Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése Dr. Puskás János Egyetemi docens Intézetigazgató helyettes SZIE, GTK, ARGI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése Dr. Puskás János Egyetemi docens Intézetigazgató helyettes SZIE, GTK, ARGI."— Előadás másolata:

1 Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése Dr. Puskás János Egyetemi docens Intézetigazgató helyettes SZIE, GTK, ARGI

2 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 2 EU Költségvetési Kiadások 2001 EAGGF GaranciaStrukturális; más agrár és regionális Tréning, kultúra, információsEnergia, Euratom nukleáris biztonság Fogyasztóvédelem, Belső piacKutatás, technológiai fejlesztés Külső akciókKözös kül- és biztonságpolitika Kompenzáció, garancia, tartalékAdminisztratív kiadások

3 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 3 Strukturális Alapok Általános Céljai: Hozzájárulni a harmonikus kiegyensúlyozott és tartós fejlődéshez,Hozzájárulni a harmonikus kiegyensúlyozott és tartós fejlődéshez, Foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlődéséhez,Foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlődéséhez, A környezet védelméhez és rehabilitációjához,A környezet védelméhez és rehabilitációjához, A nemek közötti egyenlőtlenség megszűnéséhezA nemek közötti egyenlőtlenség megszűnéséhez Az egyenlőség elősegítéséhezAz egyenlőség elősegítéséhez

4 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 4 Célok 1.Célkitűzés: –Fejlődésben elmaradt régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának segítése –NUTS II 75%, EU Biz. Lista 2000-2006 2.Célkitűzés: –Strukturális problémákkal küszködő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása –NUTS III Népesség max 18%, 100fő/km 2, Munkankl, –Tartós munkankl átlag felett, nagy szegénység, károsodott környezet, magas bűnözés, alacsony képzettség 3.Célkitűzés: –Oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek alkalmazását célzó támogatás –1. célkit.-en kívüli területek

5 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 5 Eszközök Európai Szociális alap (ESZA) 1960Európai Szociális alap (ESZA) 1960 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Szekció 1962Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Szekció 1962 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1993Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1993

6 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 6 Programozás EU PÉNZ + Köz + Magán = 100% Operativ Programok NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV PROJEKTEK

7 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 7 Dokumentumok Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Közösségi Támogatási Keret (KTK)Közösségi Támogatási Keret (KTK) Operatív Programok(OP)Operatív Programok(OP) Programkiegészítő Dokumentumok(PC)Programkiegészítő Dokumentumok(PC)

8 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 8 A projekt A támogatások legkisebb eleme, azok az eszközök (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távon elérendő cél eléréséhez Egy adott kiindulóhelyzetbőlEgy adott kiindulóhelyzetből Adott időtartamon belülAdott időtartamon belül Adott eszközökkelAdott eszközökkel Egy specifikus célt elérni kívánóEgy specifikus célt elérni kívánóTevékenységsorozat

9 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 9 A CIKLUS-ELMÉLET

10 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 10 A projektciklus LezárásLezárás MeghatározásMeghatározás DöntésDöntés TervezésTervezés Előzetes értékelés MegvalósításMegvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

11 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 11 Vázlatos pénzügyi terv Döntés a Szaktanácsadás szükségességről Döntés az eredmények további használatáról a programozás során Prioritások, Szektorok, időütemezés Előrehaladási és ellenőrzési jelentés Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni A Projekt Ciklus: Fő Dokumentumok és Döntések Appraisal Programming Értékelés Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni Ország stratégiai terv Elő- megvalósíthatós ági tanulmány Projekt Identifikációs Lap Értékelő tanulmány Programozás Identifikálás MegvalósításKidolgozás Finanszírozás Döntés a tervek szerinti folytatásról, vagy változtatni azon (mid- term evaluation) Döntés a PÜ. alapokról Financing Proposal Finanszírozási terv Megvalósíthatósági tanulmány 1.A kulcs döntések, a szükséges információk és felelősök minden fázisban meghatározottak 2.A ciklus egyes fázisai progresszívak 3.Új programozás körvonalazódik az értékelés alapján 1 Finanszírozási megállapodás

12 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 12 A Projektciklus – Hogyan illeszkedik az általunk kidolgozott projektjavaslat egy rendszerbe? Előkészítés Azonosítás Előzetes értékelés Források Megvalósítás és nyomonkövetés Értékelés

13 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 13 A jó projekt ismérvei  releváns – kereslet-vezérelt – cél-orientált – megfelel a stratégiai elvárásoknak  megvalósítható – jól átgondolt, következetes – eredményei mérhetők – költségvetése reális – munkamegosztása világos – kockázatai ismertek  fenntartható – a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

14 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 14 Projektkészítési módszerek SWOT elemzésSWOT elemzés –Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti „Stakeholder” analízis„Stakeholder” analízis –Személyek és személyek csoportjai –amelyeket ÉRINT –akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA –a megvalósuló projekt –Kulcstényező a kommunikáció! Logframe (Logikai keretmátrix) módszerLogframe (Logikai keretmátrix) módszer –A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz –Az érintettek bevonása a készítés folyamatába –Alternatívák elemzését teszi lehetővé –Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti –A kockázatok elemzését lehetővé teszi

15 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 15 SWOT analízis SWOT analízis A SWOT négy kategóriája  Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.  Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.  Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.  Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

16 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 16 Projekt cél Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek)Threats (veszélyek) A SWOT logikája HelyzetvizsgálatHelyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. politikai, kulturális stb.

17 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 17 SWOT ERŐSSÉGEKGYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

18 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 18 PCM - LKM PCM: A projekt különböző fázisaibanA projekt különböző fázisaiban Jól meghatározott vezetői tevékenységek ésJól meghatározott vezetői tevékenységek és DöntéshozatalDöntéshozatal LKM: Program - projekt tervezési, vezetői, értékelési metodika A részvételt, átláthatóságot és célorientáltságot javító eszközök használata Döntéshozatal és megvalósítási folyamat előre meghatározott módon Project Cycle Management Projekt management metodika és eszközök Logframe Approach

19 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 19 Miért kerül a projekt megvalósításra (Intervention Logic) Mit fog a projekt elérni (Intervention Logic and Indicators) Hogyan fogja elérni (Activities, Means) Milyen külső tényezők kritikusak a sikerhez (Assumptions) Hol található a szükséges információ a sikeres projekthez (Sources of Verification) Milyen alapvető inputok szükségesek (Means) Projekt költsége (Cost) Milyen feltételeknek kell megfelelni a projekt indítását megelőzően (Preconditions)

20 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 20 Integrált megközelítés Kapcsolódó Standardizált célok dokumentáció Nemzeti/szektorális célok ALAP FORMÁTUM 1.Összefoglaló 2.Háttér 3.Szektor és probléma elemzés 4.Projekt program leírás 5.Feltételezett kockázat és rugalmasság 6.Megvalósítási elrendezés 7.Minőségi tényezők Melléklet: LKM Megvalósíthatósági tanulmány Finanszírozási javaslat Előrehaladási jelentés Értékelési jelentés Mmm Mmmmmm mmmmmm Mmm Mmmmmm Mmmm mmm mm Eredmény-alapú munkaterv és költségvetés LKM 4

21 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 21 Logikai keretmátrix megközelítés: elemzés és tervezés LKM megközelítés Logframe -a projekt/program struktúra meghatározása, a belső logikák tesztelése, célok mérhető formában történő meghatározása, inputok és költségek meghatározása Cselekvési program - a tevékenységek mértéke és meghatározottsága; az időtartamok meghatározása, mérföldkövek kiválasztása és a felelősök hozzárendelése Forrás hozzárendelés- a cselekvési program alapján input és költségvetés készítés 5 Projekt Logika meghatározása Azonosítás/ elemzés Hozzár- endelés Lehetőségek kiválasztása Stakeholder Elemzés -meghatározza és leírja a fő résztvevőket, megcélzott csoportokat és kedvezményezetteket, meghatározza azokat akik problémái a jövőbeni vizsgálata célzott Probléma elemzés -kulcs problémák meghatározása, nehézségek és lehetőségek, a kapcsolatok meghatározása és hatása Célok elemzése - a meghatározott problémákból célok fejlesztése az inputok meghatározása a végső kapcsolatok alapján Stratégia elemzés - a célok elérését szolgáló különböző stratégiák meghatározása; a legmegfelelőbb stratégia(k) kiválasztása; a fő célok meghatározása (általános és projekt). Meghatározás és működés elemzés Azonosítása a kedvezményezett eknek Elemzési fázis Tervezési fázis

22 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 22 Elemzési fázis 1. lépés: érintettek elemzése1. lépés: érintettek elemzése 2. lépés: problémaelemzés2. lépés: problémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése 3. lépés: célkitűzés-elemzés3. lépés: célkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés- csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

23 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 23 Probléma elemzés  Azonosítás –SWOT-ból –VAGY Ötletroham  Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása  Végeredmény: Probléma-fa

24 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 24 célfa  „Transzformált” problémafa = célfa – Ok-okozatból - eszköz-cél lesz  A logika igazolása  A fa átalakítása a logframe mátrixba: – szintek számának csökkentése, – kapcsolódó célok csoportosítása, – erőforrás-elemzés. Célelemzés

25 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 25 hatáshatás CÉLKITŰZÉS FA PROBLÉMAFA

26 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 26 A projekt megvalósíthatóságának szempontjai A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) hátrányt szenvedők előnyt élvezők probléma kezelés partnerségi kör projekt megvalósítás >> kompenzáció A projekt érintettjeinek elemzése

27 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 27 Stakeholder = érintett A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  akik részt vesznek a projektben,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei pl. az érintett lakosság, stb.

28 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 28 A stakeholder analízis lépései  Az érintettek azonosítása  Információgyűjtés az érintettekről  Az érintettek céljainak azonosítása  Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése  Az érintettek stratégiájának meghatározása  Az érintettek viselkedésének elemzése  Cselekvési terv kidolgozása

29 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 29 A projekt érintettjeinek elemzése C. EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG NAGY KÖZEPES KICSI P. R. K. O. A. I. E. G. L. J. H. BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI: B. D. M. Q. N. F. A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E

30 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 30 PARTNERSÉG  Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek  Partnerség építés Miért van szükség partnerekre?  Információszerzés  Többféle szaktudás egyesítése  Innováció, ötletek forrása, új látásmód  Visszajelzés a saját munkáról  Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége

31 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 31 TERVEZÉSI FÁZIS 4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása – a projektelemek meghatározása, a projekt belső logikájának ellenőrzése, mérhető célkitűzések meghatározása4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása – a projektelemek meghatározása, a projekt belső logikájának ellenőrzése, mérhető célkitűzések meghatározása 3. lépés ben meghatározott célkitűzéseket mérhető, konkrét formába öntjük, ellenőrizzük egymáshoz viszonyított logikájukat. Most már beírhatjuk őket a mátrixba.3. lépés ben meghatározott célkitűzéseket mérhető, konkrét formába öntjük, ellenőrizzük egymáshoz viszonyított logikájukat. Most már beírhatjuk őket a mátrixba. 5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása - a projekt végrehajtását befolyásoló külső, a projektmenedzsment hatókörén kívül eső tényezők meghatározása a korábban leírtak szerint. Írjuk be ezeket is a mátrixba.5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása - a projekt végrehajtását befolyásoló külső, a projektmenedzsment hatókörén kívül eső tényezők meghatározása a korábban leírtak szerint. Írjuk be ezeket is a mátrixba. 6. lépés: az indikátorok azonosítása. Töltsük ki a mátrix harmadik és negyedik oszlopát az alsó sor kivételével.6. lépés: az indikátorok azonosítása. Töltsük ki a mátrix harmadik és negyedik oszlopát az alsó sor kivételével. 7. lépés: tevékenységütemezés készítése – a tevékenységek sorrendjének és összefüggéseinek meghatározása; a tevékenységek időtartamának megtervezése; mérföldkövek meghatározása és a felelősök kijelölése7. lépés: tevékenységütemezés készítése – a tevékenységek sorrendjének és összefüggéseinek meghatározása; a tevékenységek időtartamának megtervezése; mérföldkövek meghatározása és a felelősök kijelölése A mérföldkő olyan belső mutató, amely már a végrehajtás során segíti az elért részeredmények mérését, valamint mutatja a döntéshozatal várható időpontjait. Ha elkészültünk, töltsük ki a mátrix alsó sorának első rubrikáját. 8. lépés: költségvetés készítése – a szükséges erőforrások (nem csak anyagi!) meghatározása; a költségek felmerülésének ütemezése; részletes költségvetés készítése8. lépés: költségvetés készítése – a szükséges erőforrások (nem csak anyagi!) meghatározása; a költségek felmerülésének ütemezése; részletes költségvetés készítése Fejezzük be a mátrix kitöltését az alsó sor második és harmadik rubrikájával.Fejezzük be a mátrix kitöltését az alsó sor második és harmadik rubrikájával.

32 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 32 A módszer előzménye a problémafa-célfa analízisA módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll:A módszer két elemből áll: –a projekt á tgondol á sa: a probl é ma okaira val ó koncentr á l á st szolg á lja az elemz é si f á zis, –az elemz é s dokument á l á sa: a tervez é s f á zisa, ahol a projekt ö tletből r é szletes projektterv lesz, elk é sz ü l a logikai keret- m á trix fel é p í t é se (logframe matrix) Logframe mátrix

33 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 33 Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek Eszközök Költségek Előfeltételek A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések A logikai keretbe foglalt projekt elemek összhangja Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

34 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 34 Átfogó/ Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenységek Beavatkozási Stratégia 1 2 3 4 Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) 15 13 11 9 források/eszközö k Az információ forrása az indikátorokhoz 16 14 12 10költségek Feltételezések 8 7 6 5Előfeltételek Logframe mátrix elkészítésének menete

35 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 35 Átfogó/ Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenysé- gek Beavatkozási logika magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. a célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

36 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 36 Tevékenységek Eredmények Kimeneti mutatók A mutatók forrásai Program/ projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Átfogó/ Stratégiai célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai Források/ Eszközök Költségek Beavatkozási logika A mutatók forrásai Objektív módon mérhető mutatók

37 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 37 Beavatkozási logika INPUTOK PROGRAM BEAVATKOZÁSOK OUTPUTOK (Áruk és szolgáltatások) EREDMÉNYEK Közvetlen és középtávú hatások HATÁSOK Hosszú távú hatások Átfogó célok Specifikus célok Operatív célok Program célokProgram célok

38 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 38 Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények  mennyiségi (db, fő, m, m 2, m 3, tonna, Ft, %, stb.),  minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző),  vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Indikátorok és forrásaik Forrásai: hivatalos statisztikák, önálló adatgyűjtés

39 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 39 SMART kritériumok Specific : specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable : mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable : elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic : relevánsak, reálisak Time-based : időhöz kötött Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények QQTTP kritériumok  Quantity: mennyiségi változás  Quality: minőségi változás  Time: időben változó  Target group: fejlesztések célcsoportja  Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés

40 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 40 Indikátorok szintjei

41 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 41 A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Teljesülni fog? Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGENNEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való- színűleg megvalósíthatatlan A feltételezések logikája

42 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 42 A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI Meghatározás Lezárás és értékelés Megvalósítás és monitoring Tervezés Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt stratégiai cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai keretmátrix elkészítése  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt stratégiai cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai keretmátrix elkészítése

43 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 43 A projektjavaslat előzetes értékelése Nem döntés a projekt támogatásáról!!! Felmérési technika: A projekt és a többi alternatíva viszonyaA projekt és a többi alternatíva viszonya A projekt hatásossága és hatékonyságaA projekt hatásossága és hatékonysága A finanszírozónak való megfelelésA finanszírozónak való megfelelés A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza.

44 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 44 Előzetes értékelési technikák Költség-haszon elemzésKöltség-haszon elemzés Kockázat-elemzésKockázat-elemzés „Stakeholder”-elemzés„Stakeholder”-elemzés Intézményi feltételek elemzéseIntézményi feltételek elemzése Környezeti hatástanulmányKörnyezeti hatástanulmány Műszaki leírásMűszaki leírás

45 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 45 A projekt költségeinek és forrásainak előzetes becslése : 1.a projekt összes bemenetének hozzávetőleges költsége és azok ütemezése (hónapokra vagy évekre); 2.a projektből származó bevételek vizsgálata; 3.döntés a projektet indítványozó szervezet közreműködéséről a finanszírozásban; 4.a szükséges külső finanszírozás mértékének és forrásainak feltérképezése (kölcsön, vissza nem fizetendő támogatás, partnerek hozzájárulása, stb.). ProjektelemekKöltségekForrások 1. BESZERZÉSEK - eszköz beszerzések költsége - szolgáltatások igénybevétele - építési költségek 2. EGYÉB KÖLTSÉGEK A projekt teljes költségvetése ( 1+2 ) ( 1+2 )

46 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 46 A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése(információgyűjtés)  Több lehetséges alternatíva feltérképezése a célok megvalósítására  Az alternatívák többszempontú összehasonlítása  Környezetre gyakorolt lehetséges hatások felmérése  Pénzügyi, társadalmi, gazdasági kockázatelemzés, érzékenységvizsgálat A szükséges műszaki tervek és engedélyek beszerzése

47 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 47 A megvalósíthatósági tanulmány részei 1. Általános elemzés: általános információk,társadalmi gazadási környezet, humán erőforrás, helyszín, kereslet-kínálat elemzés, vezetési modellek, projekt változatok azonosítása 2. Műszaki megvalósíthatóság, végrehajtás, költségek: tanulmánytervek készítése 3. Környezeti hatások és beavatkozási területek 4. Pénzügyi megvalósíthatóság 5. Gazdasági és társadalmi elemzés a) költség-haszon elemzés és/vagy b) többszempontú-elemzés 6. Kockázatelemzés és érzékenység vizsgálat

48 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 48 Előzetes projektismertető készítése Cél : a projekt alapötletének „eladhatósága” ! Összetevői : 1.A projekt címe és helyszíne 2.A projekt indítványozója (a felelős szervezet adatai) 3.A projekt háttere és indoklása 4.A projekt általános célja, a konkrét célok, az eredmények, tevékenységek és eszközök (a logikai keret) 5.Hogyan válik a projekt (önmaga által) fenntarthatóvá? 6. Előzetes költségvetés, lehetséges források 7. Utalás a projekt hálózatára és munkatársaira 8. Időbeli ütemezés vázlata (a kezdő és befejező időponttal) 9. Hogyan kapcsolódik a projekt más projektekhez? 10.Térkép vagy helyszínrajz (ahol erre szükség van)

49 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 49 A projektet kezdeményező szervezet a megalapozott előkészítés után dönt a megvalósításról, vagy a projekt módosításáról. Miről dönt?  A megvalósításról –alternatíva kiválasztás  A forrásösszetételről  A projekt ütemezéséről  A partnerségről – az együttműködés kereteiről

50 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 50 A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI Meghatározás Lezárás és értékelés Megvalósítás és monitoring Tervezés Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Projekt ötlet megfogalmazása  Kapcsolódó stratégiák azonosítása  Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés  Problémák azonosítása  Probléma-elemzés (probléma-fa)  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt távlati cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai kerettábla elkészítése  Célgenerálás (cél-fa)  Projekt távlati cél meghatározása  Projekt közvetlen cél meghatározása  Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek)  Logikai kerettábla elkészítése  Előzetes költségbecslés  Finanszírozási források feltárása  Megvalósíthatósági tanulmány  Előzetes projektismertető  Előzetes költségbecslés  Finanszírozási források feltárása  Megvalósíthatósági tanulmány  Előzetes projektismertető  Döntés a projekt megvalósításáról

51 A projekt kidolgozása

52 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 52 3.1. Megvalósítási ütemterv – Munkaterv 3.2. Gantt-diagram – sávos ütemterv 3.3. Humánerőforrás-terv 3.4. Kommunikációs terv 3.5. Pénzügyi terv 3.1. Megvalósítási ütemterv – Munkaterv 3.2. Gantt-diagram – sávos ütemterv 3.3. Humánerőforrás-terv 3.4. Kommunikációs terv 3.5. Pénzügyi terv

53 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 53 Miért szükséges, mik az előnyei?  Láttatja a feladatok, munkaegységek és projektfázisok közti összefüggéseket és azok egymásra épülését  Követhetővé teszi a párhuzamosan folyó feladatokat  Elősegíti az erőforrások tervezését  Megmutatja a felelősségi viszonyokat  Segíti a kritikus tevékenységek beazonosítását  Lehetővé teszi a források időleges átcsoportosítását  Tervezhető a feladatok optimális időkerete és a projekt várható befejezése  Elősegíti a szervezeti egységek közti kommunikációt  Teret biztosít a projekt nyomonkövetéséhez és ellenőrzéséhez 3.1. Megvalósítási ütemterv - Munkaterv

54 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 54 A munkaterv elkészítésének menete: 3.1. Megvalósítási ütemterv - Munkaterv 5. lépés: Ütemterv – munkaterv elkészítése Munkaterv szabályok: „sikerkritériumok”:határozzuk meg az adott fázis elérni kívánt mutatóit és az elfogadáshoz szükséges szintet (Pl: 80%) az egyes szakaszok megvalósítási határidejére tervezzünk ésszerű „margót” (Pl. +5%) A tevékenységek mellett jelöljünk meg konkrét felelősöket is! 4. lépés: Az egyes tevékenységek felelőseinek meghatározása 3. lépés: Egyes tevékenységek időigényének meghatározása 2. lépés: Tevékenységek egymásra épülésének vizsgálata 1. lépés: Tevékenységek meghatározása

55 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 55  „Mérföldkövek” – kulcsfontosságú események a projekt életében:  Fontos fázisok lezárása, kezdete  Fontosabb döntési események  A projekt végrehajtás nyomonkövetésének legfőbb eszköze, értékelés - beavatkozás  Technikai fázisok - a projektek munkaszakaszokra bontása  Pl.: építés – eszközbeszerzés – képzés Projekt szakaszok - Mérföldkövek 3.1. Megvalósítási ütemterv - Munkaterv A projektek megvalósítása során fontos szereppel bír a projekttevékenység folyamatos nyomon követése és értékelése. Az értékelés végzése:  az egyes feladatok befejezését követően,  a projektszakaszok (technikai fázisok) lezárásakor Megvizsgálandó:  a tényleges megvalósítás mértéke – továbblépés feltétele  az elmaradás oka(i) – kiküszöbölendő

56 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 56 Az ütemtervezés módszertani eszköze a Gantt-diagram Elkészítése 4 lépésből áll: 1. A tevékenységek definiálása 2. A tevékenységek logikai sorrendjének, egymásra épülésének meghatározása 3. A tevékenységek időtartamának meghatározása 4. A Gantt-diagram összeállítása 3.2. Gantt-diagram - sávos ütemterv

57 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 57 3.3. A humánerőforrás terv összeállítása Humánerőforrás tervezés Az egyes feladatokért felelős személyek kiválasztása – a projektcsapat felépítése  Elemei  Kompetencia igények (szakmai kompetenciák, tapasztalatok) meghatározása  Szakértők kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz  Az egyes erőforrások felhasználási idejének meghatározása  tevékenységütemezés  A meglévő erőforrások biztosítása és a szükséges pótlólagos és tartalék erőforrások biztosítása  A terv szükség szerinti korrekciója az egyenletes kihasználás érdekében Az egyes feladatokért felelős személyek kiválasztása – a projektcsapat felépítése  Elemei  Kompetencia igények (szakmai kompetenciák, tapasztalatok) meghatározása  Szakértők kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz  Az egyes erőforrások felhasználási idejének meghatározása  tevékenységütemezés  A meglévő erőforrások biztosítása és a szükséges pótlólagos és tartalék erőforrások biztosítása  A terv szükség szerinti korrekciója az egyenletes kihasználás érdekében

58 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 58 A csapat – TEAM kiválasztás Specialisták:  egy területet nagyon mélyen ismer  a saját területén jó válaszai vannak Generalisták:  sok területen van tudása, de nem mély  érti a területek közötti összefüggéseket  jó kérdéseket tud feltenni bármely területen A személyek kiválasztásánál szükséges a készségek és a személyiségjegyek figyelembevétele: Szerepek a csapatban: A motivátor A precíz A gyakorlatias A kritikus Az adminisztrátor 3.3. A humánerőforrás terv összeállítása

59 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 59 A Belbin-féle szerepek a team-en belül Elnök Vállalatépítő Ötletember Erőforrásszerző, forrásfeltáró Helyzetértékelő Serkentő Megvalósító Csapatjátékos 3.3. A humánerőforrás terv összeállítása

60 Dr. Puskás JánosSZIE, GTK, ARGI jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426 60 A projekt sikeres lebonyolítása során egyaránt fontos: a projekten belüli (tevékenységek közötti információ áramlás) a projekten belüli (tevékenységek közötti információ áramlás) és a projekt és környezete közti jól működő kommunikáció.és a projekt és környezete közti jól működő kommunikáció. A folyamatos információátadásnak számos módszere van, pl: 3.4. A kommunikációs terv Projekt-team-en belül:  E-mail, telefon  Rendszeres találkozók (szakasz lezáráskor)  Időközi jelentések  Kötelező beszámolók Projekt és környezete:  Partnertalálkozók  Sajtó-média kapcsolat  honlap  Szakmai fórumok, kiadványok


Letölteni ppt "Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése Dr. Puskás János Egyetemi docens Intézetigazgató helyettes SZIE, GTK, ARGI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések