Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Poreisz Veronika PhD. hallgató A gravitációs modell kiskereskedelmi alkalmazásának módszertani kérdései.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Poreisz Veronika PhD. hallgató A gravitációs modell kiskereskedelmi alkalmazásának módszertani kérdései."— Előadás másolata:

1 Készítette: Poreisz Veronika PhD. hallgató A gravitációs modell kiskereskedelmi alkalmazásának módszertani kérdései

2 A gravitációs modell bemutatása A legfontosabb változatok Alkalmazási területek a kiskereskedelemben Gyakorlati példák Az előadás tartalma Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató2

3 Fizikai analógiákon alapuló modellcsalád – Súlypontmódszer – Potenciálmodell – Gravitációs modell A gravitációs modell alapja – Tömegvonzás törvénye Testek tömegükkel egyenesen arányosan, míg távolságuk négyzetével fordítottan arányosan vonzzák egymást Alkalmazható térbeli vizsgálatokra A gravitációs modell bemutatása I. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató3

4 Nagyságukból adódóan a tér elemei vonzást gyakorolnak a környező területekre Tömegszerű mozgásokat vizsgál, nem egyéneket Egyszerre van jelen a kezdeményező (vonzás) és a korlátozó tényező (távolság) A modell alkalmazási területei: – Vonzáskörzetek lehatárolása – Vonzásintenzitás kimutatása – Népesség-és anyagmozgások vizsgálata – Regionális növekedés – Város belső szerkezetének vizsgálata – Nemzetközi kereskedelem A gravitációs modell bemutatása II. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató4

5 Vizsgálati egység meghatározása – Mikro-és maktrostrukúrákra is alkalmazható – Pl.: ország, régió, települések, városrészek, központok, üzletek Tömeg meghatározása – Nem a „fizikai tömeg” – Népesség, intézményi kapacitás, gazdasági mutatók – Komplex mutató Távolság meghatározása – Függ a vizsgálat tárgyától – Pl.: légvonal, közúti távolság, km vagy idő, tömegközlekedési járatsűrűség, költség stb. – Objektív – szubjektív távolság A gravitációs modell bemutatása III. A paraméterek meghatározása Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató5

6 A kitevő értékének meghatározása (Hoover, 1971) – Függ a személyektől, céltól, utazási és kiindulási helytől – Alacsony (1,5-2) a városok központi kerületeibe utazásoknál tisztviselői rétegek, vállalati vezetők utazásainál üdülési-pihenési célú utazásoknál (szemben a munkába járással) – Magas (2 feletti) a központi kerületekből kifelé utazás esetén, fizikai munkások esetén (szemben a szellemi dolgozókkal) általános vagy középiskolába történő utazásokkor (a munkába járáshoz hasonlítva) – Tapasztalati kitevő A képlet kiválasztása – Vizsgálat tárgyától függ Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató6 A gravitációs modell bemutatása IV. A paraméterek meghatározása

7 A legfontosabb modellváltozatok I. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató7 = Reilly-féle alapformula: „A” város vonzáskörzete: – A ij - két központ i és j közötti előrelátható kölcsönhatás – P - a népesség – D ij - a két központ távolsága

8 Város belső szerkezetének vizsgálata (Carrel-Bevis): – I ij az i-edik és j-edik városrész közti kapcsolat intenzitása – P i és P j az i-edik és j-edik városrészek súlya – D ij a két városrész közti távolság – b a tapasztalati hatványkitevő – G a tapasztalati gravitációs konstans (ált. 1) Fogyasztási kiadások és kereskedelmi forgalom S ij =K i E i A j F(d ij ) – S ij az i területről érkezett fogyasztók kiadása j központban – E i az i terület összkiadása – A j a j központ kereskedelmi vonzása – S j a j központ kereskedelmi forgalma – F(d ij ) az i-ből j-be irányuló utazás taszítása – K i az arányossági konstans vagy konkurencia faktor A legfontosabb modellváltozatok II. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató8

9 Töréspont két vonzáskörzet között (Converse, 1949): – D b : a töréspont a két város közt – D: a két település közti távolság – P a /P b : a két város népességének aránya A legfontosabb modellváltozatok III. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató9 Forrás: Sikos T. T. (2000): Marketingföldrajz, VÁTI, Budapest, 51. oldal

10 Valószínűségi kereskedelmi gravitációs modell (Huff, 1962): – P ij az i területről j területre történő utazás valószínűsége – S j a j bevásárlóközpont mérete – T ij az utazási idő i-ből j-be – a különböző utazási célokra számított kitevő Fogyasztók elvárt számának meghatározása Eij= Pij * Cj – E ij az i területről érkező fogyasztók elvárt száma j központban – C i pedig az i-ben lévő vásárlók száma Kereskedelmi terület meghatározása – T j jelöli j cég(ek) kereskedelmi területét, ami az összes elvárt vásárló száma adott régióban akik j-t preferálják – P ij annak a valószínűsége, hogy az i-beli fogyasztó j-ben vásárol – C i az i-ben tartózkodó fogyasztók száma A legfontosabb modellváltozatok IV. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató10

11 A gravitációs modelleknek léteznek korlátos verziói is – Az áramlás ismertsége szerint csoportosítjuk – Adott áramlásokra van előzetes becslés  korlát 4 alaptípus – Feltétel nélküli – Kibocsátási oldalról korlátozott – Vonzási oldalról korlátozott – Mindkét oldalról korlátozott Külkereskedelem (Africano – Magelhães, 2005) lnX ij =  0 +  1 ln(Y i *Y j )+  2 ln(Yc i *Yc j )+  3 lnDist ij +  Export GDP GDP/fő Táv. Hiba  1 – egyes változók megbecsülni kívánt paraméterei A legfontosabb modellváltozatok V. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató11

12 Kereskedelmi vonzásterek lehatárolása (Reilly, 1929) – Bolthálózatok adatainak segítségével (Touminen, 1949) – Kiskereskedelmi foglalkoztatottak számával (Thorvid, 1963) Kereskedelmi terület és fogyasztók elvárt számának meghatározása (Huff, 1962, 1964) Személy-és áruáramlások (Carrell-Bevis, 1957, Hoover, 1971) Kiskereskedelmi egységek telepítése (Lakshmaman és Hansen, 1965) Üzlet és bevásárlóközpont imázsának mérése (Huff modelljének Stanley és Sewall általi kiegészítése, 1976) Tömegkommunikációs média iránti kereslet (Braunstein, 1976) Nemzetközi kereskedelem modellezése – Körültekintést igényel – Halmozott adatok Városon belüli mozgások (Nagy G., 1996) Alkalmazási területek a kiskereskedelemben Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató12

13 Nagy G. (1996): Településen belüli mozgások Győr egyes városrészei között – Képlet: I ij : G*(P i *P j ) / d ij b, kitevő: Hoover ajánlása alapján – Városrészek: súlypontok meghatározása (forgalom, népesség térbeli eloszlása) – Adatbázis: cégek árbevétele, népesség – Távolság Tömegközlekedés járatideje percben Fizikai távolság – 3 modell (eltérő súlyok) 1.A városrészek árbevételi adatai 2.A kiskereskedelmi alapterület 3.Alapterület és városrész népessége – Eredmények: Csatolt városrészek – alacsony intenzitás Belváros – legerősebb vonzás Szub-centrumok Csak belvároshoz kötődő mozgások Gyakorlati példák a modell alkalmazására I. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató13

14 Nagy G.(2011): Várostérségek lehatárolása gravitációs modellel – Népességszámon alapuló – Gazdasági teljesítményen alapuló – bruttó árbevétel – Szolgáltatásban játszott szerep alapján – komplex mutató Város által nyújtott szolgáltatási kör intenzitása + súlyozás Boltegységek Gyakorlati példák a modell alkalmazására II. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató14

15 Gyakorlati példák a modell alkalmazására II. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató15 Forrás: Nagy G. (2011): A gravitációs modell felhasználásának lehetőségei, Területi Statisztika, 14. (51.) Évf. 6., 669. o. Városi központok és elméleti vonzásterek a szolgáltatás-kínálat alapján

16 Gyakorlati példák a modell alkalmazására II. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató16 Forrás: Nagy G. (2011): A gravitációs modell felhasználásának lehetőségei, Területi Statisztika, 14. (51.) Évf. 6., 670. o. A gravitáció vonzás intenzitása a szolgáltató centrumok alapján Domináns és intenzív vonzáskörzetek

17 Jakab M. Z. – Kovács M. A. – Oszlay A. (2000): Csehország, Lengyelország és Magyarország egyensúlyi külkereskedelme – Egyenlet: X ij =αY j β1 L i β2 Y j β3 L j β4 D ij β5 A ij β6 X ij – az i-edik ország folyó áron vett exportja j-edik orzságba Y – GDP, L – népesség A ij – kereskedelmet hátráltató ill. esősegítő tényezők α – konstans, β – paraméterek (becslés) – 53 ország, FDI-vel bővítve 28 OECD tagállam Gyakorlati példák a modell alkalmazására III. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató17

18 Udvari B. (2012): Az Aid for Trade hatásai a kereskedelemre – Segélyek és kereskedelem, mint gazdaságfejlesztő eszköz összekapcsolása – Két ország közti bilaterális kereskedelem – Külkereskedelmi gravitációs modell kibővítése Teljes kereskedelmi forgalom i ország és EU közt Fejlődő ország GDP-je * EU teljes GDP-je 2006-2010 között, 2006 a bázisév EU-ból érkező teljes AfT támogatás, ACP, olajexportőr, legkevésbé fejlett ország Gyakorlati példák a modell alkalmazására IV. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató18

19 Összegzés Gravitációs modell – Előnye a hátránya is egyben – Egyszerű modell Korlátok – Kevés adat vonatkozik területi interakciókra – Adathiány Esetleges kutatási irányok – Kitevők alkalmazásának vizsgálata – Városon belüli mozgások (Győr – hogyan változott?) – Regionális vonzáskörzetek (Győr) 19Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató

20 Africano, A. P. – Magelhães, M. (2005): FDI and trade in Portugal: a gravity analysis. FEP Working Papers, 174, Faculdade de Economia de Porto. Benko, G. (1999): Regionális tudomány, Dialóg-Campus, Pécs-Budapest Beluszky P. (1984): Földrajzi Tanulmányok 19. – Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban (szerk.:Sikos T. T.), Akadémiai Kiadó, Budapest Braunstein Y. M. (1976): A gravity model analysis of the demand for mass communications, Regional Science an Urban Economics 6., North Holland, pp. 289-308 Cadwallader, M. (1975): A Behavioural Model of Consumer Spatial Decision-Making, Economic Geography 51: 284-291 in Golledge, R. G. – Stimson, R. J. (1987): Analytical Behavioural Geography, Croom Helm, London Sikos T. T. (1984): Földrajzi Tanulmányok 19. (szerk.), Akadémiai Kiadó, Budapest Carrell, J. D. – Bevis, H. W. (1957): Predicing Local Travel in Urban Regions, Pap. and Prec. of Reg. Ass., Vol. 3. in: Sikos T. T. szerk. (1984): Földrajzi Tanulmányok 19, Akadémiai Kiadó, Budapest Converse, P. D. (1949): New Laws of Retail Gravitation, Journal of Marketing, 14. pp. 379-384, in Sikos T., T. szerk. (1984): Földrajzi Tanulmányok 19., Akadémiai Kiadó, Budapest Dusek T. (2003): A gravitációs modell és a gravitációs törvény összehasonlítása, Tér és Társadalom, 17. Évf. 2003/1 41-58.p. Golledge, R. G. – Stimson, R. J. (1987): Analytical Behavioural Geography, Croom Helm, London Hoover, E. M (1971): In Introduciton to Regional Economics, A. A. Knopf, New York in Sikos T., T. szerk. (1984): Földrajzi Tanulmányok 19., Akadémiai Kiadó, Budapest Huff (1962): Determination of Intra-Urban Retail Trade Areas, Real Estate Research Program. Los Angeles, Ca.: University of California in Golledge, R. G. – Stimson, R. J. (1987): Analytical Behavioural Geography, Croom Helm, London Huff (1964): Defining and Estimating a Trade Area. Journal of Marketing 28: 34-38. in Golledge, R. G. – Stimson, R. J. (1987): Analytical Behavioural Geography, Croom Helm, London Jakab M. Z. – Kovács M. A. – Oszlay A. (2000): A külkereskedelmi integráció – becslések három kelet-közép-európai ország egyensúlyi külkereskedelmére, Közgazdasági Szemle, XLVII. Évf, 2000. szeptember, 719-470. o. Források I. Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató20

21 Források II. Lakshmanan, R. T. – Hansen, W. G. (1965): A Retail Market Potential Model. Journal of American Institute of Planners May in: Nagy G. (2011): A gravitációs modell felhasználásának lehetőségei a várostérségek lehatárolásában, Területi Statisztika, 14. (51.) Évf. 6. 2011 November Mayo, E. J. – Jarvis, L. P. – Xander, J. A. (1988): Beyond the Gravity Model, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol 16, No. 3-4. Nagy G. (2003): A gravitációs modell alkalmazási lehetőségei a településen belüli mozgások tanulmányozására, Tér és Társadalom, 10. évf. 1996/2-3. 149-156. oldal. Nagy G. (2011): A gravitációs modell felhasználásának lehetőségei a várostérségek lehatárolásában, Területi Statisztika, 14. (51.) Évf. 6. 2011 November Nemes Nagy J. (1984): Földrajzi Tanulmányok 19. – Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban (szerk.:Sikos T. T.), Akadémiai Kiadó, Budapest Reilly, W. J. (1931): The Law of Retail Gravitation, Knikborcker Press, New York Schiller R. (2001): The Dynamics of Property Location - Value and the factors wich drive the location of shops, offices and other land uses, Spon Press, London and New York Sikos, T. T. szerk. (1984): Földrajzi Tanulmányok 19., Akadémiai Kiadó, Budapest Sikos, T. T. (2000): Marketingföldrajz, VÁTI, Budapest Thorvid, A. C. (1963): Ett förstök till indelming ov Svergie i ekonomista regioer. Statistiks Tidskrif, in: Nagy G. (2011): A gravitációs modell felhasználásának lehetőségei a várostérségek lehatárolásában, Területi Statisztika, 14. (51.) Évf. 6. 2011 Tuominen, O. (1949): Das Einflussgebiet der Stadt Turku. Im System der Einflussgebiete Südwest-Finland. Fennia, 71. in Nagy G. (2011): A gravitációs modell felhasználásának lehetőségei a várostérségek lehatárolásában, Területi Statisztika, 14. (51.) Évf. 6. 2011 November Udvari B. (2012): Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek, Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged 21Dátum: 2014. 07. 22. Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dátum: 2014. 07. 22.Előadó: Poreisz Veronika, PhD. hallgató22


Letölteni ppt "Készítette: Poreisz Veronika PhD. hallgató A gravitációs modell kiskereskedelmi alkalmazásának módszertani kérdései."

Hasonló előadás


Google Hirdetések