Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biometriai alapú (online) szakértői rendszerek konzisztencia-vizsgálata hasonlóságelemzéssel Czabadai L. (1) – Pitlik L.(2) (1)SZIE Gödöllő, Gazdaság-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biometriai alapú (online) szakértői rendszerek konzisztencia-vizsgálata hasonlóságelemzéssel Czabadai L. (1) – Pitlik L.(2) (1)SZIE Gödöllő, Gazdaság-"— Előadás másolata:

1 Biometriai alapú (online) szakértői rendszerek konzisztencia-vizsgálata hasonlóságelemzéssel Czabadai L. (1) – Pitlik L.(2) (1)SZIE Gödöllő, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (2)SZIE Gödöllő, Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet 2008. Július 2.

2 Tartalomjegyzék Kivonat Helyzetfelmérés Framingham és SCORE Az online kockázatbecslések ellentmondásai Anyag és mődszer A hasonlóságelemzésről Framingham és SCORE függvényben Következtetések Nemek szerinti eredmény Koleszterin szerinti eredmény Vérnyomás szerinti eredmény Dohányzás szerinti eredmény Additív és multiplikatív eredmények összevetése Vita Javaslatok

3 Kivonat Kérdéses: vajon egy komplex rendszer valós képe pontszerű becslésekkel kellően pontosan közelíthető-e? Más megfogalmazásban: Mely embertípusok esetén vélelmezhető a kockázatok jelentősebb alul- vagy felülbecslése? Ha a szakértői rendszerek nem tekinthetők konzisztensnek (feszültségmentesnek, az egyrészt egyes embertípusok felesleges frusztrálását, másrészt hamis illúziók keltését jelentheti.

4 Helyzetfelmérés Amerikában már 40 éve, Magyarországon csak 2005-től létezik a Framingham vizsgálat 5 fő tényezőt veszfigyelembe: - nem - életkor - vérnyomás - koleszterin - dohányzás Ma már számos egyéb rizikótényezőt ismerünk, (a legfontosabbak: elhízás, a betegségre való hajlam, magas húgysav, CRP (C-reaktív protein), homocytein és fibrinogén szint) az alap kockázatbecslő szolgáltatásokban mégsem találhatók meg.

5 Framingham és SCORE Konszenzus Konferencia  SCORE táblázat  kis-, közepes-, nagykockázatú kategóriákat különböztet meg, ezzel a beavatkozások algoritmusára, a prevencióra is javaslatot tesz. A Framingham pontrendszer a 10 éves összes CV esemény becslését, a SCORE ( Systematic Coronary Risk Evaluation) pedig a végzetes CV esemény becslését adja, így elvileg a modern döntési rendszerek mindkettőt figyelembe veszik. Ezt alkalmazták a II. Magyar Terápiás Konszenzuson, ahol is a két módszer együttes alkalmazásával kibővítették a kockázatok besorolását: igen nagy, nagy kockázat 1, 2, 3, 3/A, B, C, közepes és kis kockázatú kategóriákra.

6 Az online kockázatbecslés ellentmondásai  origo  Érv

7 Anyag és módszer A saját vizsgálatok alapján a Framingham és a SCORE rendszerek 320 embertípusának kombinatorikai terei és a becsült kockázatok adták. A kombinatorikai tér a következőképpen állt elő: 5 attribútum, attribútumonként 2-2- 4-4-5, azaz 2*2*4*4*5=320 variáció (vö. 1. ábra színes egységeinek száma). Az objektumok tehát a típusok (320), az attribútumok ezek besorolási és kockázati tényezői (5+1). A kérdés: a kockázati értékek származhatnak-e egy egységes szemléletű modellből? Ha nem, akkor mely típus-csoportok és egyes típusok esetén, milyen mértékű és formájú a szisztematikus torzulás?

8 A hasonlóságelemzésről A hasonlóságelemzés az eset-alapú következtetés (CBR = case-based reasoning) egyik szinonimája. Az itt alkalmazott hasonlóságelemzés (COCO, Pitlik 2003/2004: component-based object comparision for objectivity) keretében az objektum-attribútum mátrix alapján olyan lépcsősfüggvények kerülnek kiszámításra egy optimalizálási eljárás keretében, melyben az objektum-specifikus lépcsőfokok összege (additív modell) vagy szorzata (multiplikatív modell) az összes objektum tekintetében a lehető legkisebb (pl.) négyzetes hibát eredményezi.

9 1. ábra : A 320 típus (Y-tengely = kockázat %) tényleges és becsült kockázatainak viszonyai (SCORE)(Forrás: http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls 2. ábra: A 320 típus (Y-tengely = kockázat %) tényleges és becsült kockázatainak viszonyai (Framingham)(Forrás: http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls) http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls

10 Következtetések A primer eredmények alapján klasszikus riportok készíthetők, melyek megadják, hogy a tények és a becslések milyen viszonyban állnak egymással az attribútumok csoportjai (pl. nemek, dohányzás megléte, koleszterinszintek, vérnyomásszintek, korcsoportok) alapján. Az ezekből fetárható szisztematikus torzulások adják az elemzés következtetéseinek számszaki alapján, s ezek alapján fogalmazhatók meg az alábbi gondolatok

11 ÉLETKOR- intervallumok Score szum(tény) Framingham szum(tény) Framingham szum(becslés) Score szum(becslés) Framingham tény vs. becslés Score tény vs. becslés 1 87417261699.8603846.7182076 00 2 57214941489.8855570.6041127 00 3 35511011101.6733365.114076 …1 4 213658676.74974223.4989835 11 5 50316326.831158.06462026 11 Életkor szerinti eredmények

12 Nemek szerinti eredmények nem scfr scfrsc 1 149132943262,4491475,51700 2 57320012066,289622,314711 000000 000000 000000 Forrás: http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls

13 Koleszterin szint szerinti eredmények kol scfr scfrsc 1 65016041599,594655,900510 2 54814501452,909557,065411 3 47011971219,295478,453311 4 39610441056,939406,412711 000000 Forrás: http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls

14 Vérnyomás szerinti eredmények ver scfr scfrsc 1 82216411625,848829,051410 2 57113791404,936580,710911 3 39812571257,18407,691911 4 27310181040,773280,377711 000000 Forrás: http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls

15 Dohányzás szerinti eredmények doh scfr scfrsc 1 135830863094,891375,06811 2 70622092233,847722,763811 000000 000000 000000 Forrás: http://miau.gau.hu/nappalos/2008tavasz/szr_multi.xls

16 Multiplikatív és additív eredmények összevetése A multiplikatív modellek esetében a tények és a becslések távolsága szignifikánsan kisebb volt, vagyis a szakirodalmi elvárás, miszerint a kockázatok modellezésekor az egyes tényezők egymásra gyakorolt hatása fontos: visszaigazolható. A kockázatok torzulásai a két közelítésben nagy hasonlóságot mutattak, ami modellezési és kommunikációs szempontból az additív modellek elvetése ellen hat, hiszen ezek érthetőbbek a nagyközönség felé (pl. additív szabály: a dohányzás x%-kal növeli a kockázatot, vs. multiplikatív szabály: a dohányzás léte és nem léte közötti különbség kb. négyzetesen hat a kockázatokra…)

17 Vita A kapott eredmények alapján a vizsgált szakértői rendszerek tudásvagyona nem tekinthető konzisztensnek (feszültségmentesnek). Ez egyrészt egyes embertípusok felesleges frusztrálását, másrészt hamis illúziók keltését jelentheti. A konzisztencia vélelmezhető hiánya a beteg-orvos konzultációkat nem, ellenben az öngyógyító/preventív erőtereket jelentősen torzíthatja. A konzisztencia hiánya az egyedi kockázatok feltárása után azonnal vizsgálható. Amennyiben az egyedi kockázatok mértéke tényszerűen helyes, s a konzisztencia-vizsgálat mégis feszültséget mutat ki, úgy vélelmezhető, hogy a figyelembe vett inputok hiányosak.

18 Javaslatok A szakértői rendszerek kialakításakor érdemes az egyedi inputvariációkra vonatkozó szakértői vélemények együttes rendszerét hasonlóságelemzési szempontból átvilágítani annak feltárására, mennyiben torzulnak az egyedi becslések egy átfogó (rugalmas) szabályrendszer tükrében? Másodlagos eredmény: fogyasztóvédelmi szempontból nem megnyugtató a nagy szórással rendelkező és magyarázatok nélküli együttélése a prevenciós célú online szakértői rendszereknek.

19 KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A FIGYELMET! pitlik@miau.gau.hu czabadai.lilla@gmail.com


Letölteni ppt "Biometriai alapú (online) szakértői rendszerek konzisztencia-vizsgálata hasonlóságelemzéssel Czabadai L. (1) – Pitlik L.(2) (1)SZIE Gödöllő, Gazdaság-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések