Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Faragó László A tértudomány(ok) kihívásai Faragó László MTA KRTK RKI MRTT vándorgyűlés, 2012. november 22–23. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Faragó László A tértudomány(ok) kihívásai Faragó László MTA KRTK RKI MRTT vándorgyűlés, 2012. november 22–23. 1."— Előadás másolata:

1 Dr. Faragó László A tértudomány(ok) kihívásai Faragó László MTA KRTK RKI MRTT vándorgyűlés, 2012. november 22–23. 1

2 Dr. Faragó László Egységes tudomány, vagy diszciplínák összessége? MRTT tagsága nem csak regionális tudományt művel Tértudományok (összessége = tértudomány) Szemléleti (ideológiai) különbségek: –pl. azonos tárgy, más szemlélet/hitvallás regionális tudomány és a regionális kutatások (regional science és regional studies) között –A tervezés-fejlesztés szempontjából a tér a társadalmi funkcióknak megfelelően szerveződik 2

3 Dr. Faragó László Plurális műhelyek és sokszínű oktatás A társadalom oldaláról közelítünk a problémákhoz, ezért a meggyőződés (hit), ideológiák, sőt érdekek és a (szak)politika is befolyásolja a tudományos elméleteket Nem egyszerűen váltják egymást az elfogadott tudományos elméletek (T. S. Kuhn 1984), hanem egyidejűleg van létjogosultsága több tudáskészletnek Ma néhány meta narratíva (main stream) helyett sok narratíva egymásmellettisége (retorikában elfogadott, de a gyakorlatban nem) 3

4 Dr. Faragó László Előttünk (tértudományok, MRTT) álló feladatok Különböző koherens tudáskonstrukciók (elméletek, tételkészletek, paradigmák, „igazságok”) kialakítása, rendezése (különböző anyagú, mintázatú, funkciójú szövetek, lyukak, hibák nélkül) Tudatos diszciplínaidentitás, tudásközösségek, műhelyek, iskolák megteremtése Gyakorlati teendő: Feladatmegosztás, specializáció, intézményesítés konszenzusos rendezése 4

5 Dr. Faragó László Egy szín a palettáról: konstruktivista tér- és tervezéselmélet „Annyi a világ (tér), amennyit beletöltesz!” (Dreher reklám 2011) 5

6 Dr. Faragó László Néhány konstruktivista alapelv Objektiv-szubjektív dualizmus elvetése A megismerés a környezethez való kognitív adaptáció. Minden érzékelés, információbefogadás interpretáció. Minden tudás értelmező és összefügg a praxissal. Az ember állandóan teszteli a tudáskonstrukcióját a tapasztalati és a kommunikációs világban, és ha nem találja hasznosnak vagy célszerűnek, akkor módosítja azt (reframing). Tanulás. Önalkotás (belső működési rendjüket önmaguk szervezik) képessége és strukturális kapcsolódás a környezethez. A környezetünktől való függőség (ráutaltság) is egyedi és változó. Az egyének a társadalmi csoportok saját szükségleteiknek megfelelően függnek a környezetüktől, és képesek szelektálni a külső hatásokat. 6

7 Dr. Faragó László Konstruktivista térszemlélet A tér komplex társadalmi konstrukció. (Interszubjektiv emberi konstrukció, személyes, egyéni életterekből épül fel) A lokális, nemzeti stb. konstrukciók kialakulása egymáshoz alkalmazkodó, közös értelmezés, identitásépítés. A gyakran ismétlődő cselekvések objektiválódnak, intézményesülnek) A térbeliség mint rend, mint struktúra, mint szemlélet a világ (egész) és elkülönült részeinek a lét- és működési módja A megalkotott térnek jelentése, értelme van 7

8 Dr. Faragó László Területi tervezés „tere” A tervezés konstruktív folyamat A társadalmi-gazdasági-környezeti viszonyok konkrét társadalmi közeg általi interpretációja, leképezése A tervezés tárgyát képező konkrét tér, annak határai a tervezés tárgyának, a tervezők szándékának megfelelően alakul, a tervezés során hozzuk létre (nagy számoságú elemből álló rendszernek az a+g+j+x+y elemeit vesszük figyelembe.) Van egy prehipotézisünk róla, de a vizsgálat és a stratégiaalkotás során alakul, strukturálódik, (töltődik fel, mint az üres pohár) A tervek – azok terei – abban a társadalmi-gazdasági közegben is állandóan átértelmeződnek, amelyben létrejöttek (folyamat) A magasabb szintű tervek a különböző terekben/helyeken más értelmet kapnak 8

9 Dr. Faragó László Kihívások, provokatív kérdésfelvetések Konstruktivista ideológiából következik, hogy „Nem adhatok mást, csak mi lényegem.” (Madách, Lucifer a tagadás ősi szelleme) A main stream kevésbé érdekel „It is not worth an intelligent man’s time to be in the majority. By definition, there are already enough people to do that.” (G. H. Hardy) 9

10 Dr. Faragó László A területi egyenlőtlenségek, centrum– periféria viszony Realitás az egyenlőtlenség (ez az egyensúlyi állapot) A centrum és a periféria összetartozik Mit kívánunk megváltoztatni? Milyen esetekben akarunk beavatkozni? 10

11 Dr. Faragó László A természet, a társadalom és a gazdaság lehetséges viszonyai 11 Nincs megismerés megismerő nélkül, minden a társadalom szempontjából értékelendő Tér (és) társadalom?!

12 Dr. Faragó László A globalizáció térkonstrukciói A globalizáció átértelmezi a területi szinteket Esetenként megszünteti, esetenként megerősíti a területi struktúrákat. A hangsúly nem a régióra, hanem a helyi és a globális szintre kerül Európai újregionalizmus belső ellentmondása 12

13 Dr. Faragó László Hierarchia versus hálózat Minden konkrét létező különböző, így minden hálózati elem is különböző. A különbségek struktúraképzők A különbségtétel struktúraképzés, hierarchia alkotás Barabási A. L. (2003) skálafüggetlen hálózatok 13

14 Dr. Faragó László Köszönöm figyelmüket! farago@rkk.hu 14


Letölteni ppt "Dr. Faragó László A tértudomány(ok) kihívásai Faragó László MTA KRTK RKI MRTT vándorgyűlés, 2012. november 22–23. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések