Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kísérlet a magyar városkörnyékek Európa-konform tipizálására az ESPON- metodika adaptációjával Farkas Jenő Zsolt – Csatári Bálint MTA RKK Alföldi Tudományos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kísérlet a magyar városkörnyékek Európa-konform tipizálására az ESPON- metodika adaptációjával Farkas Jenő Zsolt – Csatári Bálint MTA RKK Alföldi Tudományos."— Előadás másolata:

1 Kísérlet a magyar városkörnyékek Európa-konform tipizálására az ESPON- metodika adaptációjával Farkas Jenő Zsolt – Csatári Bálint MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét MRTT IV. Vándorgyűlés, Szeged, 2006.

2 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Előzmények, korábbi vidékföldrajzi kutatások A kutatás módszerei A magyar vidékies¹ térségek „új” típusai Az új típusok főbb jellemzői A kutatás folytatási lehetőségei (a neurális hálózatok segítségével) ¹ az angol ill. az európai szakirodalomból átvett „rurális” jelzőt jobban fejezi ki a magyarban a „vidékies” szóhasználat Vázlat

3 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Európában 1970 – 2000 A mezőgazdasági termelés támogatott biztonsága A vidék infrastrukturális felzárkóztatása – az elérhetőség érdemi javulása A jólét növekedése „nyomán” a vidéki környezet általános felértékelődése Új vidéki funkciók megjelenése – második otthonok, vidék- turizmus A szuburbanizációs folyamatok térbeli kiterjedése A rurális terek lokális közösségfejlesztése (LEADER és +) Eredmény: sokoldalú, integrált, komplex szemléletű fenntartható vidékfejlesztés! A vidéki tér jellemző folyamatai 1.

4 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Hazánkban 1970 – 2000 A nagyüzemi mezőgazdasági termelés támogatott („KGST”) biztonsága, majd teljes szétesése, átalakulása A vidék lassú infrastrukturális felzárkózása, az elérhetőség minimális javulásával A rendszerváltozás nyomán a város – falu kapcsolatok „szétesése” A vidék leértékelődésének tünetei (munkanélküliség, elöregedés, elvándorlás, perspektíva-vesztés) Új vidéki funkciók mérsékelt arányú megjelenése A szuburbanizációs folyamatok tervezetlen és szervezetlen térbeli kiterjedése Eredmény: azt sem tudjuk hol fogjunk hozzá a komplex szemléletű fenntartható vidékfejlesztéshez … A vidékies tér jellemző folyamatai 2.

5 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Vidékies térségek

6 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, A népesség területi átrendeződése Tímár J. nyomán,

7 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, A jövedelemviszonyok különbségei

8 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, A mezőgazdaság eltérő szerepe

9 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Vidékies térségek és főbb adataik 100 vidékies kistérség (a 168-ból, 59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km² (61,9%) Lakónépességük 3,3 millió (39,7%), továbbá: népességük tartósan fogy és öregszik a mezőgazdaság egyoldalú dominanciája jellemző a tartós munkanélküliség magas az átlagos iskolai végzettség alacsony A térbeli kép: markáns külső és belső vidéki perifériák

10 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, A kutatás új elemei „Community strategic guidelines for rural development (programming period 2007 to 2013) (2006/144/EC)” című határozata, valamint ennek módszertani melléklete „Urban-rural relations”az Európai Unió ESPON programjának az „Urban-rural relations” című átfogó kutatási jelentése (European Spatial Planning Observation Network)

11 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Az Európa-konform vidékies kistérségek A városi befolyás alapján két típusba soroltuk a térségeket: erős városi befolyással rendelkező térségek gyenge városi befolyással rendelkező térségek A földhasználat és környezet állapotának jellemzésére három kategóriát alakítottunk ki: jelentős környezet-átalakítással rendelkező térség jellemzően mezőgazdasági földhasználatú térség jellemzően természet-közeli térség

12 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Földhasználati változások Felszínborítás változások Magyarországon 1990 és 2000 (CORINE alapján) Osztály Változással érintett területek (ha) Egyenleg (ha) Mezőgazdasági területek Mesterséges felszínek Erdők és egyéb természetközeli területek Vizek Vizenyős területek Nincs adat15380 Összesen:421053

13 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, A „beépített környezet” összefüggései

14 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Az „új” térségtípusok

15 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Erős városi bef. – jelentős körny. alakítás 16 kistérség, kb ezer fő, a magas népsűrűség (463 fő/km2), a városi lakosság magas aránya (78%), a jól képzett munkaerő (átlagos iskolai végzettség 10,23 átlagos osztály), a mezőgazdaság alacsony (3%) és a tercier szektor magas foglalkoztatási aránya (64%), az országos átlagot jelentősen meghaladó egy adófizetőre jutó jövedelem (788 e Ft), a munkanélküliek országos átlagnál jóval alacsonyabb aránya (kb. 3%), az egyéni és a társas vállalkozások 1000 lakosra jutó magas értéke.

16 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Gyenge városi bef. – jel. körny. alakítás 34 kistérség, kb ezer fő, magas a népsűrűségük (156 fő/km2), viszonylag jól képzett humánerőforrással rendelkeznek, az országos átlagnál magasabbak a jövedelmek, munkanélküliség szempontjából az országos átlagnál kedvezőbb helyzetben vannak, az 1000 főre jutó vendégéjszakák száma itt a legmagasabb, a mesterséges felszínek aránya magas (9,52%).

17 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Mezőgazdasági jellegű térségek 72 kistérség, kb ezer lakos, az alacsony népsűrűség (60 fő/km2), az alacsony iskolázottság (átlagosan 8,88 osztály), a mezőgazdasági foglalkoztatottak magas aránya (13%), az országos átlagnál jelentősen alacsonyabb éves jövedelem (598 e Ft), a társas és az egyéni vállalkozások 1000 lakosra jutó alacsony száma, ill. ezen belül a mezőgazdasági vállalkozások magas aránya (13%), területük 78%-án folyik mezőgazdasági termelés, az országos átlagot 1,5%-kal meghaladó külterületi népesség arány (4,8%).

18 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Természetközeli állapotú térségek 46 kistérség, kb ezer fő, az alacsony népsűrűség (63 fő/km2), az humánerőforrás képezettsége országos átlag alatti, a mezőgazdasági foglalkoztatottak magas, de azért a tipikus mezőgazdasági térségeknél alacsonyabb aránya (8%), az országos átlag alatti jövedelmek (630 e Ft), a társas és egyéni vállalkozások 1000 lakosra jutó alacsony száma, az 1000 lakosra jutó vendégéjszakák országos átlagot meghaladó száma (2238 éj/1000 lakos), a területük 35%-át erdők borítják, további 9%-án pedig más természetközeli állapotú felszínborítás található.

19 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Tipológia Kohonen-féle neurális hálózattal

20 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Az eredmények összehasonlítása 130 kistérség esetében egyezik (77,38%), 24 esetben részben (14,28%), és 14 esetben aszinkronitást mutat.

21 MRTT IV. VÁNDORGYŰLÉSE, SZEGED, Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kísérlet a magyar városkörnyékek Európa-konform tipizálására az ESPON- metodika adaptációjával Farkas Jenő Zsolt – Csatári Bálint MTA RKK Alföldi Tudományos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések