Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Regionális Tudományos Társaság éves konferencia Együttműködés a magyar- szlovák határ mentén Hakszer Richárd Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Regionális Tudományos Társaság éves konferencia Együttműködés a magyar- szlovák határ mentén Hakszer Richárd Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Magyar Regionális Tudományos Társaság éves konferencia Együttműködés a magyar- szlovák határ mentén Hakszer Richárd Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium - Régiófejlesztési Ügynökség Észak-Komárom, 2011. november 24-25.

2 Tartalom 1.Bevezetés Határon átnyúló együttműködés - európai ötlet 2.PHARE CBC program (1999-2003) Kisprojekt alap, grantsémák, nagyprojektek 3.Interreg IIIA (HU-SK-UA Szomszédsági Program 2004- 2006) 1. 2. pályázati kiírás 4.Európai területi együttműködések (HU-SK 2007-2013) 1. 2. 3. és 4. pályázati kiírások 5.Jövő 2013 -2020

3 PHARE CBC HU-SK 1999-2003 – felkészítés az EU tagságra HU-SK programra évente 2 millió EUR, ebből: - 200 000 Kisprojekt Alap (évente 4-11 db. 5-50 000 eurós projekt) - 1,8 mill. EUR nagyprojektek, grantsémák (Pl. Tokaj-vidéki szennyvíztisztítás, Pelsőc – országhatár út első szakasza) 2002 – Környezetvédelmi GS - szennyvíztisztítók, csatornázási projektek kisebb településeken, oktatási projektek 2003 – Gazdaságfejlesztési GS - vállalkozói inkubátorházak kiépítése, berendezése (pl. Komaróc, Diószeg, Fülek), képzések

4 HU-SK-UA 2004-2006 Program INTERREG IIIA: 36,2 € (HU: 19,1, SK: 12,6, UA 4,5 m €) társfin. együtt. Forrás: ERDF/ TACIS 1. pályázati felhívás Beérkezett pályázat Beérkezett pályázat összesen: 314 H: 165 SK: 143 UA: 6 Győztes pályázatok: Összesen: 47 H: 24 (tartaléklista:8) SK: 21 (4) UA: 2 (1)‏

5 Beadott projektek száma területi bontásban

6 A kérelemezett összeg nagysága regionális bontásban

7 Sikeres projektek száma a fő pályázó székhelye szerint Forrás: VÁTI kht

8 Az első pályázati kiírásra beadott pályázatok területi megoszlása Szlovákiában Forrás: saját szerkesztés

9 A jóváhagyott projektek számának eloszlása Forrás: saját szerkesztés

10 A jóváhagyott projektek aránya a beadott pályázatok számához viszonyítva Forrás: saját szerkesztés

11 2. Pályázati forduló (csak HU,SK) Beérkezett pályázat Kérelmezett összeg összesen: 489 összesen: 86.329.809 € H főpályázó: 212 Magyarország:49.601.651 € SK főpályázó: 277 Szlovákia: 36.728.157 € Győztes pályázat Összesen: 64 H: 37 SK: 47 + 6 várólistás projekt 2008-ban

12 A 2. fordulóban kérelmezett összeg nagysága intézkedéseként Forrás: VÁTI kht.

13 A 2. pályázati kiírásra beadott pályázatok területi megoszlása Forrás: saját szerkesztés

14 A 2. p. körben beadott szlovákiai pályázatok megoszlása kerületenként és intézkedések szerint Forrás: MVRR SR belső anyag

15 A 2. pályázati fordulóban beadott projektjavaslatok száma területi bontásban

16 A 2. pályázati fordulóban kérelemezett összeg nagysága regionális bontásban

17 A program sikeres pályázatainak számának és nagyságának összehasonlítása 1 270 278 €65 542 356 €131.1 Intézkedés 6447 Elfogadott projektek száma 2. forduló1. forduló 2 564 837 €86 616 912 €92.1 Intézkedés 1 290 806 €32--1.3 Intézkedés 977 213 €82 333 345 €101.2 Intézkedés 155 605 €423 407 € A győztes projektjavaslatok átlagos mérete 2 054 766 €44 391 828 €102.3 Intézkedés 1 815 930 €61 015 703 €52.2 Intézkedés Forrás: saját szerkesztés

18 Az 1. és 2. pályázati fordulóban beadott pályázatok száma főpályázók szerint az egyes jogosult országokban Forrás: MVRR SR belső anyag

19 Az első és második körben kérelmezett összeg nagysága Szlovákiában Forrás: saját szerkesztés

20 A program 2 pályázati fordulójának regionális összehasonlítása

21 A nyertes pályázatok megoszlása az egyes dél- szlovákiai járások szerint Forrás: saját szerkesztés

22 Magyarország-Szlovákia- Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 – HU-SK ERFA 23,8 € ebből SK: kb. 10 m. € Forrás: ERFA 75% Közös, tükör, kiegészítő és önálló projektek Magyarország-Szlovákia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 – kb. 170m € (H:100m.€ SK:70m.€) Forrás: ERFA 85 % közös projektek Magyarország-Szlovákia- Románia-Ukrajna ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) CBC Program 2007-2013 (SK:15 m. €)‏ közös, tükör projektek

23 Programterület Forrás: HU-SK programdokumentum

24 A program A HU-SK program egyike az 5 Szlovákia területén és 7 Magyarországon beindított határon átnyúló operatív program közül. A program alapja a Program Dokumentum, amely Definiálja a program alapvető prioritásait és intézkedéseit, amelyek a Program Kiegészítőben kerülnek részletesen kidolgozásra.

25 Jogosult szervezetek - non profit és civil szervezetek - települések, társulásaik, általuk létrehozott szervezetek - iskolák, egyetemek - jogi személyiséggel rendelkező társulások - szakmai szervezetek (kamarák)‏ - alapítványok - civil szövetségek - azon országos szervezetek, amelyeknek jogi személyiségű kirendeltsége van a régióban Nem jogosultak - profit orientált szevezetek (vállalkozások), politikai pártok és az olyan szervezetek, amelyek nem tevékenykednek a régióban

26 Változások Az új területi együttmüködési program más földrajzi területekre terjed ki. Kétoldalú, csak a magyar-szlovák határ mentén fekv ő megyéket érinti; · Az INTERREG programot 2007-t ő l az Európai Területi Együttm ű ködés célkit ű zés (3.célkit ű zés) váltotta fel, mely eltér ő szabályozási környezetet eredményez és csak a közös projektek támogatását teszi lehet ő vé; · Míg az el ő z ő periódusban a két ország közötti államhatár nehezítette a szoros gazdasági,társadalmi és kulturális együttm ű ködés kialakítását, addig a következ ő programozási ciklusban ez az akadály elhárult; a 2007-2013-as id ő szakra szóló Community Strategic Guidelines (CSG) figyelembevétele, amely az általános kereteit adja a Strukturális Alapokból végrehajtásra kerül ő programoknak. A stratégia központi eleme változatlan maradt: a határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának er ő sítését kívánja elérni. EGTC-k megjelenése

27 Programcélok, források 1) Specifikus cél: a határtérség gazdasági versenyképességének erısítése 2) Specifikus cél: az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése 3) Specifikus cél: a határtérség elérhetőségének és információáramlásának javítása 4) Specifikus cél: a természeti értékek védelme Források - Magyarország és Szlovákia: 85 % - Európai Regionális Fejlesztési Alap (7 évre 176 m. euró) 10 % - kormányzati társfinanszírozás 5 % - kedvezményezettek társfinanszírozása

28 Prioritások és intézkedések 1. Prioritás: Gazdaság és társadalom Intézkedések: 1.1 Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása (1.1.2 a 3. körben is) 1.2 K+F és innovációs együttműködések támogatása (2. pályázati fordulótól, a 4. körben csak 1.2.1 ) 1.3 Közös idegenforgalom-fejlesztés (a 4. körben csak 1.3.1) 1.4 Egészségügy (2. pályázati körtől, a 4. körben csak 1.4.1 ) 1.5 Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és - irányítási kapacitások fejlesztése (a 4. körben csak 1.2.1) 1.6 Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése 1.7 Emberek közötti kapcsolatépítés

29 Prioritások és intézkedések 2. Prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség 2. Prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség Intézkedések: 2.1 Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére (a 3. körben is) (a 4. körben csak 2.1.1) 2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek ( a 4. körben csak 2.2.1) 2.3 Kisléptékű útépítés, kerékpárutak, tömegközlekedés 2.4 Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon (a 4. körben csak 2.4.1) 2.5 Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése ( Csak a 2. és 3 pályázati forduló ban ) 3. Prioritás: Technikai segítségnyújtás

30 Az 1. pályázati kiírás A pályázat meghirdetése: 2008. október 15. Leadási határidő 2008.december 15-17. Rendelkezésre álló ERFA forrás: 63 538 887 EUR A határidőig beérkezett pályázatok száma 246 db. Szlovákiai főpályázó: 79 Magyarországi főpályázó: 167 Elfogadott projektek száma: 106 Megvalósuló, leszerződött projektek száma 100 Pénzügyi támogatásban részesülő szlovákiai partnerek száma: 127

31 A magyarországi főpályázók megoszlása megyék szerint Forrás: VÁTI nonprofit kft.

32 A szlovákiai főpályázók megoszlása megyék szerint Forrás: VÁTI nonprofit kft.

33 Megvalósuló projektek száma HUSK / 0801 18 10 29 39 9 Összesen 100 megvalósuló projekt -nem beruházási befejeződtek (12 hó) -Beruházási (24 hó) mostanában - merítés: 2010 okt. 3,2 %, most már cca. 50 Hátráltató tényezők: - technikai változások - személyi változások Forrás: saját szerkesztés

34 A 2. pályázati kiírás a pályázat meghirdetése: 2009. június 29. leadási határidő 2009. szeptember 30. Rendelkezésre álló ERFA forrás: 49 820 390 EUR határidőig beérkezett pályázatok száma 270 db. Elfogadott pályázatok száma: 107 Leszerződött projektek száma 101 Főpartner: H:52,SK:49 Pénzügyi támogatásban részesülő szlovákiai partnerek száma: 146

35 Megvalósuló projektek száma HUSK / 0901 26 13 34 12 16 Megvalósuló projektek száma összesen 101 Lassú szerződtetés - problémák: - lassú kommunikáció - problémák az építkezések engedélyeztetése körül - gyakori személycserék a projektek menedzsmentjében Forrás: saját szerkesztés

36 A HUSK program első és második fordulójában részt vevő, támogatásban részesülő partnerek regionális megoszlása Járás1. forduló2. fordulóösszesen KE171330 BA111526 KV81826 DS91423 KN101222 LC13720 TV10717 NZ8715 NR2911 BB9110 LV369 RV459 VK549 RS437 TT167 SN325 MI134 ZV134 SA3 3 GA 33 BR112 GE 22 PN 22 SC 22 BS1 1 MA1 1 TO1 1 ZM1 1 PE 11 Összesen127146273 Forrás: saját szerkesztés

37 3. Pályázati forduló csak 5 intézkedésre (1.1.2 - üzlet, 2.1.1,2.1.2- vízgazd., 2.5.1 szélessávú internet, 2.5.2 - információáramlás média ) a pályázat meghirdetése: 2010. december 1. leadási határidő 2011. február 28. Rendelkezésre álló ERFA forrás: 10 365 801 EUR határidőig beérkezett pályázatok száma 65 db (43 magyarországi és 22 szlovákiai főpályázó). Elfogadott pályázatok száma: 20 Leszerződés alatt álló projektek száma 20 Főpartner: H: 11, SK: 9 Pénzügyi támogatásban a fő partnereken kívül 13 egyéb magyarországi és 14 szlovákiai partner részesülhet

38 3. forduló - nyertes pályázók 1. alkalommal elektronikus, egyszerűsített pályázás, viszont angol nyelven Intézkedés Magyarországi fő pályázó Szlovákiai fő pályázó 1.1.222 2.1.111 2.1.232 2.5.111 2.5.243 Összesen119 Forrás: saját szerkesztés

39 A 4. pályázati forduló Az intézkedések többségére A pályázat meghirdetése: 2011. június 23. Leadási határidő 2011. október 21. Szintén el. pályázás, viszont a pályázók tiltakozása miatt visszatérés a magyar ill. szlovák nyelven történő pályáztatáshoz Rendelkezésre álló ERFA forrás: 49 855 581 euró (az összes forrás 28,3 %-a) kérelem: 221,66 m. euró 4,4 szeres túljelentkezés határidőig beérkezett pályázatok száma 372 db. formailag és jogosultságilag megfelelt 365

40 A j övő 2007 – 2013 program befejezése: 2015 (n+2) Új HU-SK CBC program a 2014 – 2020 tervezési időszakra Megkezdődött a programozási folyamat az EU-n belül EGTC-k (Európai Területi Együttműködési csoportosulások) szerepe! Európai élvonal: 2. 2008/9 Ister–Granum - 51 HU, 39 SK település 5. 2009/2 Karst–Bodva, Pons danubii is sikeres pályázat Szabályozás – EU: 1082/2006/EK Rendelet HU jogszabály: 2007. évi XCIX. Törvény, 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet ; SK jogszabály: 90/2008 t.v.

41


Letölteni ppt "Magyar Regionális Tudományos Társaság éves konferencia Együttműködés a magyar- szlovák határ mentén Hakszer Richárd Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések