Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő 2008.12.11-12. A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő 2008.12.11-12. A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem

2 Harmadik Olaszország Piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó helyi tulajdonú KKV hálózatok ÉKK Olaszországban (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige) Állami támogatás nélkül alakultak ki Iparági körzetek:iparági szakosodás, földrajzi koncentráció,s ű r ű kapcsolatháló, er ő s társadalmi, bizalmi t ő ke

3 Olasz iparági körzetek: OTV 317/91

4 Magas KKV földrajzi koncentráció Spontán, bottom-up hálózatok Vállalatközi versenyen alapuló innováció termelési lánc fázisokra bontása/specializáció bizalom kialakulását el ő segít ő társadalmi, kulturális identitás, közös értékrend aktív önsegít ő szervezetek támogató regionális, helyi kormányzat Iparági körzetek jellemz ő i

5 Társadalmi/bizalmi t ő ke Putnam: kollektív társadalmi, kulturális jelenség, mely a bizalmon alapszik. Kollektív cselekvésre való készséget, és közintézményekbe vetett bizalmat egyaránt jelent. Fukuyama: emberek közötti kooperácót el ő segít ő társadalmi értékek, normák együttese, melyek közül egyik legfontosabb a bizalom. (Együttm ű ködést el ő segít ő normák/értékek együttese)

6 Észak- és Dél-Itáliai hálózati formák Faktorok ÉKK ItáliaDél-Itália Politikai hagyomány decentralizáció(városállamok)”civic” régiók centralizáció (idegen feudális királyság) “uncivic” régiók Bizalom Bizalom,polgári öntudat, önállóság,önszervez ő dés Félelem, közbizalomhiány,önállótlanság Iparszerkezetkisvárosi térségekben fejlett kisipar Nincs sem fejlett kisvárosi háló, sem kisipar Birtokszerk vidék: hosszú részes bérlez nagycsaládban nagybirtokon jobbágyság, elaprózott kisbirtokrendszer Családszerk. komplex, nyitott nagycsaládok:termel,fogyaszt elszigetelt, atomizált amorális kis családok Infrastruktú-ra s ű r ű úthálózad, kerek. kapcs-ok vidék-városok között elmaradott, elszigetelt falvak+ földesúri közp.ok Társulási készség Magas. Sok köztes szerv.: céhek,polgári közösségek Alacsony.Köztes szerv.-ek hiánya Polg.közös- ségek Er ő s polg öntudat,egyház gyenge szerepe gyenge polg. öntudat, Egyház szerepe er ő s

7 FaktorokÉKK-ItáliaDél-Itália Társ. kötelékek Er ő s bizalom és spontán társ./gazd.-i kötelékek Állam, Egyház szabja meg.Atomizálódott családok között nincs Játszma “Ha Te nyersz, én is nyerek” és fordítva “Ha Te nyersz, én vesztek” “Csak úgy nyerhetek, ha Te vesztesz” Gazd. szerkezet vidéki részes bérlet, városi kisipar családi vállalkozások és hálózataik Nagybirtokon napszámosok, törpebirtokok (max. önellátás) Hálózati típusmorális hálózat: iparági körzetamorális hálózat: maffia CélEgyüttm ű ködés Félelemkeltés, együttm ű ködés akadályozása: közvetít ő beiktatása

8 Bizalomhiány-elszigetel ő dés

9 Maffia hálózat

10 Iparági körzet hálózatai

11 Faktorok ÉKK ItáliaJapán hálózatok Politikai hagyományok Gyenge császári hatalom. Különbözik a hatalom névleges és tényleges tulajdonosa. Politikai decentralizmushoz vezetett. Önálló városállamok, hercegségek, kommunális republikanizmus politikai decentralizmushoz vezetett Vallási hagyományok Konfucionizmus - úr iránti lojalitást, buddhizmus a tökéletességre való törekvést ösztönözte Katolikus egyház gyönge szerepe az Észak- Itáliai térségekben Család Fontos gazdasági alapegység. Vagyonközösségként üzemel. Nyitott család -örökbefogadás intézménye elterjedt a nepotizmus kivédése. Fontos gazdasági egység: komplex, nyitott nagycsaládok részes nagybirtokot művelnek, vagy kisipari egységeket üzemeltetnek. Társulások Klánok, iemoto csoportok alapján a XVI. századtól családi zaibacuk szerveződtek Céhek, önálló, erős polgári közösségek működtek a középkortól Hálózati típus Bank központú vertikális és horizontális keirecuk Iparági körzetek: (Regionális alapon szervezett fejlesztési bank fontos szerepe) Hálózati norma Lojalitás és bizalom a hálózati tagok iránt. Krízis esetén kölcsönös segítségnyújtás. Központi bank fontos szerepe. Erős bizalom a hálózati tagok között Közös fejlesztési koncepciók kidolgozás Térségi fejlesztési bank fontos szerepe Tartósság szilárd, tartós hálózat évszázados hagyományokkal

12 KritériumokParaméterek Lekérdetés időszaka október-november Céltérség Észak-magyarországi Régió egyik kistérsége Megkérdezettek köre Térségi kis és középvállalkozások= 24 Kiegészítő minta Önkormányzati- és civil szféra, valamint térségfejlesztési intézmények képviselői (2 önkormányzat, 1 civil szervezet, 5 térségfejlesztési intézmény) Lekérdezés módszere 1.) Strukturált mélyinterjúk 2.) Fókuszcsoportos beszélgetések 3.) Fogolydilemma játék-szituációs gyakorlat Megkérdezett vállalkozások tevékenységi köre A térségre jellemző szektorokból: összesen 24 vállalkozás, 11 középvállalkozás, 13 kisvállalkozás: 1.) Élelmiszeripar ( 7 középvállalkozás) 2.) Erdőgazdálkodás (1 középvállalkozás) 3.) Bútoripar (1 középvállalkozás) 4.) Turizmus (8 kisvállalkozás) 5.) Gépipar ( 2 középvállalkozás) 6.) Egyéb szolgáltatás ( 5 kisvállalkozás) Megkérdezett vállalkozások alapításának éve = 59% = 35% = 8% Foglalkoztatottak száma 0-5 fő = 4% 5-10 fő= 44% fő = 8% fő = 40% fő= 4%

13 Gazdasági szereplők és környezetük közötti bizalom Gazdasági szereplők és környezetük közötti bizalom % senkipartnerbeosztottcsaládtagbarátismerős 5 fő, akitől üzleti tanácsot kér 21,83,55, ,08,0 5 fő, akinek üzleti tanácsot ad - 20,0 5 fő,akivel üzleti ötleteit megosztja 20,04,06, ,09,0

14 Munkavégzéshez szükséges információk forrásai cégen belül Nem fontos Fontos Mérőműszerek, technikai figyelőrendszer Gazdasági mutatók, pénzügyi jelentések Ad hoc írásos jelentések Rendszeres írásos jelentések Munkaértekezletek Vezetői értekezlet Személyes beszélgetés kollégákkal Folyosói beszélgetések

15 Munkavégzéshez szükséges információk forrásai cégen kívül Nem fontos Fontos Tömegkommunikáció (írott, elektronikus média) Internet Szakmai kiadványok Tanfolyamok, továbbképzések Szakmai, egyesületi tagsághoz kötődő információk Családi, baráti kapcsolatok Korábbi munkahelyhez kötődő kapcsolatok Szállítókkal személyes ismeretség Vevőkkel való személyes ismeretség

16 Üzleti partnerek kiválasztásának szempontjai %-ban kifejezve Nem fontos Fontos Árfekvés Partner pénzügyi stabilitása Partner emberi megbízhatósága Partner szakmai felkészültsége Partner cég kapcsolati tőkéje Partner cég politikai befolyása Partner cég üzleti befolyása Partner cég piaci részesedése Közös politikai értékrend Partner céget rokon vezeti Partner céget ismerős vezeti Partner cég rugalmassága, toleranciája Partner cég nagysága

17 Üzleti partnerektől való megválás szempontjai Nem fontos Fontos Árfekvés Partner pénzügyi instabilitása Partner emberi megbízhatatlansága Régi partner szakmai felkészületlensége Új partner cégnek kapcsolati tőkéje nagyobb Új partner cég politikai befolyása nagyobb Új partner cég üzleti befolyása nagyobb Új partner cég piaci részesedése nagyobb Új partnercéggel közös politikai értékrend Új partner céget rokon vezeti Új partner céget ismerős vezeti Új partner cég rugalmassága, toleranciája Új partner cég nagysága Új partner céggel új fejlesztési lehetőségek nyílnak Új projekthez új partnert választok-szeretek több lábon állni

18 Munkatársak kiválasztásának szempontjai Nem fontos Fontos Rokoni kötelék Ismerősi, baráti kapcsolatok Szakmai gyakorlat, rátermettség Ismerősök,barátok ajánlása Családtagok ajánlása Kor Nem Családi állapot Nemzetiség Fizetési igény Terhelhetőség Politikai hovatartozás Feltételezett közös értékrend Jó szakmai ajánlások Egyéb: Motiváció Egyéb: Életmód

19 Munkavállalótól való megválás szempontjai %-ban kifejezve Nem fontos Fontos Cég pénzügyi gondjai Inkorrektség, megbízhatatlanság Szakmai felkészületlenség Család ajánlására valakit fel akarnak venni Ismerősök ajánlására valaki fel szeretne venni Szerényebb fizetési igénnyel jelentkezik vki Rossz munkamorál:lógás, lopás Nem eléggé terhelhető munkavállaló Cég iránti lojalitás hiánya Rugalmasság hiánya

20 Hálózati jellemzők Paraméterek Cégek száma 24 megkérdezett és 12 megjelölt külső cég = 36 Kötésszám 25 1 cégre jutó átlagos kötésszám 1,04 Kötések szerkezete 0 kötéssel rendelkező cégek = 7 db “magányos harcosok 1 kötéssel rendelkező cégek= 5 db 2 kötéssel rendelkező cégek= 6 db 3 kötéssel rendelkező cégek= 6 db Kötések típusa 1.) Hosszú távú, kölcsönös kötelezettségeket tartalmazó kapcsolatok (spontán gazdasági kapcsolatok) = 25 kötésből 7, azaz 28%, mely 9 megkérdezett céget érint Kötések-bizalom 25-ből 7 kötés bizalmi. Az összes kötés 28%-a. Mind a 7 stratégiai kötés bizalmi. A maradék 18 kapcsolat kötőereje a “korrektség”, de még nem bizalom. Szektorok és rövidítések az ábrán TU= turisztikai vállalkozás V= Vendéglátóipari vállalkozás SZ = szolgáltatás ER = Erdészeti vállalkozás BU = bútoripari vállalkozás

21 TU 1 TU 2 TU 3 TU 7 TU 5 TU 8 TU 4 TU 6 ERER BUBU BUER V3 V7 V5 V1 V2 V4 V6 Önk G1G2 KE R SZ3 SZ2 SZ4 SZ5 SZ1 ISK ÖN K G KE R SZ Erős hosszú távú bizalmi kapcsolat, kölcsönös kötelezettségek. Kötőerő a bizalom. Ismétlődő, de nem állandó kapcsolat. Kötőerő a korrektség. Nincs feltétlen bizalom és kölcsönös kötelezettség Kötés nélküli cég (“magányos harcos”) Válaszadók köre szektoronként Önk

22 Konklúzió: hosszú távú spontán gazdasági együttm ű ködések nélkülözhetetlen köt ő eleme a társadalmi t ő ke és a bizalom Bizalomhiány esetén amorális hálózatok fejl ő dnek ki

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MRTT VI. VÁNDORGY Ű LÉS GÖDÖLL Ő 2008.12.11-12. A bizalom hatása a területi egyenl ő tlenségekre Vadasi Aida doktorandusz Pécsi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések