Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR Gödöllő, 2011. 02. 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR Gödöllő, 2011. 02. 18."— Előadás másolata:

1 Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR Gödöllő, 2011. 02. 18.

2 Honlap: https://teir.vati.hu/oktatas.html Felhasználónév: tanulo001, tanulo002,… Jelszó: fpwtd

3 A TeIR jogszabályi háttere –A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény –A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II.28.) Kormányrendelet és a TeIR Üzemeltetési Szabályzat - közhasznú feladat - jogosultságok (hozzáférés) szabályozása - rendszerben található adatkörök leírása - üzemeltető kijelölése (VÁTI Nonprofit Kft.) - TeIR rendszer célja és vonatkozó szabályozása

4 A TeIR célja 1.lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére, európai uniós összehasonlítására 2.információt szolgáltasson az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, a területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek, szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával

5 A TeIR felépítése 9 nyilvános, bárki számára hozzáférhető egyszerű alkalmazás 6 regisztrációhoz kötött, akár komplex mutatókon alapuló elemzéseket lehetővé tevő alkalmazás

6 A TeIR nyilvános alkalmazásai Szabadszöveges metaadatkereső Térinformatikai metaadatkereső Területfejlesztési fogalomtár EuroStat Regionális, megyei kistérségi és települési helyzetképek (REMEK) Kistérségi információs modul Intézmények illetékessége Országos rendezési tervkataszter Tematikus térképek

7 A TeIR regisztrációhoz kötött alkalmazásai Települési adatgyűjtő Támogatási alrendszer Területi elemzések Interaktív elemző Térinformatikai alkalmazások Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

8 Hozzáférések és jogosultságok Térítésmentes, teljes körű hozzáférés Jogosultság a 31/2007. Korm. rendelet 8.§ szerinti intézmények és szervezetek számára Térítésmentes, szűkített hozzáférés Jogosultság a 31/2007. Korm. rendelet 8.§ szerint az államilag elismert felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények hallgatói és oktatói számára Térítéses, teljes körű hozzáférés

9 Térítésmentes, szűkített (oktatási) hozzáférés Támogatási alrendszerkorlátozás nélkül Települési adatgyűjtőkizárólag a KSH TSTAR adatok Interaktív elemzőkizárólag a KSH TSTAR adatok Térinformatikai alkalmazások Magyarország alaptérképe Országos Műemléki Kataszter Statikus térképek Területi elemzésekkorlátozások nélkül Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása nem hozzáférhető Teljes körű funkcionalitás szűkített adattartalommal

10 TeIR adatkörök és adatgazdák I. APEH Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA)2003-2008 Személyi jövedelemadó (SZJA)1992-2008 Társasági adóbevallás kiemelt adatok1992-2008 EDUCATIOFelsőoktatási felvételi adatok2003-2009 GeoXElérhetőségi idők és távolságok2008-2009 GKIeNETInternetelőfizetéssel kapcsolatos adatok2003,2005,2007,2008 Magyar KözútHelyi közutak adatai2003-2008 KSH Általános Mezőgazdasági Összeírás2000 Budapesti Statisztikai Adatok Rendszere1995-2009 Megyei-Regionális Statisztikai Adatok Rendszereváltozó Területi Statisztikai Adatok Rendszere1990-2009 Népszámlás adatok1970,1980,1990,2001,2005 Egyéb adatok (gazdasági folyamatok, környezeti állapot)2002-2009 KÖHMűemlékekkel kapcsolatos adatok2002-2009 MÁK Mezőgazdasági alap szerződések1996-2002 Területfejlesztési alap szerődések1994,1996,1997,1998 Területfejlesztési célirányzat szerződések1997,1999,2000,2001 MBFHBányászati adatok2009 Foglalkoztatási Hivatalmunkanélküliségi adatok1993-2010 NHHSzélessávú internet előfizetési adatok2006 MOK/EEKHOrvosok, szakorvosok adatai2000-2008 TÁKISZ/MÁKÖnkormányzati adatok1991-2007 KSH/MÁKSzociális ágazat adataiváltozó VÁTI Önkormányzati beruházás mutatók1993-1997 Önkormányzati mérleg mutatók1991-1997 Történelmi adatbázis1960-1985 (nem minden évre)

11 TeIR adatkörök és adatgazdák II. AdatgazdaAdatkörVonatkozási év ÁNTSZ Fekvőbeteg ellátás2008 Járóbeteg ellátás2008 Szűrővizsgálatok2008 Rendelések2002-2008 CdataVolán elérhetőségi idők2009 KvVM Egyedi tájértékek2003 "Ex lege" védett természeti területek2002,2003,2007 Országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természeti területek 2005,2007 Érzékeny természeti területek2006 Közösségi jelentőségű védett természeti területek 2007 Nemzeti Ökológiai Hálózat2009 MGSZH EIErdészeti adatok2003-2009 MSZHSzabadalmi adatok2009 NFGMIpari parkok összesített adatai2008 ONYF Alkalmazottak száma FEOR első jegye szerint 2003,2007

12 Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek (REMEK) Az alkalmazás különböző területi szintekre vonatkozóan biztosít társadalmi és gazdasági információkat bármely hazai régióról, megyéről, kistérségről és településről. Segítségével összetett paraméterek beállítása nélkül, előre definiált mutatók szerint hajthatók végre elemzések, melyek eredménye riportként Acrobat Reader formátumban is lekérdezhető. A szemléletes bemutatást kartogramok és diagramok segítik.

13 Kistérségi információs modul Egy település nevének ismeretében az alkalmazás megadja az ezt magában foglaló kistérség nevét, amelyre így lekérdezhetők az adott kistérségre vonatkozó alapinformációk (települések, elhelyezkedés), valamint a fejlesztési szervezetekre (többcélú társulás, munkaszervezet) és a tervellátásra vonatkozó adatok.

14 Intézmények illetékessége Egy adott településre lekérdezhető az intézmények típusa szerinti központ székhelye, valamint információ kapható a település és az illetékességi központ távolságáról, ill. az eljutási időről. Az intézményi központok és az adott település földrajzi helyzetét, egymáshoz viszonyított elhelyezkedését az alkalmazás térképen ábrázolja. Egy intézmény megnevezését és székhelyét megadva a felhasználó térképi és szöveges információkat kap az illetékességi terület földrajzi elhelyezkedésről és a benne foglalt településekről.

15 Szabadszöveges metaadat-kereső A metaadat lekérdezők a rendszerben tárolt adatokhoz kapcsolódó alapvető jellemzőkről (pl.: adatgazda, mértékegység, időszak) adnak tájékoztatást.

16 Térinformatikai metaadat-kereső A metaadat lekérdezők a rendszerben tárolt adatokhoz kapcsolódó alapvető jellemzőkről (pl.: adatgazda, mértékegység, időszak) adnak tájékoztatást.

17 Területfejlesztési fogalomtár A fogalomtár MediaWiki alkalmazásként alkalmas a területfejlesztéssel kapcsolatos szakszavak és fogalmak magyarázatának lekérdezésére a forrás megjelölésével.

18 EuroStat Az alkalmazás lehetőséget nyújt az Eurostat adatbázis területfejlesztés szempontjából releváns adatainak böngészésére és letöltésére.

19 Országos rendezési tervkataszter A tervkataszter célja a településrendezési tervek országos ellátottságának nyomonkövetése, valamint nyilvános, internetes információszolgáltatás a közigazgatási intézmények, az önkormányzatok és valamennyi érdeklődő szakember számára.

20 Támogatási alrendszer Az alrendszer a nemzeti és az Európai Uniós támogatások adatainak elemzését teszi lehetővé területi-, idő-, valamint projektalapú szemlélet alapján.

21 Települési adatgyűjtő A felhasználó a számára fontos adatbázis, időszak és a település kiválasztása után le tudja tölteni a rendszerben tárolt ágazati adatbázisok adatait, ezáltal az adott településről az összes, a település átfogó megismerését segítő információ összegyűjthető.

22 Területi elemzések Az alkalmazás különböző területi szinteken statisztikus által képzett mutatók felhasználásával országos, regionális, megyei és kistérségi területi elemzések elkészítését teszi lehetővé.

23 Interaktív elemző Az alkalmazás statisztikai mutatók képzésére, valamint az alapadatok tematikus összegyűjtésére is használható, lehetőséget ad továbbá speciális - a területi számjelrendszerben fellelhető - területi egységek, térségek vizsgálatára.

24 Térinformatikai alkalmazások A térinformatikai alkalmazások használatának keretében interaktív webes térképek érhetők el, melyek alapját a különböző NUTS szintek állományai, ill. közút, vasút, környezet- és természetvédelmi, gazdasági és társadalmi vonatkozású adatok adják.

25 Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása Az alkalmazás az egyes településekre vonatkozó területrendezési tervekkel kapcsolatos határozatok részleteinek és mellékleteinek megismerésére ad lehetőséget.

26 Hazai információs rendszerek Információs rendszerElérhetőség Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Felszíni Vízminőségi Információs Rendszer (FEVI) Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) http://okir.kvvm.hu http://okir.kvvm.hu/fevi http://okir.kvvm.hu/lair http://okir.kvvm.hu/hir/ Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) http://www.vkki.hu/index.php?mid= 259 Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)http://geo.kvvm.hu/tir Vízügyi Adatbank (VIZADAT)http://www.vizadat.hu/ Balaton és Velencei-tó Információs Rendszer http://www.kvvm.hu/szakmai/balato n/lang_hu/ Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázia (MÉTA)http://www.novenyzetiterkep.hu/ Országos Térinformatikai Szőlőültetvény Regiszter (VINGIS)http://www.vingis.hu Földtani térképek (MÁFI)http://www.mafi.hu Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (IMEA)http://hawk.eski.hu/IMEA/ Tételes Egészségügyi Adattár (TEA)http://hawk.eski.hu/Tea/ ILOMAhttp://iloma.econ.core.hu/ Erőforrástérképhttp://www.eroforrasterkep.hu Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR)https://teir.vati.hu NFÜ TÉRKÉPTÉR alkalmazáshttp://www.terkepter.nfu.hu/

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR Gödöllő, 2011. 02. 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések