Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő 2008.12.11-12. A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő 2008.12.11-12. A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő 2008.12.11-12. A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem

2 Harmadik Olaszország Piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó helyi tulajdonú KKV hálózatok ÉKK Olaszországban (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige) Állami támogatás nélkül alakultak ki Iparági körzetek:iparági szakosodás, földrajzi koncentráció,s ű r ű kapcsolatháló, er ő s társadalmi, bizalmi t ő ke

3 Olasz iparági körzetek: OTV 317/91

4 Magas KKV földrajzi koncentráció Spontán, bottom-up hálózatok Vállalatközi versenyen alapuló innováció termelési lánc fázisokra bontása/specializáció bizalom kialakulását el ő segít ő társadalmi, kulturális identitás, közös értékrend aktív önsegít ő szervezetek támogató regionális, helyi kormányzat Iparági körzetek jellemz ő i

5 Társadalmi/bizalmi t ő ke Putnam: kollektív társadalmi, kulturális jelenség, mely a bizalmon alapszik. Kollektív cselekvésre való készséget, és közintézményekbe vetett bizalmat egyaránt jelent. Fukuyama: emberek közötti kooperácót el ő segít ő társadalmi értékek, normák együttese, melyek közül egyik legfontosabb a bizalom. (Együttm ű ködést el ő segít ő normák/értékek együttese)

6 Észak- és Dél-Itáliai hálózati formák Faktorok ÉKK ItáliaDél-Itália Politikai hagyomány decentralizáció(városállamok)”civic” régiók centralizáció (idegen feudális királyság) “uncivic” régiók Bizalom Bizalom,polgári öntudat, önállóság,önszervez ő dés Félelem, közbizalomhiány,önállótlanság Iparszerkezetkisvárosi térségekben fejlett kisipar Nincs sem fejlett kisvárosi háló, sem kisipar Birtokszerk vidék: hosszú részes bérlez nagycsaládban nagybirtokon jobbágyság, elaprózott kisbirtokrendszer Családszerk. komplex, nyitott nagycsaládok:termel,fogyaszt elszigetelt, atomizált amorális kis családok Infrastruktú-ra s ű r ű úthálózad, kerek. kapcs-ok vidék-városok között elmaradott, elszigetelt falvak+ földesúri közp.ok Társulási készség Magas. Sok köztes szerv.: céhek,polgári közösségek Alacsony.Köztes szerv.-ek hiánya Polg.közös- ségek Er ő s polg öntudat,egyház gyenge szerepe gyenge polg. öntudat, Egyház szerepe er ő s

7 FaktorokÉKK-ItáliaDél-Itália Társ. kötelékek Er ő s bizalom és spontán társ./gazd.-i kötelékek Állam, Egyház szabja meg.Atomizálódott családok között nincs Játszma “Ha Te nyersz, én is nyerek” és fordítva “Ha Te nyersz, én vesztek” “Csak úgy nyerhetek, ha Te vesztesz” Gazd. szerkezet vidéki részes bérlet, városi kisipar családi vállalkozások és hálózataik Nagybirtokon napszámosok, törpebirtokok (max. önellátás) Hálózati típusmorális hálózat: iparági körzetamorális hálózat: maffia CélEgyüttm ű ködés Félelemkeltés, együttm ű ködés akadályozása: közvetít ő beiktatása

8 Bizalomhiány-elszigetel ő dés

9 Maffia hálózat

10 Iparági körzet hálózatai

11 Faktorok ÉKK ItáliaJapán hálózatok Politikai hagyományok Gyenge császári hatalom. Különbözik a hatalom névleges és tényleges tulajdonosa. Politikai decentralizmushoz vezetett. Önálló városállamok, hercegségek, kommunális republikanizmus politikai decentralizmushoz vezetett Vallási hagyományok Konfucionizmus - úr iránti lojalitást, buddhizmus a tökéletességre való törekvést ösztönözte Katolikus egyház gyönge szerepe az Észak- Itáliai térségekben Család Fontos gazdasági alapegység. Vagyonközösségként üzemel. Nyitott család -örökbefogadás intézménye elterjedt a nepotizmus kivédése. Fontos gazdasági egység: komplex, nyitott nagycsaládok részes nagybirtokot művelnek, vagy kisipari egységeket üzemeltetnek. Társulások Klánok, iemoto csoportok alapján a XVI. századtól családi zaibacuk szerveződtek Céhek, önálló, erős polgári közösségek működtek a középkortól Hálózati típus Bank központú vertikális és horizontális keirecuk Iparági körzetek: (Regionális alapon szervezett fejlesztési bank fontos szerepe) Hálózati norma Lojalitás és bizalom a hálózati tagok iránt. Krízis esetén kölcsönös segítségnyújtás. Központi bank fontos szerepe. Erős bizalom a hálózati tagok között Közös fejlesztési koncepciók kidolgozás Térségi fejlesztési bank fontos szerepe Tartósság szilárd, tartós hálózat évszázados hagyományokkal

12 KritériumokParaméterek Lekérdetés időszaka 2007. október-november Céltérség Észak-magyarországi Régió egyik kistérsége Megkérdezettek köre Térségi kis és középvállalkozások= 24 Kiegészítő minta Önkormányzati- és civil szféra, valamint térségfejlesztési intézmények képviselői (2 önkormányzat, 1 civil szervezet, 5 térségfejlesztési intézmény) Lekérdezés módszere 1.) Strukturált mélyinterjúk 2.) Fókuszcsoportos beszélgetések 3.) Fogolydilemma játék-szituációs gyakorlat Megkérdezett vállalkozások tevékenységi köre A térségre jellemző szektorokból: összesen 24 vállalkozás, 11 középvállalkozás, 13 kisvállalkozás: 1.) Élelmiszeripar ( 7 középvállalkozás) 2.) Erdőgazdálkodás (1 középvállalkozás) 3.) Bútoripar (1 középvállalkozás) 4.) Turizmus (8 kisvállalkozás) 5.) Gépipar ( 2 középvállalkozás) 6.) Egyéb szolgáltatás ( 5 kisvállalkozás) Megkérdezett vállalkozások alapításának éve 1991-1995 = 59% 1996 - 2000= 35% 2001-2007 = 8% Foglalkoztatottak száma 0-5 fő = 4% 5-10 fő= 44% 11-50 fő = 8% 50-100 fő = 40% 100-250 fő= 4%

13 Gazdasági szereplők és környezetük közötti bizalom Gazdasági szereplők és környezetük közötti bizalom % senkipartnerbeosztottcsaládtagbarátismerős 5 fő, akitől üzleti tanácsot kér 21,83,55,7 43 18,08,0 5 fő, akinek üzleti tanácsot ad - 20,0 5 fő,akivel üzleti ötleteit megosztja 20,04,06,0 42 19,09,0

14 Munkavégzéshez szükséges információk forrásai cégen belül Nem fontos Fontos 12345 Mérőműszerek, technikai figyelőrendszer 8111520 45 Gazdasági mutatók, pénzügyi jelentések 001020 70 Ad hoc írásos jelentések 78 8653 Rendszeres írásos jelentések 76 9744 Munkaértekezletek 5 65 2055 Vezetői értekezlet 75 15753 Személyes beszélgetés kollégákkal 02310 85 Folyosói beszélgetések 00211 87

15 Munkavégzéshez szükséges információk forrásai cégen kívül Nem fontos Fontos 12345 Tömegkommunikáció (írott, elektronikus média) 00411 85 Internet 0 810 67 15 Szakmai kiadványok 8 25 55 102 Tanfolyamok, továbbképzések 65 20744 Szakmai, egyesületi tagsághoz kötődő információk 87 10300 Családi, baráti kapcsolatok 0 023 95 Korábbi munkahelyhez kötődő kapcsolatok 10 67 11102 Szállítókkal személyes ismeretség 0 710 68 15 Vevőkkel való személyes ismeretség 1 29 73 15

16 Üzleti partnerek kiválasztásának szempontjai %-ban kifejezve Nem fontos Fontos 12345 Árfekvés 527 68 00 Partner pénzügyi stabilitása 0421 46 29 Partner emberi megbízhatósága 00512 83 Partner szakmai felkészültsége 02623 69 Partner cég kapcsolati tőkéje 0 4924 63 Partner cég politikai befolyása 35 59 420 Partner cég üzleti befolyása 414 47 31 Partner cég piaci részesedése 627 42 214 Közös politikai értékrend 83 12320 Partner céget rokon vezeti 91417 39 21 Partner céget ismerős vezeti 57 43 2718 Partner cég rugalmassága, toleranciája 0007 93 Partner cég nagysága 9 42 3964

17 Üzleti partnerektől való megválás szempontjai Nem fontos Fontos 12345 Árfekvés 2423 54 17 Partner pénzügyi instabilitása 21521 39 23 Partner emberi megbízhatatlansága 00219 79 Régi partner szakmai felkészületlensége 026 57 24 Új partner cégnek kapcsolati tőkéje nagyobb 1819 37 179 Új partner cég politikai befolyása nagyobb 21 63 1132 Új partner cég üzleti befolyása nagyobb 919 47 177 Új partner cég piaci részesedése nagyobb 316 49 248 Új partnercéggel közös politikai értékrend 77 16430 Új partner céget rokon vezeti 912 41 2216 Új partner céget ismerős vezeti 824 39 1613 Új partner cég rugalmassága, toleranciája 0531 47 17 Új partner cég nagysága 24 38 17138 Új partner céggel új fejlesztési lehetőségek nyílnak 1112 54 32 Új projekthez új partnert választok-szeretek több lábon állni 221 45 248

18 Munkatársak kiválasztásának szempontjai Nem fontos Fontos 12345 Rokoni kötelék 591621 49 Ismerősi, baráti kapcsolatok 91129 34 17 Szakmai gyakorlat, rátermettség 7131528 37 Ismerősök,barátok ajánlása 0413 51 32 Családtagok ajánlása 18 1916 57 28 Kor 1923 39 118 Nem 41 331763 Családi állapot 24 47 1595 Nemzetiség 06923 62 Fizetési igény 02538 54 Terhelhetőség 041935 42 Politikai hovatartozás 76 17421 Feltételezett közös értékrend 2419 36 239 Jó szakmai ajánlások 8918 41 24 Egyéb: Motiváció 03523 69 Egyéb: Életmód 261425 53

19 Munkavállalótól való megválás szempontjai %-ban kifejezve Nem fontos Fontos 12345 Cég pénzügyi gondjai 00314 83 Inkorrektség, megbízhatatlanság 00331 66 Szakmai felkészületlenség 81216 43 21 Család ajánlására valakit fel akarnak venni 722 48 149 Ismerősök ajánlására valaki fel szeretne venni 21 23 39 116 Szerényebb fizetési igénnyel jelentkezik vki 29 51 2315 Rossz munkamorál:lógás, lopás 00211 87 Nem eléggé terhelhető munkavállaló 3715 46 29 Cég iránti lojalitás hiánya 02636 52 Rugalmasság hiánya 781527 43

20 Hálózati jellemzők Paraméterek Cégek száma 24 megkérdezett és 12 megjelölt külső cég = 36 Kötésszám 25 1 cégre jutó átlagos kötésszám 1,04 Kötések szerkezete 0 kötéssel rendelkező cégek = 7 db “magányos harcosok 1 kötéssel rendelkező cégek= 5 db 2 kötéssel rendelkező cégek= 6 db 3 kötéssel rendelkező cégek= 6 db Kötések típusa 1.) Hosszú távú, kölcsönös kötelezettségeket tartalmazó kapcsolatok (spontán gazdasági kapcsolatok) = 25 kötésből 7, azaz 28%, mely 9 megkérdezett céget érint Kötések-bizalom 25-ből 7 kötés bizalmi. Az összes kötés 28%-a. Mind a 7 stratégiai kötés bizalmi. A maradék 18 kapcsolat kötőereje a “korrektség”, de még nem bizalom. Szektorok és rövidítések az ábrán TU= turisztikai vállalkozás V= Vendéglátóipari vállalkozás SZ = szolgáltatás ER = Erdészeti vállalkozás BU = bútoripari vállalkozás

21 TU 1 TU 2 TU 3 TU 7 TU 5 TU 8 TU 4 TU 6 ERER BUBU BUER V3 V7 V5 V1 V2 V4 V6 Önk G1G2 KE R SZ3 SZ2 SZ4 SZ5 SZ1 ISK ÖN K G KE R SZ Erős hosszú távú bizalmi kapcsolat, kölcsönös kötelezettségek. Kötőerő a bizalom. Ismétlődő, de nem állandó kapcsolat. Kötőerő a korrektség. Nincs feltétlen bizalom és kölcsönös kötelezettség Kötés nélküli cég (“magányos harcos”) Válaszadók köre szektoronként Önk

22 Konklúzió: hosszú távú spontán gazdasági együttm ű ködések nélkülözhetetlen köt ő eleme a társadalmi t ő ke és a bizalom Bizalomhiány esetén amorális hálózatok fejl ő dnek ki

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő 2008.12.11-12. A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések