Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Borításbecslés -a kvadrátban az adott faj egyedei függőleges vetületeinek összege hány % - % -os borítás (az adott fajhoz tartozó egyedek függőleges vetülete)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Borításbecslés -a kvadrátban az adott faj egyedei függőleges vetületeinek összege hány % - % -os borítás (az adott fajhoz tartozó egyedek függőleges vetülete)"— Előadás másolata:

1 borításbecslés -a kvadrátban az adott faj egyedei függőleges vetületeinek összege hány % - % -os borítás (az adott fajhoz tartozó egyedek függőleges vetülete) -ebből relatív gyakoriság (p i ) számítása -Shannon diverzitási index számítása Ezt a 2m*2m-es kvadrátot (=mintavételi négyzet) kellene megalkotni (4 fős csoportok) (zsineg + szög), - az összborítás meghaladhatja a 100%-ot (átfedések) - Cönológiai táblázatok összesítése excel file-ban

2 Cönológiai felvételezés Shannon diverzitási index: H=Σ-p i *log 2 (p i ), ahol pi az i-dik faj relatív gyakorisága A Shannon diverzitáshoz tartozó egyenletesség: E=H/ln(S), ahol S a fajok száma Latin névMagyar névBorított ság Pi (adott fajgyakoriság) (=fajborítottság/ összes borítottság) Achillea collina mezei cickafark35 %0,233 Elymus (Agropyron) repens közönséges tarackbúza 2 %0,013... 2 %0,013

3 Jaccard-index: c: közös fajok száma (azon fajok száma, amelyek minden kvadrátban előfordultak) A: átlagos fajszám (az összes kvadrátra) B: fajszám a saját kvadrátban A fajösszetétel hasonlóságának vizsgálata Jaccard és Sorensen index összevetés a többi kvadrát adataival (egy későbbi alkalommal) Sorensen- index:

4 LAI becslés I : lombozat alatt mért fényintenzitás Io: lombozat felett mért (beeső) fényintenzitás k (0.2-0.8): a lombozatra jellemző levélszögeloszlás A becslés során k=0.6 I/I o =e -k*LAI (I/Io=1/(e k*LAI )) ln(I/Io)=-k*LAI ← ezt kell használni - a k értékét egységesen 0.6-nek vesszük

5 LINEA (egyenes mentén elhelyezkedő mikrokvadrátok) - 20 m-es zsineg mentén 20cm-ként feljegyezve az előforduló fajokat - A fajszámtelítési görbe a sorban lévő mikrovadrátokban előforduló új fajok kumulatív görbéje (az addig elért fajszám + az addig elő nem fordult fajok száma)

6

7 Fajok asszociáltságának (kapcsoltság, hajlam az együttes előfordulásra) vizsgálata - 2m*2m-es (40 cm-es osztású) négyzetrács ami 5x5 kisebb kvadrátot eredményez

8

9 KvadrátLatin névMagyar név 1. Agropyron repens Cerastium arvense Festuca pratensis Myosotis syloatica Poa angustifolia Vicia tinuifolia Viola arvensis Ambrosia elation Chondrilla juncea Cruciata laevipes Rumex acetosa Melandrium album közönséges tarackbúza parlagi madárhúr réti csenkesz erdei nefelejcs réti perje keskenylevelű bükköny mezei árvácska parlagfű nyúlparéj mezei keresztfű mezei sóska fehér mécsvirág 2. Festuca pratensis Poa angustifolia Melandrium album Vicia tinuifolia Myosotis syloatica Viola arvensis Erodium cicutarium Rumex acetosa Ranunculus acris réti csenkesz réti perje fehér mécsvirág keskenylevelű bükköny erdei nefelejcs mezei árvácska bürök gémorr mezei sóska réti boglárka 3. Trifolium campestre Ranunculus acris Myosotis syloatica Viola arvensis Bromus hordeaceus Melandrium album Ambrosia elation Trifolium campestre mezei here réti boglárka erdei nefelejcs mezei árvácska puha rozsnok fehér mécsvirág parlagfű mezei here

10 Fajok asszociáltságának vizsgálata Az egyes esetek TAPASZTALT gyakorisága 1. táblázat A faj B faj+- +ab,a+b /P(B)/ -cdc+d /P(B) a+c /P(A)b+d /P(A)a+b+c+d= N Az A faj előfordulási valószínűségét (P(A)) a tapasztalt gyakoriságok (a,b,c,d) alapján P(A)=(a+b)/N adja. Továbbá P(A)=1-P(A)

11 A korrelációs együttható kiszámítása a különböző esetekre! Ha bc>=ad és d>=a r=(ad-bc)/((a+b)*(a+c))(P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A)) Ha bc>ad és a>d r=(ad-bc)/((b+d)*(c+d))(P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A)) Ha ad>=bc és b>c r=(ad-bc)/((a+b)*(b+d))(P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A)) Ha ad>bc és c>=b r=(ad-bc)/((a+c)*(c+d))(P(AB)*P(AB))/((P(B)*P(A))

12 Az egyes esetek VÁRHATÓ gyakoriságának számítása 2. táblázat A faj B faj +- + a1a1b1b1 - c1c1d1d1 a1= (a+b)(a+c)/NP(B)*P(A) b1= (a+b)(b+d)/N P(B)*P(A) c1= (a+c)(c+d)/NP(A)*P(B) d1=(b+d)(c+d)/NP(A)*P(B) Tj=a,b,c,d Vj=a1,b1,c1,d1 A Chi-négyzet próba, a C értékének vizsgálata: →Excel → statisztikai táblázat→ (ha adott szabadságfoknál a C értéke a megadott küszöbnél nagyobb, akkor a számított korreláció statisztikailag szignifikánsnak tekinthető.)

13 Szabadságfok A kapott C-t (a Chi-négyzet próba értéke) (n-1)*(m-1) szabadságfok mellett értékeljük. (n=a kontingencia-tábla sorainak száma, m=a tábla oszlopainak száma) Az Excel program Chitest függvénye a szignifikancia-szintet adja.

14 A levegő vízgőztartalma -száraz (Ta) és nedves (Tw) hőmérő - abszolút és relatív páratartalom, harmatpont-hőmérséklet (D) - száraz és nedves levegő adiabatikus (nem tekintve az energiacserét a környező levegővel) tágulása során a hőmérsékletcsökkenés 9.8, illetve 4°C/km Diffúzió, koncentrációgrádiens (=(parciális)nyomásgrádiens)

15 pszichrométer T nedv T e e s (T w ) Magnus-Tetens formula: adott hőmérsékletre a telítési gőznyomás értéke Hogy lesz ebből gőznyomás? aktuális gőznyomás: Felszín – légkör kölcsönhatások

16 Ezeket mérjük: u 1, u 2 : a szélsebesség T 1, T 2 : a hőmérséklet, e 1, e 2 : gőznyomás Szenzibilis hőáram: Látens hőáram: (párolgás) Ezeket tudjuk:  : a sűrűség (1,2 kg m -3 ), c p : a levegő hőkapacitása (1005 J kg -1 K -1 ), k: von Kármán féle állandó (0,4),  : pszichrometrikus állandó (0,65 mbar/°C) Ezeket megbecsüljük: z 1, z 2 :a két szint felszín feletti magassága, d: kiszorítási rétegvastagság, (növényzet magasságának 60%-a) Felszín – légkör kölcsönhatások

17 Terepi jegyzőkönyv Excel-ben elkészítendő, a félév során a későbbiekben az órákon ezekből az adatokból dolgozunk 1. Cönológiai táblázat, 2m*2m-es kvadrát 2. Cönológiai táblázat, (20m-es linea) 3. LAI mérésekhez fényintenzitás adatok 4. Hőmérséklet-mérések (pszichrométer) 5. Gázcsere-mérések feljegyzendő adatai


Letölteni ppt "Borításbecslés -a kvadrátban az adott faj egyedei függőleges vetületeinek összege hány % - % -os borítás (az adott fajhoz tartozó egyedek függőleges vetülete)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések