól felkészült felderítő - értékelő team-ek Biztosítják a sugárhelyzet pontos felmé- rését és a döntés- előkészítés korrekt szakmai megalapozását

39 A sugárfelmérő rendszer sajátosságai 1.Off-line adatfeldolgozás 2.On-line adattovábbítás baleseti helyzetben 3.Földi és légi SF rendszerek teljes kompatibilitása 4.Automatikus adatfeldolgozás – nyers felderítési adatok- értékelt információ konverzió (bejövő adatok -> valós sugárhelyzet) 5.2-3D Térinformatikai platform (ARCINFO, MAPINFO, AUTOCAD)

40 Az esőt megelőző légnyomás- csökkenés és a detektorra hulló csapadék időszakosan megnövelheti a detektor közelében a gammasugárzó radon-leányelemek mennyiségét. 2003. V. 21.-22.- én többször is esett az eső Budapesten. A környezeti dózisteljesítmény változásában 3, eltérő nagyságú és kissé eltérő alakú „esőcsúcs” is megfigyelhető. dózisteljesítmény [nSvh] Környezeti monitorozás – Dózisteljesítmény mérése „csapadékcsúcs”


Letölteni ppt "Sugárvédelem, dozimetria Dr. Csurgai József +36-30-536-9394."

Hasonló előadás


Google Hirdetések