Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR"— Előadás másolata:

1 Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR
Gödöllő,

2 Honlap:. https://teir. vati. hu/oktatas. html Felhasználónév:
Honlap: https://teir.vati.hu/oktatas.html Felhasználónév: tanulo001, tanulo002,… Jelszó: fpwtd

3 A TeIR jogszabályi háttere
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II.28.) Kormányrendelet és a TeIR Üzemeltetési Szabályzat - közhasznú feladat - jogosultságok (hozzáférés) szabályozása - rendszerben található adatkörök leírása - üzemeltető kijelölése (VÁTI Nonprofit Kft.) - TeIR rendszer célja és vonatkozó szabályozása

4 A TeIR célja lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére, európai uniós összehasonlítására információt szolgáltasson az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, a területfejlesztési, területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tervek, szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával

5 9 nyilvános, bárki számára hozzáférhető egyszerű alkalmazás
A TeIR felépítése 9 nyilvános, bárki számára hozzáférhető egyszerű alkalmazás 6 regisztrációhoz kötött, akár komplex mutatókon alapuló elemzéseket lehetővé tevő alkalmazás

6 A TeIR nyilvános alkalmazásai
Szabadszöveges metaadatkereső Térinformatikai metaadatkereső Területfejlesztési fogalomtár EuroStat Regionális, megyei kistérségi és települési helyzetképek (REMEK) Kistérségi információs modul Intézmények illetékessége Országos rendezési tervkataszter Tematikus térképek

7 A TeIR regisztrációhoz kötött alkalmazásai
Települési adatgyűjtő Támogatási alrendszer Területi elemzések Interaktív elemző Térinformatikai alkalmazások Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

8 Hozzáférések és jogosultságok
Térítésmentes, teljes körű hozzáférés Jogosultság a 31/2007. Korm. rendelet 8.§ szerinti intézmények és szervezetek számára Térítésmentes, szűkített hozzáférés Jogosultság a 31/2007. Korm. rendelet 8.§ szerint az államilag elismert felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények hallgatói és oktatói számára Térítéses, teljes körű hozzáférés

9 Térítésmentes, szűkített (oktatási) hozzáférés
Teljes körű funkcionalitás szűkített adattartalommal Támogatási alrendszer korlátozás nélkül Települési adatgyűjtő kizárólag a KSH TSTAR adatok Interaktív elemző Térinformatikai alkalmazások Magyarország alaptérképe Országos Műemléki Kataszter Statikus térképek Területi elemzések korlátozások nélkül Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása nem hozzáférhető

10 TeIR adatkörök és adatgazdák I.
APEH Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) Személyi jövedelemadó (SZJA) Társasági adóbevallás kiemelt adatok EDUCATIO Felsőoktatási felvételi adatok GeoX Elérhetőségi idők és távolságok GKIeNET Internetelőfizetéssel kapcsolatos adatok 2003,2005,2007,2008 Magyar Közút Helyi közutak adatai KSH Általános Mezőgazdasági Összeírás 2000 Budapesti Statisztikai Adatok Rendszere Megyei-Regionális Statisztikai Adatok Rendszere változó Területi Statisztikai Adatok Rendszere Népszámlás adatok 1970,1980,1990,2001,2005 Egyéb adatok (gazdasági folyamatok, környezeti állapot) KÖH Műemlékekkel kapcsolatos adatok MÁK Mezőgazdasági alap szerződések Területfejlesztési alap szerődések 1994,1996,1997,1998 Területfejlesztési célirányzat szerződések 1997,1999,2000,2001 MBFH Bányászati adatok 2009 Foglalkoztatási Hivatal munkanélküliségi adatok NHH Szélessávú internet előfizetési adatok 2006 MOK/EEKH Orvosok, szakorvosok adatai TÁKISZ/MÁK Önkormányzati adatok KSH/MÁK Szociális ágazat adatai VÁTI Önkormányzati beruházás mutatók Önkormányzati mérleg mutatók Történelmi adatbázis (nem minden évre)

11 TeIR adatkörök és adatgazdák II.
Adatgazda Adatkör Vonatkozási év ÁNTSZ Fekvőbeteg ellátás 2008 Járóbeteg ellátás Szűrővizsgálatok Rendelések Cdata Volán elérhetőségi idők 2009 KvVM Egyedi tájértékek 2003 "Ex lege" védett természeti területek 2002,2003,2007 Országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természeti területek 2005,2007 Érzékeny természeti területek 2006 Közösségi jelentőségű védett természeti területek 2007 Nemzeti Ökológiai Hálózat MGSZH EI Erdészeti adatok MSZH Szabadalmi adatok NFGM Ipari parkok összesített adatai ONYF Alkalmazottak száma FEOR első jegye szerint 2003,2007

12 Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek (REMEK)
Az alkalmazás különböző területi szintekre vonatkozóan biztosít társadalmi és gazdasági információkat bármely hazai régióról, megyéről, kistérségről és településről. Segítségével összetett paraméterek beállítása nélkül, előre definiált mutatók szerint hajthatók végre elemzések, melyek eredménye riportként Acrobat Reader formátumban is lekérdezhető. A szemléletes bemutatást kartogramok és diagramok segítik.

13 Kistérségi információs modul
Egy település nevének ismeretében az alkalmazás megadja az ezt magában foglaló kistérség nevét, amelyre így lekérdezhetők az adott kistérségre vonatkozó alapinformációk (települések, elhelyezkedés), valamint a fejlesztési szervezetekre (többcélú társulás, munkaszervezet) és a tervellátásra vonatkozó adatok.

14 Intézmények illetékessége
Egy adott településre lekérdezhető az intézmények típusa szerinti központ székhelye, valamint információ kapható a település és az illetékességi központ távolságáról, ill. az eljutási időről. Az intézményi központok és az adott település földrajzi helyzetét, egymáshoz viszonyított elhelyezkedését az alkalmazás térképen ábrázolja. Egy intézmény megnevezését és székhelyét megadva a felhasználó térképi és szöveges információkat kap az illetékességi terület földrajzi elhelyezkedésről és a benne foglalt településekről.

15 Szabadszöveges metaadat-kereső
A metaadat lekérdezők a rendszerben tárolt adatokhoz kapcsolódó alapvető jellemzőkről (pl.: adatgazda, mértékegység, időszak) adnak tájékoztatást.

16 Térinformatikai metaadat-kereső
A metaadat lekérdezők a rendszerben tárolt adatokhoz kapcsolódó alapvető jellemzőkről (pl.: adatgazda, mértékegység, időszak) adnak tájékoztatást.

17 Területfejlesztési fogalomtár
A fogalomtár MediaWiki alkalmazásként alkalmas a területfejlesztéssel kapcsolatos szakszavak és fogalmak magyarázatának lekérdezésére a forrás megjelölésével.

18 EuroStat Az alkalmazás lehetőséget nyújt az Eurostat adatbázis területfejlesztés szempontjából releváns adatainak böngészésére és letöltésére.

19 Országos rendezési tervkataszter
A tervkataszter célja a településrendezési tervek országos ellátottságának nyomonkövetése, valamint nyilvános, internetes információszolgáltatás a közigazgatási intézmények, az önkormányzatok és valamennyi érdeklődő szakember számára.

20 Támogatási alrendszer
Az alrendszer a nemzeti és az Európai Uniós támogatások adatainak elemzését teszi lehetővé területi-, idő-, valamint projektalapú szemlélet alapján.

21 Települési adatgyűjtő
A felhasználó a számára fontos adatbázis, időszak és a település kiválasztása után le tudja tölteni a rendszerben tárolt ágazati adatbázisok adatait, ezáltal az adott településről az összes, a település átfogó megismerését segítő információ összegyűjthető.

22 Területi elemzések Az alkalmazás különböző területi szinteken statisztikus által képzett mutatók felhasználásával országos, regionális, megyei és kistérségi területi elemzések elkészítését teszi lehetővé.

23 Interaktív elemző Az alkalmazás statisztikai mutatók képzésére, valamint az alapadatok tematikus összegyűjtésére is használható, lehetőséget ad továbbá speciális - a területi számjelrendszerben fellelhető - területi egységek, térségek vizsgálatára.

24 Térinformatikai alkalmazások
A térinformatikai alkalmazások használatának keretében interaktív webes térképek érhetők el, melyek alapját a különböző NUTS szintek állományai, ill. közút, vasút, környezet- és természetvédelmi, gazdasági és társadalmi vonatkozású adatok adják.

25 Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása
Az alkalmazás az egyes településekre vonatkozó területrendezési tervekkel kapcsolatos határozatok részleteinek és mellékleteinek megismerésére ad lehetőséget.

26 Hazai információs rendszerek
Elérhetőség Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Felszíni Vízminőségi Információs Rendszer (FEVI) Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) Vízügyi Adatbank (VIZADAT) Balaton és Velencei-tó Információs Rendszer Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázia (MÉTA) Országos Térinformatikai Szőlőültetvény Regiszter (VINGIS) Földtani térképek (MÁFI) Internetes Magyar Egészségügyi Adattár (IMEA) Tételes Egészségügyi Adattár (TEA) ILOMA Erőforrástérkép Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) https://teir.vati.hu NFÜ TÉRKÉPTÉR alkalmazás

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR"

Hasonló előadás


Google Hirdetések