Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A választási rendszerek és a területfejlesztés intézmény- rendszeri változásainak összefüggései Agg Zoltán PhD, Pannon Egyetem, Veszprém.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A választási rendszerek és a területfejlesztés intézmény- rendszeri változásainak összefüggései Agg Zoltán PhD, Pannon Egyetem, Veszprém."— Előadás másolata:

1 A választási rendszerek és a területfejlesztés intézmény- rendszeri változásainak összefüggései Agg Zoltán PhD, Pannon Egyetem, Veszprém

2 Előadás felépítése  Megyék, régiók, területfejlesztés  1996-1997-es alakulások  Változások 1999-től  Közvetett választás elméletben és gyakorlatban 2005-2007  Változások 2012. január 1-től  Új intézményrendszer szereplői

3 Területfejlesztési tanácsok 1996  Megyei szint hangsúlyos  Kistérségi társulások szerepe jelentős  Pártsemleges gazdasági szereplők (kamarák, munkaadók, szakszervezetek)  Példa: Alelnök-vita Veszprém megyében  Miniszter képviselője a régióigazgató  www.comitatus.hu

4 1994. nyarán a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium ideiglenes jelleggel kialakította a NUTS 2. tervezési-statisztikai régiókat.

5 A tervezési-gazdasági körzetek (1970-90) alternatív javaslatként tűnik fel a Ttv-tervezetben

6 Régió és kiemelt térség  Régió: tervezési-statisztikai, fejlesztési célból létrehozott egy vagy több megyére kiterjedő területfejlesztési egység  Kiemelt térség: egy vagy több megyére (ill. a fővárosra) vagy azok meghatározott területére kiterjedő, társadalmi,gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területi egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek fűződnek

7 Területfejlesztés feladata - az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő fejlesztéspolitika kidolgozása - az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése - a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése, a munkanélküliség mérséklése - az innováció feltételeinek javítása - a kiemelt térségek fejlődésének elősegítése - vonzó vállalkozói környezet kialakítása

8 A megyei területfejlesztési tanácsok önszerveződése

9 A megyei területfejlesztési tanácsok önszerveződése - okok  5 megyés régió Tisza-tó ürügyén (változó székhellyel) Ehhez csatlakozik Nógrád.  Budapest túlsúlyától félve Fejér megye önálló régiót szervez.  Vas megye vétója miatt Veszprém nem csatlakozhat Nyugat-Dunántúlhoz.  Zala viszont igen, sőt Dél-Dunántúlhoz is.  Budapest és Pest megye ellentéte.

10 Területrendezés feladatai - a környezeti adottságok feltárása és értékelése - az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, elhelyezésének megállapítása - az országos és térségi célok összehangolása Választott testület kell a jóváhagyáshoz!

11 Tervezési-statisztikai régiók – NUTS 2.

12 Állam területfejlesztési feladatai - az elmaradott térségek felzárkóztatása - a közszolgáltatásokban meglévő területi különbségek mérséklése - az európai integrációs, innovációs területfejlesztési feladatok támogatása, a térségi területfelhasználási célok megvalósításának elősegítése

13 Együttműködő szervek  A területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásában együttműködnek: - az állami szervek - az önkormányzatok - természetes személyek és szervezeteik - a gazdálkodást végző szervezetek és az érdekvédelmi szervezetek

14 Fejlesztési tanácsok „elpártosodása”  Megyei fejlesztési tanácsokból 1999-től:  Gazdasági szereplők kikerülnek  Új szereplő kisgazda alapon: földművelési hivatal, KöM képviselője (2002-től SZDSZ!)  A miniszter képviselője a megyei FkgP- elnök!!!  Fidesz: RIB-képviselő bekerül  Kistérségek képviselete 3-ra csökken

15 MSZP sem jobb a Deákné vásznánál  Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöksége (2007):  Szabó Imre MSZP (volt megyei közgyűlési elnök), elnök az önkormányzati és területfejlesztési miniszter képviselője  Szűcs Lajos Fidesz, társelnök a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke  Dr. Tóth József MSZP, társelnök a fővárosi kerületi önkormányzatok képviselője  Ikvai-Szabó Imre SZDSZ, társelnök  az egészségügyi miniszter képviselője

16 Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Tagjai (2007) (2007) (2007)  Hagyó Miklós MSZP a főpolgármester képviselője  Dr. Szaló Péter a Kormány képviselője  Varju László MSZP a Miniszterelnöki Hivatal képviselője  Rusznák Imre a Budapest és Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke  Gulyás József SZDSZ a gazdasági és közlekedési miniszter képviselője  Kovács István a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter képviselője  Podolák György MSZP a pénzügyminiszter képviselője

17 További (párt)tagok  Wittinghoff Tamás SZDSZ a környezetvédelmi és vízügyi miniszter képviselője  Horváth Csaba MSZP az oktatási és kulturális miniszter képviselője  Dr. Bakonyi Tibor MSZP a szociális és munkaügyi miniszter képviselője  Dr. Dietz Ferenc FIDESZ a Kistérségi Egyeztető Fórum képviselője  Dr. Gémesi György MDF a Kistérségi Egyeztető Fórum képviselője  Kőszegi Zoltán a Kistérségi Egyeztető Fórum képviselője  T. Mészáros András FIDESZ megyei jogú város polgármestere

18 Törvényi szabályozás  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény  2011. évi CXCVIII. törvény a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

19 Változások  Szabad vállalkozási zóna: a területfejlesztési célok érdekében pénzügyi és más kedvezményeket kell biztosítani  A területrendezési hatósági eljárás ügyintézési határideje 30 napra csökkent  A területrendezési terveket legalább tízévenként felül kell vizsgálni

20 2012. január 1-ig  A területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátta: - a területfejlesztési önkormányzati társulás - a kistérségi fejlesztési tanács - a megyei önkormányzat - a megyei területfejlesztési tanács - a térségi fejlesztési tanács - a regionális fejlesztési tanács

21 2012. január 1. után  A területfejlesztés és területrendezés feladatait ellátja: - a területfejlesztési önkormányzati társulás - a megyei önkormányzat - a regionális területfejlesztési konzultációs fórum - a megyei területfejlesztési konzultációs fórum - a térségi fejlesztési tanács - a regionális fejlesztési ügynökség

22 Intézményrendszer átalakulása  A 2012. január 1. napján megszűnő szervezetek: - kistérségi fejlesztési tanács - megyei területfejlesztési tanács - regionális fejlesztési tanács  A 2012. január 1. napján létrejött szervezetek: - a regionális területfejlesztési konzultációs fórum - a megyei területfejlesztési konzultációs fórum - regionális fejlesztési ügynökség

23 Területfejlesztési önkormányzati társulás  települési önkormányzatok közös területfejlesztési célok megvalósítására hozhatják létre  társulásokra nem alkalmazhatók a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény előírásai  Fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi ellenőrzés helyett törvényességi felügyeletet gyakorolnak

24 Megyei önkormányzat I.  Nem kell a területrendezési terv elkészítésekor a külön miniszteri rendeletben meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe vennie  A területi összehangolási kötelezettség a kötelező feladatok helyett a fejlesztéspolitikai szerepből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatokra terjed ki  A megyei jogú városokkal és települési önkormányzatokkal történő együttműködés során megszűnik a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása

25 Megyei önkormányzat II.  A területi információs rendszer kialakítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatallal történik az együttműködés  Nem kell a megyei területfejlesztési koncepcióról állást foglalnia  Az elfogadott területrendezési tervnek a dokumentációk gyűjtésére kijelölt szervnek történő megküldése

26 Regionális területfejlesztési konzultációs fórum  Az egy régió területén működő megyei közgyűlési elnökök kötelesek létrehozni  Összehangolja a megyei önkormányzati döntéshozatalt  Külön munkaszervezete nincs

27 Megyei területfejlesztési konzultációs fórum  A megyei közgyűlés és a megyében működő megyei jogú városok közgyűlései kötelesek létrehozni  A tagság fele-fele arányban a megyei közgyűlési és a megyei jogú városi küldöttekből áll össze  Előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztési ügyeiben  Külön munkaszervezete nincs

28 Térségi fejlesztési tanács I.  A jogi személyiségű térségi fejlesztési tanács létrehozásának joga a megyei közgyűlésre szállt át  A megyei közgyűléseknek a szervezeti és működési szabályzatban kell rendelkezniük a térségi fejlesztési tanács keretében ellátott feladatokról  A tagság a megyei közgyűlési elnökökből, ez érintett közgyűlések egy-egy képviselőjéből és a Balaton Fejlesztési Tanács esetében a kormány képviselőjéből áll össze

29 Térségi fejlesztési tanács II.  Megszűnt a kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanácsként működő Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács  A Tftv. 16. § (4) bekezdése szabályozza a térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges források körét  A térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal a térségi fejlesztési tanács szabályzatai, működése, szervezete, döntéshozatali eljárása jogszabályszerűségét vizsgálja

30 Regionális fejlesztési ügynökség  A miniszter a megyei, fővárosi fejlesztési program megvalósításához kapcsolódó előkészítési és végrehajtási feladatok ellátására nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget köteles működtetni  Feladata a kapcsolattartás, a területfejlesztési programok megvalósításának szervezése, és a lebonyolításukban való észvétel

31 Balaton Fejlesztési Tanács  Elnök: Bóka István (Fidesz-KDNP, kormány képviselője)  Somogy Megyei Közgyűlés elnöke: Gelencsér Attila (Fidesz-KDNP)  Somogy Megyei Közgyűlés képviselője: Hídvégi József (Fidesz-KDNP)  Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke: Lasztovica Jenő (Fidesz-KDNP)  Veszprém Megyei Közgyűlés képviselője: Nagy Jenő (MSZP)  Zala Megyei Közgyűlés elnöke: Manninger Jenő (Fidesz-KDNP)

32 Közép-dunántúli regionális területfejlesztési konzultációs fórum  Elnök (2013. június 30-ig): Törő Gábor (Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Fidesz- KDNP)  Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke: Lasztovica Jenő (Fidesz-KDNP), országgyűlési képviselő  Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke: Popovics György (Fidesz-KDNP), országgyűlési képviselő

33 Fejér Megyei területfejlesztési konzultációs fórum  Törő Gábor (Fidesz-KDNP), a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke  dr. Cser-Palkovics András (Fidesz-KDNP), Székesfehérvár MJV polgármestere, országgyűlési képviselő  Cserna Gábor (Fidesz-KDNP), Dunaújváros MJV polgármestere, országgyűlési képviselő  Somogyi Balázs (Fidesz-KDNP), a Fejér Megyei Közgyűlés delegáltja, Perkáta polgármestere

34 Komárom-Esztergom Megyei területfejlesztési konzultációs fórum  Popovics György (Fidesz-KDNP), Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő  Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP), Tatabánya város polgármestere, országgyűlési képviselő

35 Önkormányzati-közigazgatási megyetársulások (prof. Verebélyi Imre)

36 V2 változat  VerebélyiImre2009.pps VerebélyiImre2009.pps  Esztergom-Dorog  Pápa, Sümeg-Tapolca  Nagykanizsa  Dombóvár-Tamási, Paks  Baja-Bács megyerész  Kelet-Pest megyerész  Salgótarján-Pásztó

37 Bakony-Balaton Régió

38 Régióbeosztás a Balatont egy régióba szervezve

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A választási rendszerek és a területfejlesztés intézmény- rendszeri változásainak összefüggései Agg Zoltán PhD, Pannon Egyetem, Veszprém."

Hasonló előadás


Google Hirdetések