Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON"— Előadás másolata:

1 A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON
Dr. Dávid Lóránt MRTT VIII. Vándorgyűlése Debrecen

2 TÖMEGTURIZMUS

3 A világ turizmusa számokban

4 A nemzetközi turistaérkezések számának növekedés (UNWTO)

5 Külföldön: a tudomány választ adott
Kutatóintézetek és kutatócsoportok Tudományos szakfolyóiratok (SCI, SSCI) Egyetemi tanszékek Erős hálózatok Nemzetközi szervezetek (UNWTO) Nagy kiadók: turizmus sorozatok (CABI, Springer, Routledge, Channel View Publications: AOT-Aspects of Tourism) Turizmus és Gasztronómiai Innovációs és Technológiai Központok

6 Hazai kezdeményezések
Lengyel Márton könyvei (nemzetközi szakirodalom szintézisei és adaptációi. Sokáig csak főiskolai szintű felsőfokú képzés. A gyakorlat és a tudományos igényű kutatás elvált egymástól („a turizmus én vagyok” = én értek a szakmámhoz). Valóság: csak egy szakmához értek, de nem tudok rendszerben gondolkodni. Turizmuson belüli szembenállás, frontok kialakulása és megmerevedése (szálloda, vendéglátó, gasztronómia, utazásszervezés, idegenvezetés, közlekedés-szállítás stb.)

7 Magyarországon: alapvető hiányosságok
Összesen 1 db MTA doktora van a turizmusnak (Dr. Michalkó Gábor). Habilitáltak száma kb. egy tucatnyi. Egyetlen hazai szakfolyóirata van a turizmusnak (Turizmus Bulletin). Oktatók akadémiai és oktatási besorolása nem azonos (MAB: Természettudományok-Földtudományok, Társadalomtudományok: Gazdálkodás- és Szervezés-, valamint Regionális tudományok; MTA X. Földtudományok Osztálya). Tudományos intézményesülés megkésett, lobby-ereje kicsi (MATUR, MTA X. Osztály Turizmusföldrajzi Albizottság, Magyar Földrajzi Társaság Turizmus Szakosztály). A nagy nemzetközi turisztikai szakfolyóiratok szerzői között ritka a magyar kutató (Annals of Tourism Research, Tourism Management). Külföldi szakköny/szakkönyvfejezet magyar részvétellel alig van (Rátz Tamara, Puczkó László, Michalkó Gábor, Dávid Lóránt).

8 Innovatív turizmus kutatás-fejlesztés
Működnek-e K+F+I turizmus műhelyek Magyarországon? Indikátorokat szükséges meghatározni! Megalapozott indikátorok kellenek: MAB akkreditációs követelmények MTA doktora előírások Doktori iskolákra vonatkozó szabályok Ezek lehetnek a mértékadó elvárások! HOGYAN DEFINIÁLHATÓ A TUDOMÁNYOS MŰHELY FOGALMA?

9 Indikátorok Vajon hány hazai intézmény felel meg Magyarországon
Legalább 1 fő MTA doktor Legalább 3 fő főiskolai tanár/egyetemi docens/egyetemi tanár/professor emeritus/kutatóprofesszor Legalább 2 fő habilitált Legalább 6 fő minimum PhD fokozattal Doktori iskolá(k)ban való aktív részvétel Összesen legalább 2 PhD fokozatszerzéssel zárult témavezetés Legalább 2 fő rendelkezzen megjelent IF-os folyóiratcikkel SCI/SSCI folyóiratban megjelent tanulmányok Kumulatív impakt faktor értéke 2 fő esetében 1.000< Legalább 1 fő rendelkezzen általa szerkesztett és írt neves külföldi kiadónál megjelent szakkönyvvel Összesen legalább 5 különböző külföldi szakfolyóiratban legyenek megjelent tanulmányok Összesen legalább 10 különböző hazai szakfolyóiratban legyenek megjelent tanulmányok Összesen legalább 2-2 eredményesen lezárt hazai és külföldi kutatási program Összesen legalább 2-2 eredményesen lezárt hazai és nemzetközi oktatási és tananyagfejlesztési projekt Folyamatosan vannak idegen nyelvű kurzusok Legalább 1 fő tisztségviselő hazai szakmai szervezetben Összesen legalább 5-5 hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagság Legalább 2 jól körülhatárolható kutatási főirány megléte Saját szakfolyóirat kiadás Vajon hány hazai intézmény felel meg Magyarországon a fenti kritériumoknak?

10 Intézmények Kodolányi János Főiskola (Turizmus Tanszék):
deduktív elméletalkotáson (hipotéziseken) nyugvó, empirikusan tesztelhető magyarázó modellek vizsgálata turizmusföldrajzi és humánökológiai kutatások a turizmus társadalmi-kulturális dimenzióinak vizsgálata Károly Róbert Főiskola (Turizmus és Területfejlesztési Tanszék): turizmusföldrajzi és turizmusökológiai kutatások a turizmus és a területfejlesztés kapcsolatának vizsgálata turizmusökonómiai vizsgálatok Elismert intézmények még: PTE (TTK Földrajzi Intézet) – Dr. Aubert Antal (területfejlesztés) PE (GTK Turizmus Tanszék) – Dr. Jancsik András (közgazdasági) DE (GVK Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet) – Dr. Könyves Erika (közgazdasági) SZIE (GTK) – Prof. Szabó Lajos (tájföldrajz, turizmusföldrajz, regionális) BCE (GK KTI Gazdaságföldrajz Tanszék) – Dr. Puczkó László, Dr. Melanie Smith (alkalmazott turizmuskutatás, tanácsadás)

11 Hogyan tovább? Szakmai együttműködés Erőteljes lobby tevékenység
Közös kutatási és oktatási programok („joint degree) Idegen nyelvű alap- és mesterképzési programok Szakmai szervezetekhez való kapcsolódás Doktori alprogramok indítása (PTE, SZIE?) Doktori iskola??? Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

12 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "A TURIZMUSKUTATÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON"

Hasonló előadás


Google Hirdetések