Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettechnológia kémiai módszerei TÉTELEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettechnológia kémiai módszerei TÉTELEK"— Előadás másolata:

1 Környezettechnológia kémiai módszerei TÉTELEK
Tolner László egyetemi docens Környezettudományi Intézet Talajtani és Agrokémiai Tanszék Tananyag: Barótfi: Környezettechnika (Mezőgazda kiadó 2000)

2 Követelmények Alapkövetelmény: kémiai alapismeretek
(Függetlenül attól, hogy a félév során említésre került, vagy nem.) ZH-k 50 pont (5*10 pont a gyakorlatokon), (pótlás vagy javítás max. 25 pont értékben) (félév elismerés min. 51% teljesítmény) Szóbeli vizsga a következő tételek alapján 50 pont

3 Szóbeli vizsgatételek
A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése Vegyületek, kötéstípusok. Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) Kémiai egyensúlyok. Sav bázis reakciók, pH. Puffer rendszerek. Oldódás, oldhatóság. Komplex vegyületek és alkalmazásaik. Homogén és heterogén rendszerek. Az abszorpció. Az adszorpció. Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk. Hőbontás, oxidáció Füstgáz-tisztás kémiai folyamatai Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása

4 A szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai
Záróvizsga tételekhez 1. Mutassa be a levegő védelmét szolgáló műszaki megoldásokat a mindennapi technológiákban, példákon keresztül! Füstgáz-tisztás kémiai folyamatai Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai 2. Mutassa be a vizek védelmét szolgáló műszaki megoldásokat a mindennapi technológiákban, példákon keresztül! Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai 3. Mutassa be a talajok védelmét szolgáló műszaki megoldásokat a mindennapi technológiákban, példákon keresztül! Kolloid rendszerek és tulajdonságaik.

5 A szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai
Záróvizsga tételekhez 17. Kémiai ipari technológiai megoldások a környezet védelmében a gyöngyösoroszi bánya példáján. Az abszorpció. Az adszorpció. Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása Hőbontás, oxidáció + az 1., 2., 3. tételnél megadottak 18. Kolloid rendszerek, felületi jelenségek a környezeti technológiákban. Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk.

6 Szóbeli vizsgatételek kapcsolódásai az összefoglaló tételekhez
Füstgáz- és kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) Kémiai egyensúlyok. Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai Sav bázis reakciók, pH. Puffer rendszerek. Oldódás, oldhatóság. Komplex vegyületek és alkalmazásaik Kolloid rendszerek és tulajdonságaik Homogén és heterogén rendszerek. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk.. Alapismeretek A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése. Vegyületek, kötéstípusok.

7 1. A periódusos rendszer felépítése, fontosabb elemcsoportok jellemzése
Az elemeket rendszámuk szerint növekvő sorrendben tartalmazó táblázat, amelyben egymás alatt a hasonló fizikai és kémiai tulajdonságú elemek találhatók. A kémiai tulajdonságot elsősorban a külső héjon található elektronok határozzák meg.

8 2.Vegyületek, kötéstípusok.
Ionos kötés: Nagy elektronegativitás különbségű elemek közötti elektronátadással ellentétes töltésű ionok jönnek létre. A kötés az ionok között elektrosztatikus vonzás. Kovalens kötés: Közös elektronpár révén megvalósuló elsőrendű kötés Fémes kötés: Fémkationok és közöttük könnyen mozgó elektrongáz alkotja. Másodlagos kötések: Van der Waals - kötés: orientációs effektus (dipólusok kölcsönhatása) indukciós effektus (indukált dipólus kölcsönhatás) diszperziós effektus (nem dipólusok kölcsönhatása) Hidrogén – kötés: H és nagy elektronegativitású atom (O, N, F) közötti elektrosztatikus vonzás A nagy töltéssűrűségű proton (H+) és nagy elektronegativitású elemek szabad elektronpárja közötti kapcsolat.

9 Szilárd anyagok - kristályrácsok
Atomrács: rácspontokban atomok, közöttük kovalens kötés Ionrács: rácspontokban ionok, közöttük elektrosztatikus vonzás Molekularács: rácspontokban molekulák, közöttük van der Waals kötés Fémrács: rácspontokban fémionok, közöttük elektrongáz

10 Elektronakceptorok – Oxidálószerek:
3. Oxidációs szám (oxidációs szám a fontosabb elemek vegyületeiben) Elektronakceptorok – Oxidálószerek: O2, NO3-, MnIII, MnIV, FeIII vegyületek, SO42- Elektrondonorok - Redukálószerek: növényi maradványok talaj szervesanyag C tartalma szerves N, S (-NH2, -NH, -SH, NH4+, S2-) , Mn2+, Fe2+

11 Az elemek lehetséges oxidációs számai

12 A nitrogén oxidációs állapotai

13 Egyensúlyi állandó hőmérséklet függése Hatás – Ellenhatás törvénye
4. Kémiai egyensúlyok. Homogén - minden résztvevő azonos fázisban Gőz vagy gáz fázis esetén N2 + 3 H2 2 NH3 [NH3]2 K = ▬▬▬▬▬ p*V = n*R*T [N2] * [H2]3 p2NH3 Egyensúlyi állandó parciális nyomásokkal felírva Kp = ▬▬▬▬▬▬ pN2 p3H2 p = R*T * n/V Mólszámváltozás – nyomásfüggés Egyensúlyi állandó hőmérséklet függése Hatás – Ellenhatás törvénye

14 Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Homogén - minden résztvevő azonos fázisban Oldatokban Koncentráció változtatás az egyensúlyi rendszerben sav + alkohol észter + víz [észter] [víz] Egyensúlyi állandó koncentrációkkal felírva Kc = ▬▬▬▬▬▬ [sav] [alkohol] Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó (gyenge savak, bázisok) Víz disszociációja Heterogén – van résztvevő más fázisban Sók oldhatósága – oldhatósági szorzat Abszorpció, adszorpció

15 Heterogén kémiai egyensúly
Legalább egy résztvevő a többitől eltérő fázisban Szilárd fázis az egyensúlyban konstans CaCO3 CaO + CO2 [CaO] [CO2] Amig CaCO3 és CaO is jelen van, addig CO2 Koncentrációja, vagy parciális nyomása állandó K’c = ▬▬▬▬▬▬ [CaCO3] Kc = [CO2] vagy Kp = pCO2 konstans H2O + CO2 H2CO3 szénsav ~ CO2 H2CO3 + CaCO3 Ca(HCO3)2 szénsav ~ Ca(HCO3)2 CO2 ~ Ca(HCO3)2

16 Sav, bázis definiciója, sóképződés, hidrolízis
5. Sav bázis reakciók, pH. Sav, bázis definiciója, sóképződés, hidrolízis NaOH + HCl → NaCl + H2O NaCl + H2O → NaOH + HCl Az erős savak, az erős bázisok és sók disszociációja teljes Disszociációs egyensúlyi állandó (gyenge savak, bázisok) HAc H+ + Ac- ecetsav disszociációja [H+] [Ac- ] Ksav = ▬▬▬▬▬▬ [HAc] NH4OH NH4+ + OH- Ammóniumhidroxid disszociációja [NH4+] [OH-] Kbázis = ▬▬▬▬▬▬ [ NH4OH]

17 Víz disszociációja és a pH fogalma
H2O H+ + OH- [H+] [OH-] [H2O] = konstans K = ▬▬▬▬▬▬ [H2O] Mert az elbomlás mértéke elhanyagolható, Kv = [H+] [OH-] = 10-14 pH = - lg[H+] és pOH = -lg[OH-] pH + pOH = 14 0 ≤ pH < savas tartomány, savas jelleg a pH csökkenésével nő pH = semleges oldat 7 < pH ≤ lúgos tartomány, lúgos jelleg nő a pH növekedésével

18 Vizes sóoldatok sav-bázis tulajdonságai Savas hidrolízis
Savas oldatokat képező sók Erős sav (pl. HCl) + gyenge bázis (pl.NH4OH) → ammónium-klorid részlegesen disszociál teljesen disszociál NH4Cl + H2O → NH4OH + HCl NH OH H+ Cl- [H+] > [OH-]

19 Vizes sóoldatok sav-bázis tulajdonságai Lúgos hidrolízis
Bázikus oldatokat képező sók Erős bázis (pl. NaOH) + gyenge sav (pl.CH3COOH) → nátrium-acetát részlegesen disszociál teljesen disszociál CH3COONa + H2O → CH3COOH + NaOH CH3COO- H OH- Na+ [H+] < [OH-]

20 Ecetsav – nátrium acetát puffer működése
6. Puffer rendszerek. Puffer rendszerek pH-ja jelentős mértékben „stabil”, kisebb mennyiségű sav vagy lúg hozzáadásával nem változik számottevően. Gyenge sav erős bázis sója + gyenge sav Gyenge bázis erős sav sója + gyenge bázis Ecetsav – nátrium acetát puffer működése HAc H+ + Ac Ha 1 mól ecetsavból és 1 mól nátrium-acetátból készítünk 1 dm3 oldatot akkor a [sav] = 1 és a [só] = 1. [H+] = Ks = 1, pH = 4,75

21 Ammóniumklorid – ammóniumhidroxid puffer rendszer
Savas hatás esetén NH4+ + Cl- + NH4OH + H+ → 2NH4+ + Cl- +H2O lényeg: NH4OH + H+ → NH4+ + H2O Lúgos hatás esetén NH4+ + Cl- + NH4OH + OH- → 2NH4OH +Cl- lényeg: NH4+ + OH- → NH4OH Egy komponensű puffer: hidrogén karbonát ion

22 AgCl 1,77*10-10 AgNO3 220 BaSO4 1,08*10-10 CuSO4 21 CaCO3 3,36*10-9
7. Oldódás, oldhatóság. Vegyület Oldhatósági szorzat Oldhatóság g/100g víz) AgCl 1,77*10-10 AgNO3 220 BaSO4 1,08*10-10 CuSO4 21 CaCO3 3,36*10-9 FeCl3 92 CaSO4 4,93*10-5 KMnO4 6,5 HgS 2,00*10-54 KNO3 32 PbSO4 1,58*10-8 NH4NO3 192 NaCl 36 NaOH 109 L = 1,58*10-8 = [Pb++]*[SO4--] ~0,0001 mol/dm3 0,0207 g/dm3 ~ 20 ppm konstans

23 Szilárd anyagok oldódása
Az oldhatóság hőmérsékletfüggése - növekvő és csökkenő - az oldáshő előjelétől függően A nyomás gyakorlatilag nem változtat az oldhatóságon negatív oldáshő pozitív oldáshő

24 4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O => 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH
8. Komplex vegyületek és alkalmazásaik. Fém-ionokból és ligandumokból álló, és az alkotórészek egyedi tulajdonságaitól eltérő kémiai sajátságokat mutató vegyületeket komplex vegyületeknek nevezzük. Jellemző kötés – datív kovalens kötés Fémionok – d mező elemei elektron befogadására alkalmas d pályák Ligandumok – szabad elektronpárral rendelkező molekulák vagy ionok 4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O => 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH Toxicitás, nehézfém oldatba vitel, élettanilag fontos vas megkötése de a Kálium-ferrocianid (Sárgavérlúgsó) K4(Fe(CN)6) bor derítésre EDTA (Calgon) szerkezeti képlete: (szerves komplex - kelát) HOOC – CH CH2 - HOOC N – CH2 – CH2 - N

25 Komplex szennyezők kicsapatása
Lúgos bontás – hidroxo komplex Komplexképződési egyensúly – szabad komplexképző eltávolítása (másik fázis, oxidáció) Erősebb csapadékképző komplex Trimercapto-s-triazin tmt 15® szennyvizekben oldott, komplex kötésű, egy- és kétértékű nehézfémek (pl. ólom, kadmium, réz, nikkel, higany, ezüst) kicsa- patására, mivel ezeket komplex- képző anyagok jelenlétében nem lehet hidroxidok formájában kicsapni.

26 9. Homogén és heterogén rendszerek.
Homogén rendszerek tulajdonságok függetlenek a helykoordinátáktól Inhomogén rendszerek a helykoordináták szerint folytonos függvény Heterogén rendszerek tulajdonságok függésének szakadása van Fázisok (folytonos, diszperz) Egykomponensű, többkomponensű rendszerek Szabadsági fok

27 Összetett anyagi rendszerek
Megosztott fázis Légnemű Cseppfolyós szilárd Tömb-fázis homogén heterogén légnemű elegy - köd füst, pórus-rendszer, szivacs cseppfolyós oldat hab emulzió szuszpenzió hab, pórus-rendszer, szivacs zárvány elegy, ötvözet kőzet

28 Fázisok közötti anyagmozgás
Egyensúlyra vezető folyamatok Halmazállapotváltozás: Párolgás-kondenzálás, olvadás-fagyás Elegyedés – Elegy-szétvállás (szételegyedés) Oldódás – Kicsapódás (oldhatósági szorzat, komplexképződés) Abszorpció – Deszorbció (folyadék – gáz) Adszorpció – Deszorpció (szilárd – gáz, szilárd – oldott anyag) Nem elegyedő oldószerek közötti megoszlás Extrakció Desztilláció

29 10. Az abszorpció. Fizikai abszorpció, amikor a gázkomponens csak egyszerűen oldódik az abszorbensben. Ilyenkor a komponens oldódását az egyensúlyi viszonyok, tehát a gáz parciális nyomása és folyadékban lévő koncentrációja szabják meg („Henry-törvény”). Ilyen esetek pl. széndioxid oldódása vízben, szerves oldószergőzök elnyeletése vízben. Kemoszorpció (kemiszoprció), amikor a gáz abszorpcióját a folyadékfázisban kémiai reakció követi, és az abszorpció nem tekinthető egyensúlyi folyamatnak. Ilyen pl. széndioxid elnyeletése nátrium hidroxid oldatban, füstgázok meszes vízzel történő mosása. Kemoszorpció esetén elvileg teljes elnyeletést lehet megvalósítani. A keletkező reakciótermék felhasználásáról ill. elhelyezéséről gondoskodni kell.

30 Többfokozatú abszorció. Ellenáramú abszorpció
Az abszorpciót hőjelenségek is kísérik. Az abszorpciós hő három fő rész összege: kondenzációs hő, oldáshő, hígítási hő. A hígítási hő az első kettőhöz képest elhanyagolható. A gyakorlatban előfordul izotermnek tekinthető abszorpció is, ahol a hőjelenségek elhanyagolhatók, pl. szénhidrogének abszorpciója olajban. Forró gázok abszorpciója esetén, ha az abszorbens hőmérséklete alacsonyabb a gáz(ok) kondenzációs hőmérsékleténél, akkor a gázok „belekondenzálnak” az abszorbensbe, és jelentősen felmelegítik annak hőmérsékletét. Az abszorpció hőjelenségeit figyelembe kell venni, mert a hőmérséklet emelkedésével a gázok oldékonysága, abszorpciója romlik. Többfokozatú abszorció. Ellenáramú abszorpció

31 Az adszorpciót befolyásoló tényezők :
ADSZORBENSEK Olyan speciális tulajdonsággal rendelkező anyagok, melyek felületükön olyan részecskék találhatók, melyek egyoldalú erőhatásnak vannak kitéve a fázis belseje felé ható vonzó hatásnak, így saját vonzóerejük egy része szabadon marad, melyek más anyagok megkötését teszik lehetővé. A megkötő felület az adszorbens, a megkötött anyag az adszorptívum. Az adszorpciót befolyásoló tényezők : hőmérséklet (T emelésével nő a részecskék hőmozgása, csökken az adszorpció) nyomás (növelése növeli az adszorpciót) adszorbens minősége (lyukacsos , érdes felület kedvez, illetve a felület polaritása is befolyásol, „hasonló a hasonlót köt meg” elv) oldószer minősége : részint ő maga is lehet adszorptívum, részint az adszorbeálódó anyag oldhatóságát befolyásolja.

32 A nehézfémek mobilitása
Füstgázból szennyező komponensek megkötése (dioxin, furánok) Heterogén katalízis (pl.: autó katalizátora) első lépés – adszorpció Oldatból szennyező oldott anyagok megkötlése (nehézfémek, arzén) Adszorpció talajban A nehézfémek mobilitása tápanyaggazdálkodás környezetvédelem A nehézfémek oldhatósága, ionformái függnek a pH-tól A talaj, mint nagy felületű (változó felület töltéssel rendelkező) adszorbens jelentősen befolyásolja az oldhatóságot Modell: Langmuir izoterma (hidrogén – Pt)

33 12. Kolloid rendszerek és tulajdonságaik.
Többkomponensű rendszerek molekuláinak eloszlása alapján a rendszereket homogén (tökéletes elegyedés, egyetlen fázis) rendszerek és heterogén rendszerek (makroszkopikus elkülönülés, pl.csapadékot tartalmazó oldat) csoportjára tudjuk felosztani. A gyakorlatban azonban vannak olyan rendszerek, amik nem tartoznak egyik kategóriába sem, ezek a rendszerek a kolloidok, melyek nm (esetleg 500 nm) szemcseméretű részecskét tartalmaznak. A kolloidok, bár méretük alapján átmenetet képeznek a homogén és heterogén rendszerek között, valójában mégsem jelentenek átmenetet, mert szemcseméretük miatt sok csak a kolloidokra jellemző tulajdonsággal bírnak. Az új és egyedi tulajdonságok megjelenése a rendszer fajlagos felületének (felület/térfogat) jelentős növekedésével indokolható.

34 Gél Szol A diszpergált részecskék típusa szerint
Mikrofázis: pl. csapadék, a köd, a füst, az emulzió, a szuszpenzió… Makromolekulás kolloid: pl. fehérje, ragasztók, lakkok, zselatin, polimer Asszociációs kolloid: pl. szappanoldat (micellák!) Kolloid oldat átalakulásai: hűtés, vagy oldószer-elvonás Gél Szol melegítés, vagy oldószer hozzáadás Pl. a szilárd zselatin (xerogél) oldás (duzzadt xerogél), majd (liogél),mele-gítés (lioszol), majd lehűtés (liogél)

35 A kolloid rendszerek csoportosítása a diszpergált fázis és a diszperziós közeg halmazállapota szerint A diszpergált részek halmazállapota Rendszer Gáz Folyékony Szilárd aeroszol - kolloid köd (pl:légköri köd) kolloid füst (pl:dohányfüst) lioszol kolloid hab (szappanhab) emulzió (pl: tej) szuszpenzió (pl:kolloid kénoldat) xeroszol szilárd hab (zárványokban) folyadékzárvány (pl: a vaj) szilárd szól (rubinüveg, ötvözetek) Kolloidrendszerek stabilitása – védőkolloid (töltés, felületaktív anyag, makromolekula) Gyakorlati problémák: füstgáz-tisztítás, csapadék-elválasztás, emulzió-bontás

36 13. Felületaktív anyagok és alkalmazásuk.
poláros csoport olajos fázis v. levegő apoláros rész vizes fázis szenny- részecske H2O A felületről a detergens nedvesítő hatása választja le a szennyrészecs-kéket, és emulgeáló hatása tartja azokat emulzió formájában a vizes oldatban. Ezt a kettős hatást nevezzük együttesen detergens hatásnak. A szennyezést asszociációs kolloid formában tartó micella

37 Védőkolloid hatás – elválasztási probléma (csapadék, emulzió)
Felület borításához kevés molekula is elég kis mennyiség – nagy hatás Felület megváltoztatása felületi feszültség csökkentése HABKÉPZŐDÉS habképződés gátlása leszorítás pl. alkohol Védőkolloid hatás – elválasztási probléma (csapadék, emulzió) Megszüntetés – a detergens elroncsolása (oxidáció, mikrobák) - a detergens kicsapása (Ca-szappan)

38 Levegőbevezetés: légfelesleg tényező  1
14. Hőbontás, oxidáció Tüzelés Levegőbevezetés: légfelesleg tényező  1 Tüzelési hőmérséklet: oC Keletkező reakció termékek: füstgáz, kiégett salak Füstgáz főbb komponensei: CO2, H2O, O2, N2 Pirolízis (kigázosítás) Hevítés: levegőtől elzárva Kigázosítási hőmérséklet: oC Keletkező reakciótermékek: pirolízis-gáz, szilárd éghető anyag (pirolízis-koksz), mely tartalmazza az inert alkotókat is. Pirolízis-gáz főbb komponensei: CnHm A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP

39 Gázosító közeg: oxigén vagy vízgőz Elgázosítási hőmérséklet:  1200 oC
Keletkező reakciótermékek: éghető gáz, folyékony salak Gázösszetétel: CO, H2, CO2, H2O Plazmatechnológia Első lépcső: magas hőmérsékletű pirolízis (salakolvasztó kamrában), ahol a szükséges energiát plazmaégő biztosítja. A plazmaív egyenáramú feszültségforrás hatására a salakfürdő és a plazmaégő között alakul ki. Hőmérsékletek: Plazmaív: kb oC Salakolvadék: kb oC Második lépcső: a pirolízis gáz tökéletes kiégetése oC-on A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat. HEFOP

40 15. Füstgáz-tisztás kémiai folyamatai
Rákospalotai szemétégető

41 Reakciók NO redukció ammóniával 6.NO + 4.NH3 = 5.N2 + 6.H2O
6.NO NH3 = 5.N H2O Ammónia-előállítás karbamidból CO(NH2)2 + H2O = CO2 + 2.NH3 Mésztej előállítás: CaO + H2O = Ca(OH)2 SO2 + Ca(OH)2 = CaSO H2O 2.CaSO3 + O2 = 2.CaSO4 gipsz képződés A lignitkoksz adszorbeál (nehézfémek, dioxinok) Az adszorbens eltávolítása szűréssel –> veszélyes hulladék lerakó

42 16. Kipufogógáz-tisztás kémiai folyamatai

43 szénhidrogén + O2  CO2 + H2O 2 H2 + O2  2 H2O NO redukció (Rh):
oxidáció (Pt és Pd): 2 CO + O2  2 CO2 szénhidrogén + O2  CO2 + H2O 2 H2 + O2  2 H2O NO redukció (Rh): 2 NO + 2 CO  N2 + 2 CO2 NO + szénhidrogén  N2 + CO2 + H2O 2 NO + 2 H2  N2 + 2 H2O 2 NO + 5 H2  2 NH3 + 2 H2O szénhidrogén + H2O  CO + CO2 + H2 kisebb valószínűséggel lejátszódó reakciók: 6 NO + 4 NH3  5 N2 + 6 H2O 2 NO + H2  N2O + H2O 2 N2O  2 N2 + O2

44 17. Víz és szennyvíztisztítás kémiai folyamatai
Csapadékképződés (FePO4) Kolloid megszüntetés (idő, felületi tültés megszüntetés: pH, polielektrolit) Habzásgátlás (detergens) Nitrifikáció, denitrifikáció (mikrobák) Redukció (metánképződés – mikrobiológia) Oxidáció klórozás, Hypo Ivóvíztisztítás – adszorpció aktív szén fertőtlenítés mangán és vastalanítás (oxidáció – levegőztetés)

45 18. Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása
Rosszul oldható sók képzése – oldhatósági szorzat Foszfát eltávolítás szennyvízből (FePO4, AlPO4) FeCl3 + PO43- = FePO4 + 3.Cl- L = 1,3E-22 Nehézfémek kicsapása rosszul oldható hidroxid formában oxidációs állapot - oldhatóság Trimercapto-s-triazin komplex formájában

46 Szennyezések csapadékképzésen alapuló elválasztása
Kolloid szennyezők eltávolítása (koaguláció) Részecskék elektromos töltésének csökkentése pH függvényében – H+ ill OH- ionok megkötődése (izoelektromos pont) Védőkolloidok (szerves makromolekulák, detergensek) elbontás (mikrobiológia – eleven iszap) detergens megkötés polielektrolittal Hídképző flokkuláció polimerrel alacsony koncentrációban (magasabb koncentrációban védőkolloid!)


Letölteni ppt "Környezettechnológia kémiai módszerei TÉTELEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések