Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Pályakövetés céljai Magyarországon, kitekintés az európai országokra Hogyan hozzuk közelebb a képzést a munkaerő-piachoz? Kaszás Judit /NSZFI/ 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Pályakövetés céljai Magyarországon, kitekintés az európai országokra Hogyan hozzuk közelebb a képzést a munkaerő-piachoz? Kaszás Judit /NSZFI/ 2011."— Előadás másolata:

1 A Pályakövetés céljai Magyarországon, kitekintés az európai országokra Hogyan hozzuk közelebb a képzést a munkaerő-piachoz? Kaszás Judit /NSZFI/ 2011. március 1.

2 Pályakövetés több szempontú megközelítése Mit tekintsünk pályakövetésnek, mi legyen a célja, céljai ? milyen szintre vonatkozik ? kiknek a körére terjedjen ki ? milyen információ tartalma legyen ? Összefüggés: szakképzési rendszerrel (szakmák iránti ker./kín.,), döntéshozatali szinteknek szóló inf.tartalommal (visszacsatolás), felhasználás körével. Feladatunk: a regisztrált életpályák változásait jellemző adatokat rögzítjük, nem az egyént követjük.

3 Szakképzés fejlesztés környezete a fejlesztés előzményei NFT I.szakaszában elkészült az új típusú, moduláris szerkezetű szakképesítési rendszer, szakmai és vizsgakövetelmények, és a munkaerő-piaci igényekre reagáló felnőttképzésben alkalmazható tananyagok, intézményrendszer átalakítása – tiszkek, TÁMOP 2.2.1 – foglalkoztatási bővítése az aktivitás növelésén keresztül; emberi erőforrás minőségének és alkalmazkodóképességének javítása.

4 Pályakövetési rendszer /PKR/ célja Sztenderd, összehasonlítható adatokat, információkat eredményező módszertan Multifunkciós adatbázis - pályakövetés adatainak összegyűjtésére, feldolgozására és info-ellátására minden szakképzésben érdekelt partner számára / benne honlap és riporting rendszer/ Több funkciós informatikai keretrendszer : közszolgálati, elemzési/kutatási/stat., szolgáltatási funkció

5 Pályakövetés néhány Eu-s országban Alapja: kérdőíves megkérdezés (megoldások a szakképzési rendszerhez kapcsolódnak) Olaszország – adatbázist nem üzemeltetnek, de adatbank felállítását tervezik. Görögország – pilot jellegű felmérések az egyes szakmacsoportokban végzettek pályafutásának alakulására. Hollandia – Maastrichti Egyetem kutatási kp.ja évenként reprezentatív mintán országos szinten a szakmai végzettséget szerzettekre – iskolarendszerben, kérdőíves, 20-25 %-a az iskolát befejezetteknek. https://www.nive.hu/kutatas_fejlesztes/szakkepzes_kutatas_ 2003-2007/files/Szakmai_anyag_15EUorsz_palyakov.pdf

6 Pályakövetés néhány Eu-s országban Németország – duális képzés /iskola+munkáltató által biztosított gyakorlati képzőhely/ ; szakképzés jelentés pályakövetési eszköz, 81 db kamara: szakmai vizsgáztatás+gyakorlati képzés minőségellenőrzését országosan, 2005 óta külön szakminisztérium szakképzési reformra „Szakképzési Innovációs Kör” Dánia – végzettség megszerzése után fiatalok p.követése nincs <> létezik sokféle nyomonkövetés az oktatásban, képzésben (nyilvántartják a kiképzendők elm.+gyak. teljesítményét) Egyesült Királyság – modellértékű szakképzési r., ker/kín. mechanizmuson alapul.

7 Országos pályakövetés Intézményi tanulói nyomonkövetés Hatókör, összehasonlíthatóság /gyűjtött adatok és felhasználásuk/ ? - Többféle szint, ill. csak az adott intézmény vonatkozásában. Kiknek a szempontjából elemezzük a rendszerből származó visszajelzéseket? Milyen a beválás mérése? Intézményi: egymástól függetlenek, egymásnak nem adnak át adatokat, más-más célcsoportra irányulnak és eltérő felépítésűek. Országos: egységes elveken alapuló, rendszeresen gyűjthető, összehasonlítható, szolgáltatásokat nyújtó és lekérdezhető rendszer. Fontos: a rendszer felhasználói ugyanazt lássák adott időpontban – jogosultsági szintjüknek megfelelően.

8 Tervezett országos PKR Széleskörű tájékozódást segítse elő: országos, regionális, helyi szinten > képzésekben részt vevők, munkavállalók /egyének/, iskolák és iskolarendszeren kívüli képzők, munkáltatók, tanárok és szülők, szakmapolitikai döntéshozók Naprakész információk képzések színvonaláról, képzés „piaci értékéről”, munkáltatói elvárásokról. Hatás: közpénzek hatékonyabb felhasználása, szakképzett munkaerő ker/kín. Többszempontú elemzése.

9 Elvégzett tevékenységek Jogszabályi környezet vizsgálata 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 1992. évi LXXIII. törvény az „adatvédelemről” 2007. évi CI. törvény az „adatok hozzáférhetőségéről” 20/2007.(V.21.) SzMM rendelet ………….. Korm. Rendelet a pályakövetésről További 9 db. törvény, 8 db. miniszteri rendelet, 6 db. kormány rendelet, 4 db. kormány határozat, valamint 4 db. Európai Parlament és Tanács irányelv figyelembe vétele szükséges.

10 Elvégzett tevékenységek 4-féle változatban előkészített jogszabály módosítások. Informatikai keretrendszer fejlesztése. Munkáltatói igényfelmérés – 3-részből álló kutatássorozat a lehetséges felhasználói igények feltérképezése, a rendszer koherenciájának biztosítása érdekében / foglalkoztatók és a szakképző intézmények kapcsolatát, véleményüket a szakképzés minőségéről, a legfontosabbnak tartott kompetenciák felmérése, minőségéről, munkáltatók pályakövetésre vonatkozó véleményéről /.

11 Felhasználók ….

12 … és véleményeik

13 Riportok, jelentések előkészítése

14 Jelen és a várható helyzet Várakozás a kormányrendeletre /PKR működtetésének részletes szabályozására, adatgyűjtést végző szerv kompetenciáinak meghatározására. Nincs még döntés. Valószínűbb irány: 2007. évi CI. Törvény alkalmazása ; törvényben meghatározott szerv végzi el az adatkérő és adatgazda közötti időszakos adatátadást. Projekt következő 2 évének folytatásában pontosabban kimunkálódik a rendszer.

15 Képző intézmény tanulói nyomonkövetéséről külső értékelés formája, kapcsolódik a minőségirányításhoz, megkérdezések adataiból létrehozandó számítógépes adatbázis lehetővé teszi a hosszabb távú biztonságos működtetést, amelyből szakmai szintű intézményi elemzések végezhetők el, növekszik a tudás megosztás lehetősége az intézmény tantestületében, vezetésében, problémás a válaszadási hajlandóság.

16 Lehetőségek a követés hatékonyságának emelésére Pályaorientációs foglalkozások, projekt napok iskolai gyakorlattá válása diákok portfoliói /po.-s anyagokból, gyűjtésekből, felmérésekből, egyénileg készített bemutatkozó munkáikból/ az intézményektől érkező munkáltatói információk „közös kosár”-ba helyezése és gyarapítása, a végzett diákok regisztrációja és beleegyezése alapján egymás elérhetőségének biztosítása, a kérdőív kitöltés megfelelő, szigorúan szabályozott előkészítése (jó gyakorlat DASZK-ban), Hírlevél emlékeztetőként a válaszadásra, Honlapon regisztrációs lehetőség szolgáltatás nyújtással.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.kepzesevolucioja.hu


Letölteni ppt "A Pályakövetés céljai Magyarországon, kitekintés az európai országokra Hogyan hozzuk közelebb a képzést a munkaerő-piachoz? Kaszás Judit /NSZFI/ 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések