Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése"— Előadás másolata:

1 Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése
Dr. Puskás János Egyetemi docens Intézetigazgató helyettes SZIE, GTK, ARGI

2 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
EU Költségvetési Kiadások 2001 EAGGF Garancia Strukturális; más agrár és regionális Tréning, kultúra, információs Energia, Euratom nukleáris biztonság Fogyasztóvédelem, Belső piac Kutatás, technológiai fejlesztés Külső akciók Közös kül- és biztonságpolitika Kompenzáció, garancia, tartalék Adminisztratív kiadások Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

3 Strukturális Alapok Általános Céljai:
Hozzájárulni a harmonikus kiegyensúlyozott és tartós fejlődéshez, Foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlődéséhez, A környezet védelméhez és rehabilitációjához, A nemek közötti egyenlőtlenség megszűnéséhez Az egyenlőség elősegítéséhez Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

4 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Célok Célkitűzés: Fejlődésben elmaradt régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának segítése NUTS II 75%, EU Biz. Lista Strukturális problémákkal küszködő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása NUTS III Népesség max 18%, 100fő/km2, Munkankl, Tartós munkankl átlag felett, nagy szegénység, károsodott környezet, magas bűnözés, alacsony képzettség Oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek alkalmazását célzó támogatás 1. célkit.-en kívüli területek Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

5 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Eszközök Európai Szociális alap (ESZA) 1960 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Szekció 1962 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 1975 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) 1993 Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

6 NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV
Programozás NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV PROJEKTEK EU PÉNZ + Köz + Magán = 100% Operativ Programok Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

7 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Dokumentumok Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Közösségi Támogatási Keret (KTK) Operatív Programok(OP) Programkiegészítő Dokumentumok(PC) Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

8 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
A projekt A támogatások legkisebb eleme, azok az eszközök (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távon elérendő cél eléréséhez Egy adott kiindulóhelyzetből Adott időtartamon belül Adott eszközökkel Egy specifikus célt elérni kívánó Tevékenységsorozat Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

9 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
A CIKLUS-ELMÉLET Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

10 A projektciklus Új projektterv Meghatározás Lezárás Tervezés
Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása Meghatározás A projekt eredményeit értékelni kell A projekt részletes kidolgozása Lezárás Tervezés Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt szükséges módosításainak elvégzése Megvalósítás Előzetes értékelés Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Döntés Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

11 A Projekt Ciklus: Fő Dokumentumok és Döntések
Prioritások, Szektorok, időütemezés Ország stratégiai terv Döntés az eredmények további használatáról a programozás során Programozás Programming Elő- megvalósíthatósági tanulmány Értékelő tanulmány Projekt Identifikációs Lap Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni Értékelés Identifikálás Döntés a tervek szerinti folytatásról, vagy változtatni azon (mid- term evaluation) Megvalósítás Appraisal Kidolgozás Megvalósíthatósági tanulmány Előrehaladási és ellenőrzési jelentés Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni Döntés a Szaktanácsadás szükségességről Vázlatos pénzügyi terv Finanszírozás Finanszírozási terv Financing Proposal Döntés a PÜ. alapokról Finanszírozási megállapodás A kulcs döntések, a szükséges információk és felelősök minden fázisban meghatározottak A ciklus egyes fázisai progresszívak Új programozás körvonalazódik az értékelés alapján 1 Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

12 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
A Projektciklus – Hogyan illeszkedik az általunk kidolgozott projektjavaslat egy rendszerbe? Azonosítás Értékelés Előkészítés Megvalósítás és nyomonkövetés Előzetes értékelés Források Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

13 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
A jó projekt ismérvei releváns kereslet-vezérelt cél-orientált megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők költségvetése reális munkamegosztása világos kockázatai ismertek fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók. Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

14 Projektkészítési módszerek
SWOT elemzés Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti „Stakeholder” analízis Személyek és személyek csoportjai amelyeket ÉRINT akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA a megvalósuló projekt Kulcstényező a kommunikáció! Logframe (Logikai keretmátrix) módszer A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz Az érintettek bevonása a készítés folyamatába Alternatívák elemzését teszi lehetővé Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti A kockázatok elemzését lehetővé teszi Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

15 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
SWOT analízis A SWOT négy kategóriája Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók. Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében. Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek. Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek. Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

16 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
A SWOT logikája Helyzetvizsgálat Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek) Projekt cél Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

17 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
SWOT ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

18 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
PCM - LKM LKM: Program - projekt tervezési, vezetői, értékelési metodika A részvételt, átláthatóságot és célorientáltságot javító eszközök használata PCM: A projekt különböző fázisaiban Jól meghatározott vezetői tevékenységek és Döntéshozatal Döntéshozatal és megvalósítási folyamat előre meghatározott módon Project Cycle Management Projekt management metodika és eszközök Logframe Approach Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

19 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Miért kerül a projekt megvalósításra (Intervention Logic) Mit fog a projekt elérni (Intervention Logic and Indicators) Hogyan fogja elérni (Activities, Means) Milyen külső tényezők kritikusak a sikerhez (Assumptions) Hol található a szükséges információ a sikeres projekthez (Sources of Verification) Milyen alapvető inputok szükségesek (Means) Projekt költsége (Cost) Milyen feltételeknek kell megfelelni a projekt indítását megelőzően (Preconditions) Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

20 Integrált megközelítés
Kapcsolódó Standardizált célok dokumentáció Nemzeti/szektorális célok Megvalósíthatósági tanulmány Finanszírozási javaslat Előrehaladási jelentés Értékelési jelentés ALAP FORMÁTUM Összefoglaló Háttér Szektor és probléma elemzés Projekt program leírás Feltételezett kockázat és rugalmasság Megvalósítási elrendezés Minőségi tényezők Melléklet: LKM LKM Eredmény-alapú munkaterv és költségvetés Mmm Mmmmmm mmmmmm Mmm Mmmmmm Mmmm mmm mm mmm mm Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI 4

21 Meghatározás és működés elemzés
Logikai keretmátrix megközelítés: elemzés és tervezés LKM megközelítés Elemzési fázis Tervezési fázis Logframe-a projekt/program struktúra meghatározása, a belső logikák tesztelése, célok mérhető formában történő meghatározása, inputok és költségek meghatározása Cselekvési program- a tevékenységek mértéke és meghatározottsága; az időtartamok meghatározása, mérföldkövek kiválasztása és a felelősök hozzárendelése Forrás hozzárendelés- a cselekvési program alapján input és költségvetés készítés Stakeholder Elemzés-meghatározza és leírja a fő résztvevőket, megcélzott csoportokat és kedvezményezetteket, meghatározza azokat akik problémái a jövőbeni vizsgálata célzott Probléma elemzés-kulcs problémák meghatározása, nehézségek és lehetőségek, a kapcsolatok meghatározása és hatása Célok elemzése- a meghatározott problémákból célok fejlesztése az inputok meghatározása a végső kapcsolatok alapján Stratégia elemzés- a célok elérését szolgáló különböző stratégiák meghatározása; a legmegfelelőbb stratégia(k) kiválasztása; a fő célok meghatározása (általános és projekt). Azonosítása a kedvezményezetteknek Projekt Logika meghatározása Azonosítás/ elemzés Hozzár-endelés Meghatározás és működés elemzés Lehetőségek kiválasztása Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI 5

22 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Elemzési fázis 1. lépés: érintettek elemzése 2. lépés: problémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése 3. lépés: célkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

23 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Probléma elemzés Azonosítás SWOT-ból VAGY Ötletroham Ok-okozati összefüggések feltárása Probléma-hierarchia Kiinduló probléma? „Ok-okozat” algoritmus Kapcsolatok felrajzolása Végeredmény: Probléma-fa Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

24 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Célelemzés „Transzformált” problémafa = célfa Ok-okozatból - eszköz-cél lesz A logika igazolása A fa átalakítása a logframe mátrixba: szintek számának csökkentése, kapcsolódó célok csoportosítása, erőforrás-elemzés. Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

25 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
PROBLÉMAFA hatás CÉLKITŰZÉS FA Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

26 A projekt megvalósíthatóságának szempontjai
A projekt érintettjeinek elemzése A projekt megvalósíthatóságának szempontjai A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) >> hátrányt szenvedők előnyt élvezők partnerségi kör probléma kezelés kompenzáció Dr. Puskás János projekt megvalósítás SZIE, GTK, ARGI

27 Stakeholder = érintett
A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását, akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében, akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt, akik részt vesznek a projektben, a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, a projekt végső kedvezményezettjei pl. az érintett lakosság, stb. Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

28 A stakeholder analízis lépései
Az érintettek azonosítása Információgyűjtés az érintettekről Az érintettek céljainak azonosítása Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése Az érintettek stratégiájának meghatározása Az érintettek viselkedésének elemzése Cselekvési terv kidolgozása Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

29 A projekt érintettjeinek elemzése EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG
D. C. B. F. NAGY Q. K. M. G. E. O. KÖZEPES A. EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG P. L. R. J. I. KICSI H. BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI: Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

30 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
PARTNERSÉG Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek Partnerség építés Miért van szükség partnerekre? Információszerzés Többféle szaktudás egyesítése Innováció, ötletek forrása, új látásmód Visszajelzés a saját munkáról Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

31 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
TERVEZÉSI FÁZIS 4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása – a projektelemek meghatározása, a projekt belső logikájának ellenőrzése, mérhető célkitűzések meghatározása 3. lépésben meghatározott célkitűzéseket mérhető, konkrét formába öntjük, ellenőrizzük egymáshoz viszonyított logikájukat. Most már beírhatjuk őket a mátrixba. 5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása - a projekt végrehajtását befolyásoló külső, a projektmenedzsment hatókörén kívül eső tényezők meghatározása a korábban leírtak szerint. Írjuk be ezeket is a mátrixba. 6. lépés: az indikátorok azonosítása. Töltsük ki a mátrix harmadik és negyedik oszlopát az alsó sor kivételével. 7. lépés: tevékenységütemezés készítése – a tevékenységek sorrendjének és összefüggéseinek meghatározása; a tevékenységek időtartamának megtervezése; mérföldkövek meghatározása és a felelősök kijelölése A mérföldkő olyan belső mutató, amely már a végrehajtás során segíti az elért részeredmények mérését, valamint mutatja a döntéshozatal várható időpontjait. Ha elkészültünk, töltsük ki a mátrix alsó sorának első rubrikáját. 8. lépés: költségvetés készítése – a szükséges erőforrások (nem csak anyagi!) meghatározása; a költségek felmerülésének ütemezése; részletes költségvetés készítése Fejezzük be a mátrix kitöltését az alsó sor második és harmadik rubrikájával. Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

32 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Logframe mátrix A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: a projekt átgondolása: a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis, az elemzés dokumentálása: a tervezés fázisa, ahol a projektötletből részletes projektterv lesz, elkészül a logikai keret-mátrix felépítése (logframe matrix) Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

33 A logikai keretbe foglalt projekt elemek összhangja
Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása A beavatkozási logika Feltételezések Átfogó célok A projekt célja Eredmények Tevékenységek Eszközök Költségek Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog. Előfeltételek Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

34 Logframe mátrix elkészítésének menete
Beavatkozási Stratégia Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó/ Stratégiai célok 1 15 16 A projekt célok 2 13 14 8 Eredmények 3 11 12 7 Tevékenységek 4 9 források/eszközök 10 költségek 6 5 Előfeltételek Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

35 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Beavatkozási logika Átfogó/ Stratégiai célok magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. A projekt célok a célfából a stratégiai célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök Eredmények a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. Tevékenysé-gek a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Eszközök Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

36 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Beavatkozási logika Objektív módon mérhető mutatók A mutatók forrásai Átfogó/ Stratégiai célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai Program/ projekt célja Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Eredmények Kimeneti mutatók A mutatók forrásai Tevékenységek Források/ Eszközök Költségek Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

37 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Beavatkozási logika HATÁSOK Hosszú távú hatások Program célok Átfogó célok EREDMÉNYEK Közvetlen és középtávú hatások Specifikus célok OUTPUTOK (Áruk és szolgáltatások) Operatív célok PROGRAM BEAVATKOZÁSOK INPUTOK Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

38 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Indikátorok és forrásaik Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, %, stb.), minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző), vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják. Forrásai: hivatalos statisztikák, önálló adatgyűjtés Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

39 Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények
SMART kritériumok Specific: specifikusak, a dologra jellemzőek Measurable: mérhetőek (számszerűsítés) Achieveable: elérhetőek, rendelkezésre állnak Realistic: relevánsak, reálisak Time-based: időhöz kötött QQTTP kritériumok Quantity: mennyiségi változás Quality: minőségi változás Time: időben változó Target group: fejlesztések célcsoportja Place: térbeli, földrajzi elhelyezkedés Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

40 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
Indikátorok szintjei Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

41 A feltételezések logikája
A pr. szempontjából fontos a feltételezés? IGEN NEM Majdnem biztosan IGEN Ne vegyük be a LKM-ba! Teljesülni fog? Valószínűleg IGEN Vegyük be a LKM-ba! Valószínűleg NEM Át tudjuk-e tervezni a pr-et úgy, hogy ez ne legyen feltétel? IGEN NEM Tervezzük át a pr-et, adjunk hozzá további tevékenységeket szükség szerint! Gyilkos tényező, a pr. való-színűleg megvalósíthatatlan Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

42 A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI
Projekt ötlet megfogalmazása Kapcsolódó stratégiák azonosítása Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés Problémák azonosítása Probléma-elemzés (probléma-fa) Meghatározás Lezárás és értékelés Tervezés Célgenerálás (cél-fa) Projekt stratégiai cél meghatározása Projekt közvetlen cél meghatározása Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek) Logikai keretmátrix elkészítése Megvalósítás és monitoring Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

43 A projektjavaslat előzetes értékelése
Nem döntés a projekt támogatásáról!!! Felmérési technika: A projekt és a többi alternatíva viszonya A projekt hatásossága és hatékonysága A finanszírozónak való megfelelés A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza. Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

44 Előzetes értékelési technikák
Költség-haszon elemzés Kockázat-elemzés „Stakeholder”-elemzés Intézményi feltételek elemzése Környezeti hatástanulmány Műszaki leírás Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

45 A projekt költségeinek és forrásainak előzetes becslése:
a projekt összes bemenetének hozzávetőleges költsége és azok ütemezése (hónapokra vagy évekre); a projektből származó bevételek vizsgálata; döntés a projektet indítványozó szervezet közreműködéséről a finanszírozásban; a szükséges külső finanszírozás mértékének és forrásainak feltérképezése (kölcsön, vissza nem fizetendő támogatás, partnerek hozzájárulása, stb.). Projektelemek Költségek Források 1. BESZERZÉSEK - eszköz beszerzések költsége - szolgáltatások igénybevétele - építési költségek 2. EGYÉB KÖLTSÉGEK A projekt teljes költségvetése ( 1+2 ) Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

46 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése(információgyűjtés) Több lehetséges alternatíva feltérképezése a célok megvalósítására Az alternatívák többszempontú összehasonlítása Környezetre gyakorolt lehetséges hatások felmérése Pénzügyi, társadalmi, gazdasági kockázatelemzés, érzékenységvizsgálat A szükséges műszaki tervek és engedélyek beszerzése Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

47 A megvalósíthatósági tanulmány részei
1. Általános elemzés: általános információk,társadalmi gazadási környezet, humán erőforrás, helyszín, kereslet-kínálat elemzés, vezetési modellek, projekt változatok azonosítása 2. Műszaki megvalósíthatóság, végrehajtás, költségek: tanulmánytervek készítése 3. Környezeti hatások és beavatkozási területek 4. Pénzügyi megvalósíthatóság 5. Gazdasági és társadalmi elemzés a) költség-haszon elemzés és/vagy b) többszempontú-elemzés 6. Kockázatelemzés és érzékenység vizsgálat Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

48 Előzetes projektismertető készítése
Cél : a projekt alapötletének „eladhatósága” ! Összetevői : A projekt címe és helyszíne A projekt indítványozója (a felelős szervezet adatai) A projekt háttere és indoklása A projekt általános célja, a konkrét célok, az eredmények, tevékenységek és eszközök (a logikai keret) Hogyan válik a projekt (önmaga által) fenntarthatóvá? 6. Előzetes költségvetés, lehetséges források 7. Utalás a projekt hálózatára és munkatársaira 8. Időbeli ütemezés vázlata (a kezdő és befejező időponttal) 9. Hogyan kapcsolódik a projekt más projektekhez? Térkép vagy helyszínrajz (ahol erre szükség van) Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

49 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
A projektet kezdeményező szervezet a megalapozott előkészítés után dönt a megvalósításról, vagy a projekt módosításáról. Miről dönt? A megvalósításról –alternatíva kiválasztás A forrásösszetételről A projekt ütemezéséről A partnerségről – az együttműködés kereteiről Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

50 A PROJEKTCIKLUS EDDIGI LÉPÉSEI
Projekt ötlet megfogalmazása Kapcsolódó stratégiák azonosítása Helyzetvizsgálat, SWOT elemzés Problémák azonosítása Probléma-elemzés (probléma-fa) Meghatározás Lezárás és értékelés Célgenerálás (cél-fa) Projekt távlati cél meghatározása Projekt közvetlen cél meghatározása Érintettek-elemzése (érintettek, partnerek) Logikai kerettábla elkészítése Tervezés Megvalósítás és monitoring Előzetes értékelés Tárgyalások és döntések Előzetes költségbecslés Finanszírozási források feltárása Megvalósíthatósági tanulmány Előzetes projektismertető Döntés a projekt megvalósításáról Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

51 A projekt kidolgozása

52 jpuskas@gtk-f1.gau.hu; +36 20 9 508 426
3.1. Megvalósítási ütemterv – Munkaterv 3.2. Gantt-diagram – sávos ütemterv 3.3. Humánerőforrás-terv 3.4. Kommunikációs terv 3.5. Pénzügyi terv Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

53 3.1. Megvalósítási ütemterv - Munkaterv
Miért szükséges, mik az előnyei? Láttatja a feladatok, munkaegységek és projektfázisok közti összefüggéseket és azok egymásra épülését Követhetővé teszi a párhuzamosan folyó feladatokat Elősegíti az erőforrások tervezését Megmutatja a felelősségi viszonyokat Segíti a kritikus tevékenységek beazonosítását Lehetővé teszi a források időleges átcsoportosítását Tervezhető a feladatok optimális időkerete és a projekt várható befejezése Elősegíti a szervezeti egységek közti kommunikációt Teret biztosít a projekt nyomonkövetéséhez és ellenőrzéséhez Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

54 3.1. Megvalósítási ütemterv - Munkaterv
Munkaterv szabályok: „sikerkritériumok”:határozzuk meg az adott fázis elérni kívánt mutatóit és az elfogadáshoz szükséges szintet (Pl: 80%) az egyes szakaszok megvalósítási határidejére tervezzünk ésszerű „margót” (Pl. +5%) A tevékenységek mellett jelöljünk meg konkrét felelősöket is! A munkaterv elkészítésének menete: 1. lépés: Tevékenységek meghatározása 2. lépés: Tevékenységek egymásra épülésének vizsgálata 3. lépés: Egyes tevékenységek időigényének meghatározása 4. lépés: Az egyes tevékenységek felelőseinek meghatározása 5. lépés: Ütemterv – munkaterv elkészítése Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

55 3.1. Megvalósítási ütemterv - Munkaterv
Projekt szakaszok - Mérföldkövek „Mérföldkövek” – kulcsfontosságú események a projekt életében: Fontos fázisok lezárása, kezdete Fontosabb döntési események A projekt végrehajtás nyomonkövetésének legfőbb eszköze, értékelés - beavatkozás Technikai fázisok - a projektek munkaszakaszokra bontása Pl.: építés – eszközbeszerzés – képzés A projektek megvalósítása során fontos szereppel bír a projekttevékenység folyamatos nyomon követése és értékelése. Az értékelés végzése: az egyes feladatok befejezését követően, a projektszakaszok (technikai fázisok) lezárásakor Megvizsgálandó: a tényleges megvalósítás mértéke – továbblépés feltétele az elmaradás oka(i) – kiküszöbölendő Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

56 3.2. Gantt-diagram - sávos ütemterv
Az ütemtervezés módszertani eszköze a Gantt-diagram Elkészítése 4 lépésből áll: 1. A tevékenységek definiálása 2. A tevékenységek logikai sorrendjének, egymásra épülésének meghatározása 3. A tevékenységek időtartamának meghatározása 4. A Gantt-diagram összeállítása Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

57 3.3. A humánerőforrás terv összeállítása
Humánerőforrás tervezés Az egyes feladatokért felelős személyek kiválasztása – a projektcsapat felépítése Elemei Kompetencia igények (szakmai kompetenciák, tapasztalatok) meghatározása Szakértők kiválasztása, hozzárendelése a feladatokhoz Az egyes erőforrások felhasználási idejének meghatározása  tevékenységütemezés A meglévő erőforrások biztosítása és a szükséges pótlólagos és tartalék erőforrások biztosítása A terv szükség szerinti korrekciója az egyenletes kihasználás érdekében Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

58 3.3. A humánerőforrás terv összeállítása
A csapat – TEAM kiválasztás A személyek kiválasztásánál szükséges a készségek és a személyiségjegyek figyelembevétele: Generalisták: sok területen van tudása, de nem mély érti a területek közötti összefüggéseket jó kérdéseket tud feltenni bármely területen Specialisták: egy területet nagyon mélyen ismer a saját területén jó válaszai vannak Szerepek a csapatban: A motivátor A precíz A gyakorlatias A kritikus Az adminisztrátor Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

59 3.3. A humánerőforrás terv összeállítása
A Belbin-féle szerepek a team-en belül Elnök Vállalatépítő Ötletember Erőforrásszerző, forrásfeltáró Helyzetértékelő Serkentő Megvalósító Csapatjátékos Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI

60 Projekt-team-en belül: Projekt és környezete:
3.4. A kommunikációs terv A projekt sikeres lebonyolítása során egyaránt fontos: a projekten belüli (tevékenységek közötti információ áramlás) és a projekt és környezete közti jól működő kommunikáció. A folyamatos információátadásnak számos módszere van, pl: Projekt-team-en belül: , telefon Rendszeres találkozók (szakasz lezáráskor) Időközi jelentések Kötelező beszámolók Projekt és környezete: Partnertalálkozók Sajtó-média kapcsolat honlap Szakmai fórumok, kiadványok Dr. Puskás János SZIE, GTK, ARGI


Letölteni ppt "Európai Uniós Projektek tervezése, pályázatok készítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések