Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolciné dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens SZIE-GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék Minőségügyi rektori.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolciné dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens SZIE-GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék Minőségügyi rektori."— Előadás másolata:

1 Miskolciné dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens SZIE-GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék Minőségügyi rektori megbízott Gödöllő, 2011. január 24. Szent István Egyetem Agrárszakok párhuzamos akkreditációja

2 BEMUTATKOZÁS Végzettség:   1999 – Gödöllői Agrártudományi Egyetem-gazdasági agrármérnök   2007 – Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola – PhD (summa cum laude) „Minőségmenedzsment” témakörben   2008 – Szent István Egyetem, GTK-Pályatervezési és Tanárképző Intézet – egyetemi docens   2009 – Budapesti Műszaki Egyetem – munkavédelmi szakmérnök

3 BEMUTATKOZÁS Minőségügy szakterületén való jártasság:   1998 – ISO 9000 vezető auditori végzettség   2000 – önálló vállalkozás keretében minőségfejlesztési tanácsadás (több mint 100 referenciamunka)   2001 – HACCP manager végzettség   2002 – SZIE-GTK Munkatudományi Intézet oktatója   2003 – ELTE, SZTE, KFK, HJF vendégelőadó   2004 – alvállalkozóként vezető auditori tevékenység (mintegy 50 referencia munka)   2005 – ISO 22000 vezető auditori végzettség   2007 – SZIE-GSZDI PhD.   2010 – MAB Minőségfejlesztési Bizottság tagja

4 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja 2011. január 21. 16.00: az elvárt 14 db helyett 8 db Önértékelés érkezett be hozzám, amelyek szakmai átvizsgálását elvégeztem. Tapasztalataim:   „Jó” készültségi állapot;   tartalmas, lényegretörő szöveges részek;   adattartalmak döntően feltöltésre kerültek;   többnyire egységesen értelmezett szempontok;   többnyire egységes szerkezet;   váltakozó betűtípus és -méret   változatos terjedelem (minden anyag >20 oldal!).

5 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Javaslataim:   az egy karról származó anyagok szakvezetőinek konzultációja a közös anyagrészek azonos adat- és információtartalmának egyeztetése céljából;   „benchmarking” tevékenység;   szövegrészek ismétlése szükségtelen, elég valamit csak egyszer leírni, majd arra később történhet konkrét hivatkozás;   prioritás: az adott szak „jó gyakorlatának” a kidomborítása, az erősségek hangsúlyozása, a hiányosságok felszámolására irányuló fejlesztések bemutatása – „intézkedési terv” (feladat, felelős, határidő)

6 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Javaslataim:   Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés c. fejezethez: A TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV – SZIE-IMIR (Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszerek) Projekthez kapcsolódva a központi karokon is célul tűztük az alábbi minőségfejlesztésre irányuló irányítási rendszerek bevezetését:   ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer (MIR);   ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)   ISO/IEC 27001 szabvány szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR)

7 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Javaslataim:   prioritás: a tananyagfejlesztés eredményeinek tényszerű bemutatása, elektronikus tananyagok elérhetőségei; (Megjegyzés: működik egy olyan egyedülálló országos szervezet, amely összefogja és támogatja az agrártudományok területén zajló felsőoktatási tankönyvkiadást; folyamatos fejlesztésre inspirálja a szerzőket. ITSZB: Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság Tagjai: valamennyi, a hazai agrár-felsőoktatást képviselő intézmény oktatási dékán-helyettesei Elnöke: Dr. Hajós László, SZIE GTK dékán-helyettese (további információkat rendelkezésre bocsájt az érdeklődők részére)

8 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Javaslataim:   prioritás: C-SWOT alkalmával törekedni kell az objektív, bizonyítható, számszerűsíthető tények közélésre, valamint az értékelő-elemző megállapítások megfogalmazására (max. 3 oldal);   prioritás: a „IV. Felhasználói szempontok, kapcsolati formák” c. fejezet alapos kidolgozása;   nem szükséges a mellékletek közé becsatolni a szak KKK- t, a szakindítási beadványt, az erre vonatkozó MAB határozatot, de utalni kell rá, hogy milyen nyilvános felületen érhető el (honlap URL);

9 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Javaslataim:   „központi információk” – az intézményi infrastrukturális feltételekről egységes szerkezetben január 25-én rendelkezésre áll, kiküldésre kerül a szakvezetőknek (e- mail) ami beillesztésre kerülhet az anyagba ;   az adott szak specifikus infrastrukturális állapotáról a szak vezetése önállóan nyilatkozik (laboratóriumok, gyakorlóterek, tanüzem, tangazdaság stb.)   a törzsanyagban helytakarékossági szempontból javasolt egyes témakörök kapcsán csak rövid összegzést írni és utalást kell adni, hogy milyen nyilvános felületen (honlap) érhető el a konkrét adattartalom;

10 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Javaslataim:   a táblázatos adatokhoz szükség szerint szöveges magyarázat a könnyebb értelmezhetőség érdekében;   terjedelmi korlát betartása – törzsanyag (max. 20 oldal) + mellékletek (azokra történjen konkrét hivatkozás!);   megfontolandó a „Fedőlap” és a „Bevezetés” fejezet;   „igényes” külalak;   határidő pontos betartása. Fontos! Az Önértékelés anyagának szakmai tartalmáért a szakvezetők tartoznak felelősséggel.

11 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az LB tagok által vizsgálandó szempontok a helyszíni látogatások alkalmával:   Az Intézmény általános jellemzése (sajátos célkitűzések, hazai és nemzetközi szerep és összehasonlítás, a Bologna rendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok [BSc- MSc arány], képzési specialitások, különleges kezdeményezések).   A Kar szerkezete, a Szak oktatásában résztvevő tanszékek együttműködése és munkamegosztása, a felelősségek megoszlása.   A Szak oktatásának kari felügyelete és irányítása.

12 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az LB tagok által vizsgálandó szempontok a helyszíni látogatások alkalmával: A Kar és a Szak jellemző adatai:   A Kar kutatási feladatainak szervezése (tanszéki kutatás, kutató-fejlesztő laboratóriumok, tudásközpontok, doktori iskolák, a kutatás kari irányítása).   Kapcsolat az alkalmazói szférával, a Szak (Kar) innovációs tevékenysége, ipari kapcsolatok, spin-off cégek.   A Szak minőségbiztosítási rendszere, a Szakkal kapcsolatos stratégiai döntések mechanizmusa.   A Kar aktív hallgatói létszáma, a Szakon oktatók/kutatók száma, az egyetemi tanárok száma, a felvételi pontszámok.   A Szak fejlesztésével kapcsolatos tervek, a terület jövőképe.

13 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az LB tagok által vizsgálandó szempontok a helyszíni látogatások alkalmával: Az oktatás színvonalának értékelése:   Az elméleti és gyakorlati képzés színvonalának és kapcsolatának értékelése, a gyakorlati és elméleti képzés aránya, kapcsolat az „ipari” partnerekkel.   A tantárgyak általános választéka (fakultatív tárgyak, szakmai sokszínűség, a szakirányok értékelése).   A szakirányok rendszere.   A szakdolgozatok színvonala, a diplomaszerzés sikeressége.   A hallgatók elhelyezkedési lehetőségei.   A hallgatók elégedettsége az oktatással, hallgatói utánpótlás.

14 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az LB tagok által vizsgálandó szempontok a helyszíni látogatások alkalmával: Személyi feltételek:   A BSc képzésben résztvevő oktatók minősítése (akadémikus, MTA doktora, PhD).   A korosztályi eloszlás minősítése.   Az utánpótlás biztosítása.   A terhelés megosztás az oktatók között.   Lehetőség külföldi tapasztalatszerzésre, valós munkahelyi tapasztalatok gyűjtésének a lehetősége, az oktatók szerepe a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos közéletben.

15 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az LB tagok által vizsgálandó szempontok a helyszíni látogatások alkalmával: Infrastrukturális feltételek   A Szak (Kar) ellátottsága előadótermekkel és korszerű eszközökkel felszerelt laboratóriumokkal, az oktatási, illetve a kutatási tevékenységet biztosító infrastruktúra folyamatos fejlesztése, az oktatási épület funkcionális megoszlása, a könyvtár felszereltsége.   A Szak (Kar) informatikai infrastruktúrájának az értékelése.   A laboratóriumok, kísérleti műhelyek felszereltsége,a laboratóriumok szakmai területei és szerepük az oktatásban és a kutatásban.

16 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az LB tagok által vizsgálandó szempontok a helyszíni látogatások alkalmával: Kutatás-fejlesztés:   A kutatási tevékenység szerepe a Szak (Kar) életében, a publikációs tevékenység értékelése. A nemzetközileg kiemelkedő eredményekkel rendelkező kutatási területek. A pályázatok volumene (hazai, EU stb.) Tehetséggondozás:   A Szak tehetséggondozási aktivitása (TDK eredmények, hazai és nemzetközi szakmai versenyek, hallgatói konferenciák, önálló laboratóriumi munka). Doktori képzés:   A Szak (Kar) Doktori Iskolájának eredményei, létszámadatok.

17 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az LB tagok által vizsgálandó szempontok a helyszíni látogatások alkalmával: A vezetés értékelése   A Kar vezetői és oktatói közötti kapcsolat, az oktató- hallgató kapcsolat mind a vezetés szintjén, mind a közvetlen oktatóhallgató viszonyban, a Hallgatói Önkormányzattal kialakított kapcsolat. Minőségbiztosítás   A Szak minőségbiztosítási rendszere, a minőségbiztosítás szabályai, az eljárási rend értékelése. A Kar minőségpolitikájának alapvető elemei. A minőségfejlesztés eredményei. C-SWOT analízis

18 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Értékelés a vizsgálati szempontok szerint   Az önértékelés kritikai elemzése.   A képesítési követelmények teljesülése.   A MAB akkreditációs követelmény-rendszerének való megfelelés.   A követelmények előírásainak a helyzetet és a lehetőségeket figyelembe vevő interpretálása, a „jó gyakorlat” megjelenése a szakon.   Az oktatói állomány összetétele (kor, státusz, szakterület, szakmai elismertség, publikációs aktivitás).   A képzési (oktatási-tanulási) folyamat értékelése, a szakirányok kínálata.

19 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Értékelés a vizsgálati szempontok szerint (Folytatás)   Eredmények (kompetenciák, ismeretek, képességek, attitűdök, értékvilág), kimenet.   A szak specifikus képzési céljai.   Hallgatói szolgáltatások, elhelyezkedés, a szak regionális szerepe (a képzés fizikai körülményei).   Felhasználói szempontok (C-SWOT analízis, hallgatói kérdőívek feldolgozott adatai).   A Szak működésének külső korlátai.   Összehasonlító, összegző megállapítások.

20 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Értékelés a vizsgálati szempontok szerint A hallgatókkal folytatott beszélgetés tapasztalatai  Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek a végzés után?  Mi a hallgatók véleménye a tantervről?  Milyen a számonkérés rendszere?  Mi a véleményük a hallgatóknak az Tanulmányi Titkárság munkájáról?  Hogyan működik a HÖK? Az oktatókkal folytatott beszélgetések tapasztalatai Az óralátogatások tapasztalatai A látogató bizottság javaslatai

21 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja A programakkreditáció célja kettős : 1. 1. Minőséghitelesítés és minőségértékelés a minőséghitelesítés (akkreditáció) alapja a szakindítási beadványban részletezett személyi és infrastrukturális minimumfeltételek folyamatos fenntartása, és ennek eredményeként megfelelés a szak képzési és kimeneti követelményeinek (KKK). a minőségértékelés alapja olyan minőség- és teljesítménymutatók, továbbá minőségbiztosítási eljárások, melyek a minimumfeltételeken túl a szak hallgatói és oktatói teljesítményét, a képzés módszereit és eredményeit jellemzik a KKK- ban megfogalmazott célok elérésében. 2. A képzési ág/terület szakjainak és szakrendszerének átfogó szintetizáló értékelése Az értékelések és a határozatok az elemző megállapítások mellett minden esetben javaslatokat is tartalmaznak a minőség javítása, a jobb teljesítmény, a fejlődés érdekében.

22 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja Az akkreditációs javaslat háromféle lehet: akkreditált, A – 20xx (5 évre) akkreditált, A – 20zz (kevesebb, mint 5 évre) nem akkreditált, NA. Az akkreditációs javaslatot szöveges indoklás támasztja alá. Minőségértékelés: Az egyes képzések részletes szöveges értékelése a teljes megítélési folyamat alapján. Ennek elsődleges célja a minőség javítása és a minőségbiztosítás segítése. Minőségfejlesztési javaslatok Az értékelések és a határozatok az elemző megállapítások mellett minden esetben javaslatokat is tartalmaznak a minőség javítása, a jobb teljesítmény, a fejlődés érdekében.

23 Agrárszakok párhuzamos akkreditációja

24 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Miskolciné dr. Mikáczó Andrea PhD egyetemi docens SZIE-GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék Minőségügyi rektori."

Hasonló előadás


Google Hirdetések