Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bokor Béla PhD, egyetemi adjunktus, PTE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bokor Béla PhD, egyetemi adjunktus, PTE"— Előadás másolata:

1 Dr. Bokor Béla PhD, egyetemi adjunktus, PTE kuratóriumi elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, Pécs Duna identitás – közösségi Hálók GENERÁCIÓK DISKURZUSA A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL - konferencia Győr, november 23. Széchenyi István Egyetem

2 Egységesülő Duna régió? Közösségek, kultúra, identitás
kihívás - közösségek hálózatának bővítése, koordinációja,”identitáshálók” kiterjedtebb, tudatosabb kulturális, tanulási folyamatok ösztönzése a helyi - regionális identitásra épülő kulturális integráció, fokozhatja az interregionális párbeszédet,élénkítheti a térkapcsolatokat a kulturális integráció hozzájárul a lokális-regionális identitás megerősítéséhez, fejlesztheti a nemzeti, az európai és glóbusz identitást. (A regionális kulturális identitás újszerű megerősödése, újszerűsége gyorsíthatja a térszintek közötti tartalmi együttműködést.) a regionális tér transzformáló funkciót is teljesít, részt vesz a kultúra közvetítésben vagyis a lokalitás értékeit felfelé menedzseli, valamint a globális kulturális hatások lokális szintre való adaptációjában is közreműködik szűrő-szelektáló funkciót is szolgálhat, regionális tartalmak opcionális kínálatával, a regionális közösségi és kulturális terek intézményesített szolgáltatásai segíthetik a dunai összefogást, az egységesülő Duna régió.

3 Identitás és térszintek
terek, térszintek valódi birtokbavétele, Információ és kommunikáció helyi, kistérségi, megyei, regionális, nemzeti, európai „glóbusz”-identitás – poliidentitás lokális, globális – GLOKÁLIS (új térélmény) táji identitás, mikró-és makroregionális térélmények kisebbségi, nemzetiségi, vallási identitás (határmenték, nemzetrészek)

4 Társadalmi tér és identitás
szociokulturális identitás közösségi-társadalmi identitás ( család, szomszédság,települési közösség,táji közösség …) foglalkozás, életkor, nemek, művelődés, szubkultúrák,közösségek…. a demokrácia kiteljesedésének előfeltétele a gazdaság versenyképességének alapja az életminőség feltétele

5 Lokális – regionális – globális identitás komplexitása
a globalizációs folyamatok több területen jelentősen megrendítették az identitások eddigi formáit, a kulturális identitás a mindennapok működőképességét és fejlesztését összetetten befolyásolja, tudatosítja a lokális-regionális kötődést, a cselekvés fontosságát /hagyományok, örökség, új kezdeményezések/ az"identitások hálójának„ tudatos szervezése, fejlesztése permanens kihívás a kulturális sokféleség garantálása egyben a demokrácia fennmaradásának záloga a kulturális sokféleség segítheti a lokális-regionális- globális komplexitás megértését a nemzetek, kisebbségek, nemzetrészek között

6 Közösségi célok Erősítendők a regionális kultúraközvetítő rendszerek, a közösségi és kulturális hálózatok. Növelendő a közösségi és kulturális kontroll szerep, mivel a globalizáció nem érdekelt a regionális és lokális diverzitásban. Alapvető fontosságú a következő években a kulturális ipar és a szociokulturális szolgáltatások megkülönböztetése, szétválasztása. A kultúrához való jog egyetemes emberi jog, ezért államok és önkormányzatok együttesen felelősek, hogy polgárai szociokulturális szolgáltatásait közpénzekből biztosítsák.

7 Új szakértelem A kulturális és közösségi folyamatok regionális és nemzetközi szintű funkcióinak (presztízsének) újrafogalmazásához sürgősen szükség van : több regionális tapasztalattal rendelkező szakemberre, az EU, az ENSZ, … globális hatású szakértelmére a közösség-, kultúra- és területfejlesztés integrált tudású szakembereire

8 További szempontok A sikeres stratégia előfeltétele a jó gyakorlatnak!
A nagymértékű átstrukturálódás miatt átfogó képet akkor adhatunk, ha figyelembe vesszük valamennyi indikátort: az intézményrendszereket, formáit a közösségek hálózatait, a környezetet, technikai eszközöket,módszereit közvetlen és virtuális tereit fentiek viszonyát,kapcsolatrendszereit egymáshoz igénybevételeit, miközben folyamatosan átalakulnak, változnak, fejlődnek…..

9 Vizsgálandó elemek új kommunikációs rendszerek és azok hatásai
mennyiségi,minőségi mutatók / indikátorok hagyományos és új kultúraközvetítési módszerek, fiatalok kultúrafogyasztói magatartása a motivációk, az érdeklődés változásainak okai a finanszírozás módozatainak elemzése egyéb területek … .

10 A dunai identitás térségi szintű kulturális és természeti erőforrásai
a dunai népek identitástérképének (-tükrének) elkészítése, a „Duna-identitás” felerősítése a Duna-térség sajátos és különleges kulturális értékeinek átfogó szintű bemutatása, összerendezése, közvetítése (pl. Kék-Duna keringő, mint térségi szignál, kiadványok, művészetek,…) a dunai folklór különlegességének (ének, zene, tánc, szokás, tárgyak világa, …) közvetítése vízi építmények, terek, tájak (pl. folyóparti környezet, kikötők, hajóállomások, bárkák, hajók, …) esztétikai és funkcionális szempontú alakítása

11 A Duna régi/új imázsa korszerű (modern és hagyománytisztelő), Duna-építészeti stílus összekapcsolása a Duna-táj arculatával korszerű, új kikötők, új hidak korszerű dunai hajók, közlekedési eszközök funkciók újraértelmezése, szerepek kitalálása (pl. nosztalgia kofahajók,irodalmi és koncert hajóutak stb.) a víziturizmus lehetőségeinek felfedezése, újjak kialakítása a Duna, mint turisztikai termék marketingjének kidolgozása, felhasználása a kulturális turizmus tartalmának felhasználása (pl. a világörökségi cím elérése, a limes-menti települések szervezett együttműködése, intenzitása) a Duna, mint kulturális útvonal, új kiadványok közreadása, egyedi Duna-menti fesztiválok, karneválok stb.

12 „Határtalan” Duna - közösségi és piaci hálózata
közösségeket újraépítő közösségi hálók, serkentése települési szomszédságtól a regionális szintű összefogásig, hálózatosodás a Duna, mint a megélhetés forrása (kereskedelem, áruszállítás, halászat, gasztronómia, …) a Duna, mint az aktív pihenés színtere (sport, szórakozás, gasztronómia…) nemzetiségi kulturális értékek és találkozások felfedezése (nemzetiségi, határon túli magyarság, stb. mezorégiói) oktatás, képzés, felnőttképzés, (tréning, tapasztalatcsere, know-how, innováció, …) szolgáltatások és termékek összehangolása, cseréje a Duna, mint egységesülő piac („Duna-piac”)

13 Autonóm szerveződések - európai régiók
Regionális politikát alakító szereplők: Alpok-Adria Munkaközösség Európai Régiók Gyűlése (AER) Duna-menti Tartományok Munkaközössége Duna-Dráva-Száva Interregionális Együttműködés (Európai Unió Régiók Bizottsága) stb. A régiók jelmondata is legyen: „Egység a sokféleségben” (az EU szlogen)

14 Duna régió az európai régiók közös értéke
kulturális „híd-hidak,” a turizmus és a kultúra európai „hadiútja”, (újkori Limes) gazdasági együttműködések körülhatárolható tere, a Duna-régióban élők közös természeti, társadalmi, gazdasági értéke, ”identitáshálója” az európai régiók közös értéke is generációk újraértelmezett, minőségi, élhető, közös élettere

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Bokor Béla PhD, egyetemi adjunktus, PTE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések