Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gabonaágazat Készítette: Keszthelyi Krisztián. Adottságok  Szántóterületek aránya  Éghajlati viszonyok, klíma  Csapadék mennyiség  Üzemszerkezet 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gabonaágazat Készítette: Keszthelyi Krisztián. Adottságok  Szántóterületek aránya  Éghajlati viszonyok, klíma  Csapadék mennyiség  Üzemszerkezet "— Előadás másolata:

1 Gabonaágazat Készítette: Keszthelyi Krisztián

2 Adottságok  Szántóterületek aránya  Éghajlati viszonyok, klíma  Csapadék mennyiség  Üzemszerkezet  Termesztési hagyományok  Piaci viszonyok

3 Földterületek megoszlása 1000 ha-ban (2005-ben) Forrás KSH Stadat adatbázis

4 Gabona termelés – kínálat  13-14 millió tonna gabona évente  Átlagos méret (árunövény-termesztő)  Egyéni gazdaságok 38-39 ha (4,46 t/ha)  Társas gazdaságok 450-460 ha (4,8 t/ha)  Gazdaságok száma (árunövény-termesztő)  34 599 egyéni gazdaság  27 57 társas gazdaság

5 Betakarított terület ha-ban KSH STADAT adatbázis

6 Hozamok kg/ha KSH STADAT adatbázis

7 Betakarított mennyiség 1000 t-ban KSH STADAT adatbázis

8 Kínálatot befolyásoló tényezők  Időjárás  Növényi megbetegedések  Belvíz, árvíz  Technológia  Dollár-Euró-Forint reláció  Dél-Amerika és Ausztrália kínálata

9 Keresletet befolyásoló tényezők  Közlekedési folyósok, tengeri szállítás lehetősége  Állatállomány, takarmány-felhasználás változása   2005-ben 3,8-4 millió tonna, 2000-hez képest (5,8-6 millió tonna) 2 millió tonnás visszaesést jelent.  Bioenergia térnyerése, annak felhasználása  Unió bővítési folyamata  Intervenciós politika változása (az EU felesleges 13 millió tonna)

10 Gabona piaci viszonyok 1. A világ búzatermelése a 2007/2008-ban 583 millió tonna. 2. Az EU-25 búzatermelését 130-140 m tonna. 3. A világ gabonakészlete 128 millió tonna. 4. A világ kukoricatermelése is növekedett 680-700 millió tonna. 5. Az árak fokozatosan lefelé kúsznak a világ gabonapiacán. 6. Magyarországon továbbra is probléma a termény elhelyezése és a magas szállítási költségek.

11 Forrás: AKI, PÁIR Gabona árak alakulása

12 Forrás: AKII, 2008, A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a halászat és a fafeldolgozás ágazatba sorolt 19 fő feletti vállalkozások adatai alapján Beruházási irányok a szántóföldi növénytermesztésben

13 A szántóföldi növények piacszabályozása (GOFR-ágazat) A GOFR ágazatban szereplő növények: gabonafélék, olaj- és fehérjenövények, rostnövények. A GOFR-ágazat szabályozása három fő elemre épül: területalapú támogatás; területalapú támogatás; intervenció; intervenció; külpiaci (export-import) szabályozás. külpiaci (export-import) szabályozás.

14 Területalapú támogatás 1. Támogatásra jogosultak: a földterület művelői 2. Támogatható területnagyság és hektáronkénti támogatási összeg: összeg:  egy országos szinten meghatározott területnagyságra vehetik igénybe (bázisterület)  az egy hektárra jutó támogatási összeget egy múltbeli időszakban elért gabona-termésátlag és egy szorzószám alapján (támogatási alapösszeg) számítják ki  támogatás kvóta rendszerben működik

15 SAPS kalkuláció  2007-ben a SAPS támogatás felső értéke 105,52 €/ha, ami az előírt 2007. október 1-i árfolyamon (250,69 Ft/€) 26,452 Ft/ha.  Bázis terület: 4 355 000 ha  A kérelmek feldolgozása után megállapított közel 5 millió hektár támogatható (jogosult) terület figyelembevételével vált szükségessé az ún. visszaosztási ráta kiszámítása, melynek értéke:0,9671.  Ennek megfelelően az adott évi hektáronként kifizethető támogatás összege kerekítve 25,582.- Ft/ha.

16 TOP-Up kalkuláció  2007-ben a top-up támogatás felső értéke 12 000 Ft/ha  Bázis terület: 3 528 916 ha  A visszaosztási ráta:0,9618  Ennek megfelelően az adott évi hektáronként kifizethető támogatás összege kerekítve 11.541 Ft/ha.

17 A gabonafélék intervenciós rendszere  Az intervenció a piaci zavar elhárítása érdekében alkalmazott piacszabályozási mechanizmus.  Az Európai Unióban gabonaintervencióra abban az esetben kerül sor, ha a piaci ár az intervenciós alapárnál alacsonyabb szintre süllyed. Ebben az esetben az EU kötelezettséget vállal arra, hogy az intervenciós időszakon belül, a minimális mennyiségi és minőségi előírásoknak megfelelő gabona teljes mennyiségét, intervenciós áron, bármely árutulajdonostól felvásárolja.

18 Jelentősége  Célja: nagy mennyiségű gabona egyidejű piacra jutásának, illetve az ebből adódó jelentős árcsökkenés megelőzése  Előre meghatározott áron történő felvásárlás:  101,31 €/t + havi növekmény (0,93 €/t) +/- minőség szerinti felár  Jelentősége folyamatosan csökken az EU-ban - havi növekmény mértékének csökkentése (0,46 €/t) - havi növekmény mértékének csökkentése (0,46 €/t) - rozsintervenció megszüntetése - rozsintervenció megszüntetése

19 Az intervenciós felvásárlás jellemzői 1.Intervencióra felajánlható gabonanövények köre: búza, durumbúza, kukorica, árpa, rozs és cirok. 2.Ki ajánlhat fel gabonát intervencióra? : szektorsemleges 3.Az intervenciós felvásárlás időszaka: nov. 1 – máj. 31. 4.Az intervenciós felvásárlásra vonatkozó mennyiségi előírások: a felajánlható gabona minimális mennyisége 80 tonna (gabonafélénként) 5.Az intervenciós felvásárlásra vonatkozó minőségi előírások: épnek, egészségesnek és forgalmazható minőségűnek kell lenniük 6.Intervenciós ár: 101,31 euró/tonna

20 Külpiaci szabályozás  Szigorú szabályozás  Export-visszatérítés (nyers és feldolgozott termékekre egyaránt)  Intervenciós készletek harmadik országokba történő értékesítése

21 Mi az SPS? (1)  Egységes támogatási rendszer – összevont  Jövedelem kiegészítő támogatás!  Jellemzően termeléstől elválasztott forma  Termeléshez kötött csak az – anyatehén, hízómarha, anyajuh, rizs, dohány  Támogatási jogosultság kerül megállapításra  Ahány hektár, annyi jogosultság  Nem területalapú támogatás!

22 Mi az SPS? (2)  Történelmi modell – támogatás 100% termelés alapján  Regionális modell – támogatás 100% terület alapján  Regionális-hibrid modell – támogatás X% termelés és Y% terület alapján (X+Y=100%)  A támogatás jogosultja az üzem!

23 Regionális-hibrid modell  Támogatási kassza 60%-a regionális komponens  38%-a (termelési, történelmi) kiegészítő komponens  2%-a (?) nemzeti tartalék  Kérdőjel = nagysága a 2009 évi igényektől függ!

24 Támogatási jogosultság  Korlátozottan forgalomképes vagyonértékű jog: a termelő kapja  Kiosztás: egyszer 2009-ben  Igényelhető: 2009 május 15. MVH-tól  Ahány hektár, annyi jogosultság  Speciális jogosultságok: pld. állatok után  Minden támogatási jogosultság tartalmaz egy referencia egységértéket 2013. évi értéken

25 Modellüzem 100 ha GOFR terület 50 anyatehén 500 tonna tejkvóta Extenzifikációs prémium: 50

26 Gazda I. (SPS Hun) regionális komponens 154 € x 100 = 15373 € kiegészítő történelmi komponens tej 49,8 € x 500 = 24894 € anyatehén 23,8 € x 50 = 1188 € extenzifikáció 76,3 € x 50 = 3817 € GOFR 83,1 € x 100 = 8308 € összesen kiegészítő történelmi: 38 206 € összes regionális: 15 373 € 53 579 € Jogosultságok száma: 100 db, 1 jogosultság értéke: 535,8 (53579:100)

27 Tendenciák I. 1.EU-ban cereáliák termelése rövid távon csökken, közép távon átlaghozamok emelkedése, össztermés növekedése 2.Hazánkban termésátlagok nagyfokú változása – mennyiségi/minőségi 3.A felvásárlási árak ingadozása 4.A gabonafélék hazai piacát visszaeső takarmánykereslet jellemezheti 5.A komparatív előnyökkel nem rendelkező területen is érdemes termeszteni (elsősorban kukorica vonatkozásában) 6.Az exportképes magyar gabona Dunán történő szállítással versenyképes lehet (távolság függő is) 7.A kedvező támogatási és intervenciós rendszer bevezetésével az ágazat helyzete stabilizálódik 8.A kukorica intervenció megszűnése átalakíthatja a gabonafélék piacát. 9.A gabonatermelés jövedelmezősége hosszabb távon javulást mutat

28 Tendenciák II. 1. 250 m t terméséből 7,5 milliót ajánlottak fel intervencióra, és ebből Magyarország részesedése 3,8 m t. 2. A jelenlegi, tonnánkénti 101 eurós intervenciós ár leszállítása várható 85-90 €-ra. 3. Csökkenteni kellene a magyarországi gabonatermő területeket, helyette erdőt és energianövények telepítése. 4. A politikai nyomás ellenére továbbra is min 1-1 millió ha- on történő kukorica- és búzatermesztés valószínű. 5. A termésátlagok tovább nőnek, területalapú agrártámogatások felzárkóznak, ami szinten tarthatja a jelenlegi jövedelmezőséget. 6. A raktározási feszültségek enyhülnek. 7. SPS rendszerre történő áttérés

29


Letölteni ppt "Gabonaágazat Készítette: Keszthelyi Krisztián. Adottságok  Szántóterületek aránya  Éghajlati viszonyok, klíma  Csapadék mennyiség  Üzemszerkezet "

Hasonló előadás


Google Hirdetések