Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MRTT V. VÁNDORGY Ű LÉS Miskolci Egyetem 2007.10.25-26. A bizalmi t ő ke szerepe a “Harmadik Olaszország” iparági körzeteinek kialakulásában Vadasi Aida.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MRTT V. VÁNDORGY Ű LÉS Miskolci Egyetem 2007.10.25-26. A bizalmi t ő ke szerepe a “Harmadik Olaszország” iparági körzeteinek kialakulásában Vadasi Aida."— Előadás másolata:

1 MRTT V. VÁNDORGY Ű LÉS Miskolci Egyetem 2007.10.25-26. A bizalmi t ő ke szerepe a “Harmadik Olaszország” iparági körzeteinek kialakulásában Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem

2 Harmadik Olaszország Piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó helyi tulajdonú KKV hálózatok ÉKK Olaszországban (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige) Állami támogatás nélkül alakultak ki Iparági körzetek:iparági szakosodás, földrajzi koncentráció,s ű r ű kapcsolatháló, er ő s társadalmi, bizalmi t ő ke

3 Olasz iparági körzetek: OTV 317/91

4 Magas KKV földrajzi koncentráció Spontán, bottom-up hálózatok Vállalatközi versenyen alapuló innováció termelési lánc fázisokra bontása/specializáció bizalom kialakulását el ő segít ő társadalmi, kulturális identitás, közös értékrend aktív önsegít ő szervezetek támogató regionális, helyi kormányzat Iparági körzetek jellemz ő i

5 Társadalmi/bizalmi t ő ke Putnam: kollektív társadalmi, kulturális jelenség, mely a bizalmon alapszik. Kollektív cselekvésre való készséget, és közintézményekbe vetett bizalmat egyaránt jelent. Fukuyama: emberek közötti kooperácót el ő segít ő társadalmi értékek, normák együttese, melyek közül egyik legfontosabb a bizalom. (Együttm ű ködést el ő segít ő normák/értékek együttese)

6 Észak- és Dél-Itáliai hálózati formák Faktorok ÉKK ItáliaDél-Itália Politikai hagyomány decentralizáció(városállamok)”civic” régiók centralizáció (idegen feudális királyság) “uncivic” régiók Bizalom Bizalom,polgári öntudat, önállóság,önszervez ő dés Félelem, közbizalomhiány,önállótlanság Iparszerkezetkisvárosi térségekben fejlett kisipar Nincs sem fejlett kisvárosi háló, sem kisipar Birtokszerk vidék: hosszú részes bérlez nagycsaládban nagybirtokon jobbágyság, elaprózott kisbirtokrendszer Családszerk. komplex, nyitott nagycsaládok:termel,fogyaszt elszigetelt, atomizált amorális kis családok Infrastruktú-ra s ű r ű úthálózad, kerek. kapcs-ok vidék-városok között elmaradott, elszigetelt falvak+ földesúri közp.ok Társulási készség Magas. Sok köztes szerv.: céhek,polgári közösségek Alacsony.Köztes szerv.-ek hiánya Polg.közös- ségek Er ő s polg öntudat,egyház gyenge szerepe gyenge polg. öntudat, Egyház szerepe er ő s

7 FaktorokÉKK-ItáliaDél-Itália Társ. kötelékek Er ő s bizalom és spontán társ./gazd.-i kötelékek Állam, Egyház szabja meg.Atomizálódott családok között nincs Játszma “Ha Te nyersz, én is nyerek” és fordítva “Ha Te nyersz, én vesztek” “Csak úgy nyerhetek, ha Te vesztesz” Gazd. szerkezet vidéki részes bérlet, városi kisipar családi vállalkozások és hálózataik Nagybirtokon napszámosok, törpebirtokok (max. önellátás) Hálózati típusmorális hálózat: iparági körzetamorális hálózat: maffia CélEgyüttm ű ködés Félelemkeltés, együttm ű ködés akadályozása: közvetít ő beiktatása

8 Konklúzió: hosszú távú spontán gazdasági együttm ű ködések nélkülözhetetlen köt ő eleme a társadalmi t ő ke és a bizalom Bizalomhiány esetén amorális hálózatok fejl ő dnek ki

9 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MRTT V. VÁNDORGY Ű LÉS Miskolci Egyetem 2007.10.25-26. A bizalmi t ő ke szerepe a “Harmadik Olaszország” iparági körzeteinek kialakulásában Vadasi Aida."

Hasonló előadás


Google Hirdetések